Advertisement

Long-Term Hydrological Changes Based on Sedimentary and Archaeological Evidence

 • Andrea KissEmail author
Chapter
 • 148 Downloads
Part of the Springer Water book series (SPWA)

Abstract

In this chapter, hydrological variability and changes that occurred in the Carpathian Basin are discussed, on millennial, centennial and decadal scale, presenting the results of multiproxy sedimentary research and archaeological investigations. Major topics of the chapter concern water-level and hydroclimatic changes of lakes, wetlands and peat bogs in entire Middle Ages, analysed by using complex multiproxy sedimentary macro-/microfossil-based hydroclimate reconstructions. Based on archaeological evidence, the potential water-level changes of the largest lakes, wetlands and some detected grounwater-table changes are also presented, partly concerning the late early-medieval, but mainly regarding the high-and late-medieval period. Largest in quantity, potential river flood changes, great and extraordinary floods, flood-rich periods, mainly those occurred on the Danube and partly on other rivers, are discussed, detected predominantly in archaeological and partly in sedimentary evidence. Concluding results, a humid period of the sixth–ninth century is followed by a drier period that culminated in the eleventh and thirteenth centuries. The fourteenth and fifteenth centuries are more complex, but generally wetter conditions were detected that became especially visible in the fifteenth century. The most complex, sedimentary and archaeological set of information, available for the fourteenth and fifteenth centuries, may also pinpoint on multidecadal variations and high water/flood-rich/wetter periods, especially around the turn of the fourteenth–fifteenth and that of the fifteenth–sixteenth century, but on the Danube periods, potentially richer in great floods, were as well suggested for the early and the mid/late thirteenth centhuries that probably extended to the turn of the thirteenth and fourteenth centuries. However, significant spatial differences were identified, especially in sedimentary evidence, in water-level and flood changes over the Middle Ages.

Bibliography

 1. Bácskai, Gergely. 2018. Középkori épen maradt tölgyfa cölöpsort is találtak a régészek a várfalon kívül (Intact medieval oak tree picket-fence was found by archaeologists outside of the castle wall). Online available: https://www.szekesfehervar.hu/kozepkori-epen-maradt-tolgy-colopsort-is-talaltak-a-regeszek. Last download: 23.10.2018.
 2. Bakay, Kornél, Nándor Kalicz, and Károly Sági. 1966. Magyarország régészeti topográfiája. Vol. 1. Veszprém megye régészeti topográfiája. A keszthelyi és tapolcai járás (Archaeological topography of Hungary. Archaeological topography of Veszprém County. The Keszthely and Tapolca districts), 185. Budapest: Akadémiai Kiadó.Google Scholar
 3. Bálint, Mariann. 2003. Landscape development and soil formation in the Danube-Tisza interfluve. In People and nature in historical perspective, ed. József Laszlovszky and Péter Szabó, 157–174. Archaeolingua: Budapest.Google Scholar
 4. Bálint, Mariann. 2007. Az Árpád-kori településhálózat rekonstrukciója a Dorozsma–Majsai Homokhát területén (Reconstruction of the Arpadian period settlement network in the area of the Dorozsma-Majsa sand ridge). Unpublished Ph.D. dissertation, 52–55. Budapest: Eötvös Loránd University.Google Scholar
 5. Bencze, Zoltán. 1999. Beszámoló a Rákospalota-Újmajor területen 1995–1997 között folytatott régészeti feltárások középkori eredményeiről (Report on the results of archaeological excavations carried out between 1995 and 1997 in Rákospalota-Újmajor). In Egy Árpád-kori veremház feltárása és rekonstrukciója (Excavation and reconstruction of an Arpadian-period pithouse), ed. Bencze, Zoltán, Ferenc Gyulai, Tibor Sabján and Miklós Takács, 9–72. Monumenta Historica Budapestinensia X. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum.Google Scholar
 6. Bendefy, László. 1973. A Máriaasszony-szigeti templom és a Balaton középkori vízállása (The church of Máriaasszony-sziget and the medieval water level of Lake Balaton). Földrajzi Értesítő 22 (1): 143–151.Google Scholar
 7. Bendefy, László. 1972. Természeti és antropogén tényezők hatása a Balaton vízállására (The influence of natural and anthropogenic factors on the water-level changes of Lake Balaton). Földrajzi Értesítő 335–358.Google Scholar
 8. Bendefy, László, and Imre V. Nagy. 1969. A Balaton évszázados partvonalváltozásai (Millennial shoreline changes of Lake Balaton). Budapest: Műszaki Kiadó.Google Scholar
 9. Béres, Mária. 2008. A hódmezővásárhely–csomorkányi egyház (The church of Hódmezővásárhely–Csomorkány). In A Középkori Dél-Alföld és a Szer (The medieval South-Great Hungarian plain and the Szer) ed. Kollár, Tibor, 193–218. Dél-Alföldi Évszázadok 13. Szeged: Csongrád Megyei Leveltár.Google Scholar
 10. Biczó, Piroska. 2010. A székesfehérvári királyi bazilika régészeti ásatásainak újabb eredményei (Recent findings of the excavations at the royal basilica in Székesfehérvár). In A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon (Archaeology of the middle ages and the early modern period in Hungary). vol. 1, ed. Elek Benkő and Gyöngyi Kovács, 315–332. Budapest: MTA Régészeti Intézete.Google Scholar
 11. Bihari, Zita, Mónika Lakatos, and Andrea Nagy. 2012. Az eddigi legcsapadékosabb évet a legszárazabb követte (The year with highest precipitation sums was followed by the driest year). http://www.met.hu/ismeret-tar/erdekessegek_tanulmanyok/index.php?id=105. Last download: 07.11.2018.
 12. Bitušík, Peter, Vladimír Kubovčík, Elena Štefková, Peter G. Appleby, and Marek Svitok. 2009. Subfossil diatoms and chironomids along an altitudinal gradient in the High Tatra Mountain lakes: A multi-proxy record of past environmental trends. Palaeolimnology 631: 65–85.Google Scholar
 13. Börcsök, Zsófia. 2005. Fertő tó mederfelszínének, partváltozásának vizsgálata, egykori szigetek rekonstrukciója, beazonosítása (Analysis of basin surface and shoreline changes of Lake Fertő, identification and reconstruction of former islands). Unpublished B.Sc. thesis. Szeged: University of Szeged.Google Scholar
 14. Braun, Georg and Franz Hogenberg. 1598. Civitates Orbis Terrarum. Liber Quintus. Cologne: Bertram Buchholtz, 5.56b.Google Scholar
 15. Buzás, Gergely, József Laszlovszky, Szilárd Papp, György Szekér, and Mátyás Szőke. 1995. The Franciscan friary of Visegrád. In Medieval Visegrád. Royal Castle, Palace, Town and Franciscan Friary, ed. Laszlovszky, József, 26–33. Dissertations Pannonicae 3.4. Budapest: Eötvös Loránd University.Google Scholar
 16. Buzás, Gergely, and Pál Lővei. 2001. A visegrádi királyi palota északnyugati épülete és az utcai homlokzat zárt erkélye (The north-western building of the Visegrád royal palace and the closed terrace of the street facade), 15–18. Visegrád régészeti monográfiái 4. Visegrád: Mátyás király Múzeum.Google Scholar
 17. Buzás, Gergely, József Laszlovszky, and Orsolya Mészáros. 2014. The medieval royal town at Visegrád. Royal centre, urban settlement, churches. Budapest: Archaeolingua.Google Scholar
 18. Cristea, Gabriela, Stela M. Cuna, Sorina Fărcaş, Ioan Tanţău, Edina Dordai, and Dana A. Măgdaş. 2014. Carbon isotope composition as indicator for climatic changes during the middle and late Holocene in a peat bog from Maramureş Mountains (Romania). The Holocene 24 (1): 15–23.Google Scholar
 19. Cserny, Imre and György Füleky. 2008. A Duna-Tisza közi homokhátság talajainak vízgazdálkodása (Water household of soils in the Sand Ridge area, Danube-Tisza Interfluve). In: Talajvédelem különszám. Talajtani vándorgyűlés 2008. május 28–29 (“Talajvédelem” special issue. Soil science conference 28–29 May, 2008). Nyíregyháza: Talajvédelmi Alapítvány–Bessenyei György Könyvkiadó, 53–62.Google Scholar
 20. Czymzik, Markus, Achim Brauer, Peter Dulski, Birgit Plessen, Rudolf Naumann, Ulrich von Grafenstein, and Raphael Scheffler. 2013. Orbital and solar forcing of shifts in Mid- to Late Holocene flood intensity from varved sediments of pre-alpine Lake Ammersee (southern Germany). Quaternary Science Reviews 61: 96–110.Google Scholar
 21. Diaconu, Andrei, Roxana Grindean Cosmin, Andrei Panait, and Ioan Tanţau. 2016. Late Holocene palaeohydrological changes in a Sphagnum peat bog from NW Romania based on testate amoebae. Studia UBB Geologia 60 (1): 21–28.Google Scholar
 22. Dinnyés, István, Klára Kővári, Judit Kvassay, Zsuzsa Miklós, Sarolta Tettamanti, and István Torma. 1993. Magyarország régészeti topográfiája 9: Pest megye régészeti topográfiája. 13/2. A szobi és a váci járás (Archaeological topography of Hungary 9: The archaeological topography of Pest County. 13/2. The Szob and Vác Districts), 218–219. Budapest: Akadémiai Kiadó.Google Scholar
 23. Endrődi, Anna and Attila M. Horváth. 2002. Kora bronzkori és avar kori sírok Budapest, Csepel-szigeten (Early Bronze Age and Avar graves at Budapest, Csepel-Island). In: Régészeti Kutatások Magyarországon 1999 (Archaeological Investigations in Hungary), ed. Erzsébet Marton, 27–46, Budapest: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Magyar Nemzeti Múzeum.Google Scholar
 24. Nagyné Bodor, Elvira and Tibor Cserny. 1998a. A Szigligeti-öböl vízzel borítottságának fejlődéstörténete a palinológiai vizsgálatok eredményei alapján (History of water cover in the Szigliget-bay, based on palinological analyses). Hidrológiai Közlöny 78 (5–6): 364–366.Google Scholar
 25. Nagyné Bodor, Elvira and Tibor Cserny. 1998b. A balatoni öblök vízborítottságának összehasonlító fejlődéstörténete a palinológiai vizsgálatok alapján (Comparative history of water cover of Balaton bays based on palinological analyses). Hidrológiai Közlöny 78 (5–6): 360–363.Google Scholar
 26. Fedeles, Tamás, and András K. Németh. 2006. A tolnai és a regölyi főesperesség. Régészeti és prozopográfiai adatok Tolna megye középkori egyházigazgatásának történetéhez (The archdeanery of Tolna and Regöly. Archaeological and prosopographical data to the medieval history of church organisation in Tolna County). Századok 140 (2): 397–433.Google Scholar
 27. Fejér, Georgius. 1830, 1832. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civiles, vols. 5/3, 8/1, vol. 5/3, 338, vol. 8/1, 110–112. Budae [Budapest]: Typis Typogr. Regiae Universitatis Ungariae.Google Scholar
 28. Feld, István. 2008. A gyulai vár a középkorban (The castle of Gyula in the Middle Ages). In A Középkori Dél-Alföld és a Szer (The medieval South-Great Hungarian plain and the Szer), ed. Kollár, Tibor, 257–280. Dél-Alföldi Évszázadok 13. Szeged: Csongrád Megyei Leveltár.Google Scholar
 29. Ferenczi, László. 2006. Vízgazdálkodás a középkorban (Water management in the middle ages). In Magyar középkori gazdaság és pénztörténet (Medieval economy and monetary history of Hungary), ed. Gyöngyössy, Márton, 105–152. Budapest: Bölcsész Konzorcium.Google Scholar
 30. Feuerné Tóth, Rózsa. 1971. A margitszigeti domonkos kolostor (The Dominican nunnery at the Margit Island). Budapest Régiségei 22: 245–268.Google Scholar
 31. Feurdean, Angelica, Mariusz Galka, Eliza Kuske, Ioan Tantau, Mariusz Lamentowicz, Gabriela Florescu, Johan Liakka, Simon M. Hutchinson, Andreas Mulch, and Thomas Hickler. 2015. Last Millennium hydro-climate variability in Central-Eastern Europe (Northern Carpathians, Romania). The Holocene 25 (7): 1179–1192.Google Scholar
 32. Forray, F. Ferenc, Bogdan P. Onac, Ioan Tanţău, Tudor Tămaş, Ioan Coroiu, and Alexandra M. Giurgiu. 2015. A Late Holocene environmental history of a bat guano deposit from Romania: An isotopic, pollen and microcharcoal study. Quaternary Science Reviews 127: 141–154.Google Scholar
 33. Füzes, Miklós, and László Horváth. 1971. A vörsi Máriaasszony-szigeti templomrom és a Balaton hajdani vízszintje (The church ruins of Vörs-Máriaasszony Island and the past water level of Lake Balaton). Földrajzi Értesítő 20 (2): 491–497.Google Scholar
 34. Gałka, Mariusz, Ioan Tanţău, Vasile Ersek, and Angelica Feurdean. 2016. A 9000 year record of cyclic vegetation changes identified in a montane peatland deposit located in the Eastern Carpathians (Central-Eastern Europe): Autogenic succession or regional climatic influences? Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 449: 52–61.Google Scholar
 35. Geantă, Anca, Ioan Tanţău, Tudor Tămaş, and Vanessa E. Johnson. 2012. Palaeoenvironmental information from the palynology of an 800 year old bat guano. Review of Palaeobotany and Palynology 174: 57–66.Google Scholar
 36. Glaser, Rüdiger. 2013. Klimageschichte Mitteleuropas: 1200 Jahre Wetter, Klima, Katastrophen, 227. Darmstadt: Primus Verlag.Google Scholar
 37. Gömöri, János. 2002. Castrum Supron. Sopron vára és környéke az Árpád-korban (Castrum Supron. The castle of Sopron and its surroundings in the Arpadian Period), vol. 163, 186–188. Sopron: Scarbantia Társaság.Google Scholar
 38. Gömöri, János. 2012. Fertő-Hanság Nemzeti Park, a Fertő déli partszakaszának régészeti lelőhelyei 2012-ig (Fertő-Hanság National Park, archaeological sites along the Southern shoreline of Lake Fertő until 2012). In Fertő – Hanság – Neusieldersee – Seewinkel Nemzeti Park. Monografikus tanulmányok a Fertő és a Hanság vidékéről (Fertő – Hanság – Neusiedlersee – Seewinkel National Park. Monographic studies from the area of the Fertő and the Hanság), ed. Kárpáti, László and Josef Fally, 7–35. Budapest: Szaktudás Kiadóház.Google Scholar
 39. Gróf, Péter and Dániel Gróh. 1985. 207 Visegrád – Bene telek. In Az 1985. év régészeti ásatásai (Archaeological excavations of the year 1985). Régészeti Füzetek I/39, ed. Czeglédy, Ilona, 118. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum.Google Scholar
 40. Grygar, Tomas, Tereza Nováková, Martin Mihaljevič, Ladislav Strnad, Ivo Světlík, Leona Koptíková, Lenka Lisá, Rudolf Brázdil, Zděnek Máčka, Helena Svitavská-Svobodová, and David S. Wray. 2011. Suprisingly small increase of the sedimentation rate in the floodplain of Morava River in the last 1300 years. CATENA 86: 192–207.Google Scholar
 41. Grynaeus, András. 1993. A szécsényi 92-5. számú XIII. századi kút faszerkezetének dendrokronológiai vizsgálata (Dendrochronological analysis of the wooden structure of a 13th-century well No. 92-5 in Szécsény). Unpublished M.A thesis. Budapest: Eötvös Loránd University.Google Scholar
 42. Grynaeus, András. 1997. Dendrológiai kutatások Magyarországon (Dendrological research in Hungary). Unpublished PhD dissertation. Budapest: Eötvös Loránd University.Google Scholar
 43. Grynaeus, András. 2004. Középkori településeink kútjai a Muhi középkori mezőváros területén feltárt kutak vizsgálatainak tükrében (Wells of medieval settlements, in the light of the investigations of wells excavated in the area of the medieval market town of Muhi). In Quasi liber et pictura, ed. Szabó, Miklós, 187–194. Budapest: ELTE Régészettudományi Intézet.Google Scholar
 44. Grynaeus, András. 2014. Famaradványok a 9. és 10. századból (Wood remains from the 9th and 10th centuries). In A Karoling-kor a Kárpát-medencében. (The Karoling-period in the Carpathian Basin), ed. Szőke, B. Miklós, 129–134. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum.Google Scholar
 45. Gyulai, Ferenc. 1986. A növénytermesztés emléke Fonyód-Bélatelep Árpád-kori településéről (Remains of plant cultivation in the Arpadian-period settlement of Fonyód-Bélatelep). Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 18: 135–158.Google Scholar
 46. Haliuc, Aritina, Daniel Veres, Achim Brauer, Katalin Hubay, Simon H. Hutchinson, Robert Begy, and Mihály Braun. 2017. Palaeohydrological changes during the mid and late Holocene in the Carpathian area, central-eastern Europe. Global and Planetary Change 152: 99–114.Google Scholar
 47. Havas, Zoltán. 2008. Szondázó kutatások az óbudai Hajógyári-szigeten (Test excavations on Óbuda Dockyard Island). Aquincumi Füzetek 14: 24–39.Google Scholar
 48. Havas, Zoltán and Anikó Tóth. 2008. Feltárások az óbudai Hajógyári-szigeten 2009-ben (Excavations on Dockyard Island in Óbuda in 2009). Aquincumi Füzetek 16: 68–85.Google Scholar
 49. Héjj, Miklós. 1988. Településföldrajzi megfigyelések. Visegrád a 14–16. században (Observations concerning settlement geography. Visegrád in the 14th–16th centuries). In Visegrád 1335. Tudományos tanácskozás a viségrádi királytalálkozó 650. évfordulóján (Scientific workshop on the 650th anniversary of the Visegrád royal meeting), ed. Köblös, József, 47–62. Budapest: Pest Megyei Levéltár.Google Scholar
 50. Hervay, L. Ferenc (ed.). 1988. Gyöngyösi Gergely: Vitae Fratrum Eremitarum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae, 131. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Series Nova, Tom. 11. Budapest: Akadémiai Kiadó.Google Scholar
 51. HNA, DL = Hungarian National Archives (HNA), Medieval Database (DL, DF): 1479: DL 652344–5, 1492: DL 65357.Google Scholar
 52. Horváth, Attila, Anna Endrődi, and Borbála Maráz. 2007. Régészeti kutatások a csepeli Központi Szennyvíztisztító Telep területén (Archaeological investigations in the territory of the Central Waste Water Treatment Plant on Csepel Island). Aquincumi Füzetek 13: 216–231.Google Scholar
 53. Irásné Melis, Katalin. 1983. Adatok a pesti síkság Árpád-kori településtörténetéhez (Data to the Arpadian Period settlement history of the Pesti Plain), 51. Monumenta Historica Budapestinensia IV. Budapest: Történeti Múzeum.Google Scholar
 54. Irásné Melis, Katalin. 1984. Régészeti kutatások az Árpád-kori Pest külvárosai területén. Budapest V. Belváros (Archaeological investigations in the area of Pest suburbs. Budapest, 5th district: Downtown area). Budapest Régiségei 26: 63–85.Google Scholar
 55. Irásné Melis, Katalin. 1994. A pesti városalaprajz kialakulása és változásai a középkorban (The development of the urban layout and its changes in the Middle Ages). In Társadalomtörténeti tanulmányok a közeli és a régmúltból (Social history studies from the recent and early past), ed. Ilona Sz. Jónás, 88–107. Budapest: ELTE BTK Egyetemes Történeti Tanszék.Google Scholar
 56. Irásné Melis, Katalin. 2004a. A Budapest Margit-szigeti domonkos apácakolostor pusztulása a 16-17. században (Destruction of the Dominican nunnery in the 16th–17th centuries, in Budapest, Margit Island). Budapest Régiségei 38: 107–113.Google Scholar
 57. Irásné Melis, Katalin. 2004b. Régészeti kutatások a budapesti középkori Csöt faluban II (Archaeological investigations in the medieval Csöt village in Budapest No. 2). Communicationes Archaeologicae Hungariae 2004, 173–222. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum.Google Scholar
 58. Irásné Melis, Katalin. 2010. A Budapest-Margit-szigeti középkori királyi udvarhely és a domonkos apácakolostor kutatása (Research on the medieval royal manorial court and the Dominican nunnery of the Margit Island in Budapest). In A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon (Archaeology of the middle ages and the early modern period in Hungary), ed. Elek Benkő and Gyöngyi Kovács, vol. 1, 421–437. Budapest: MTA Régészeti Intézete.Google Scholar
 59. Irásné Melis, Katalin. 2014. Pest kialakulása és a középkori város építési periódusai (The formation of Pest and the building periods of the medieval town). Budapest Régiségei 47: 135–238.Google Scholar
 60. Jakab, Gusztáv and Pál Sümegi. 2010. Preliminary data on the bog surface wetness from Sirok Nyírjes-tó peat bog Mátra Mts, Hungary. Central European Geology 53 (1): 43–65.Google Scholar
 61. Jakab, Gusztáv and Pál Sümegi. 2007. The macrobotanical remains from Baláta-tó. In Environmental archaeology in Transdanubia, ed. Csilla Zatykó, Imola Juhász and Pál Sümegi, 247–250. Varia archaeologica Hungarica 20. Budapest: Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences.Google Scholar
 62. Jánó, Mihály. 1993. A székelydályai református templom kutatása (Research of the protestant church in Székelydálya/Daia). Műemlékvédelmi Szemle 1: 25–46.Google Scholar
 63. Joó, István. 1996. A földfelszín magassági irányú mozgásai Magyarországon (Vertical movements of the ground surface in Hungary). Geodézia és Kartográfia 4: 6–12.Google Scholar
 64. Joó, István. 1998. Magyarország függőleges irányú mozgásai (Vertical movements in Hungary). Geodézia és Kartográfia 9: 1–7.Google Scholar
 65. Juhász, Imola. 2007. The pollen sequence from Baláta-tó. In Environmental archaeology in Transdanubia, ed. Csilla Zatykó, Imola Juhász, and Pál Sümegi, 246–247. Varia archaeologica Hungarica 20. Budapest: Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences.Google Scholar
 66. Juhász, Irén. 2008. A Csolt nemzetség monostora (The monastery of the Csolt kindred). In A Középkori Dél-Alföld és a Szer (The medieval South-Great Hungarian plain and the Szer), ed. Tibor Kollár, 281–304. Dél-Alföldi Évszázadok 13. Szeged: Csongrád Megyei Leveltár.Google Scholar
 67. Kadlec, Jaroslav, Tomas Grygar, Ivo Světlik, Vojtech Ettler, Martin Mihaljevič, Jimmy F. Diehl, Suzanne Beske-Diehl, and Helena Svitavská-Svobodá. 2009. Morava River floodplain development during the last millennium, Strážnické Pomoraví, Czech Republic. The Holocene 19 (3): 499–509.Google Scholar
 68. Kern, Zoltán, Alexandra Németh, Margit Horoszné Gulyás, Ionel Popa, Tom Levanic, and István G. Hatvani. 2016. Natural proxy records of annual temperature- and hydroclimate variability from the Carpathian-Balkan Region for the past millennium: Review & recalibration. Quaternary International 415: 109–125.Google Scholar
 69. Kis, József. 1816. A Fertő tavának geographiai, historiai és természeti leírása 1797-ben (The geographical, historical and natural description of Lake Fertő in 1797). In Monumena Hungarica. Az az magyar emlékezetes irások (Monumena Hungarica. Memorable Hungarian writings), vol. 1, ed. György K. Rumy, 229–424. Pest [Budapest]: Trattner János Ny.Google Scholar
 70. Kiss, Andrea. 1999. A Fertővel kapcsolatos vitás földrajzi kérdések középkori okleveleinkben (Geographical questions related to the Fertő in medieval charters). Soproni Szemle 53 (1): 53–62.Google Scholar
 71. Kiss, Andrea. 2001a. Hydrology and environment in the southern basin of Lake Fertő/Neusiedl in the late Middle Ages. Medium Aevum Quotidianum 44: 61–77.Google Scholar
 72. Kiss, Andrea. 2001b. Sopron vármegye természeti viszonyainak változása a 18–19. században/ Die Veränderungen der natürlichen Verhältnisse des Komitates Sopron in XVIII–XIX. Jahrhundert. In Bél, Mátyás: Sopron vármegye leírása/ Descriptio Comitatvs Semproniensis I. Beschreibung des Comitates Sopron I, ed. Katalin Szende and Katalin Kincses, 76–89. Quellen zur Geschichte der Stadt Ödenburg. Reihe C, Band 2. Sopron: Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára.Google Scholar
 73. Kiss, Andrea. 2005a. Vízfolyások a nagy tavak medencéiben: Fertő és Balaton folyó? (Water flows in the basins of the great lakes: Fertő and Balaton rivers?). In Víz a tájban (Water in the landscape), ed. György Füleky, 325–331. GATE: Gödöllő.Google Scholar
 74. Kiss, Andrea. 2005b. Utilisation of the inundation area at Lake Fertő before regulation works: Example of Sarród and its surroundings. Acta Geographica 38: 39–49.Google Scholar
 75. Kiss, Andrea. 2009–2010. Fertő river—A low water level signal or something else? Chronica 6: 141–152.Google Scholar
 76. Kiss, Andrea and József Laszlovszky. 2013. 14th–16th-century Danube floods and long-term water-level changes in archaeological and sedimentary evidence in the western and central Carpathian Basin: An overview with documentary comparison. Journal of Environmental Geography 6 (3–4): 1–11.Google Scholar
 77. Kiss, Andrea and István Paszternák. 2000. Hol volt Urkony? Történeti földrajzi és régészeti adalékok egy középkori falu topográfiájához (Where was Urkony located? Historical geographical and archaeological data to the topography of a medieval village). Soproni Szemle 52 (4): 402–419.Google Scholar
 78. Kiss, Andrea, Zoltán Sümeghy, Anett Czinege, and Zoltán Karancsi. 2005a. Wine and land use in Northern Hungary: A case study from the Danube Bend. Acta Climatologica et Chorologica 38–39: 97–109.Google Scholar
 79. Kiss, Andrea, Károly Barta, Zoltán Sümeghy, and Anett Czinege. 2005b. Historical land use and anthropogenic features: A case study from Nagymaros. Acta Climatologica et Chorologica 38–39: 111–124.Google Scholar
 80. Kiss, Tímea, Borbála Sümeghy, and György Sipos. 2014. Late quaternary paleodrainage reconstruction of the Maros River alluvial fan. Geomorphology 204: 49–60.Google Scholar
 81. Kiss, Tímea, György Sipos, Barbara Mauz, and Gábor Mezősi. 2012. Holocene aeolian sand mobilization, vegetation history and human impact on the stabilized sanddune area of the southern Nyírség, Hungary. Quaternary Research 78 (3): 492–501.Google Scholar
 82. Kiss, Andrea, Ferenc Piti, and Ferenc Sebők. 2016. 14. századi rossz termések, élelmiszerhiány, drágaság, (éh)ínség - és feltételezhető okaik Magyarországon (Bad harvests, food shortage, dearth, famine and their probable causes in 14th-century Hungary). Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 23–79.Google Scholar
 83. Kłapita, Piotr, Jerzy Zasadni, Joanna Pociask-Karteczka, Agnieszka Gajda, and Paweł Franczak. 2016. Late Glacial and Holocene paleoenvironmental record in the Tatra Mountain, East-Central Europe, based on lake, peat bog and colluvial sedimentary data: A summary review. Quaternary International 415: 126–144.Google Scholar
 84. Kopeczny, Zsuzsanna. 2011. A temesvári Hunyadi-kastély és 2011. évi régészeti kutatása (The Hunyadi castle in Temesvár/Timişoara and its archaeological investigations in 2011). Castrum Bene 12: 87–96.Google Scholar
 85. Kopeczny, Zsuzsanna. 2013a. A középkori Temesvár története az utóbbi évek régészeti kutatásai tükrében (The medieval history of Temesvár/Timişoara in the light of recent archaeological excavations). In A szórvány emlékei (Remains of diaspores), ed. Tibor Kollár, 218–230. Teleki László Alapítvány: Budapest.Google Scholar
 86. Kopeczny, Zsuzsanna. 2013b. Reşedinţa Regală medievală de la Timişoara (The medieval royal residence of Timişoara). Analele Banatului. Seria nouă. Arheologie Istorie 21: 211–231.Google Scholar
 87. Kováts, István. 2013. 18. századi temető Visegrád központjából/18th century cemetery in Visegrád centre. Magyar Régészet/Hungarian Archaeology 3: 1–9.Google Scholar
 88. Kürti, Béla. 2002. Röszke, M5 autópálya, 48/75–76. lelőhely (Röszke, motorway M5, site 48/75-76). In Régészeti kutatások Magyarországon 1999 (Archaeological investigations in Hungary 1999), 242. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum.Google Scholar
 89. Kuti, László, József Vatai, Tamás Müller, and Barbara Kerék. 2002. A talajvíztükör mélységeinek változása a Duna-Tisza közi hátságon (Change of the groundwater level in the Sand Ridge area of the Danube-Tisza Interfluve). Földtani Közlöny 132: 317–325.Google Scholar
 90. Laszlovszky, József. 2013. The royal palace in the sigismund period and the franciscan friary at Visegrád. Royal residence and the foundation of religious houses. In The Medieval Royal Palace at Visegrád, ed. Gergely Buzás and József Laszlovszky, 207–218. Budapest: Archaeolingua.Google Scholar
 91. Laszlovszky, József. 2009. Crown, gown and town: Zones of royal, ecclesiastical and civic interaction in medieval buda and visegrád. In Segregation—Integration—Assimilation. Religious and Ethnic groups in Medieval Towns of Central and Eastern Europe, ed. Derek Keene, Balázs Nagy, and Katalin Szende, 179–203. Farnham: Ashgate.Google Scholar
 92. Longman, Jack, Vasile Ersek, Daniel Veres, and Ulrich Salzmann. 2017. Detrital events and hydroclimate variability in the Romanian Carpathians during the mid-to-late Holocene. Quaternary Science Reviews 167: 78–95.Google Scholar
 93. Lőrinczy, Gábor, Péter Straub, and Attila Türk. 2015. Hatalomváltás a Maros-torkolat nyugati oldalán a 9–10. századi településtörténet tükrében (Transition of power at the western side of the Maros inflow in the light of the 9–10th-century settlement history). In In nostra lingua Hringe nominant, ed. Csilla Balogh, Zsolt Petkes, Balázs Sudár, and Zsuzsanna Zsidai, 143–165. Budapest–Kecskemét: MTA-BTK–Katona József Múzeum.Google Scholar
 94. Lovag, Zsuzsa. 1986. 160/1. Esztergom-Alsósziget. In Az 1985. év régészeti ásatásai (Archaeological excavations of the year 1985), ed. Ilona Czeglédy, 86. Régészeti Füzetek I/39. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum.Google Scholar
 95. Lovag, Zsuzsa. 2014. Az Esztergom-Prímás szigeti apácakolostor feltárása (The excavation of the nunnery of the Prímás Island in Esztergom), 22–24, 30, 56–59, 88–92. Opuscula Hungarica III. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum.Google Scholar
 96. Lukács, Zsuzsa. 2008. A Szeged-alsóvárosi középkori ferences kolostoregyüttes (The medieval Franciscan monastery of Szeged-Alsóváros). In A Középkori Dél-Alföld és a Szer (The medieval South-Great Hungarian plain and the Szer), ed. Tibor Kollár,  143–192. Dél-Alföldi Évszázadok 13. Szeged: Csongrád Megyei Leveltár.Google Scholar
 97. Marcu Istrate, Daniela. 2008. A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és püspöki palota régészeti kutatása 2000–2002 (The archaeological research of the Roman Catholic Cathedral of Gyulafehérvár/Alba Iulia). Budapest: Teleki László Alapítvány.Google Scholar
 98. Magyar Kurír. 2018. Értékes leletekre bukkantak a székesfehérvári székesegyházban folytatott ásatás során (Precious findings were revealed during the excavation of the Székesfehérvár Cathedral). Magyar Kurír katolikus hírportál (Magyar Kurír Catholic website). Online available: https://www.magyarkurir.hu/kultura/ertekes-leletekre-bukkantak-szekesfehervari-szekesegyhazban-folytatott-asatas-soran. Last download: 23.10. 2018.
 99. Magyar Katolikus Lexikon: Csőt (Hungarian Catholic Lexicon: Csőt archdeacony). http://lexikon.katolikus.hu/C/Cs%C5%91t.html. Last download: 12.05.2018.
 100. Magyari, Enikő, Krisztina Buczkó, Gusztáv Jakab, Mihály Braun, Zoltán Pál, Dávid Karátson, and István Pap. 2009. Palaeolimnology of the last crater lake in the Eastern Carpathian Mountains. Hydrobiologia 631: 29–63.Google Scholar
 101. Makkay, László. 2004. Vésztő-Mágor. Ásatás a szülőföldön (Vésztő-Mágor. Archaeological excavations in the homeland), 85. Békéscsaba: Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága.Google Scholar
 102. Marcu, Daniela. 1998. Biserica reformată de la Daia, Jud. Harghita. Cercetări arheologica (The protestant church in Daia, Harghita County. Archaeological investigations). Istorie Veche şi. Arheologie 49 (2): 157–180.Google Scholar
 103. Mészáros, Orsolya. 2009. Visegrád késő középkori város története és helyrajza (late-medieval history and topography of Visegrád town). Visegrád: Mátyás Király Múzeum.Google Scholar
 104. Mészáros, Orsolya. 2013. Archaeology and urban topography—Past and future challenges and tasks of archaeological and historical research today: Case study from the Danube Bend, Hungary. Historia Urbana 21: 119–137.Google Scholar
 105. Mészáros, Orsolya. 2006. Késő középkori ház Visegrád polgárvárosában – Fő utca 32. (Birkl-telek). Héjj Miklós és Parádi Nándor ásatása, 1963 (late-medieval house in the civil town of Visegrád – Fő utca 32. Birkl-yard. The excavation of Miklós Héjj and Nándor Parádi). Archaeologiai Értesítő 131 (1): 145–168.Google Scholar
 106. Mészáros, Orsolya and Gábor Serlegi. 2011. The impact of environmental change on medieval settlement structure in Transdanubia. Acta Archaeologia Academiae Scientiarum Hungariae 62: 199–219.Google Scholar
 107. Mezey, László. 1963. Csútmonostor alapítástörténete és első oklevelei (History of the foundation and the first charters of the Csút monastery). Tanulmányok Budapest Múltjából 15: 7–41.Google Scholar
 108. Mezősi, Gábor. 2017. The physical geography of Hungary, 138. Heidelberg–New York: Springer.Google Scholar
 109. Mihály, Péter. 1971. Régészeti kutatások a Hanságban I., II (Archaeological investigations in the Hanság/Wasen). Soproni Szemle 25 (1, 2): 17–28, 109–128.Google Scholar
 110. Miklós, Zsuzsa. 1996. Vác középkori pincéi (Medieval cellars of Vác), 25–48, 66.Vác: Tragor Ignác Múzeum.Google Scholar
 111. Mills, Keely, Daniel Schillereff, Émilie Saulnier-Talbot, N. Peter Gell, John Anderson, Fabien Arnaud, Xuhui Dong, Matthew Jones, Suzanne McGowan, Julieta Massaferro, Heather Moorhouse, Liseth Perez, and David B. Ryves. 2017. Deciphering long-term records of natural variability and human impact as recorded in lake sediments: A palaeolimnological puzzle. WIREs Water 4: 1–29.Google Scholar
 112. Molnár, Zsolt, Marianna Biró, György Kröel-Dulay, and Katalin Török. 2010. A Duna-Tisza köze ökológiai problémái (Ecological problems of the Danube-Tisza Interfluve). In A Magyar tanyás vidékek. Párbeszéd a vidékért – 2010 (Hungarian hamlet regions. Conversations for the contryside – 2010), ed. Ferenc Glatz, Bálint Csatári, and Tünde Gémes, 63–70. Budapest: MTA Történettudományi Intézet–MTA Társadalomkutató Központ.Google Scholar
 113. Mordovin, Maxim. 2006. The building history of Zalavár-Récéskút Church. Annual of medieval studies at the CEU 12: 9–32.Google Scholar
 114. Mordovin, Maxim. 2007. Késő-középkori udvarház Zalavár-Récéskúton (A late-medieval manor house in Zalavár-Récéskút). Castrum 5 (1): 65–76.Google Scholar
 115. Müller, Róbert. 1994. Karoling udvarház és temetője Zalaszabar-Borjúállás-szigetről (Carolingian manor house and cemetery in the Zalaszabar-Borjúállás island). In Honfoglalás és régészet (Conquest and archaeology), ed. László Kovács, 91. Balassi Kiadó: Budapest.Google Scholar
 116. Náfrádi, Katalin, Gusztáv Jakab, Pál Sümegi, Zoltán Szelepcsényi, and Tünde Törőcsik. 2013. Future climate impacts in woodland and forest steppe based on Holocene paleoclimatic trends, paleobotanical change in central part of the Carpathian basin (Hungary). American Journal of Plant Sciences 4: 1187–1203.Google Scholar
 117. Náfrádi, Katalin, Pál Sümegi, Gusztáv Jakab, Gergő Persaits, and Tünde Törőcsik. 2014. Reconstruction of the vegetation and environment during different climatic and sociotechnical conditions of the last 3000 years in Southwestern hungary. American Journal of Plant Sciences 5: 1557–1577.Google Scholar
 118. Nagyváradi, László. 2004. Klímaváltozások következményeként fellépő extrém árvizek kimutatása árvízi üledékekkel a Dunán és magyarországi mellékfolyóin (Detecting extreme floods by flood sediments as a consequence of climate changes on the Danube and its Hungarian tributaries). In A táj változásai a Kárpát-medencében. Víz a tájban (Landscape changes in the Carpathian Basin. Water in the landscape), ed. György Füleky, 241–248. Gödöllő: Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány.Google Scholar
 119. Németh, Patrícia. 2005a. Jelentés terepbejárásról. Hegykő (Report on field survey. Hegykő). Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis (Hungarian National Museum, archaeological database). http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/23851. Last download: 05.06.2018.
 120. Németh, Patrícia. 2005b. Jelentés terepbejárásról Fertőd, Tavas Üdülőpark (Report on field survey. Fertőd, Lake Holiday Park). Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis (Hungarian National Museum, archaeological database). http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/23805. Last download: 05.06.2018.
 121. Németh, Patrícia. 2007a. Jelentés helyszíni szemléről. Hidegség, Alsó-fertői legelő (Report on field survey, Hidegség, Lower-Fertő pastures). Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis (Hungarian National Museum, archaeological database). http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/60521. Last download: 05.06.2018.
 122. Németh, Patrícia. 2007b. Jelentés helyszíni szemléről. Sarród-Fertőújlak, Fésüs I. es II. lelőhely (Report on field survey. Sarród-Fertőújlak, Fésüs sites No. 1, 2). Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis (Hungarian National Museum, archaeological database). http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/63508. Last download: 05.06.2018.
 123. Németh, Patrícia. 2009. Jelentés helyszíni szemléről, Sarród-Nyárliget, Kutak köze, Nyáros (Report on field survey, Sarród-Nyárliget, Nyáros). Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis (Hungarian National Museum, archaeological database). http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/37331. Last download: 05.06.2018.
 124. Németh, Patrícia. 2009–2010. Jelentés helyszíni szemléről, Bősarród és Cseplész (Report on field survey, Bősarród and Cseplész). Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis (Hungarian National Museum, archaeological database). http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/37286. Last download: 05.06.2018.
 125. Németh, Patrícia. 2010. Jelentés helyszíni szemléről. Hegykő, Perger rét (Report on field survey, Hegykő, Perger meadow). Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis (Hungarian National Museum, archaeological database). http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/28993. Last download: 05.06.2018.
 126. Nyári, Diána, István Knipl, György Sipos, and Tímea Kiss. 2014. Environmental changes in historical times near Apostag on the Danube-Tisza Interfluve, Hungary. A complex research based on archaeological excavation and geomorphological investigations. Journal of Environmental Geography 7 (3–4): 39–47.Google Scholar
 127. Onac, Bogdan P., Ferenc L. Forray, Jonathan G. Wynn, and Alexandra M. Giurgiu. 2014. Guano-derived δ13C-based paleo-hydroclimate record from Gaura cu Musca Cave, SW Romania. Environmental Earth Sciences 71: 4061–4069.Google Scholar
 128. Onac, Bogdan P., Simon M. Hutchinson, Anca Geantă, Ferenc L. Forray, Jonathan G. Wynn, Alexandra M. Giurgiu, and Ioan Coroiu. 2015. A 2500-year late Holocene multi-proxy record of vegetation and hydrologic changes from a cave guano-clay sequence in SW Romania. Quaternary Research 83: 437–448.Google Scholar
 129. Pálóczi Horváth, András. 2014. The early renaissance garden of the Royal Palace at Visegrád. The results of environmental archaeological research. In Stredoveka Evropa v pohybu. K pocte Jana Klapste, ed. Ivana Bohacova and Petr Sommer, 291–314. Praha: Archeologický ústav AV ČR.Google Scholar
 130. Pelicán, Daniele. 1776. Mappa sistens plagam paludosuam; quam fluvius Zala, lentissimo gradu perfluendo, – inundat; qui infra pontem Hidvégh; in orificio lacus Balaton immergitur. M = 1:20000. National Széchényi Library (OSZK) Tk 2130.Google Scholar
 131. Perşoiu, Ioana and Aurel Perşoiu. 2018. Flood events in Transylvania during the Medieval Warm Period and the Little Ice Age. The Holocene. Published online.  https://doi.org/10.1177/0959683618804632.Google Scholar
 132. Pinke, Zsolt, László Ferenczi, György Gábris, and Balázs Nagy. 2016. Settlement patterns as indicators of water level rising—Case study on the wetlands of the Great Hungarian Plain. Quarternary International 415: 204–215.Google Scholar
 133. Pusztai, Tamás. 2013. A tapolcai bencés apátság építéstörténete (Building history of the Tapolca Benedictine monastery). A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 52: 149–170.Google Scholar
 134. Radnóti, Aladár. 1948. Une église du haut moyen âge a Zalavár. Études Slaves et Roumaines 1: 21–30.Google Scholar
 135. Rosta, Szabolcs. 2013. Egy elfeledett nemzetségi monostor. Bugac-Felsőmonostor – Pétermonostora (A forgotten kindred-monastery. Bugac-Felsőmonostor – Pétermonostora). In Régészeti kalandozások. A régészet legújabb hazai eredményei. Új technológiák a kutatásban és a prezentációban (Archaeological wandering. The latest of domestic archaeology. New technologies in research and presentation), ed. Gábor M. Nagy, 7–10. Ozora: Forster Központ.Google Scholar
 136. Rosta, Szabolcs. 2014a. Pétermonostora pusztulása (The destruction of Pétermonostora). In “Carmen Miserabile.A tatárjárás magyarországi emlékei (“Carmen MiserabileRemains of the Momgol invasion in Hungary), ed. Szabolcs Rosta and György V. Székely, 193–230. Kecskemét: Katona József Múzeum.Google Scholar
 137. Rosta, Szabolcs. 2014b. A kiskunsági Homokhátság 13–16. századi településtörténete (13th–16th century settlement history of the Sand Ridge area in Little-Cumania), 332–333. Unpublished Ph.D. dissertation. Budapest: Eötvös Loránd University.Google Scholar
 138. Roberts, Neil, Ana Moreno, Blas L. Valero-Garcés, Juan P. Corella, Matthew Jones, Samantha Allcock, Jessie Woodridge, Maria Morellón, Jürg Luterbacher, Elena Xoplaki, and Murat Türeş. 2012. Palaeolimnological evidence for an east-west climate see-saw in the Mediterranean since AD 900. Global and Planetary Change 84–85: 23–34.Google Scholar
 139. Rybničková, Elišká and Kamil Rybniček. 2006. Pollen and macroscopic analyses of sediments from two lakes in the High Tatra mountains, Slovakia. Vegetation History and Archaeobotany 15 (4): 345–356.Google Scholar
 140. Sági, Károly. 1968. A Balaton vízállástendenciái 1863-ig a történeti és kartográfiai adatok tükrében (Water-level tendencies of Lake Balaton in the light of historical and cartographical data). Veszprém megyei múzeumok közleményei 7: 441–468.Google Scholar
 141. Sági, Károly. 1970. Egy történeti vita természettudományos vonatkozásai (Natural scientific aspects of a historical debate). Földrajzi Értesítő 19: 200–207.Google Scholar
 142. Sági, Károly and Miklós Füzes. 1973. Újabb adatok a Balaton 1863 előtti vízállás tendenciáinak kérdéséhez (Recent data on the question of the water-level tendencies of Lake Balaton before 1863). Somogyi múzeumok közleményei 1: 247–261.Google Scholar
 143. Schnitchen, Csaba, Enikő Magyari, Béla Tóthmérész, István Grigorszky, and Mihály Braun. 2003. Micropaleontological observations in a Sphagnum bog in East Carpathian region—Testate amoebae (Rhizopoda: Testacea) and their potential use for reconstruction of micro- and macroclimatic changes. Hydrobiologia 506–509: 45–49.Google Scholar
 144. Schnitchen, Csaba, Dan J. Charman, Enikő Magyari, Mihály Braun, István Grigorszky, Béla Tóthmérész, Mihály Molnár, and Zsuzsanna Szántó. 2006. Reconstructing hydrological variability from testate amoebae analysis in Carpathian peatlands. Journal of Paleolimnology 36: 1–17.Google Scholar
 145. Sekelj Ivančan, Tajana. 2005. An early-medieval fischerman’s settlement in the Drava river Basin. In Ruralia VI. Arts and crafts in medieval rural environment, ed. Miklós Takács, István Feld, Bert Groenewoudt, Gerson H. Jeute, Anna Lagerstedt, Reto Marti, Tatjana Tkalčec, and Claudia Theune, 33. Budapest: Archaeolingua.Google Scholar
 146. Serlegi, Gábor. 2014. A Balaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korokban (Water-level change tendencies of Lake Balaton in different archaeological periods). Szeged: University of Szeged. Unpublished PhD dissertation.Google Scholar
 147. Sigl, Michael, Mai Winstrup, Joseph R. McConnell, Kees C. Welten, Gill Plunkett, Francis Ludlow, Ulf Büntgen, Marc W. Caffee, Nathan Chellman, Dorthe Dahl-Jensen, Hubertus Fischer, Sepp Kipfdtuhl, Conor Kostick, Olivia J. Maselli, Florian Mekhaldi, Robert Mulvaney, Raimund Muscheler, Daniel R. Pasteris, Jonathan R. Pilcher, Matthew Salzer, Simon Schüpbach, Jørgen P. Steffensen, Bo M. Vinther, and Thomas E. Woodruff. 2015. Timing and climate forcing of volcanic eruptions for the past 2,500 years. Nature 523: 543–549.Google Scholar
 148. Siklósi, Gyula. 1986. Székesfehérvár-Sziget, Johannita rendház (Székesfehérvár-Island, Johannite chapterhouse). In Az 1985. év régészeti ásatásai (Archaeological excavations of the year 1985), ed. Czeglédy, Ilona. Régészeti Füzetek I/39, 111–112. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum.Google Scholar
 149. Siklósy, Zoltán, Attila Demény, István Szenthe, Szabolcs Leél-Őssy, Sebastian Pilet, Yin Lin, and Shen Chuan-Chou. 2009. Reconstruction of climate variation for the last millennium in the Bükk Mountains, northeast Hungary, from a stalagmite record. Időjárás 113 (4): 245–263.Google Scholar
 150. Sipos György, Tímea Kiss, and Orsolya Tóth. 2016. Constraining the age of floodplain levels along the lower section of River Tisza, Hungary. Journal of Environmental Geography 9 (1–2): 39–44.Google Scholar
 151. Sümegi, Pál, Gusztáv Jakab, Sándor Gulyás, Péter Pomázi, Péter Majkut, Gergely D. Páll, Gergő Persaits, and Elvira Bodor. 2009a. The environmental history of Fenékpuszta with a special attention to the climate and precipitation of the last 2000 years. Journal of Environmental Geography 2 (3–4): 5–14.Google Scholar
 152. Sümegi, Pál, Gusztáv Jakab, Péter Majkut, Tünde Törőcsik, and Csilla Zatykó. 2009b. Middle Age paleoecological and paleoclimatological reconstruction in the Carpathian Basin. Időjárás 113 (4): 265–298.Google Scholar
 153. Sümegi, Pál, Gusztáv Jakab, Gergő Persaits, Tünde Törőcsik, Katalin Náfrádi, and Zoltán Szelepcsényi. 2014. A császárkor környezettörténete a Baláta-tó üledékgyűjtő rendszerének elemzése alapján. (The environmental history of the Imperial Age based on site-catchment analyses of the Lake Baláta). In FIRKÁK, vol. 3, ed. Péter Balázs, 373–393. Szombathely: Savaria Múzeum.Google Scholar
 154. Sümegi, Pál, Dávid Molnár, Katalin Náfrádi, Dávid G. Páll, Gergő Persaits, Szilvia Sávai, and Tünde Törőcsik. 2016. The environmental history of Southern Transdanubia during the medieval and the Ottoman period in the light of palaeoecological and geoarchaeological research. In “Per sylvam et per lacus nimios” The Medieval and Ottoman period in Southern Transdanubia, Southwest Hungary: The contribution of the natural sciences, ed. Gyöngyi Kovács and Csilla Zatykó, 15–74. Budapest: Hungarian Academy of Sciences.Google Scholar
 155. Swierczynski, Tina, Achim Brauer, Stefan Lauterbach, Celia Martín-Dueltas, Peter Dulski, Ulrich von Grafenstein, and Christian Rohr. 2012. A 1600 yr seasonally resolved record of decadal-scale flood variability from the Austrian Pre-Alps. Geology 40 (11): 1047–1050.Google Scholar
 156. Swierczynski, Tina, Stefan Lauterbach, Peter Dulski, Jose Delgado, Bruno Merz, and Achim Brauer. 2013. Mid- to late Holocene flood frequency changes in the northeastern Alps as recorded in varved sediments of Lake Mondsee (Upper Austria). Quaternary Science Reviews 80: 78–90.Google Scholar
 157. Szalai, József. 2011. Talajvízszint-változások az Alföldön (Groundwater level changes in the Great Hungarian Plain). In Környezeti változások és az Alföld (Environmental changes and the Great Hungarian Plain), ed. János Rakonczai, 97–110. Békéscsaba: Nagyalföld Alapítvány.Google Scholar
 158. Szalontai, Csaba. 2016. Flood risk in Szeged before river engineering works: A historical reconstruction. Journal of Environmental Geography 9 (3–4): 1–12.Google Scholar
 159. Szalontai, Csaba and Pál Sümegi. 2014. A Maty-ér és a kapcsolódó vízrendszer szerepe és jelentősége Szeged környékének településtörténetében (The role and significance of the Maty-ér and the connected water system in the settlement history of Szeged and its environment). In Geoszférák (Geospheres), ed. János Unger and Elemér P. Molnár, 179–204. Szeged: SZTE–TTK.Google Scholar
 160. Szávoszt-Vass, Dániel. 2011a. Kutyaszorítóban—Az esztergomi szigetek története (‘In the dog’s squeeze’—History of the Esztergom islands). https://dunaiszigetek.blogspot.co.at/search?q=Esztergom. Last download: 27.02.2018.
 161. Szávoszt-Vass, Dániel. 2011b. A kétarcú Prímás-sziget története (History of the double-faced Prímás Island). https://dunaiszigetek.blogspot.co.at/search?q=Pr%C3%ADm%C3%A1s-sziget. Last download: 27.02.2018.
 162. Szávoszt-Vass, Dániel. 2013a. Helyzetjelentés és képriport a 2103. júniusi dunai árvízről (Status photo report on the June 2013 Danube flood). https://dunaiszigetek.blogspot.co.at/2013/06/helyzetjelentes-es-kepriport-2013.html. Last download: 27.02.2018.
 163. Szávoszt-Vass, Dániel. 2013b. Háros, Csőttel határos? (Háros, a neighbour of Csőt?). https://dunaiszigetek.blogspot.co.at/2013/10/haros-csottel-hataros.html. Last download: 07.02.2018.
 164. Szende, Katalin. 2010. Stadt und Naturlandschaft im Ungarischen Raum des Mittelalters. In Europäische Städte im Mittelalter, ed. Ferdinand Opll and Christoph Sonnlechner, 365–397. Innsbruck: Studienverlag.Google Scholar
 165. Szentmihályi, Imre. 1974. Történeti események tükröződése a Fertő vidéki néphagyományokban (Historical events reflected in the folk tradition of the Fertő area). Arrabona 16: 213–230.Google Scholar
 166. Takács, Károly. 2010. Jelentés helyszíni szemléről, Fertőd, Szélerőműpark területe (Report on field survey, Fertőd, the area of the Wind Power Plants). Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis (Hungarian National Museum, archaeological database). http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/16135. Last download: 05.06.2018.
 167. Tari, Edit. 1997. Falusi templomok az Árpád-korból (Village churches from the Arpadian Period). In Honfoglalás és Árpád-kor (The Conquest period and the Arpadian period), ed. János Makkay and József Kobály, 160–170. Ungvár [Užhorod]: Kárpátaljai Kultúrális Szövetség.Google Scholar
 168. Tettamanti, Sarolta. 1986. Vác – Vár (Vác – Castle). In Az 1985. év régészeti ásatásai (The excavations of the year 1985), ed. Ilona Czeglédy, 115. Régészeti Füzetek I/39. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum.Google Scholar
 169. Törs, Kálmán. 1872. Margit sziget (The Margit Island), 62–63. Budapest: Athenaeum.Google Scholar
 170. Urminský, Jozef. 2005. A középkori Somorja a régészeti leletek tükrében (The medieval Somorja in the light of archaeological findings). In Fejezetek Somorja város történetéből (Chapters from the history of Somorja town), ed. Gábor Strešňák and László Végh, 9–19. Disputationes Samarienses 4. Somorja-Dunaszerdahely [Šamorín-Dunajská Stredá]: Fórum Kisebbségkutató Intézet.Google Scholar
 171. Vályi, Katalin. 2010. Szer monostora és települése az elmúlt 25 év kutatásai alapján (The monastery and settlement of Szer based on the research of the last 25 years). In A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon (Archaeology of the middle ages and the early modern period in Hungary), vol. 1, ed. Elek Benkő and Gyöngyi Kovács, 387–400. Budapest: MTA Régészeti Intézete.Google Scholar
 172. Vukov, Konstantin. 2007. A szigetelésekről az épített örökség szemszögéből. Régi ház – új anyagok (Isolation from the viewpoint of built-up heritage. Old house—New materials). Magyar Építéstechnika 10: 1–5.Google Scholar
 173. Zatykó, Csilla. 2007. Medieval settlement history of the Baláta-tó area. In Environmental Archaeology of the Transdanubia, ed. Csilla Zatykó, Imola Juhász, and Pál Sümegi, 259–266. Budapest: Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences.Google Scholar
 174. Zatykó, Csilla. 2010. Természeti táj – ember formálta táj. A középkori környezet rekonstrukciójának lehetőségei (Natural landscape—Man-made landscape. Possibilities for reconstructing the medieval environment). In A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon (Archaeology of the middle ages and the early modern period in hungary), vol. 1, ed. Elek Benkő and Gyöngyi Kovács, 839–852. Budapest: MTA Régészeti Intézete.Google Scholar
 175. Zsákovits, Gergely, Ferenc Kovács, Andrea Kiss, and Edit Pócsik. 2007. Risk analysis of the aridification-endangered Sand Ridge area in the Danube-Tisza Interfluve. Acta Climatologica et Chrologica 40–41: 169–178.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of Hydrological Engineering and Water ResourcesVienna University of TechnologyViennaAustria

Personalised recommendations