Advertisement

Licheń Sanctuary: Practicing Aspirations of the Polish Church Community

 • Helena Chmielewska-Szlajfer
Chapter

Abstract

The chapter explores the narrative of exceptionality of the Catholic-Polish nation in the eyes of God, in a reality in which the Church needs to justify its own diminishing authority. Focus is laid on the sanctuary in Licheń, famous for its huge new basilica. The site presents the Polish Catholic Church as fundamentally tied with the Polish nation. It attracts visitors by mixing faux-baroque architecture and painting with familiar folk-like art, which are used to present the role of the Church as key in the historical victories of the Polish nation. However, to accommodate visitors, the site offers non-religious features—from playgrounds to New Year’s Eve parties.

Holy Land Experience, a Christian theme park in Orlando, Florida, offers a mirror of sorts for the Licheń sanctuary. It reveals shared patterns of religious shortcuts and simplified mythologies in a recreational environment, which provide easy, uplifting narratives on God’s chosen nation.

References

 1. Anderson, B. (1983). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. London: Verso.Google Scholar
 2. Baniak, J. (2012). Kościół rzymskokatolicki i jego medialny obraz w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim w Polsce w ujęciu i ocenach katolików świeckich. In J. Baniak (Ed.), Religia i Kościół w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim w Polsce (pp. 37–74). Poznan: UAM.Google Scholar
 3. Baudrillard, J. (1998). The consumer society: Myths and structures. Thousand Oaks/London: Sage.Google Scholar
 4. Beal, T. K. (2005). Roadside religion: In search of the sacred, the strange, and the substance of faith. Boston: Beacon Press.Google Scholar
 5. Berger, P. (1990). The sacred canopy. Elements of a sociological theory of religion. New York: Anchor Books.Google Scholar
 6. Berger, P., & Luckmann, T. (1967). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. London: Penguin Press.Google Scholar
 7. Bielecka, B. (2004). Świątynia Matki Bożej Licheńskiej. Wrocław: ZET.Google Scholar
 8. Boniecki, A. (2004, October 31). Licheń pod lupą. Tygodnik Powszechny, 44. Retrieved from https://www.tygodnikpowszechny.pl/lichen-pod-lupa-124480
 9. Boorstin, D. J. (1992). The image: A guide to pseudo-events in America. New York: Vintage Books.Google Scholar
 10. Borowik, I. (1994). Religion in Postcommunist countries: A comparative study of religiousness in Byelorussia, Ukraine, Lithuania, Russia, and Poland. In W. H. Swatos Jr. (Ed.), Politics and religion in central and Eastern Europe (pp. 37–46). Westport: Praeger.Google Scholar
 11. Borowik, I. (2000). Odbudowywanie pamięci: przemiany religijne w Środkowo-Wschodniej Europie po upadku komunizmu. Kraków: Nomos.Google Scholar
 12. Borowik, I. (2002). The Roman Catholic Church in the process of democratic transformation: The case of Poland. Social Compass, 49(2), 239–252.CrossRefGoogle Scholar
 13. Borowik, I. (Ed.). (2006). Religions, churches and religiosity in post-communist Europe. Kraków: Nomos.Google Scholar
 14. Bourdieu, P. (1998). Distinction: A social critique of the judgment of taste. Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
 15. Branham, J. R. (2009). The temple that won’t quit. Constructing sacred space in Orlando’s holy land experience theme park. CrossCurrents, 59(3), 358–382.CrossRefGoogle Scholar
 16. Brzeziecki, A., & Flak, M. (2003, February 2). Zagwarantować zagwarantowane. Tygodnik Powszechny, 5. Retrieved from http://www.tygodnik.com.pl/numer/279505/brzeziecki.html
 17. Bukalska, P. (2007). Złota kopuła i mały obrazek. Tygodnik Powszechny, 37. Retrieved from https://www.tygodnikpowszechny.pl/zlota-kopula-i-maly-obrazek-137695
 18. Bystroń, J. S. (1980). Tematy, które mi odradzano. Warsaw: PIW.Google Scholar
 19. Calhoun, C. (1994). Nationalism and civil society: Democracy, diversity and self-determination. In C. Calhoun (Ed.), Social theory and the politics of identity (pp. 304–336). Cambridge, MA: Blackwell.Google Scholar
 20. CBOS. (2015). Jan Paweł II w pamięci Polaków po dziesięciu latach od śmierci. Warsaw: Author.Google Scholar
 21. Chaciński, B. (2003, October 20). Gargamele. Gazeta Wyborcza – Duży Format, 43, p. 13.Google Scholar
 22. Chałasiński, J. (1938). Młode pokolenie chłopów. Procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce. Warsaw: Pomoc Oświatowa.Google Scholar
 23. Chmielewska-Szlajfer, H. (2017). “Authentic experience” and manufactured entertainment: Holy Land Experience religious theme park. Polish Sociological Review, 200(4), 545–558.Google Scholar
 24. Chmielewski, P., & Jaworski, A. (2016, January 12). Tak, Polska jest bastionem chrześcijańskiej tożsamości Europy. Fronda. Retrieved from http://www.fronda.pl/a/andrzej-jaworski-dla-frondy-tak-polska-jest-bastionem-chroniacym-katolicka-tozsamosc-europy,63820.html
 25. Cieśla, W. (2013). Pedofil ważniejszy niż Bóg. Reportaż z Dominikany. Newsweek Polska, 39, 16–23.Google Scholar
 26. Ciupak, E. (1961). Kultura religijna wsi. Warsaw: Iskry.Google Scholar
 27. Ciupak, E. (1965). Kult religijny i jego społeczne podłoże. Studia nad katolicyzmem polskim. Warsaw: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.Google Scholar
 28. Ciupak, E. (1973). Katolicyzm ludowy w Polsce. Warsaw: Wiedza Powszechna.Google Scholar
 29. Czapiński, J., & Panek, T. (Eds.). (2015). Social diagnosis 2015. Warsaw: The Council for Social Monitoring.Google Scholar
 30. Czarnowski, S. (1956). Kult bohaterów i jego społeczne podłoże. Święty Patryk: bohater narodowy Irlandii. Warsaw: PWN.Google Scholar
 31. Czarnowski, S. (1958). Kultura. Warsaw: PWN.Google Scholar
 32. Dombek, K. (2007). Murder in the theme park. Evangelical animals and the end of the world. The Drama Review, 51(1), 138–153.CrossRefGoogle Scholar
 33. Dubrowska, M. (2009, October 17). Express Licheński, czyli sanktuarium jak park rozrywki. Gazeta Wyborcza. Retrieved from http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,54420,7155799,Express_Lichenski__czyli_sanktuarium_jak_park_rozrywki.html
 34. Durkheim, É. (1965). The elementary forms of the religious life. New York: Free Press.Google Scholar
 35. Dzienisiewicz, I. (2002). Wizerunek Lichenia w mediach i w oczach pielgrzymów. Polska Sztuka Ludowa – Konteksty, 56(1-2), 149–158.Google Scholar
 36. Eco, U. (1986). Travels in hyperreality. San Diego: Harcourt, Brace & Jovanovich.Google Scholar
 37. Eliade, M. (1963). Patterns in comparative religion. Cleveland: Meridian.Google Scholar
 38. Elias, N. (1998). The kitsch style and the age of kitsch. In J. Goudsblom & S. Mennell (Eds.), The Norbert Elias reader (pp. 26–38). Malden: Blackwell.Google Scholar
 39. Feldman, S. (2002). Mickey Mouse, Donald Duck—And the Bible? Bible Review, 18(6), 18–19.Google Scholar
 40. Frankiewicz, S. (2012, November 17). Były redaktor naczelny “Więzi”: Dlaczego polski Kościół milczy w najważniejszych sprawach. Gazeta Wyborcza. Retrieved from http://wyborcza.pl/1,76842,12874020,Byly_redaktor_naczelny__Wiezi____Dlaczego_polski_Kosciol.html
 41. Głuchowski, P., & Kowalski, M. (2007, April 9). Gusto polacco. Gazeta Wyborcza – Duży Format. Retrieved from http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,4043349.html
 42. Grabowska, M. (2004). Podział postkomunistyczny: Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku. Warsaw: Scholar.Google Scholar
 43. GUS. (2017). Population in Poland. Size and structure by territorial division as of June 30, 2017. Warsaw: Author.Google Scholar
 44. Hobsbawm, E. (2000). Introduction: Inventing traditions. In E. Hobsawbm & T. Ranger (Eds.), The invention of tradition (pp. 1–14). Cambridge, UK: Cambridge University Press.Google Scholar
 45. Hołub, J. (2013, November 14). Polska w trzecim tysiącleciu. Gazeta Wyborcza. Retrieved from http://wyborcza.pl/piatekekstra/1,129155,14950577,Polska_w_trzecim_tysiacleciu.html
 46. ISKK. (2011). Dominicantes 2011. Warsaw: Author.Google Scholar
 47. ISKK. (2017). Annuarium statisticum ecclesiae in Polonia ad 2017. Warsaw: Author.Google Scholar
 48. Jackowski, A., & Sołjan, I. (2000). Szlaki pielgrzymkowe Europy. Kraków: Znak.Google Scholar
 49. Jamniak, B. (2012). Przejawy desakralizacji kultu religijnego i świąt religijnych w parafiach wiejskich na Pomorzu Środkowym. In J. Baniak (Ed.), Religia i Kościół w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim w Polsce (pp. 191–206). Poznan: UAM.Google Scholar
 50. Klekot, E. (2008). Sąd smaku, czyli nierówni w społeczeństwie równych. Murator, 7, 40–42.Google Scholar
 51. Kłoczowski, J. (2000). A history of Polish Christianity. Cambridge, UK: Cambridge University Press.Google Scholar
 52. Kłodecka, M. (2012, August 31). Zamiast odnowiony i zrelaksowany wrócisz z zaciągniętym kredytem ponad twoje możliwości i stertą niepotrzebnych garnków. Metro.Google Scholar
 53. Kołakowski, L. (2010). Herezja. Kraków: Znak.Google Scholar
 54. Korduba, P. (2012, February 1). Cepelię widzę ogromną. Gazeta Wyborcza – Wysokie Obcasy. Retrieved from http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,11033648,Cepelie_widze_ogromna.html
 55. Krochmal, Z. (2010a). Profanum w służbie sacrum sanktuarium licheńskiego. Peregrinus Cracoviensis, 21, 133–149.Google Scholar
 56. Krochmal, Z. (2010b). Wybrane metafory organizacyjne jako narzędzia interpretacji organizacji. Studium przypadku Domu Pielgrzyma Arka w świetle metafory organizmu i metafory kultury. Współczesne zarządzanie, 3, 139–148.Google Scholar
 57. Krochmal, Z. (2011). Zintegrowany system zarządzania a wartość dla klienta w działalności gospodarczej sanktuariów Kościoła katolickiego w Polsce. Unpublished doctoral dissertation. Faculty of Management, University of Warsaw, Poland.Google Scholar
 58. Florian, K. (2006). Akcja apostazja. Niedziela, 28, 19.Google Scholar
 59. Kubiak, H. (1970). Polsko-narodowy kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1897–1965. Wrocław: Ossolineum.Google Scholar
 60. Kula, A. (2002). Licheńska Golgota jako przykład wznowienia tradycji oraz popularności nabożeństwa drogi krzyżowej. Polska Sztuka Ludowa – Konteksty, 56(1–2), 126–134.Google Scholar
 61. Lewicka, K. (2016, February 2). Dlaczego Kaczyński straszy Niemcami?. Newsweek. Retrieved from http://www.newsweek.pl/opinie/kaczynski-i-niemcy-fascynacja-i-niechec-analiza-w-newsweeku,artykuly,378760,1.html
 62. Makulski, E. (2009). Opowieści Księdza Kustosza: 40 lat pracy w Licheniu wspomina Eugeniusz Makulski. Wrocław: ZET.Google Scholar
 63. Marciniak, K. (1999). Licheń i jego świat. Poznań: eMPi2.Google Scholar
 64. Marciniak, K. (2010). Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych. Poznań: UAM.Google Scholar
 65. Mariański, J. (2011). Katolicyzm polski: ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne. Kraków: Wydawnictwo WAM.Google Scholar
 66. Michel, P. (2011). Religia i jej związki z pluralizmem w pokomunistycznej Polsce. In M. Bucholc, S. Mandes, T. Szawiel, & J. Wawrzyniak (Eds.), Polska po 20 latach wolności (pp. 263–273). Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 67. Michnik, A. (1995). Market, religion and nationalism: Fundamentalisms in the new European order. Journal of Politics, Culture, and Society, 8(4), 525–542.CrossRefGoogle Scholar
 68. Moore, S. F., & Myerhoff, B. G. (1977). Introduction. Secular ritual: Forms and meanings. In S. F. Moore & B. G. Myerhoff (Eds.), Secular ritual (pp. 3–24). Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 69. Morawski, J. (2002, February 23). Grzech w pałacu arcybiskupim. Rzeczpospolita. Retrieved from http://archiwum.rp.pl/artykul/374618-Grzech-w-Palacu-Arcybiskupim.html
 70. Olsen, D., & Timothy, D. (2006). Tourism and religious journeys. In D. Olsen & D. Timothy (Eds.), Tourism, religion and spiritual journeys (pp. 1–22). New York: Routledge.Google Scholar
 71. Omilanowska, M. (2008). Od piramid do gusto polacco. Murator, 7, 34–39.Google Scholar
 72. Pisarzak, M. (1981–1982). Maryjna specyfika Zgromadzenia Marianów: aspekt teologiczno-praktyczny. Częstochowskie Studia Teologiczne, 9-10, 281–294.Google Scholar
 73. Piwowarski, W. (1971). Religijność wiejska w warunkach urbanizacji. Studium socjologiczne. Kraków: Znak.Google Scholar
 74. Piwowarski, W. (1987). Polish Catholicism as an expression of national identity. In L. S. Graham & M. K. Ciechocińska (Eds.), The Polish dilemma: Views from within (pp. 81–92). Boulder: Westview.Google Scholar
 75. Piwowarski, W. (1996). Od „Kościoła ludu” do „Kościoła wyboru”. In I. Borowik & W. Zdaniewicz (Eds.), Od Kościoła ludu do Kościoła wyboru. Religia a przemiany społeczne w Polsce (pp. 9–16). Kraków: Nomos.Google Scholar
 76. Podgórska, J. (2008). Wyznanie niewiary. Polityka, 6, 82–86.Google Scholar
 77. Potkaj, T. (2004). Twarze Lichenia. Tygodnik Powszechny, 25. Retrieved from https://www.tygodnikpowszechny.pl/twarze-lichenia-123432
 78. Radosh, D. (2008). Rapture ready! Adventures in the parallel universe of Christian pop culture. New York: Scribner.Google Scholar
 79. Ramet, S. P., & Borowik, I. (Eds.). (2017). Religion, politics, and values in Poland. Continuity and change since 1989. New York: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 80. Ritzer, G., & Liska, A. (1997). McDisneyization and post-tourism. Complementary perspectives on contemporary tourism. In C. Rojek & J. Urry (Eds.), Touring cultures. Transformations of travel and theory (pp. 96–112). London: Routledge.Google Scholar
 81. Ryczan, K. (1992). Wartości katolików a typ środowiska miejskiego. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Google Scholar
 82. Sarzyński, P. (2012). Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko? Warsaw: Polityka.Google Scholar
 83. Scruton, R. (2007). Kitsch. Palgrave Macmillan dictionary of political thought. New York: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 84. Shackley, M. (2006). Empty bottles at sacred sites. Religious retailing at Ireland’s national shrine. In D. Olsen & D. Timothy (Eds.), Tourism, religion and spiritual journeys (pp. 94–103). New York: Routledge.Google Scholar
 85. Smith, V. (1992). Introduction: The quest in guest. Annals of Tourism Research, 19, 1–17.CrossRefGoogle Scholar
 86. Stępnik, K. (1997). Wymiar religijny poezji niepodległościowej. In M. Jasińska-Wojtkowska & J. Święch (Eds.), Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku (pp. 81–116). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Google Scholar
 87. Stevenson, J. (2013). Sensational devotion evangelical performance in twenty-first-century America. Ann Arbor: The University of Michigan Press.CrossRefGoogle Scholar
 88. Surmiak-Domańska, K. (1998). Złote podkowy jadą do Lichenia. Gazeta Wyborcza: Magazyn, 23, p. 38.Google Scholar
 89. Tańska, J. (2011, December 9). Apostata: Wyjście z Kościoła to droga przez piekło. Newsweek. Retrieved from http://www.newsweek.pl/polska/apostata--wyjscie-z-kosciola-to-droga-przez-pieklo,85603,1,1.html
 90. Thomas, W. I., & Thomas, D. S. (1928). The child in America. Behavior problems and programs. New York: A. A. Knopf.Google Scholar
 91. Thomas, W. I., & Znaniecki, F. (1927). The Polish peasant in Europe and America. New York: Alfred A. Knopf.Google Scholar
 92. TOK FM. (2010, October 6).“Unia była warta mszy” –Leszek Miller w TOK FM o relacjach SLD z Kościołem. Retrieved from http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,8470479,_Unia_byla_warta_mszy____Leszek_Miller_w_TOK_FM_o.html
 93. Turner, T. (1977). Transformation, hierarchy and transcendence: A reformulation of Van Gennep’s model of the structure of rites de passage. In S. F. Moore & B. G. Myerhoff (Eds.), Secular ritual (pp. 53–72). Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 94. Turner, V., & Turner, E. (1978). Image and pilgrimage in Christian culture. New York: Columbia University Press.Google Scholar
 95. TVN 24. (2011, November 3). Ks. Boniecki “wprowadza zamęt”. Retrieved from http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ks-boniecki-wprowadza-zamet,189518.html
 96. Weber, M. (1978). Economy and society. An outline of interpretive sociology. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
 97. Wiśniewska, K. (2009, June 2). Polak katolik uratuje Europę. Gazeta Wyborcza. Retrieved from http://wyborcza.pl/1,75398,6675320,Polak_katolik_uratuje_Europe.html
 98. Wiśniewski, L. (2013). Gdzie my jesteśmy?. Tygodnik Powszechny, 10. Retrieved from https://www.tygodnikpowszechny.pl/gdzie-my-jestesmy-18807
 99. Zanussi, K. (1999). Las Vegas w Licheniu. Polityka, 30, 89.Google Scholar
 100. Zasada, S. (2004). Największa! – poświęcenie bazyliki w Licheniu. Ekai.pl. Retrieved from http://ekai.pl/wydarzenia/x7392/najwieksza-poswiecenie-bazyliki-w-licheniu/
 101. Żak, S. (1997). Wątek maryjny w powojennej poezji polskiej. In M. Jasińska-Wojtkowska & J. Święch (Eds.), Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku (pp. 81–116). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Google Scholar
 102. Żuchowicz, J. (2012, September 20). Uczniowie: całowaliśmy kolana księdza tak jak sygnet biskupa. Gazeta Wyborcza. Retrieved from http://wyborcza.pl/1,76842,12515421,Uczniowie__calowalismy_kolana_ksiedza_tak_jak_sygnet.html

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 • Helena Chmielewska-Szlajfer
  • 1
 1. 1.Koźmiński UniversityWarsawPoland

Personalised recommendations