Advertisement

The Fascination of History Ignored: Explosive Economic Paths for Which We Pay a Huge Price

 • Dan Popescu
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Business and Economics book series (SPBE)

Abstract

The paper is presenting a series of examples of ignored history – facts which were overlooked and the humankind who didn’t seem to learn anything. The examples are many: from the eighteenth-century revolutions to the First and Second World Wars and from the economic crisis of 2008–2009 to recent developments in East European countries, particularly in Romania, the people ignore the lessons, and the price paid for this ignorance is huge.

Keywords

Economic history Crisis Wars 

References

 1. Attali, J.: Evreii, lumea și banii (Istoria economică a poporului evreu). Univers, București (2011)Google Scholar
 2. Bainville, J.: Les dictateurs. Denoële et Steele, Paris (1935)Google Scholar
 3. Cancicov, V.: Jurnalul din vremea ocupaʿiei. Impresiuni și păreri personale din timpul războiului României. Jurnal zilnic, august 1916-decembrie 1918, vol. I – II. Humanitas, București (2016)Google Scholar
 4. Colson, C.: Organisme économique et désordre social. Flammarion, Paris (1918)Google Scholar
 5. Fourastié, J.: Les trentes glorieuses. Fayard, Paris (1979)Google Scholar
 6. Gendarme, R.: La pauvreté des nations. Cujas (1963)Google Scholar
 7. Landes, D.S.: The Wealth and Poverty of Nations. W.W.Norton and Company, New York/London (1998)Google Scholar
 8. Lăcusteanu, G.: Amintirile colonelului Lăcusteanu. Polirom (2015)Google Scholar
 9. Pomeranz, K.: La mondialisation du XIX siècle. Naissance du monde. L′Histoire. 425–426 (2016)Google Scholar
 10. Popescu, D.: Civilizaʿie și industrie. Albatros, București (1981)Google Scholar
 11. Popescu, D.: Cornul abundenʿei, un miracol? Albatros, București (1984)Google Scholar
 12. Popescu, D.: Universul în alb-negru. Albatros, București (1987)Google Scholar
 13. Popescu, D.: Domnul Interes și Doamna Iniʿiativă. In: Liberalul, vol. 1. București (1990)Google Scholar
 14. Popescu, D.: Istoria gândirii economice de la începuturi până la sfârșitul secolului XX. Continent, Sibiu-București (1999)Google Scholar
 15. Popescu, D.: De la protection du developpement national à la protection de l′interet du capitalism international? Étude de cas: l′économie roumaine. In: Popescu, D. (ed.) Les pays de l′Europe Centrale et de l′Europe de l′Est: allez, retour, allez vers l′économie de marché, pp. 1850–2000 (2002a)Google Scholar
 16. Popescu, D.: Istorie economică–Istoria economiei naʿionale. Continent, Sibiu-București (2002b)Google Scholar
 17. Popescu, D.: Jurnal economic. Continent, Sibiu-București (2007)Google Scholar
 18. Popescu, D.: Cataclismele economice care zguduie lumea. Continent, Sibiu-București (2010)Google Scholar
 19. Popescu, D.: Amurgul lumilor paralele. Continent, Sibiu-București (2011)Google Scholar
 20. Popescu, D.: Criza indecentă. Continent, Sibiu-București (2012)Google Scholar
 21. Popescu, D.: Ameninʿări pentru secolul XXI. Continent, Sibiu-București (2014)Google Scholar
 22. Popescu, D.: Alungarea hughenoʿilor... Toleranʿă și intoleranʿă. In: Vacarel, I. (ed.) Studii de istorie economică și istoria gândirii economice, vol. 17. Editura Academiei, Bucuresti (2015a)Google Scholar
 23. Popescu, D.: Confruntările muncitorilor cu patronatul. Succintă privire în timp și spaʿiu. Transilvania(8), 76–82 (2015b)Google Scholar
 24. Popescu, D.: Amplificarea emigrării și imigrării generată de integrare și globalizare. Capacitatea reală de ocupare a economiei. In: Penser l′Europe. Editura Academiei, Bucuresti (2016)Google Scholar
 25. Portocală, R.: Autopsia unei lovituri de stat. În ʿara în care a triumfat minciuna. Continent, Agora Timișoreană (1991)Google Scholar
 26. Toynbee, A.J.: Studiu asupra istoriei. Humanitas, București (1998)Google Scholar
 27. Veverca, I.: Naʿionalismul Economic. Analele economice și statistice, București (1941)Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Lucian Blaga University of SibiuSibiuRomania

Personalised recommendations