Advertisement

Concentration Analysis of Selected Municipal Transport Markets in Poland

 • Grzegorz Krawczyk
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Business and Economics book series (SPBE)

Abstract

Liberalization of public transport in Poland has continued for 25 years. This process is intended to launch the competition mechanism, which in consequence will result in a decrease in prices and increase in quality of services in the long run. One of the instruments of liberalization consists in opening the market for new entities by applying the public procurement procedure. The purpose of the article is to analyze concentration level of the selected municipal transport markets in Poland. The conducted research has covered the following issues: development of market structure, behaviors of transport operators, and intensity of competition. The article also contains results of public tenders for transport services. The analysis of intensity of competition was performed on the basis of results of tenders and measurement of concentration.

Keywords

Competition Municipal transport Liberalization of public transport 

References

 1. 1.
  Tomanek R (2004) Funkcjonowanie transportu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, p 95Google Scholar
 2. 2.
  Burnewicz J (2006) Liberalizacja i deregulacja a wzrost i rozwój transportu w Europie. Przegląd Komunikacyjny, vol 11, p 10Google Scholar
 3. 3.
  Koźlak A (1998) Harmonizacja konkurencji warunkuje dalszą liberalizację rynków transportowych. Przegląd Komunikacyjny vol 11, p 11Google Scholar
 4. 4.
  Tomanek R (2004) Funkcjonowanie transportu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, p 97Google Scholar
 5. 5.
  Porter ME (1994) Strategia konkurencji. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, p 25Google Scholar
 6. 6.
  Button K (2010) Transport economics, 3rd edn. Edward Elgar Publishing, Northampton, pp 120–125Google Scholar
 7. 7.
  Baumol WJ (1977) On the proper cost test for natural monopoly in a multiproduct industry. Am Econ Rev 67:809Google Scholar
 8. 8.
  Kołodziejski H (2002) Istota, formy i intensywność konkurencji w komunikacji miejskiej. In: Wyszomirski O (ed) Gospodarowanie w komunikacji miejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, p 164Google Scholar
 9. 9.
  Grzelec K, Karolak A, Radziewicz C, Wolański M (2013) Raport o stanie komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2000–2012. IGKM, Warszawa, p 40Google Scholar
 10. 10.
  Komunikacja miejska w liczbach (2015) No. 2. IGKM, WarszawaGoogle Scholar
 11. 11.
  Rydzkowski W, Wojewódzka-Król K (1997) Współczesne problemy polityki transportowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, p 147Google Scholar
 12. 12.
  Wrzosek W (2002) Funkcjonowanie rynku. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, p 49Google Scholar
 13. 13.
  Rosenbluth G (1955) Measures of concentration, and price policy. National Bureau of Economic Research, p 57Google Scholar
 14. 14.
  Tomanek R (2009) Problemy ustalania wielkości dopłat do transportu zbiorowego w warunkach integracji. In: Janecki R, Starowicz W (eds) System dopłat do publicznego transportu zbiorowego w komunikacyjnych związkach komunalnych w Polsce. Wydawnictwo PiT Karków, Kraków, p 25Google Scholar
 15. 15.
  Dydkowski G (2009) Integracja transportu miejskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, pp 187–188Google Scholar
 16. 16.
  Krawczyk G (2017) Behaviours of bus operators in the regulated competition market—on the example of silesia region of poland. In: Suchanek M (ed) Sustainable transport development, innovation and technology. Proceedings of the 2016 TranSopot Conference. Springer International Publishing AG, pp 78–80CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.University of Economics in KatowiceKatowicePoland

Personalised recommendations