Advertisement

Creative Thinking in Management of Disruptive Technologies

 • Aldona Małgorzata Dereń
 • Jan Skonieczny
Conference paper
Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 524)

Abstract

The article presents creative thinking as a construct determining development of disruptive technologies. This construct consists of three elements: innovative thinking, design thinking and strategic thinking. The notion of creative thinking is understood as the organisation’s ability to solve problems from different perspectives, with the use of knowledge, intuition and reason, and as a result getting a fresh look at their substance. Thinking understood in this way allows for generating a breakthrough solution that does not constitute a solution directly resulting from the commonly accepted and recommended paradigm.

Keywords

Disruptive technology Innovative thinking Creative thinking Strategy thinking Design thinking Process 

References

 1. 1.
  Christensen, C.M.: Przełomowe innowacje, p. 24. Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa, Możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa (2010)Google Scholar
 2. 2.
  Dyer J., Gregersen H., Christensen C.M.: DNA innowatora. Jak opanować pięć umiejętności przełomowych innowatorów, pp. 22–23. Wyd. ICAN Institute (2012)Google Scholar
 3. 3.
  Weiner, E.: Genialni, pp. 123–171. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, W pogoni za tajemnicą geniuszy (2016)Google Scholar
 4. 4.
  Penc, J.: Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie, p. 71. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji (2011)Google Scholar
 5. 5.
  Brown T.: Myśl jak projektant. Harv Bus Rev Polska 86 (2010)Google Scholar
 6. 6.
  Altszuller A.: Algorytm wynalazku, Wiedza Powszechna, warszawa, s. 40 (1972)Google Scholar
 7. 7.
  Gierszewska, G.: Zarządzanie strategiczne, p. 23. Warszawa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania (2000)Google Scholar
 8. 8.
  Dereń, A.M., Skonieczny J.: Zarządzanie twórczością organizacyjną. Podejście procesowe, Wyd. Difin, Warszawa, pp. 114–116 (2016)Google Scholar
 9. 9.
  Kahney, L.: Jony Ive, geniusz, który zaprojektował najsłynniejsze produkty Apple, pp. 227–229. Kraków, Wydawnictwo Insignis (2014)Google Scholar
 10. 10.
  Isaacson, W.: Steve Jobs, p. 421. Kraków, Yinsignis (2011)Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of Computer Science and Management, Department of Management InfrastructureWrocław University of TechnologyWrocławPoland

Personalised recommendations