Advertisement

Conservation of Botanical Diversity in the Czech Republic

Chapter
Part of the Plant and Vegetation book series (PAVE, volume 14)

Abstract

Nature conservation in the Czech Republic has a long history that started in the nineteenth century when the first protected areas were established. Modern conservation, based on the 1992 Nature and Landscape Conservation Act and integrating EU legislation (Natura 2000), has formed a robust framework for protecting habitat and species diversity in an extensive network of protected areas. Major threats to plant diversity are expressed in the Red List, which classifies half of the Czech native flora (including naturalized archaeophytes) as either threatened (critically threatened, endangered, vulnerable) or extinct. Present-day plant conservation in the Czech Republic profits from a good knowledge of the flora and vegetation, including invasive species, as well as from results of detailed habitat mapping. A growing attention is being paid to the application of restoration management in various habitat types, such as mires, species-rich meadows and post-mining sites, as well as in military training areas.

Notes

Acknowledgements

I thank Milan Chytrý, Jiří Danihelka, Petr Pyšek, Karel Prach, Ivana Jongepierová, Vít Grulich and Marinus Werger for critical reading, valuable comments and text improvements. Tony Dixon kindly edited the English. I am also grateful to Ondřej Hájek and Jan Wild for preparing the maps, to Kamila Antošová, Petr Bauer, Iva Bufková, Roman Hamerský, Jan W. Jongepier, Veronika Kalníková, Jiří Kmet, Štěpán Koval, Jan Matějů, Jana Navrátilová, Vladimír Nejeschleba, Václav Sojka, Kateřina Šumberová, Dana Turoňová, Tomáš Vrška and Aleš Zvára for photographs and to the Centre of Excellence Pladias and the Nature Conservation Agency of the Czech Republic for providing data on the distributions of species and habitats.

References

 1. Adámek M, Hadincová V, Wild J (2016) Long-term effect of wildfires on temperate Pinus sylvestris forests: vegetation dynamics and ecosystem resilience. Forest Ecology and Management 380:285–295Google Scholar
 2. Anderson S, Kušík T, Radford E (eds) (2005) Important plant areas in Central and Eastern Europe. Plantlife International, SalisburyGoogle Scholar
 3. Bilz M, Kell SP, Maxted N, Lansdown RV (2011) European Red List of vascular plants. Publications Office of the European Union, LuxembourgGoogle Scholar
 4. Bohn U, Neuhäusl R, Gollub G, Hettwer C, Neuhäuslová Z, Raus T, Schlüter H, Weber H (eds) (2000–2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas. Maßstab 1: 2 500 000. Teil 1–3/Map of the natural vegetation of Europe. Scale 1: 2 500 000. Part 1–3. Landwirtschaftsverlag, MünsterGoogle Scholar
 5. Brabec J (2005) Současný stav rozšíření hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) v ČR [Recent distribution of Gentianella praecox subsp. bohemica in the Czech Republic]. Zprávy České botanické společnosti 40:1–44Google Scholar
 6. Brabec J, Bucharová A, Štefánek M (2011) Vliv obhospodařování na životní cyklus hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) [Effect of management on life cycle of Gentianella praecox subsp. bohemica]. Příroda 31:85–109Google Scholar
 7. Bucharová A, Brabec J, Münzbergová Z (2012) Effect of land use and climate change on future fate of populations of an endemic species of central Europe. Biological Conservation 145:39–47Google Scholar
 8. Bufková I, Stíbal F (2012) Restoration of drained mires in the Šumava National Park. In: Jongepierová I, Pešout P, Jongepier JW, Prach K (eds) Ecological restoration in the Czech Republic. Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Prague, pp 80–82Google Scholar
 9. Bufková I, Stíbal F, Loskotová E (2008) Ecology and restoration of drained mires in the Šumava National Park (Czech Republic). In: Farrell C, Feehan J (eds) After wise use – the future of peatlands. Proceedings of the 13th International Peat Congress, Tullamore 2008. International Peat Society, Jyväskylä, pp 380–384Google Scholar
 10. Bufková I, Stíbal F, Mikulášková E (2010) Restoration of drained mires in the Šumava National Park, Czech Republic. In: Eiseltová M (ed) Restoration of lakes, streams, floodplains, and bogs in Europe: principles and case studies. Springer, Dordrecht, pp 331–354CrossRefGoogle Scholar
 11. Bureš L (2013) Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky [Protected and endangered plants of the Jeseníky Protected Landscape Area]. Agentura Rubico, OlomoucGoogle Scholar
 12. Čeřovský J, Feráková V, Holub J, Maglocký Š, Procházka F (eds) (1999) Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Vol. 5 Vyšší rostliny [Red Data Book of threatened and rare species of plants and animals in the Czech Republic and Slovak Republic. Vol. 5. Higher plants]. Príroda, BratislavaGoogle Scholar
 13. Čeřovský J, Podhajská Z, Turoňová D (eds) (2007) Botanicky významná území České republiky [Important plant areas in the Czech Republic]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, PrahaGoogle Scholar
 14. Chán V (ed) (1999) Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech [Annotated Red List of the southern Bohemian flora]. Příroda 16:1–284Google Scholar
 15. Chobot K (ed) (2016) Druhy a přírodní stanoviště. Hodnotící zprávy o stavu v České republice 2013 [Species and natural habitats. Assessment reports on the conservation status in the Czech Republic 2013]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR & Ministerstvo životního prostředí ČR, PrahaGoogle Scholar
 16. Chytil J, Hakrová P, Hudec K, Husák Š, Jandová J, Pellantová J (eds) (1999) Mokřady České republiky – přehled vodních a mokřadních lokalit ČR [Wetlands of the Czech Republic – a survey of the water and wetland sites in the Czech Republic]. Český ramsarský výbor, MikulovGoogle Scholar
 17. Chytrý M (ed) (2007–2013) Vegetace České republiky 1–4 [Vegetation of the Czech Republic 1–4]. Academia, PrahaGoogle Scholar
 18. Chytrý M, Vicherek J (1995) Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. Academia, PrahaGoogle Scholar
 19. Chytrý M, Kučera T, Kočí M (eds) (2001) Katalog biotopů České republiky [Habitat catalogue of the Czech Republic]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, PrahaGoogle Scholar
 20. Chytrý M, Pyšek P, Tichý L, Knollová I, Danihelka J (2005) Invasions by alien plants in the Czech Republic: a quantitative assessment across habitats. Preslia 77:339–354Google Scholar
 21. Chytrý M, Kučera T, Kočí M, Grulich V, Lustyk P (eds) (2010) Katalog biotopů České republiky [Habitat catalogue of the Czech Republic]. Ed. 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, PrahaGoogle Scholar
 22. Chytrý M, Dražil T, Hájek M, Kalníková V, Preislerová Z, Šibík J, Ujházy K, Axmanová I, Bernátová D, ... Vymazalová M (2015) The most species-rich plant communities in the Czech Republic and Slovakia (with new world records). Preslia 87:217–278Google Scholar
 23. Culek M (ed) (1996) Biogeografické členění České republiky [Biogeographical division of the Czech Republic]. Enigma, PrahaGoogle Scholar
 24. Culek M, Buček A, Grulich V, Hartl P, Hrabica A, Kocián J, Kyjovský Š, Lacina J (2005) Biogeografické členění České republiky [Biogeographical division of the Czech Republic]. Ed 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, PrahaGoogle Scholar
 25. Danihelka J (2013) Botanické součty, rozdíly a podíly [Botanical counts]. Živa 61:69–72Google Scholar
 26. Danihelka J, Chrtek J Jr, Kaplan Z (2012) Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia 84:647–811Google Scholar
 27. Dostálek J, Frantík T (2012) The impact of different grazing periods in dry grasslands on the expansive grass Arrhenatherum elatius L. and on woody species. Environmental Management 49:855–861Google Scholar
 28. Douda J, Boublík K, Doudová J, Kyncl M (2017) Traditional forest management practices stop forest succession and bring back rare plant species. Journal of Applied Ecology 54:761–771Google Scholar
 29. Dudgeon D, Arthington AH, Gessner MO, Kawabata Z-I, Knowler DJ, Lévêque C, Naiman RJ, Prieur-Richard A-H, Soto D, … Sullivan CA (2006) Freshwater biodiversity: importance, threats, status and conservation challenges. Biological Reviews 81:163–182Google Scholar
 30. Ekrtová E, Ekrt L, Košnar J, Zapomělová E, Čejková A (2008) Míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera) znovu objevena v České republice [Pilularia globulifera rediscovered in the Czech Republic]. Zprávy České botanické společnosti 43:193–208Google Scholar
 31. Foxcroft LC, Pyšek P, Richardson DM, Genovesi P (eds) (2013) Plant invasions in protected areas: patterns, problems and challenges. Springer, DordrechtGoogle Scholar
 32. Gabrielová J, Fialová T, Münzbergová Z (2011) Jak je to s ohrožením kriticky ohrožených druhů rostlin České republiky v jiných evropských zemích? [Critically endangered plant species of the Czech Republic: what is the situation of their endangerment in other European countries?]. Příroda 31:299–345Google Scholar
 33. Gärdenfors U, Hilton-Taylor C, Mace GM, Rodríguez JP (2001) The applications of IUCN Red List criteria at regional level. Conservation Biology 15:1206–1212Google Scholar
 34. Grulich V (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí/Thayatal. Verbreitungsatlas der Gefässpflanzen des Nationalparks Podyjí/Thayatal. Masarykova univerzita, BrnoGoogle Scholar
 35. Grulich V (2012) Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia 84:631–645Google Scholar
 36. Guth J, Kučera T (2005) Natura 2000 habitat mapping in the Czech Republic: methods and general results. Ekológia 24 (Suppl):39–51Google Scholar
 37. Hadincová V, Köhnleinová I, Marešová J (2007) Invasive behaviour of white pine (Pinus strobus) in sandstone areas in the Czech Republic. In: Härtel H, Cílek V, Herben T, Jackson A, Williams R (eds) Sandstone landscapes. Academia, Praha, pp 219–224Google Scholar
 38. Hadincová V, Münzbergová Z, Wild J, Šajtar L, Marešová J (2008) Dispersal of invasive Pinus strobus in sandstone areas of the Czech Republic. In: Tokarska-Guzik B, Brock JH, Brundu G, Child LE, Daehler CC, Pyšek P (eds) Plant invasions: human perception, ecological impacts and management. Backhuys Publishers, Leiden, pp 117–132Google Scholar
 39. Härtel H, Bauer P (2002) Das Vorkommen von Luronium natans (L.) Raf. im Elbsandsteingebirge. Sächsische Floristische Mitteilungen 7:20–25Google Scholar
 40. Härtel H, Hadincová V (1998) Invasion of white pine (Pinus strobus L.) into the vegetation of the Elbsandsteingebirge (Czech Republic/Germany). In: Synge H, Akeroyd J (eds) Planta Europa proceedings. The Swedish Threatened Species Unit & Plantlife, Uppsala, pp 251–255Google Scholar
 41. Härtel H, Bauer P, Wild J (2001) Botanický výzkum národního parku České Švýcarsko a chráněné krajinné oblasti Labské pískovce: principy, výsledky a perspektivy [Botanical research of the České Švýcarsko (Bohemian Switzerland) National Park and Labské pískovce (Elbe Sandstones) Protected Landscape Area: principles, results and perspectives (Northern Bohemia, Czech Republic)]. Příroda 19:59–65Google Scholar
 42. Härtel H, Cílek V, Herben T, Jackson A, Williams R (eds) (2007a) Sandstone landscapes. Academia, PrahaGoogle Scholar
 43. Härtel H, Sádlo J, Świerkosz K, Marková I (2007b) Phytogeography of the sandstone areas in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic/Germany/Poland). In: Härtel H, Cílek V, Herben T, Jackson A, Williams R (eds) Sandstone landscapes. Academia, Praha, pp 177–189Google Scholar
 44. Härtel H, Lončáková J, Hošek M (eds) (2009) Mapování biotopů v České republice. Východiska, výsledky, perspektivy [Habitat mapping in the Czech Republic. Background, results, perspectives]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, PrahaGoogle Scholar
 45. Härtel H, Bauer P, Benda P, Blažej L, Holešinský O, Klitsch M, Marková I, Phoenix J, Riebe H, Šteflová D (2013) Biological research and monitoring in the Elbe Sandstones (Saxon-Bohemian Switzerland). In: Migoń P, Kasprzak M (eds) Sandstone landscapes, diversity, ecology and conservation. Proceedings of the 3rd International Conference on Sandstone Landscapes, Kudowa-Zdrój (Poland), 25–28 April 2012. University of Wrocław, Wrocław, pp 38–43Google Scholar
 46. Härtel H, Pergl J, Šíma J, Bauer P (2015) Invazní rostliny v chráněných územích [Invasive plants in protected areas]. Fórum ochrany přírody 2015(3):16–24Google Scholar
 47. Hartley S, Kunin WE (2003) Scale dependency of rarity, extinction risk and conservation priority. Conservation Biology 17:1559–1570Google Scholar
 48. Hédl R, Kopecký M, Komárek J (2010) Half a century of succession in a temperate oakwood: from species-rich community to mesic forest. Diversity and Distributions 16:267–276Google Scholar
 49. Hodačová D, Prach K (2003) Spoil heaps from brown coal mining: technical reclamation versus spontaneous revegetation. Restoration Ecology 11:385–391Google Scholar
 50. Holá E, Turoňová D (2014) Hodnotící zprávy o stavu mechorostů a cévnatých rostlin – podruhé [Assessment reports on the conservation status of bryophytes and vascular plants – for the second time]. Ochrana přírody 2014(4):22–25Google Scholar
 51. Holub J (2000) Černá listina vymizelých taxonů květeny České republiky a Slovenské republiky [Black List of taxa disappeared from the floras of the Czech and Slovak Republics]. Preslia 72:167–186Google Scholar
 52. Holub J, Procházka F (2000) Red List of vascular plants of the Czech Republic – 2000. Preslia 72:187–230Google Scholar
 53. Holub J, Procházka F, Čeřovský J (1979) Seznam vyhynulých, endemických a ohrožených taxonů vyšších rostlin květeny ČSR (1. verze) [The list of extinct, endemic and threatened taxa of vascular plants of the Czech Socialistic Republic (1st version)]. Preslia 51:213–237Google Scholar
 54. Huhta A-P, Lennartsson T, Tuomi J, Rautio P, Laine K (2000) Tolerance of Gentianella campestris in relation to damage intensity: an interplay between apical dominance and herbivory. Evolutionary Ecology 14:373–392Google Scholar
 55. Hußlein M, Kiener H (eds) (2007) Natura 2000. Divoké srdce Evropy. Europas Wildes Herz, Grafenau/VimperkGoogle Scholar
 56. IUCN (2001) IUCN Red List categories and criteria: version 3.1. IUCN, Gland/CambridgeGoogle Scholar
 57. IUCN (2012) Guidelines for application of IUCN Red List criteria at regional and national levels: version 4.0. IUCN, Gland/CambridgeGoogle Scholar
 58. Jarošík V, Konvička M, Pyšek P, Kadlec T, Beneš J (2011a) Conservation in a city: do the same principles apply to different taxa? Biological Conservation 144:490–499Google Scholar
 59. Jarošík V, Pyšek P, Kadlec T (2011b) Alien plants in urban nature reserves: from red-list species to future invaders? NeoBiota 10:27–46CrossRefGoogle Scholar
 60. Jeník J (1961) Alpinská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku [Alpine vegetation of the Krkonoše, Králický Sněžník and Hrubý Jeseník]. Nakladatelství Československé akademie věd, PrahaGoogle Scholar
 61. Jonášová M, Prach K (2004) Central-European mountain spruce (Picea abies (L.) Karst.) forests: regeneration of tree species after bark beetle outbreak. Ecological Engineering 23:15–27Google Scholar
 62. Jongepier J, Pechanec V (2006) Atlas rozšíření cévnatých rostlin CHKO Bílé Karpaty [Distribution atlas of vascular plants of the White Carpathians Protected Landscape Area]. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad MoravouGoogle Scholar
 63. Jongepierová I (ed) (2008) Louky Bílých Karpat [Grasslands of the White Carpathian Mountains]. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad MoravouGoogle Scholar
 64. Jongepierová I, Mitchley J, Tzanopoulos J (2007) A field experiment to recreate species rich hay meadows using regional seed mixtures. Biological Conservation 139:297–305Google Scholar
 65. Jongepierová I, Prach K, Řehounková K (2012) Recreation of species rich grasslands in the Bílé Karpaty Mountains. In: Jongepierová I, Pešout P, Jongepier JW, Prach K (eds) Ecological restoration in the Czech Republic. Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Prague, pp 45–46Google Scholar
 66. Just T, Pithart D, Bufková I (2012) Wetlands and streams. Introduction. In: Jongepierová I, Pešout P, Jongepier JW, Prach K (eds) Ecological restoration in the Czech Republic. Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Prague, pp 67–73Google Scholar
 67. Kaplan Z, Danihelka J, Lepší M, Lepší P, Ekrt L, Chrtek J Jr, Kocián J, Prančl J, Kobrlová L, Hroneš M, Šulc V (2016) Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 3. Preslia 88:459–544Google Scholar
 68. Kirschner J, Kirschnerová L, Bartish I (2011) Conservation status of two isolated populations of Gentiana verna (Gentianaceae) in the Czech Republic: insights from an allozyme analysis. Phyton (Horn) 51:177–199Google Scholar
 69. Kirschnerová L, Moravcová L, Rauch O (2011) Dlouhodobé sledování změn populace Gentiana verna v národní přírodní památce Rovná [Monitoring of long-term changes in the isolated population of Gentiana verna in the Rovná Nature Reserve]. Příroda 30:91–114Google Scholar
 70. Kolbek J, Moravec J (eds) (1995) Mapa potenciální přirozené vegetace Biosférické rezervace Křivoklátsko [Map of potential natural vegetation of the Biosphere Reserve Křivoklátsko]. Botanický ústav AV ČR & Ministerstvo životního prostředí ČR, PrůhoniceGoogle Scholar
 71. Kolbek J, Blažková D, Husová M, Moravec J, Neuhäuslová Z, Sádlo J (1997) Potenciální přirozená vegetace Biosférické rezervace Křivoklátsko [Potential natural vegetation of the Biosphere Reserve Křivoklátsko]. Academia, PrahaGoogle Scholar
 72. Kolbek J, Blažková D, Břízová E, Kučera T, Ložek V, Rybníček K, Rybníčková E, Rydlo J (1999a) Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva [Vegetation of the Protected Landscape Area and Biosphere Reserve Křivoklátsko 1. Development of the landscape and vegetation, aquatic, river bank and meadow communities]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR & Botanický ústav AV ČR, PrahaGoogle Scholar
 73. Kolbek J, Mladý F, Petříček V et al. (1999b) Květena Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko 1. Mapy rozšíření cévnatých rostlin [Flora of the Protected Landscape Area and Biosphere Reserve Křivoklátsko 1. Distribution maps of vascular plants]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR & Botanický ústav AV ČR, PrahaGoogle Scholar
 74. Kolbek J, Mladý F, Brabec E, Hroudová Z, Kučera T, Vítková M (2001a) Květena Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko 2. Rozbor a syntéza [Flora of the Protected Landscape Area and Biosphere Reserve Křivoklátsko 2. Analysis and synthesis]. Botanický ústav AV ČR & Správa chráněných krajinných oblastí ČR, PrahaGoogle Scholar
 75. Kolbek J, Neuhäuslová Z, Sádlo J, Dostálek J, Havlíček P, Husáková J, Kučera T, Kropáč Z, Lecjaksová S (2001b) Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace [Vegetation of the Protected Landscape Area and Biosphere Reserve Křivoklátsko 2. Plant communities of the rocks, screes, primitive soils, heathlands, thermophilous margins and ruderal sites]. Academia, PrahaGoogle Scholar
 76. Kolbek J, Bílek O, Boublík K, Brabec J, Černý T, Härtel H, Husová M, Jelínek J, Kučera T, .... Vítková M (2003) Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů [Vegetation of the Protected Landscape Area and Biosphere Reserve Křivoklátsko 3. Plant communities of the forests, shrubs, forest springs, boulder screes and acidophilous fringes]. Academia, PrahaGoogle Scholar
 77. Kopecký M, Hédl R, Szabó P (2013) Non-random extinctions dominate plant community changes in abandoned coppices. Journal of Applied Ecology 50:79–87Google Scholar
 78. Kostiuková J, Čepelová B (2017) Jak probíhal výběr druhů pro záchranné programy ohrožených druhů rostlin [How the selection of species for the action plans for the endangered plant species took place]. Fórum ochrany přírody 2017(1):13–16Google Scholar
 79. Krahulcová A, Krahulec F, Kirschner J (1996) Introgressive hybridization between a native and an introduced species: Viola lutea subsp. sudetica × V. tricolor. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 31:219–244CrossRefGoogle Scholar
 80. Král K, Trochta J, Vrška T (2012) Can fire and secondary succession assist in the regeneration of forests in a national park? In: Jongepierová I, Pešout P, Jongepier JW, Prach K (eds) Ecological restoration in the Czech Republic. Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Prague, pp 24–26Google Scholar
 81. Králová T, Tomášek M (2009) Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů [Methods of updating the habitat mapping layer]. In: Härtel H, Lončáková J, Hošek M (eds) Mapování biotopů v České republice. Východiska, výsledky, perspektivy [Habitat mapping in the Czech Republic. Background, results, perspectives]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, pp 19–25Google Scholar
 82. Křenová Z, Kiener H (2012) Europe’s Wild Heart – still beating? Experiences from a new transboundary wilderness area in the middle of the Old Continent. European Journal of Environmental Sciences 2:115–124Google Scholar
 83. Kubát K (1970) Rozšíření některých druhů rostlin v Českém středohoří. Fytogeografická studie [Distribution of some plant species in the České středohoří Mts. A phytogeographic study]. Okresní vlastivědné muzeum, LitoměřiceGoogle Scholar
 84. Kubát K (1986) Červená kniha vyšších rostlin Severočeského kraje [Red Data Book of higher plants of the Northern Bohemian region]. Okresní vlastivědné muzeum, LitoměřiceGoogle Scholar
 85. Kučera T (2009) Červená kniha biotopů – shrnutí [Red Data Book of habitats – a summary]. In: Härtel H, Lončáková J, Hošek M (eds) Mapování biotopů v České republice. Východiska, výsledky, perspektivy [Habitat mapping in the Czech Republic. Background, results, perspectives]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, pp 66–71Google Scholar
 86. Kučera J, Váňa J, Hradílek Z (2012) Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List (2012) and a brief analysis. Preslia 84:813–850Google Scholar
 87. Lanta V, Mach J, Holcová V (2006) The effect of dam construction on the restoration succession of spruce mires in the Giant Mountains (Czech Republic). Annales Botanici Fennici 43:260–268Google Scholar
 88. Lehnert LW, Bässler C, Brandl R, Burton PJ, Müller J (2013) Conservation value of forests attacked by bark beetles: highest number of indicator species is found in early successional stages. Journal of Nature Conservation 21:97–104Google Scholar
 89. Lepší P, Lepší M, Boublík K, Štech M, Hans V (eds) (2013) Červená kniha květeny jižní části Čech [The Red Data Book of South Bohemian flora]. Jihočeské muzeum, České BudějoviceGoogle Scholar
 90. Lepší M, Lepší P, Koutecký P, Bílá J, Vít P (2015) Taxonomic revision of Sorbus subgenus Aria occurring in the Czech Republic. Preslia 87:109–162Google Scholar
 91. Liška J, Palice Z, Slavíková Š (2008) Checklist and Red List of lichens of the Czech Republic. Preslia 80:151–182Google Scholar
 92. Lucas GL, Walter SM (eds) (1976) List of rare, threatened & endemic plants for the countries of Europe. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, MorgesGoogle Scholar
 93. Lustyk P, Oušková V, Kratochvílová L, Chobot K (2014) Zpráva o stavu biotopů 2013. Hodnocení stavu a trendů evropsky významných typů přírodních stanovišť [Report on the conservation status of natural habitats. Assessment of state and trends in natural habitats of European importance in the Czech Republic]. Ochrana přírody 2014(3):30–33Google Scholar
 94. Mackovčin P, Sedláček M (eds) (1999–2009) Chráněná území ČR [Protected areas of the Czech Republic] I–XIV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, PrahaGoogle Scholar
 95. Mácová M (2001) Tree-ring analysis of crown competition and climatic sensitivity in Pinus strobus and P. sylvestris stands in the Elbe River Sandstone Mountains. Dendrochronologia 19:103–113Google Scholar
 96. Mácová M (2008) Dendroclimatological comparison of native Pinus sylvestris and invasive Pinus strobus in different habitats in the Czech Republic. Preslia 80:277–289Google Scholar
 97. Mácová M, Tichý T (2007) Dendroclimatological comparison of invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris growing in the Czech Republic on ecological and geographical gradients. In: Härtel H, Cílek V, Herben T, Jackson A, Williams R (eds) Sandstone landscapes. Academia, Praha, pp 225–229Google Scholar
 98. Marhoul P, Zámečník J (2012) Abandoned military areas. Introduction. In: Jongepierová I, Pešout P, Jongepier JW, Prach K (eds) Ecological restoration in the Czech Republic. Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Prague, pp 111–113Google Scholar
 99. Martinec P (2015) Hořeček mnohotvarý český [The early gentian]. Ochrana přírody 70(1):18–23Google Scholar
 100. Matějů J, Hradecký P, Melichar V (eds) (2016) Doupovské hory [Doupovské hory Mts]. Česká geologická služba, PrahaGoogle Scholar
 101. Mayerová H, Čiháková K, Florová K, Kladivová A, Šlechtová A, Trnková E, Münzbergová Z (2010) Vliv pastvy ovcí a koz na vegetaci suchých trávníku v CHKO Český kras [Impact of sheep and goat grazing on vegetation of dry grasslands in the Bohemian Karst PLA]. Příroda 27:53–74Google Scholar
 102. Mayerová H, Tichý T, Heřman P, Čiháková K, Münzbergová Z (2012) Grazing of dry grasslands in the Bohemian Karst. In: Jongepierová I, Pešout P, Jongepier JW, Prach K (eds) Ecological restoration in the Czech Republic. Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Prague, pp 47–50Google Scholar
 103. Merunková K, Preislerová Z, Chytrý M (2012) White Carpathian grasslands: can local ecological factors explain their extraordinary species richness? Preslia 84:311–325Google Scholar
 104. Michalcová D, Chytrý M, Pechanec V, Hájek O, Jongepier JW, Danihelka J, Grulich V, Šumberová K, Preislerová Z, ... Zelený D (2014) High plant diversity of grasslands in landscape context: a comparison of contrasting regions in Central Europe. Folia Geobotanica 49:117–135Google Scholar
 105. Miko L, Hošek M (eds) (2010) State of nature and landscape in the Czech Republic. Report 2009. Nature Conservation Agency of the Czech Republic, PragueGoogle Scholar
 106. Mikyška R, Deyl M, Holub J, Husová M, Moravec J, Neuhäusl R, Neuhäuslová-Novotná Z (1968–1972) Geobotanická mapa ČSSR 1. České země [Geobotanical map of the CSSR 1. Bohemian lands]. Vegetace ČSSR, Ser A, 2:1–204. Academia, Praha [Explanatory text 1968, map sheets 1968–1972]Google Scholar
 107. Milberg P (1994) Germination ecology of the endangered grassland biennial Gentianella campestris. Biological Conservation 70:287–290Google Scholar
 108. Miller RM, Rodríguez JP, Aniskowicz-Fowler T, Bambaradeniya C, Boles R, Eaton MA, Gärdenfors U, Keller V, Molur S, Walker S, Pollock C (2007) National threatened species listing based on IUCN criteria and regional guidelines: current status and future perspectives. Conservation Biology 21:684–696Google Scholar
 109. Mináriková T, Zmeškalová J, Větrovcová J, Bína P, Šlechtová A (2011) Záchranné programy ohrožených druhů v České republice [Action plans for endangered species in the Czech Republic]. Životné prostredie 45:249–255Google Scholar
 110. Ministry of the Environment of the Czech Republic (2005) National biodiversity strategy of the Czech Republic. Ministry of the Environment of the Czech Republic, PragueGoogle Scholar
 111. Moravec J, Balátová-Tuláčková E, Blažková D, Hadač E, Hejný S, Husák Š, Jeník J, Kolbek J, Krahulec F, ... Vicherek J (1995) Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení [Red list of plant communities of the Czech Republic and their endangerment]. Severočeskou přírodou Suppl:1–206Google Scholar
 112. Müller F, Kubát K (eds) (2013) Seltene Pflanzen im Erzgebirge. Situation in Böhmen und in Sachsen. CDSM.cz, Ústí nad LabemGoogle Scholar
 113. Müller J, Bußler H, Goßner M, Rettetbach T, Duelli P (2008) The European spruce bark beetle Ips typographus (L.) in a national park – from pest to keystone species. Biodiversity and Conservation 17:2979–3001Google Scholar
 114. Münzbergová Z, Hadincová V, Wild J, Herben T, Marešová J (2010) Spatial and temporal variation in dispersal pattern of an invasive pine. Biological Invasions 12:2471–2486Google Scholar
 115. Münzbergová Z, Hadincová V, Wild J, Kindlmannová J (2013) Variability in the contribution of different life stages to population growth as a key factor in the invasion success of Pinus strobus. PLoS One 8:e56953CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 116. Nepraš K, Kroufek R, Kubát K, Vlačiha V (2008) Orchideje Českého středohoří [Orchids of the České středohoří Mts]. Oblastní muzeum v Litoměřicích, LitoměřiceGoogle Scholar
 117. Neuhäuslová Z (ed) (2001) Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava [The map of potential natural vegetation of the Šumava National Park]. Silva Gabreta Suppl 1:1–189Google Scholar
 118. Neuhäuslová Z, Moravec J, Chytrý M, Sádlo J, Rybníček K, Kolbek J, Jirásek J (1997) Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky 1:500 000 [Map of potential natural vegetation of the Czech Republic 1:500 000]. Botanický ústav AV ČR, PrůhoniceGoogle Scholar
 119. Neuhäuslová Z, Blažková D, Grulich V, Husová M, Chytrý M, Jeník J, Jirásek J, Kolbek J, Kropáč Z, ... Sádlo J (1998) Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část [Map of potential natural vegetation of the Czech Republic. Explanatory text]. Academia, PrahaGoogle Scholar
 120. Pergl J, Sádlo J, Petrusek A, Laštůvka Z, Musil J, Perglová I, Šanda R, Šefrová H, Šíma J, Vohralík V, Pyšek P (2016) Black, grey and watch lists of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy. NeoBiota 28:1–37CrossRefGoogle Scholar
 121. Prach K (2012) Coal mining spoil heaps in the Most region: restoration potential of spontaneous succession. In: Jongepierová I, Pešout P, Jongepier JW, Prach K (eds) Ecological restoration in the Czech Republic. Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Prague, pp 97–98Google Scholar
 122. Prach K, Pyšek P (2001) Using spontaneous succession for restoration of human-disturbed habitats: experience from Central Europe. Ecological Engineering 17:55–62Google Scholar
 123. Prach K, Mars R, Pyšek P, van Diggelen R (2007) Manipulation of succession. In: Walker LR, Walker J, Hobbs RJ (eds) Linking restoration and ecological succession. Springer, New York, pp 121–149CrossRefGoogle Scholar
 124. Prach K, Řehounková K, Řehounek J, Konvalinková P (2011) Ecological restoration of central European mining sites: a summary of a multi-site analysis. Landscape Research 36:263–268Google Scholar
 125. Prach K, Pešout P, Jongepierová I (2012) Restoration ecology and ecological restoration in the Czech Republic. In: Jongepierová I, Pešout P, Jongepier JW, Prach K (eds) Ecological restoration in the Czech Republic. Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Prague, pp 9–10Google Scholar
 126. Prach K, Jongepierová I, Řehounková K (2013) Large-scale restoration of dry grasslands on ex-arable land using a regional seed mixture: establishment of target species. Restoration Ecology 21:33–39Google Scholar
 127. Procházka F, Štech M (2002) Komentovaný černý a červený seznam cévnatých rostlin české Šumavy [Annotated Black and Red List of vascular plants of the Czech part of the Šumava Mts]. Správa NP a CHKO Šumava & EkoAgency KOPR, VimperkGoogle Scholar
 128. Pyšek P, Jarošík V, Kučera T (2002a) Patterns of invasion in temperate nature reserves. Biological Conservation 104:13–24Google Scholar
 129. Pyšek P, Kučera T, Jarošík V (2002b) Plant species richness of nature reserves: the interplay of area, climate and habitat in a Central European landscape. Global Ecology and Biogeography 11:279–289Google Scholar
 130. Pyšek P, Jarošík V, Kučera T (2003a) Inclusion of native and alien species in temperate nature reserves: an historical study from Central Europe. Conservation Biology 17:1414–1424Google Scholar
 131. Pyšek P, Sádlo J, Mandák B, Jarošík V (2003b) Czech alien flora and a historical pattern of its formation: what came first to Central Europe? Oecologia 135:122–130CrossRefPubMedGoogle Scholar
 132. Pyšek P, Křivánek M, Jarošík V (2009) Planting intensity, residence time, and species traits determine invasion success of alien woody species. Ecology 90:2734–2744CrossRefPubMedGoogle Scholar
 133. Pyšek P, Chytrý M, Pergl J, Sádlo J, Wild J (2012a) Plant invasions in the Czech Republic: current state, introduction dynamics, invasive species and invaded habitats. Preslia 84:575–629Google Scholar
 134. Pyšek P, Danihelka J, Sádlo J, Chrtek J Jr, Chytrý M, Jarošík V, Kaplan Z, Krahulec F, Moravcová L, ... Tichý L (2012b) Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. Preslia 84:155–255Google Scholar
 135. Pyšek P, Genovesi P, Pergl J, Monaco A, Wild J (2013) Plant invasions of protected areas in Europe: an old continent facing new problems. In: Foxcroft LC, Pyšek P, Richardson DM, Genovesi P (eds) Plant invasions in protected areas: patterns, problems and challenges. Springer, Dordrecht, pp 209–240Google Scholar
 136. Řehounková K, Řehounek J, Prach K (eds) (2012) Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech Republic. Faculty of Science, University of South Bohemia, České BudějoviceGoogle Scholar
 137. Rejzková T (2013) Ohrožené druhy rostlin v národních parcích ČR: srovnání z pohledu chráněných fenoménů a managementových přístupů [Threatened plant species of the national parks in the Czech Republic: a comparison from the protected phenomena and management approaches point of view]. BSc thesis, Charles University, PrahaGoogle Scholar
 138. Sádlo J, Härtel H, Marková I (2007) Diversity of flora and vegetation of the sandstone areas in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic/Germany/Poland). In: Härtel H, Cílek V, Herben T, Jackson A, Williams R (eds) Sandstone landscapes. Academia, Praha, pp 161–176Google Scholar
 139. Schiffleithner V, Essl F (2016) Is it worth the effort? Spread and management success of invasive alien plant species in a Central European National Park. NeoBiota 31:43–61CrossRefGoogle Scholar
 140. Schnittler M, Günther K-F (1999) Central European vascular plants requiring priority conservation measures – an analysis from national Red Lists and distribution maps. Biodiversity and Conservation 8:891–925Google Scholar
 141. Skalický V, Jeník J (1974) Květena a vegetační poměry Českého krasu z hlediska ochrany přírody [Flora and vegetation of the Bohemian Karst in view of the nature conservation]. Bohemia Centralis 3:101–140Google Scholar
 142. Spitzer K, Bufková I (2013) Peatlands of Šumava. Administration of the Šumava National Park and Protected Landscape Area, VimperkGoogle Scholar
 143. Špryňar P (2004) Poznámky k překvapivému výskytu podmrvky jižní (Notholaena marantae) a sleziníku hadcového (Asplenium cuneifolium) na ultrabazickém pikritu v Českém krasu [Notes on the surprising occurrence of Notholaena marantae and Asplenium cuneifolium on the ultrabasic picrite in Bohemian Karst (Central Bohemia)]. Zprávy České botanické společnosti 39:321–338Google Scholar
 144. Špryňar P, Münzbergová Z (1998) Prodromus pražské květeny [Prodrome of the Prague Flora]. Muzeum a současnost, Řada přírodovědná 12:129–222Google Scholar
 145. Štursa J, Kwiatkowski P, Harčarik J, Zahradníková J, Krahulec F (2009) Černý a červený seznam cévnatých rostlin Krkonoš [Black and red list of vascular plants of the Krkonoše/Karkonosze Mts. (Western Sudetes CZ, PL)]. Opera Corcontica 46:67–104Google Scholar
 146. Suda J, Bauer P, Brabec J, Hadinec J (2000) Znovunalezené druhy naší květeny – žabníček vzplývavý [Re-discovered species of our flora – Luronium natans]. Živa 48:205–207Google Scholar
 147. Tropek R, Prach K (2012) Mining and post-industrial sites. Introduction. In: Jongepierová I, Pešout P, Jongepier JW, Prach K (eds) Ecological restoration in the Czech Republic. Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Prague, pp 89–93Google Scholar
 148. Tropek R, Kadlec T, Karesová P, Spitzer L, Kocárek P, Malenovsky I, Banar P, Tuf IH, Hejda M, Konvička M (2010) Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered arthropods and plants. Journal of Applied Ecology 47:39–147Google Scholar
 149. Turoňová D (2016) Cévnaté rostliny [Vascular plants]. In: Chobot K (ed) Druhy a přírodní stanoviště. Hodnotící zprávy o stavu v České republice 2013 [Species and natural habitats. Assessment reports on the conservation status in the Czech Republic 2013]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR & Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha, pp 86–109Google Scholar
 150. Vlačiha V (2016) 40 let chráněné krajinné oblasti České středohoří [The České středohoří/Bohemian Mittelgebirge hills protected landscape area celebrates forty years]. Ochrana přírody 2016(2):10–12Google Scholar
 151. Vrška T (2012) Forests. Introduction. In: Jongepierová I, Pešout P, Jongepier JW, Prach K (eds) Ecological restoration in the Czech Republic. Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Prague, pp 11–16Google Scholar
 152. Wild J, Hadincová V, Münzbergová Z, Härtel H (2013) Modell der räumlichen Ausbreitung der Weymouth-Kiefer (Pinus strobus L.) im Nationalpark Böhmische Schweiz. In: Seiler U, Wild J, Csaplovics E (eds) Historische Waldentwicklung in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz, Fernerkundung und angewandte Geoinformatik (TU Dresden), vol 10, pp 41–61Google Scholar
 153. Wilson JB, Peet RK, Dengler J, Pärtel M (2012) Plant species richness: the world records. Journal of Vegetation Science 23:796–802Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park AdministrationKrásná LípaCzech Republic

Personalised recommendations