Advertisement

Law of Succession in the New Romanian Civil Code

 • János SzékelyEmail author
Chapter
 • 192 Downloads
Part of the Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice book series (IUSGENT, volume 63)

Abstract

This study outlines several novel elements of the law of succession, which were introduced by the new Civil Code of Romania, and compares them to earlier rules set forth by the Romanian Civil Code of 1864. A brief historical overview of Romanian civil law in general, and the law of succession in particular, is provided. Subsequently some of the issues raised by the legal literature relating to this field are examined. Among them are the opening of the estate, the prerequisites for succession, and disqualifying factors, such as unworthiness. Representation per stirpes, the rights of the surviving spouse over the estate, and the partially repealed prohibition of fideicommissary substitution are examined in more detail. For the sake of comparison, reference is made to the rules of succession contained in the new Hungarian Civil Code (as the Hungarian recodification of civil law largely coincided with that of Romanian civil law), in order to elicit the common concerns of the two legislators.

Keywords

Romanian Civil Code Stirpe Romanian Legislator Prospective Heir Macovei 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Alexandresco, Dimitrie. 1926. Principiile dreptului civil român. Vol. II. Bucharest: Atelierele Socec & Co. Societate Anonimă.Google Scholar
 2. Bardoczi, Irina. 2013. Marchează Codul Civil din 1864 o evoluţie în materia drepturilor succesorale ab intestato ale soţului supravieţuitor? SUBB Jurisprudentia 1: 5–34.Google Scholar
 3. Bob, Mircea Dan. 2010. Propter veteris iuris imitationem: Nou şi vechi în materie succesorală (I). SUBB Jurisprudentia 4: 53–73.Google Scholar
 4. Bob, Mircea Dan. 2011a. Consideraţii asupra reglementării reprezentării succesorale în noul Cod civil. Romanian Rev. Priv. L. 1: 33–48.Google Scholar
 5. Bob, Mircea Dan. 2011b. Propter veteris iuris imitationem: Nou şi vechi în materie succesorală (II). SUBB Jurisprudentia 4: 34–62.Google Scholar
 6. Boţi, Iolanda, and Victor Boţi. 2011. Codul civil din Quebec: sursă de inspiraţie în procesul de recodificare a Dreptului Civil Român. SUBB Jurisprudentia 1: 5–19.Google Scholar
 7. Chirică, Dan. 2003. Drept civil. Succesiuni şi testamente. Bucharest: Editura Rosetti.Google Scholar
 8. Deak, Francisc. 2001. Tratat de drept succesoral – Ediţia a II-a actualizată şi completată. Bucharest: Universul Juridic.Google Scholar
 9. Eliescu, Mihail. 1966. Moştenirea şi devoluţiunea ei în dreptul Republicii Socialiste România. Bucharest: Editura Academiei Republicii Socialiste România.Google Scholar
 10. Genoiu, Ilioara. 2012a. Renunciation of Inheritance According to the Regulations of the New Romanian Civil Code and of French Law. AGORA Int’l J. Jurid. Sci. 1: 44–53.Google Scholar
 11. Genoiu, Ilioara. 2012b. Substituţiile fideicomisare şi liberalităţile reziduale în reglementarea noului Cod Civil. Romanian Rev. Priv. L. 3: 147–163.Google Scholar
 12. Guvernul României. 2009. Camera Deputaţilor. http://www.cdep.ro/proiecte/2009/300/00/5/em305.pdf. Accessed 05 September 2013.
 13. Hamza, Gábor. 2002. Az európai magánjog fejlődése – A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.Google Scholar
 14. Hamza, Gábor. 2009. Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechtsordnungen und die römischrechtliche Tradition. Budapest: Eötvös Univ. Verlag.Google Scholar
 15. Hunter, William Alexander. 1903. A Systematic and Historical Exposition of Roman Law in the Order of a Code. (4th). London: Sweet & Maxwell Limited.Google Scholar
 16. Lupan, Ernest. 2011. Căile grunzuroase ale Codului civil român. Scientia Juris – Revistă româno-maghiară de ştiinţe juridice 1: 5–10.Google Scholar
 17. Macovei, Codrin, and Mirela Carmen Dobrilă. 2012. Cartea a IV-a – Despre moştenire şi liberalităţi. In Noul Cod civil – Comentariu pe articole, ed. Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici and Ioan Macovei, 997–1214. Bucharest: Editura C. H. Beck.Google Scholar
 18. Pelletier, George A. Jr., and Michael Roy Sonnenreich. 1966. A Comparative Analysis of Civil Law Succession. Villanova Law Review 11: 323–356.Google Scholar
 19. Poenar, Florina. 2013. Eternizarea voinţei lui de cuius prin intermediul substituţiilor fideicomisare. SUBB Jurisprudentia 3: 5–66.Google Scholar
 20. Popa, Ioan. 2015. Instituții juridice controversate de drept succesoral menținute sau existente în noul Cod civil român. Dreptul 7: 26–51.Google Scholar
 21. Popescu, Radu-Romeo. 2015. Substituțiile fideicomisare în noul Cod Civil. Analele Universității București – Seria Drept: 94–109.Google Scholar
 22. Rouhette, Georges, and Anne Rouhette-Berton. 2006. Civil Code. http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1950/13681/version/3/file/Code_22.pdf. Accessed 15 September 2013.
 23. Stanković, Emilija. 2005. The Influence of Roman Law on Napoleon’s Code Civil. In Ex Iusta Causa Traditum: Essays in Honour of Eric H. Pool, ed. Rena Van den Bergh and Eric H. Pool, 310–315. Pretoria: University of South Africa.Google Scholar
 24. Ticu, Mădălin Savu. 2006. Fundamentele filosofice ale Codului Civil român. Revista de Ştiinţe Juridice 2: 81–88.Google Scholar
 25. Vékás, Lajos, and Péter Gárdos. 2013. A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal. Budapest: CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.Google Scholar
 26. Veress, Emőd. 2012. Drept civil. Moştenirea. Liberalităţile conform Noului Cod civil. Bucharest: Editura C. H. Beck.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Sapientia UniversityCluj-Napoca (Kolozsvár/Klausenburg)Romania

Personalised recommendations