Advertisement

The Remanufacturing of the Automotive Components in Poland—Development Prospect

 • Karolina Werner LewandowskaEmail author
Chapter
Part of the EcoProduction book series (ECOPROD)

Abstract

Provisions of the directive 2000/53/WE being in force in Poland from 18 September 2000 on end-of-life vehicles is contributing to the development of the automotive components’ remanufacturing in the country. Described analyses of statistical data concerning prospects of development of remanufacturing in Poland, show the upturn in this respect. The age structure of the Polish passenger cars is pointing, that large volume of the input stream in the prospect of 2020, will be conditioning the development of dismantle stations of end of life vehicles. Both objects of described analysis—resources and the input stream are demonstrating the increasing trend. According to the author’s it provides the potential in Poland for the development of the remanufacturing process of the automotive components.

Keywords

End-of-life vehicles Remanufacturing Dismantling stations 

Notes

Acknowledgements

This chapter refers to the research financed by the Narodowe Centrum Badan i Rozwoju NCBiR (National Centre for Research and Development) in the framework of the German-Polish cooperation for sustainable development, project “Sustainability in remanufacturing operations (SIRO)”, grant no WPN/2/2012.

References

 1. Aczel AD (2000) Statystyka w zarządzaniu (statistics for management science). PWN, WarszawaGoogle Scholar
 2. Central Statistical Office (2005) Transport—wyniki działalności. GUS, WarszawaGoogle Scholar
 3. Central Statistical Office (2006) Transport—wyniki działalności. GUS, WarszawaGoogle Scholar
 4. Central Statistical Office (2007) Transport—wyniki działalności, GUS, WarszawaGoogle Scholar
 5. Central Statistical Office (2008) Transport—wyniki działalności. GUS, WarszawaGoogle Scholar
 6. Central Statistical Office (2009) Transport—wyniki działalności. GUS, WarszawaGoogle Scholar
 7. Central Statistical Office (2010) Transport—wyniki działalności. GUS, WarszawaGoogle Scholar
 8. Central Statistical Office (2011) Transport—wyniki działalności. GUS, WarszawaGoogle Scholar
 9. Central Statistical Office (2012) Transport—wyniki działalności. GUS, WarszawaGoogle Scholar
 10. Central Statistical Office (2013), Transport—wyniki działalności. GUS, WarszawaGoogle Scholar
 11. Golińska P (2013) Logistyka zwrotna. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, PoznańGoogle Scholar
 12. Jarząb M (2011) Analiza uwarunkowań prawnych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów na terenie Polski i UE, ZgorzelecGoogle Scholar
 13. Merkisz-Guranowska A (2013) Ocena skutków regulacji prawnych wynikających z nowelizacji Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Politechnika Poznańska, PoznańGoogle Scholar
 14. Pedersen TB, Mohania MK, Tjoa AM (eds) (2010) Data warehousing and knowledge discovery. In: 12th international proceedings of the conference on DaWaK 2010 Bilbao, Spain, Aug/Sep 2010. Springer, BerlinGoogle Scholar
 15. Wyrwicka MK, Werner K (2010) Tendencja w kształtowaniu relacji w sieciach gospodarczych. W: Wyrwicka MK (red) Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, PoznańGoogle Scholar
 16. The Act of 20 June 1997—Law on the road trafficGoogle Scholar
 17. The Act of 20 January 2005—Law on the recycling End of Life Vehicles (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202 z późń. zm.)Google Scholar
 18. http://www.cepik.gov.pl. Accessed 12 July 2013

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Poznan University of TechnologyPoznanPoland

Personalised recommendations