Advertisement

Narva: A Literary Border Town

 • Elle-Mari TaliveeEmail author
Chapter

Abstract

Narva, Estonia, has been a second city to Stockholm and to St. Petersburg, and it is also a border city in multiple senses. Including an overview of the history of Narva, this chapter discusses different manifestations of the borders in literature. The texts about Narva, an eccentric city in Juri Lotman’s sense, represent it as a kind of palimpsest with a layered history (to use Aleida Assmann’s term). Recent depictions of the city in literature and modern architecture both express the need to remember the old, demolished city hidden underneath the post-war architecture, showing that it is not possible to build a new town on the ruins of the old one without continuing to talk about the lost one.

Keywords

Border space Cultural memory Eccentric city Architecture and literature City text 

Works Cited

 1. Aleksejev, Tiit. Leegionärid. Kultuurileht, 2010. Google Scholar
 2. Assmann, Aleida. Shadows of Trauma: Memory and the Politics of Postwar Identity. Fordham University Press, 2016.Google Scholar
 3. Augé, Marc 2012. Kohad ja mittekohad. Sissejuhatus ülimodernsuse antropoloogiasse. Translated by Anti Saar. Tallinn University Press, 2012.Google Scholar
 4. Beekman, Vladimir. Alles see oli . . . Tänapäev, 2008.Google Scholar
 5. ———. Narva kosk. Eesti Raamat, 1986.Google Scholar
 6. Feršel, Anne-Ly, and Eva-Liis Tuvi, editors. Hoiualadega jõed Virumaal 2: Narva jõgi. Keskkonnaamet, 2011.Google Scholar
 7. Hiio, Toomas. “Combat in Estonia in 1944.” Estonia 1940–1945: Reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity, edited by Toomas Hiio et al. Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus, 2006, pp. 1035–94.Google Scholar
 8. Hinrikus, Rutt. “Andrei Hvostov. Sillamäe passioon. Passion for Sillamäe.” Estonian Literary Magazine vol. 32, no. 2, 2011, pp. 32–34, http://estinst.ee/wp-content/uploads/2017/03/302_ELM_small_2011-autumn.pdf. Accessed 10 March 2016.
 9. Hvostov, Andrei. Võõrad lood. Tänapäev, 2008.Google Scholar
 10. Ivask, Merike, editor. Linnas ja muuseumis: uurimusi Narva ajaloost. Narva Muuseumi toimetised no. 9. Narva Muuseum, 2009.Google Scholar
 11. ———, editor. Piir ja jõgi – piirijõgi. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseumi toimetised no. 15. Narva Muuseum, 2014.Google Scholar
 12. ———, editor. Sõda ja sõjajärgne Narva linnamaastikus. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseumi toimetised no. 16. Narva Muuseum, 2015.Google Scholar
 13. Kallasmaa, Maarja et al. Eesti kohanimeraamat. Eesti Keele Instituut/Eesti Kirjandusmuuseum/Võru Instituut, 2016.Google Scholar
 14. Kangro, Bernard. Keeristuli. Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1969.Google Scholar
 15. Karjahärm, Toomas. “Introduction.” Vana Narva. Ehitised ja inimesed, edited by Toomas Karjahärm. Argo, 2006, pp. 9–11.Google Scholar
 16. Kivimäe, Jüri. “Medieval Narva: Featuring a Small Town between East and West.” Narva und die Ostseeregion = Narva and the Baltic Sea Region‚ edited by Karsten Brüggemann, Tartu Ülikooli Narva Kolledž. 2004, pp. 17–27.Google Scholar
 17. Koov, Katrin et al. “Tartu University Narva College.” MAJA: Estonian Architectural Review, 14 Feb. 2013, www.solness.ee/maja/?mid=130&id=510. Accessed 10 March 2016.
 18. Kotjuh, Igor. “Narvas on vaikne.” Sirp, 19 May 2006, p. 14.Google Scholar
 19. Krivošejev, Jevgeni, editor. Narva ekskursioonijuht. Eesti Riiklik Kirjastus, 1960.Google Scholar
 20. Kronberg, Janika. “Foreign Tales.” Estonian Literature Centre, 2008, http://estlit.ee/elis/?cmd=writer&id=12475&txt=79641. Accessed 10 March 2016.
 21. Liiv, Toomas. “Veel üks lugu õigest Eestist.” Eesti Päevaleht, 26 February 2000, p. 10.Google Scholar
 22. Lindpere, Piret et al. Eesti Arhitektuur/Estonian Architecture 2012. Solnessi Arhitektuurikirjastuse OÜ, 2013.Google Scholar
 23. Liphart, J. Narwa posatski. J. Reinvald, 1890.Google Scholar
 24. Lotman, Juri. “On the Semiosphere.” Translated by Wilma Clark‚ Sign Systems Studies, vol. 33, no. 1, 2005, pp. 205–29.Google Scholar
 25. ———. Semiosfäärist. Translated by Kajar Pruul. Vagabund, 1999.Google Scholar
 26. Maiste, Juhan et al. Narva: Changing the Past of the Future. Eesti Kunstiakadeemia Restaureerimiskool, 2005.Google Scholar
 27. Mihkelev, Anneli. “Texts of Tallinn and Tartu in Estonian Poetry.” KOHT ja PAIK / PLACE and LOCATION II. Proceedings of the Estonian Academy of Arts No 10, edited by Virve Sarapik et al. Eesti Kunstiakadeemia, 2002, pp. 431–54.Google Scholar
 28. “Narva College / Kavakava Architects,” ArchDaily, 14 August 2013, www.archdaily.com/415052/narva-college-kavakava-architects. Accessed 10 March 2016.
 29. “New College building.” University of Tartu Narva College, 2016, www.narva.ut.ee/en/699901/700373. Accessed 10 March 2016.
 30. Nurk, Ragnar. “Erik Dahlbergi Narva bastionide projektist ja selle võimalikest eeskujudest.” Ivask, Sõda ja sõjajärgne Narva linnamaastikus, pp. 79–121.Google Scholar
 31. Peegel, Mari. “Narva kolledži arhitektid: Eestis on palju ehitamist, aga vähe arhitektuuri.” Eesti Päevaleht, 10 January 2014.Google Scholar
 32. Pihlamägi, Maie. Eesti industrialiseerimine 1870–1940. Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1999.Google Scholar
 33. Pikner, Tarmo et al. “Hajutatud linnamaastik: aiamaaga seonduvad praktikad Narvas.” Ivask, Piir ja jõgi – piirijõgi pp. 219–52.Google Scholar
 34. Pullat, Raimo. Eesti linnad ja linlased XVIII sajandi lõpust 1917. aastani. Eesti Raamat, 1972.Google Scholar
 35. Rammo, Adolf. Hundipassiga koolipoiss. Eesti Raamat, 1973.Google Scholar
 36. ———. Kibekäppade küpsetuskojas. Eesti Raamat, 1974.Google Scholar
 37. ———. Šahh Madan. Eesti Raamat, 1970.Google Scholar
 38. Rennit, Marge. “Eesti linnade kuvand 18. ja 19. sajandi reisikirjanduses.” Vana Tallinn XXIV (XXVIII), edited by Raimo Pullat. Estopol, 2013, pp. 214–58.Google Scholar
 39. ———. “Narva ja Ivangorod. Linnad kahe maailma piiril 18. ja 19. sajandi reisikirjanduse põhjal.” Ivask, Piir ja jõgi – piirijõgi pp. 141–58.Google Scholar
 40. ———. “Prantsuse rännumees Aubry de La Motraye ja tema 18. sajandi I poole Balti provintside kirjeldused.” Õpetatud Seltsi Aastaraamat 2010, edited by Heiki Valk. Õpetatud Eesti Selts, 2010, pp. 85–110.Google Scholar
 41. Sikk, Rein 2013. “Fjodor Šantsev taastas kadunud Vana-Narva.” Eesti Päevaleht, 1 February 2013, p. 8.Google Scholar
 42. Sokhrannova, Elena. “Kunst Kreenholmi kangastel.” Ivask, Linnas ja muuseumis pp. 102–36.Google Scholar
 43. Soome, Andres 2014. “Narva jõgi strateegilise tõkkena.” Ivask, Piir ja jõgi – piirijõgi pp. 19–77.Google Scholar
 44. Suits-Kangro, Helga. Kaarel, kas mäletad? Perioodika, 2000.Google Scholar
 45. Talivee, Elle-Mari, and Jason Finch. “Eduard Vilde and Tallinn´s Dynamic Peripheries, 1858–1903.” Literature and the Peripheral City, edited by Lieven Ameel et al. Palgrave Macmillan, 2015, pp. 164–83.Google Scholar
 46. Tomberg, Jaak. Kirjanduse lepitav otstarve. Tartu University Press, 2009.Google Scholar
 47. Toode, Andres. “Kes lõhkus Narva?”. Ivask, Sõda ja sõjajärgne Narva linnamaastikus pp. 109–57.Google Scholar
 48. ———. “Südalinnast ääremaaks: ehitustegevus Narva vanalinna piirkonnas sõjajärgsest ajast kuni tänapäevani.” Ivask, Linnas ja muuseumis pp. 162–97.Google Scholar
 49. Toporov, Vladimir. = Βлaдимиp Toпopoв. Mиф. Pитyaл. Cимбoл. Oбpaз. Иccлeдoвaния в oблacти мифoпoэтичecкoгo. Избpaннoe. Издaтeльcкaя гpyппa “Пpoгpecc” – “Кyльтypa,” 1995.Google Scholar
 50. Trimbach, David J., and Shannon O´Lear. “Russians in Estonia: Is Narva the Next Crimea?” Eurasian Geography and Economics, vol. 56, no. 5, 2015, pp. 493–504, doi: 10.1080/15387216.2015.1110040.
 51. Tuchtenhagen, Ralph. “Border—Aspects of a Notion in the Humanities.” Narva und die Ostseeregion = Narva and the Baltic Sea Region, edited by Karsten Brüggemann. Tartu Ülikooli Narva Kolledž, 2004, pp. 255–61.Google Scholar
 52. Viikberg, Jüri. “The Votes.” The Red Book of the Peoples of the Russian Empire, edited by Margus Kolga et al. Eesti Keele Instituut, 1993, www.eki.ee/books/redbook/votes.shtml. Accessed 10 March 2016.
 53. Viikberg, Jüri. “The Izhorians or Ingrians.” The Red Book of the Peoples of the Russian Empire, edited by Margus Kolga et al. Eesti Keele Instituut, 1993, www.eki.ee/books/redbook/izhorians.shtml. Accessed 10 March 2016.
 54. Viitol, Livia. “Narva ja tema semisfäär Eduard Vilde romaanis ‘Raudsed käed.’” Igihaljas Vilde: Artikleid 2005–2009, edited by Livia Viitol. Eesti Kirjanduse Selts, 2009, pp. 68–82.Google Scholar
 55. Vilde, Eduard. Raudsed käed. Eesti Riiklik Kirjastus, 1952.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of SciencesTallinnEstonia

Personalised recommendations