Advertisement

Gosa Bássi Várit Leat Jávkan? Where Have All The Sacred Mountains Gone?

 • Marit MyrvollEmail author
Chapter
Part of the Springer Polar Sciences book series (SPPS)

Abstract

The sacred Sámi mountains have their origin in the Sámi religion, and many of these are registered, being considered a part of Sámi cultural heritage today. We find them in the whole Sámi traditional settlement area. The most important common feature is the belief and traditions connected to them. The article’s main focus will be on how narratives and practices in connection to these mountains, are challenged by the consequences of the former Norwegianization politics. The extensive change from Sámi to Norwegian language in daily life, applies for names of sacred mountains as well, and the majority of the mountains have Norwegian names today with no association to sacredness. Using Ortner’s (High religion: a cultural and political history of Sherpa Buddhism. Princeton University Press, 1989) practice theory as a point of departure, the questions are: What do we know about religious beliefs and practices connected to these sacred mountains, and how have perceptions and practices changed up through time?

Keywords

Sacred mountains Tangible and intangible Sámi cultural heritage 

Notes

Acknowledgements

Thanks to the resource persons

Anders Andersen, Skånland

Marit Madsen, Bodø

Eirik Myrhaug, Oslo

Bror Olsen, Tromsø

Alsine G Skoglund, Ballangen

Inge Andersen Svonni, Lødingen

Johan Mathis Turi, Guovdageaidnu

Thanks to Einar Eythórsson, Tromsø, for comments on content and language.

References

 1. Bäckman, L. (1975). Sájva: Föreställningar om hjälp- och skyddsväsen i heliga fjäll bland samerna. Stockholm: Stockholm Studies in Comparative Religion.Google Scholar
 2. Bäckman, L. (1987). “The noaidie, the Sámi shaman” in Kalevala et traditions orales du Monde. In M. M. Jocelyne Fernandez-Vest (Ed.), Colloques Internationaux du CNRS. Paris: CNRS.Google Scholar
 3. Berger, P. L., & Luckmann, T. (2000). Den samfunnsskapte virkelighet. Bergen: Fagbokforlaget.Google Scholar
 4. Cultural Heritage Act of Norway. (2014). https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/cultural-heritage-act/id173106/. Accessed Dec 2014.
 5. Edbom G. (2003). Kulturhistorisk kunskapsöversikt för Laponia. Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum/Duottar- ja Sámemusea.Google Scholar
 6. Eliade, M. (1997). Det hellige og det profane. Oslo: Gyldendal.Google Scholar
 7. Fimbul. (1993). Småskrift fra Evenes bygdeboknemnd nr 13.Google Scholar
 8. Hagen, R. (2012). The Sámi – Sorcerers in Norwegian history. Sorcery persecutions of the Sámi. Kárášjohka/Karasjok: CálliidLágádus.Google Scholar
 9. Hansen, L. I., & Olsen, B. (2004). Samenes historie fram til 1750. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.Google Scholar
 10. Kalstad, J. A. (1997). “Slutten på trommetida – og tida etter,” in: Ottar nr. 217 – Noaidier og trommer: Samiske religiøse tradisjoner fra vår nære fortid. Edited by Bjørklund, I and Kalstad, J. A, Tromsø museum, Universitetet i Tromsø, Tromsø.Google Scholar
 11. Kristiansen, R. (2005). Samisk religion og læstadianisme. Bergen: Fagbokforlaget.Google Scholar
 12. Læstadius, L. L. (1997). Fragmenter i lappska mythologien. Åbo: NIF.Google Scholar
 13. Leem, K. (1975 [1767]). Beskrivelse over Finmarkens lapper. Rosenkilde og Bagger International Boghandel og Forlag; København.Google Scholar
 14. Lilienskiold, H. H. (1998). Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark Universitetsbiblioteket i Tromsø, Tromsø.Google Scholar
 15. Manker, E. (1957). Lapparnas heliga ställen: kultplatser och offerkult i belysning av Nordiska museets och Landsantikvariernas fältundersökningar. Stockholm: Gebers.Google Scholar
 16. Mebius, H. (2003). Bissie: studier i Sámisk religionshistoria. Östersund: Jengel.Google Scholar
 17. Minde, H. (2000). Diktning og historie om samene på Stuorranjárga. Rapport I, Skoddebergprosjektet “Den kulturhistoriske undersøkelsen”. Dieđut 2000:4. Sámi Instituhtta.Google Scholar
 18. Minde, H. (2005). Fornorskinga av samene – hvorfor, hvordan og hvilke følger? Gáldu Čála – tidsskrift for urfolks rettigheter Nr. 3/2005, Kautokeino.Google Scholar
 19. Myrvoll, M. (1999). Samene: ett folk i fire land: Samisk innhold i læreplanverket – en ressursbok for lærere i grunnskolen. Guovdageaidnu: Sámi Oahpahusráddi/Samisk Utdanningsråd.Google Scholar
 20. Myrvoll, M. (2009). “Nåjden i Bassevárre,” i Bårjås: diedalasj ájggetjála (vol. 2009, pp. 24–35). Árran julevsáme guovdásj, Ájluokta.Google Scholar
 21. Myrvoll, M. (2010). Bare gudsordet duger. Kontinuitet og endring i samisk virkelighetsforståelse. PhD-thesis, University of Tromsø, Tromsø.Google Scholar
 22. Myrvoll, M. (2016). Bjørg sine fjell. Lecture given in honour of prof.em. Bjørg Evjen. Univ. of Tromsø – Arctic University of Norway, Tromsø.Google Scholar
 23. Ortner, S. B. (1989). High religion: A cultural and political history of Sherpa Buddhism. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
 24. Prestbakmo, H. (2007). Bardu og Målselv – «østlappenes» land? Skånland: Skániid Girje.Google Scholar
 25. Qvigstad, J. (1926). Lappische Opfersteine und heilige Berge in Norwegen. Oslo Etnografiske Museums Skrifter Bind 1 hefte 5. A.W.Brøggers Boktrykkeri, Oslo.Google Scholar
 26. Qvigstad, J. (1927). Lappiske eventyr og sagn fra Varanger. Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Serie B, Skrifter. Aschehoug, Oslo.Google Scholar
 27. Qvigstad, J. (1935). De lappiske stedsnavn i Troms fylke. Oslo: H. Aschehoug &co.Google Scholar
 28. Rydving, H. (1993). The end of drum-time: religious change among the Lule Sámi, 1670s–1740s. Distributed by Almqvist & Wiksell International.Google Scholar
 29. Rydving, H. (2010). Tracing Sámi Traditions: in search of the indigenous religion among the Western Sámi during the 17th and 18th centuries. The Institute for Comparative Research in Human Culture. Novus forlag.Google Scholar
 30. Sandøy, R. (2011). Instrukser om fornorskning av samiske stedsnavn på kart. http://samenes-historie.origo.no/-/bulletin/show/629450_instrukser-om-fornorskning-av-Sámiske-stedsnavn-paa-kart?ref=checkpoint. Accessed Dec 2014.
 31. Sommerseth, I. (2012). Kan stedsnavn vise vei? http://www.nordlys.no/kronikk/article6034407.ece. Accessed Dec 2014.
 32. Storm, D. (1999). Stabba/Stabben. Informasjon. Tromsø Museum Universitetsmuseet. UiT, Tromsø.Google Scholar
 33. Sveen A. (2006). Det hellige fjellet. http://www.arvidsveen.com/?Tinden. Accessed Dec 2014.
 34. Torp, E. (1994). Fra Markafinn til Same: Etnopolitisk mobilisering i en læstadiansk kontekst.Center for Arctic Cultural Research. Umeå Universitet. Rapport nr. 30. Umeå.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Várdobáiki Sámi centreEvenesNorway

Personalised recommendations