Advertisement

Use of Straw as Energy Source in View of Organic Matter Balance in Family Farms

 • Maciej Kuboń
 • Sławomir Kocira
 • Anna Kocira
 • Danuta Leszczyńska
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Energy book series (SPE)

Abstract

The paper presents possibilities of using straw as an energy source with reference to the organic matter balance. We carried out the survey in 30 family farms by means of calculation of the amount of the produced straw and its management trends. We determined that 7 farms were selling all produced straw for energy purposes and in the remaining ones, straw was used in animal production or ploughing up. In farms, which were selling straw for energy purposes, a negative organic matter balance was reported. Ploughing up of straw would allow obtaining a positive value of the OMB [Organic Matter Balance] in 5 out of 7 farms. The calculations enabled us to state that designation of straw for energy purposes in farms, which use it in agricultural production or ploughing up, would cause reduction of organic matter balance to negative values in majority of these farms. Therefore, straw may be designated for energy purposes only in these farms, where the organic matter balance (without straw) is at a satisfactory level or after—crops designed for ploughing up are cultivated. Statistical analysis proved that despite an additional income from selling straw, both the final production and standard gross margin do not differ significantly from those obtained in farms which use straw in agricultural production.

Keywords

Biomass Organic matter balance Farms 

References

 1. 1.
  Niedziółka, I., Szpryngiel, M., Kachel-Jakubowska, M., Kraszkiewicz, A., Zawiślak, K., Sobczak, P., Nadulski, R.: Assessment of the energetic and mechanical properties of pellets produced from agricultural biomass. Renew. Energy 76, 312–317 (2015)CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Lisowski, A., Bulinski, J., Gach, S., Klonowski, J., Sypula, M., Chlebowski, J., Kostyra, K., Nowakowski, T., Struzyk, A., Swietochowski, A., Dabrowska-Salwin, M., Stasiak, P.: Biomass harvested at two energy plant growth phases for biogas production. Ind. Crops Prod. 105, 10–23 (2017)CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Malaga-Tobola, U., Tabor, S., Kocira, S.: Productivity of resources and investments at selected ecological farms. Agric. Agric. Sci. Proc. 7, 158–164 (2015)Google Scholar
 4. 4.
  Jarosz, Z., Faber, A., Borzęcka-Walker, M., Pudełko, R.: Estimating and regionalisation of biomass potential from cereal production. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe 16, 99–103 (2014)Google Scholar
 5. 5.
  Krolczyk, J.B., Latawiec, A.E., Kubon, M.: Sustainable agriculture—the potential to increase wheat and rapeseed yields in Poland. Pol. J. Environ. Stud. 23(3), 663–672 (2014)Google Scholar
 6. 6.
  Kopiński, J., Kuś, J.: Influence of organization changes in agriculture on the management of organic matter in soil. Problemy Inżynierii Rolniczej 2, 47–54 (2011)Google Scholar
 7. 7.
  Kocira, S.: Technical and technological modernisation of family farms in the process of implement-ing sustainable agriculture. TWN Libropolis, Lublin (2013)Google Scholar
 8. 8.
  Wójcicki, Z.: Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Cz. I. Program, organizacja i metodyki badań. IBMER, Warszawa (2009)Google Scholar
 9. 9.
  Duer, I., Fotyma, M., Madej, A.: Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Warszawa (2004)Google Scholar
 10. 10.
  Wójcicki, Z.: Renewable energy versus rural environment protection. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN oddział w Krakowie 2(1), 33–48 (2006)Google Scholar
 11. 11.
  Bielski, S., Jasiński, A.M.: Analysis of local agricultural biomass resources in łasin community. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe 16, 28–33 (2014)Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2018

Authors and Affiliations

 • Maciej Kuboń
  • 1
 • Sławomir Kocira
  • 2
 • Anna Kocira
  • 3
 • Danuta Leszczyńska
  • 4
 1. 1.University of Agriculture in KrakowKrakowPoland
 2. 2.University of Life Science in LublinLublinPoland
 3. 3.State School of Higher Education in ChelmChelmPoland
 4. 4.Institute of Soil Science and Plant Cultivation-State Research InstitutePulawyPoland

Personalised recommendations