Advertisement

Environmental Management Systems According to ISO 14001

 • Jolanta PakulskaEmail author
 • Małgorzata Rutkowska-Podołowska
Conference paper
Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 521)

Abstract

The aim of the paper is to analyze the ISO 14001. Environmental management in enterprises has become a requirement of our time. It is hard to imagine the functioning of a large company that does not include the management of environmental aspects. Support for environmental management standard is ISO 14001. It determines how the company should manage the environmental aspects. In the paper the creation of standards from the ISO 14000 series has been presented. Further discussed ISO 14001 which deals with environmental management system. In the next part procedures for the implementation of environmental management according to ISO 14001 have been reviewed. At the conclusion pointed to a growing number of companies that can boast a certified ISO 14001. The study used the method of conceptual and analytical method which used analysis of source materials and the available literature considerations, as well as the available statistical data.

Keywords

Environment ISO Environmental management system 

References

 1. 1.
 2. 2.
  Brauweiler, J.: Rodzaje i zastosowania koncepcji zarządzania środowiskiem, w: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem. Systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką, Kryński, A., Kramer, M., Caekelbergh, A.F. (eds.) Oficyna a Wolters Kluwer bussines, Warszawa (2013)Google Scholar
 3. 3.
  Matuszak-Flejszman, A.: Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, 62, Wydawnictwo PZiTS, Poznań (2001)Google Scholar
 4. 4.
  Fura, B.: System zarządzania środowiskowego ISO 14001 a efektywność przedsiębiorstw. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, 62, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów (2011)Google Scholar
 5. 5.
  Koneczna, R.: CSR i jego narzędzia jako element strategii firm—praktyczny przewodnik, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków (2014)Google Scholar
 6. 6.
  Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania, PKN, Warszawa (2005)Google Scholar
 7. 7.
 8. 8.
  Nierzwicki, W.: Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa (2006)Google Scholar
 9. 9.
  Matuszak-Flejszman, A.: Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań (2010)Google Scholar
 10. 10.
  Poskrobko, B.: (eds.) Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa (2007)Google Scholar
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
  Matuszak-Flejszman, A.: Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, 62, Wydawnictwo PZiTS, Poznań (2001)Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2017

Authors and Affiliations

 • Jolanta Pakulska
  • 1
  Email author
 • Małgorzata Rutkowska-Podołowska
  • 2
 1. 1.Faculty of History and Social SciencesInstitute of Sociology, Cardinal Stefan Wyszynski University in WarsawWarsawPoland
 2. 2.Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Infrastruktury ZarządzaniaPolitechnika WrocławskaWrocławPoland

Personalised recommendations