Advertisement

Encounters with Christianity in the North Moluccas (Sixteenth–Nineteenth Centuries)

 • Jos. D. M. Platenkamp
Chapter

Abstract

Jos Platenkamp discusses the historical introduction of ‘religion’ in North Moluccan societies. The chapter first describes the significances attributed to this category by Iberian Catholic priests entering the region in the early 1600s and by the Muslim sultans of Ternate and Tidore. It then analyses how the Dutch United East India Company subsequently interacting with the sultans assessed the role of Reformed Protestantism relative to its ideology of Natural Law and Free Trade. Finally, it examines the perceptions by the non-Muslim societies in the region of the ‘religion’ introduced by Dutch Protestant missionaries from the 1860s onwards. The chapter reveals how during the entire period studied Christianity was locally valued for representing foreign sources of authority relative to the autochthonous origins of life.

Keywords

North Moluccas Dutch United East India Company Platenkamp colonialColonial Roman CatholicCatholic 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Abdurrachman, P.R. 1978. Moluccan responses to the first intrusions of the West. In Dynamics of Indonesian History, ed. H. Soebadio, and C.H. du Marchie Sarvaas, 161–188. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.Google Scholar
 2. Alderley, Lord Stanley. 1874. The first voyage around the world by Magellan. Translated from the accounts of Pigafetta, and other contemporary writers. The Hakluyt Society, First Series, No. LII. New York: Burt Franklin Publisher.Google Scholar
 3. Baarda, M.J. van. 1895. Woordenlijst Galèlareesch-Hollandsch; met ethnologische aantekeningen op de woorden die daartoe aanleiding geven. Den Haag: Martinus Nijhoff.Google Scholar
 4. Baarda, M.J. van. 1905. Zendeling H. van Dijken. Zijn leven en arbeid op Halmahera. Nijmegen: P. J. Milborn.Google Scholar
 5. Barnes, R.H. 1974. Kédang: A study of the collective thought of an eastern Indonesian people. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 6. Barnes, R.H. 1985. The Leiden version of the comparative method in Southeast Asia. Journal of the Anthropological Society of Oxford 16 (2): 87–110.Google Scholar
 7. Barraud, C. 1979. Tanebar-Evav.Une société de maisons tournée vers le large. Paris: École des Hautes Études en Sciences Sociales & Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 8. Barraud, C., and J.D.M. Platenkamp. 1990. Rituals and the Comparison of societies. In Rituals and Socio-Cosmic Order in Eastern Indonesian Societies, Part II: Maluku, ed. C. Barraud, and J.D. M. Platenkamp. Special Anthropological Issue, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 146 (1): 103–123.Google Scholar
 9. Boetzelaer van Asperen [en Dubbeldam], C.W. Th. Van. 1906. De Gereformeerde Kerken in Nederland en de Zending in Oost-Indië. PhD dissertation. Utrecht: P. Den Boer.Google Scholar
 10. Bosscher, C. 1859. Memorie van Overgave van het bestuur der Residentie Ternate van den aftredenden Resident C. Bosscher aan den benoemden Resident C. I. Bosch. Reprinted as: Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 11, 98–249. Jakarta 1980, Arsip Nasional Republik Indonesia.Google Scholar
 11. Boxer, C.R. 1969. The Portuguese Seaborne Empire: 1415–1825. New York: Alfred A. Knopf.Google Scholar
 12. Brandes, J. (ed.). 1902. Nâgarakretâgama. Lofdicht van Prapantja op koning Rasadjanagara, Hajam Wuruk, van Madjapahit. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap LIV, 1e stuk, 70 pp.Google Scholar
 13. BUZ (Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging). 1866. Almaheira, Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging Deel 7: 169–174.Google Scholar
 14. BUZ (Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging). 1869. Almaheira, Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging Deel 10: 33–42, 49–58, 137–151.Google Scholar
 15. BUZ (Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging). 1871. Almaheira, Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging Deel 12: 53–68.Google Scholar
 16. BUZ (Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging). 1874. Almaheira, Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging Deel 15: 49–61, 65–79, 133–143, 181–191.Google Scholar
 17. BUZ (Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging). 1880. Almaheira, Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging Deel 21: 49–61, 69–77, 151–159.Google Scholar
 18. BUZ (Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging). 1887. Almaheira, Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging Deel 28: 33–43, 65–79,117–125, 197.Google Scholar
 19. BUZ (Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging). 1908. Berichten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging Nieuwe Serie. Deel 21: 2–146.Google Scholar
 20. Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum. 1907. Verzameling van Politieke contracten en verdere Verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van Privilegebrieven, aan hen verleend, enz, ed. J. E. Heeres. Eerste Deel (1596–1650), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië 54.Google Scholar
 21. Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum. 1931. Verzameling van Politieke contracten en verdere Verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van Privilegebrieven, aan hen verleend, enz, ed. J. E. Heeres. Tweede Deel (1650–1675), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië 87.Google Scholar
 22. Durkheim, E., and M. Mauss. 1903. De quelques formes primitives de classification. Année sociologique 6: 1–72.Google Scholar
 23. Duyvendak, J.P. 1926. Het Kakean-Genootschap van Seran. Almelo: N.V.W. Hilarius WZN.Google Scholar
 24. Ellen, G.J. 1920. Uit mijne ervaring. Oegstgeest: Zendingsbuerau.Google Scholar
 25. Feenstra, R. (ed.). 2009. Hugo Grotius’ Mare Liberum 1609–2009. Original Latin text (1609) and modern English translation. Leiden: E.J. Brill.Google Scholar
 26. Fortgens, J. 1911. Bijdrage tot de kennis van de naamgeving onder de Tobelo. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 68: 88–116.CrossRefGoogle Scholar
 27. Fortgens, J. 1917. Zending en bestuur in de Onderafdeeling Djailolo. Mededeelingen van het Nederlandsch Zendingsgenootschap 61: 47–77.Google Scholar
 28. Fox, J.J. 1980. Models and metaphors. Comparative research in Eastern Indonesia. In The Flow of Life. Essays on Eastern Indonesia, ed. J.J. Fox, 327–333. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 29. Fraassen, Ch. F. van. 1981. Historical introduction. In The North Moluccas. An annotated bibliography, ed. K. Polman, 1–38. The Hague: Martinus Nijhoff.Google Scholar
 30. Fraassen, Ch. F. van. 1987. Ternate, de Molukken en de Indonesische Archipel. Van soa-organisatie en vierdeling: een studie van traditionele samenleving en cultuur in Indonesië, 2 vols., PhD dissertation. Leiden: Leiden University.Google Scholar
 31. Fraassen, Ch. F. van. 2005. Dynamiek in een gespleten wereld. In Een vakkracht in het koninkrijk. Kerk- en zendingshistorische opstellen, ed. Chr. G.F. de Jong, 54–66. Heereveen: Groen.Google Scholar
 32. Frijhoff, W., and M. Spies. 1990. 1650. Bevochten eendracht. Den Haag: Sdu.Google Scholar
 33. Geirnaert-Martin, D. 1992. The Woven Land of Laboya. Socio-Cosmic Ideas and Values in West Sumba, Eastern Indonesia. Leiden: Centre for Non-Western Studies.Google Scholar
 34. Gerrits, E.J. 1912. Memorie van Overgave van de Residentie Ternate. The Hague: Nationaal Archief, Collectie Ministerie van Koloniën, 59, microfiche nr. 322.Google Scholar
 35. Grotius, H. [Hugo de Groot]. 1609. Mare Liberum, sive de iure quod Batavis competit ad Indicana commercia dissertatio. Leiden: Elzevier.Google Scholar
 36. Hammer-Purgstall, J. von. 1827. Geschichte des osmanischen Reichs. Pest: C. A. Harleben.Google Scholar
 37. Henley, D. 2002. Jealousy and Justice. The indigenous roots of colonial rule in Northern Sulawesi. Amsterdam: Free University Press.Google Scholar
 38. Hueting, A. 1908. Tobeloreesch-Hollandsch woordenboek. Den Haag: Martinus Nijhoff.Google Scholar
 39. Jacobs, S.J., H. 1971. A Treatise on the Moluccas (c. 1544). Probably the preliminary version of António Galvão’s lost História das Moluccas. Edited, annotated and translated into English from the Portuguese manuscript in the Archivo General de Indias, Seville. Sources and Studies for the History of the Jesuits, Vol. III. Rome: Jesuit Historical Institute.Google Scholar
 40. Jacobs, S.J., H. 1974. Documenta Malucensia Vol. I (1542–1577). Rome: Institutum Historicum Societatis Iesu.Google Scholar
 41. Jacobs, S.J., H. 1980. Documenta Malucensia Vol. II (1577–1606). Rome: Jesuit Historical Institute.Google Scholar
 42. James, K.A. 1918. Vervolg Memorie van Overgave van de Residentie Ternate. The Hague: Nationaal Archief, Collectie Ministerie van Koloniën, 59, microfiche nr. 325.Google Scholar
 43. Josselin de Jong, J.P.B. 1977a. The Malay Archipelago as a field of ethnological study. In Structural Anthropology in the Netherlands, ed. P.E. de Josselin de Jong, 164–182. The Hague: Martinus Nijhoff [1935].Google Scholar
 44. Josselin de Jong, P.E. de. 1977b. Introduction: Structural anthropology in the Netherlands: creature of circumstance. In Structural Anthropology in the Netherlands, ed. P.E. de Josselin de Jong, 1–29. The Hague: Martinus Nijhoff.Google Scholar
 45. Kamma, F.C. 1982. The incorporation of foreign culture elements and complexes by ritual enclosure among the Biak-Nomfurese. In Symbolic Anthropology in the Netherlands, ed. P.E. de Josselin de Jong, and E. Schwimmer, 543–584. The Hague: Martinus Nijhoff.Google Scholar
 46. Karsen, K.M.H. 1918. Memorie van Overgave van Onderafdeling Tobelo. The Hague: Nationaal Archief, Collectie Ministerie van Koloniën, 59, microfiche nr. 1245.Google Scholar
 47. Lewis, E.D. 1988. People of the Source. The social and ceremonial order of Tana Wai Brama on Flores. Dordrecht: Foris Publications.Google Scholar
 48. Meilink Roelofsz, M.A.P. 1962. Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630. The Hague: Martinus Nijhoff, pp. 173–206 and 272–383; Reprinted as The coming of the Northern Europeans to the Malay-Indonesian Archipelago, in Paul H. Kratoska, ed. 2001, South East Asia. Colonial History, 229–268. London: Routledge.Google Scholar
 49. Oosten, Jarich G. 2006. ‘A privileged field of study’: Marcel Mauss and structural anthropology in Leiden. Inuit Studies 30 (2): 51–71.CrossRefGoogle Scholar
 50. Ossenbruggen, F.D.E. van. 1977. Java’s monca-pat: Origins of a primitive classification system. In Structural Anthropology in the Netherlands, ed. P. E. de Josselin de Jong, 32–63. The Hague: Martinus Nijhoff [1918].Google Scholar
 51. Palmer van den Broek, Ch. L.J. 1915. Memorie van Overgave van de Residentie Ternate. The Hague: Nationaal Archief, Collectie Ministerie van Koloniën, 59, microfiche nr. 323.Google Scholar
 52. Parry, J., and M. Bloch. 1989. Introduction. In Money and the morality of exchange, ed. J. Parry, and M. Bloch, 1–32. New York: Cambridge University Press.Google Scholar
 53. Pigafetta, A. 1874. Navigation et Descouvrement de la Indie Superieure faicte par moy Anthoyne Pigapheta, Vincentin, Chevalier de Rhodes. In Lord Stanley of Alderley, The first voyage around the world by Magellan. Translated from the accounts of Pigafetta, and other contemporary writers. The Hakluyt Society, First Series, No. LII. New York: Burt Franklin Publisher [1524].Google Scholar
 54. Pigafetta, A. 1995. The First Voyage Around the World (1519–1522). An account of Magellan’s expedition, ed. J. Cachey Jr. New York: Marsilio Publishers [1522].Google Scholar
 55. Pigeaud, Th. G. Th. 1977. Javanese divination and classification. In Structural Anthropology in the Netherlands, ed. P.E. de Josselin de Jong, 64–82. The Hague: Martinus Nijhoff [1928].Google Scholar
 56. Platenkamp, J.D.M. 1988. Tobelo. Ideas and values of a North Moluccan society. Leiden: Repro Psychologie.Google Scholar
 57. Platenkamp, J.D.M. 1990. North Halmahera: Non-Austronesian languages, Austronesian cultures? Selected Lecture published by Het Oosters Genootschap in Nederland. Leiden: E.J.Brill.Google Scholar
 58. Platenkamp, J.D.M. 1993. Tobelo, Moro, Ternate. The cosmological valorization of historical events. Cakalele 4: 61–89.Google Scholar
 59. Platenkamp, J.D.M. 2013. Sovereignty in the North Moluccas: Historical transformations. History and Anthropology 24 (2): 206–232.CrossRefGoogle Scholar
 60. Platenkamp, J.D.M. 2015. On the confrontation between perennial models in 19th-century Halmahera. In Representing the Future. Zur kulturellen Logik der Zukunft, ed. A. Hartmann, and O. Murawska, 61–98. Bielefeld: Transcript Verlag.Google Scholar
 61. Prager, M. (unpublished). Strukturale Anthropologie in Leiden, 1916–1982. Ursprung und Entwicklung eines wissenschaftlichen Forschungsprogramms. PhD dissertation. University of Heidelberg.Google Scholar
 62. Prierias, S. 1596. Sylvestrinae Summae, Verbo Papa. 2 vols. Antwerpiae.Google Scholar
 63. Renard-Clamagirand, B. 1982. Marobo, une société ema de Timor. Paris: Selaf.Google Scholar
 64. Roos, K.H.F. 1909. Memorie van Overgave van de Residentie Ternate. The Hague: Nationaal Archief, Collectie Ministerie van Koloniën, 59, microfiche nr. 322.Google Scholar
 65. Sahlins, M. 1995. How “Natives” Think. About Captain Cook, for example. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
 66. Sahlins, M. 2008. The stranger-king, or elementary forms of the politics of life. Indonesia and the Malay world 36 (105): 177–199.Google Scholar
 67. Schulte Nordholt, H.G. 1971. The Political System of the Atoni of Timor. The Hague: Martinus Nijhoff.Google Scholar
 68. Schurhammer, S.J.G. 1963. Franz Xavier, sein Leben und seine Zeit, Vol. 2, Part.1, Indien und Indonesien 1541–1547. Freiburg: Herder Verlag.Google Scholar
 69. Schutte, G.J. 2002a. De Gereformeerde kerk in de Republiek. In Het Indisch Sion. De Gereformeerde Kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie, ed. G.J. Schutte, 15–23. Hilversum: Verloren.Google Scholar
 70. Schutte, G.J. 2002b. De kerk onder de Compagnie. In Het Indisch Sion. De Gereformeerde Kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie, ed. G.J. Schutte, 43–64. Hilversum: Verloren.Google Scholar
 71. Tiele, P.A. 1875. De vestiging der Portugeezen in Indië. De Gids 13: 177–238.Google Scholar
 72. Tiele, P.A. 1879. De Europeërs in den Maleischen Archipel, Deel. 2, 1529–1540. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië 26: 1–69.Google Scholar
 73. Tip, L. 1918. Memorie van Overgave van de Residentie Ternate, The Hague: Nationaal Archief, Collectie Ministerie van Koloniën, 59, microfiche nr. 326.Google Scholar
 74. Tobias, J.H. 1980. Memorie van Overgave van het bestuur van de Residentie Ternate van den aftredenden Resident J.H. Tobias aan den benoemden Resident C. Bosscher 1857. Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 11, 1–97. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.Google Scholar
 75. Verbeke, E. 1917. Memorie van Overgave van de Residentie Ternate. The Hague: Nationaal Archief, Collectie Ministerie van Koloniën, 59, microfiche nr. 324.Google Scholar
 76. Villiers, J. 1983. The Jesuit mission in Moro 1546–1571. In Halmahera dan Raja Ampat sebagai kesatuan majemuk: Studi-studi terhadap suatu daerah transisi, ed. E.K.M. Masinambow, 277–288. Jakarta: Leknas-Lipi.Google Scholar
 77. Villiers, J. 2004. ‘A truthful pen and an impartial spirit’: Bartolomé Leonarda de Argensola and the Conquista de las Islas Malucas. In Asian Travel in the Renaissance, ed. Daniel Carey, 124–148. London: Blackwell.Google Scholar
 78. Wessels, C. 1935. De katholieke missie in de Molukken, Noord Celebes en de Sanghir eilanden, gedurende de Spaanse bestuursperiode 1606–1677, Historisch Tijdschrift, Serie Studies No. 3. Tilburg: Bergmans.Google Scholar
 79. Wils, J. 1960. Het werk der missie. In Balans van beleid. Terugblik op de laatste eeuw van Nederlands-Indië, ed. H. Baudet and I.-J. Brugmans, 311–328. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 80. Wouden, F.A.E. 1968. Types of Social Structure in Eastern Indonesia. The Hague: Martinus Nijhoff [1935].Google Scholar
 81. Zoetmulder, P.J. 1982. Old Javanese-English Dictionary, 2 Vols. s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2017

Authors and Affiliations

 • Jos. D. M. Platenkamp
  • 1
 1. 1.Westfaelische Wilhelms-Universitaet MuensterInstitut Fuer EthnologieMuensterGermany

Personalised recommendations