Advertisement

Introduction

 • Jacek CzaputowiczEmail author
 • Anna Wojciuk
Chapter
 • 159 Downloads

Abstract

The discipline of International Relations (IR) has been studied all over the world as part of the rapidly growing field of the sociology of science. The sociology of science examines the status of and delineation between disciplines, along with the characteristics of researchers, their mutual relations, and links with non-academic communities. It also studies the relationship between IR and other disciplines, e.g., between IR and political science or regional studies. This review of IR is the first attempt to systematically and comprehensively assess the state of the discipline in Poland. The Polish case is an interesting one because, since having become established in academia in the 1920s, IR has experienced two major transitions that changed the normative underpinnings of scholarship.

Keywords

Sociology of science Discipline of International Relations Poland 

References

 1. Aalto, P., Harle, V., & Moisio, S. (Eds.). (2011). International studies: Interdisciplinary approaches. Basingstoke: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 2. Acharya, A., & Buzan, B. (2010). Non-western international relations theory: Perspectives on and beyond Asia. New York: Routledge.Google Scholar
 3. Bátora, J., & Hynek, N. (2009). On the IR Barbaricum in Slovakia. Journal of International Relations and Development, 12(2), 186–192.Google Scholar
 4. Berg, E., & Chillaud, M. (2009). An IR community in Baltic states: Is there a genuine one? Journal of International Relations and Development, 2(2), 193–199.Google Scholar
 5. Bilgin, P., & Tanrısever, O. F. (2009). A telling story of IR in the periphery: Telling Turkey about the world, telling the world about Turkey. Journal of International Relations and Development, 12(2), 174–179.Google Scholar
 6. Czaputowicz, J. (2013). Intricacies of interdisciplinarity. Przegląd Europejski, 1(27), 33–36.Google Scholar
 7. Czaputowicz, J., Ławniczak, K., & Wojciuk, A. (2015). Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia Europejskie w Polsce [The study of international relations and European studies in Poland]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
 8. Czaputowicz, J., & Wojciuk, A. (2016). IR scholarship in Poland: The state of the discipline 25 years after the transition to democracy. Journal of International Relations and Development, 19(3), 448–474.Google Scholar
 9. Drulák, P. (2013). Going native? The discipline of IR in Central and Eastern Europe. Przegląd Europejski, 1(27), 10–13.Google Scholar
 10. Drulák, P., & Druláková, R. (2006). The Czech Republic. In: K. E. Jørgensen & T. B. Knudsen (Eds.), International relations in Europe. Traditions, perspectives and destinations (pp. 172–196). London: Routledge.Google Scholar
 11. Drulák, P., Königová, L., & Karlas, J. (2004, March 17–21). Continuity and change in the discipline of IR in Central and Eastern Europe countries. Paper presented at 2004 ISA Convention, Montreal, March 17–21, 2004.Google Scholar
 12. Gałganek, A., Haliżak, E., & Piertaś, M. (Eds.). (2012). Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych [Multi- and interdisciplinarity in the study of international relations]. Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych & Wydawnictwo Rambler.Google Scholar
 13. Guzzini, S. (2013). The periphery starts in our heads. Przegląd Europejski, 1(27), 14–18.Google Scholar
 14. Haliżak, E., & Czaputowicz, J. (Eds.). (2014). Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze [The theory of realism in the study of international relations. Research premises and applications]. Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych & Wydawnictwo Rambler.Google Scholar
 15. Haliżak, E., Ożarowski, R., & Wróbel A. (Eds.). (2016). Liberalizm i neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych: teoretyczny pluralizm (t. 1), Liberalizm i neoliberalizm w badaniu polityki zagranicznej państwa i gospodarki światowej (t. 2) [Liberalism and neoliberalism in International Relations: theoretical pluralism (vol.1), Liberalism and neoliberalism in the studies on foreign policy and economy (Vol.2)]. Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych & Rambler.Google Scholar
 16. Haliżak, E., & Piertaś, M. (Eds.). (2013). Poziomy analizy stosunków międzynarodowych [The levels of analysis of international relations]. Warszawa: Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych & Wydawnictwo Rambler.Google Scholar
 17. Jørgensen K. E. (2003). Towards a six continents social science: International relations. Journal of International Relations and Development, 6(4), 330–343.Google Scholar
 18. Jørgensen, K. E. (2013). Choosing directions at Central and Eastern European crossroads. Przegląd Europejski, 1(27), 18–22.Google Scholar
 19. Jørgensen, K. E., & Knudsen, T. B. (Eds.). (2006). International relations in Europe: Traditions, perspectives and destinations. London: Routledge.Google Scholar
 20. Kubalkova, V. (2009). The “take off” of the Czech IR discipline. Journal of International Relations and Development, 12(2), 205–212.CrossRefGoogle Scholar
 21. Lizée, P. P. (2011). A whole new world: Reinventing international studies for the Post-Western World. Basingstoke: Palgrave-Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
 22. MNiSW (2007). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz. 1489), http://www.nauka.gov.pl/rada-nauki/rozporzadzenia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-najwazniejsze-zmiany,archiwum,1.html (26.08.2014).
 23. Morozov, V. (2009). Obsessed with identity: The IR in post-Soviet Russia. Journal of International Relations and Development, 12(2), 200–205.CrossRefGoogle Scholar
 24. Roter, P. (2009). At the centre and periphery simultaneously: The incomplete internationalisation of Slovenian international relations. Journal of International Relations and Development, 12(2), 180–186.CrossRefGoogle Scholar
 25. Šabič, Z. (2013). Four questions. Przegląd Europejski, 1(27), 22–27.Google Scholar
 26. Sharman, J. C., & Weaver, C. E. (2013). Between the covers: International relations in books. Political Science and Politics, 46(1), 124–128.CrossRefGoogle Scholar
 27. Stadmüller, E., & Fijałkowski, Ł. (red.). (2015). Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych (t. 1 i t. 2). Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych & Rambler.Google Scholar
 28. Tickner, A. B., & Wæver, O. (Eds.). (2009). International relations scholarship around the world. New York: Routledge.Google Scholar
 29. TRIP. (2014). Faculty survey report. Retrieved March 20, 2015, from https://trip.wm.edu/reports/2014/rp_2014/.
 30. Volgy, T. J. (2013). A couple of quick reflections on changes in the CEE academic IR community over the last decade. Przegląd Europejski, 1(27), 27–29.Google Scholar
 31. Voskressenski, A. D. (2017). Non-western theories of international relations: Conceptualizing world regional studies. London: Palgrave Macmillan. Google Scholar
 32. Wojciuk, A. (2013). The state of IR discipline in Poland: A junior scholar’s perspective. Przegląd Europejski, 1(26), 29–33.Google Scholar
 33. Wojciuk, A. (2016). Innowacje teoretyczne w nauce o stosunkach międzynarodowych [Theoretical innovations in the study of international relations]. In M. F. Gawrycki, E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, & R. Zięba (Eds.), Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych [The developmental trends and processes underway in today’s international relations] (pp. 250–260). Warszawa: Scholar.Google Scholar
 34. Wojciuk, A., & Czaputowicz, J. (2014). Realizm w polskiej nauce o stosunkach międzynarodowych [Realism in the Polish study of international relations]. In E. Haliżak & J. Czaputowicz (Eds.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze [The theory of realism in the study of international relations. Research premises and applications]. Warszawa: Wydawnictwo Rambler, Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych.Google Scholar
 35. Wolszczak-Derlacz, J., & Parteka, A. (2010). Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza [The scientific productivity of public colleges and universities in Poland]. Warszawa: Ernst & Young Polska.Google Scholar
 36. Zajączkowski, J., Gawrycki, M. F., & Bógdał-Brzezińska, A. (Eds.). (2014). Re-visions and re-orientations: Non-European thought in the international relations studies. London: Bloomsbury.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of European Studies, Faculty of Political Sciences and International StudiesUniversity of WarsawWarsawPoland
 2. 2.Institute of International Relations, Faculty of Political Sciences and International StudiesUniversity of WarsawWarsawPoland

Personalised recommendations