Advertisement

Functional Zones of Budapest After the Regime Change

Chapter
 • 379 Downloads
Part of the Springer Geography book series (SPRINGERGEOGR)

Abstract

The chapter is about the present functional zones of Budapest. With empirical research methods (field trips) the respective functional belts within the city were designated. Their extension and location within the city are defined, using a large number of digitally edited figures. A task of special importance was the designation of the city core of Budapest and the demonstration of its characteristic features, together with the exploration of the functional division of the city. The old and new sub-centres of Budapest were introduced, together with where they are located. A detailed part was written on the analysis of the industrial and economic areas, including the description of the brownfield areas, the rustbelts and the military areas. The chapter gave a detailed description of the urban green areas, their types and location in Budapest. The chapter is ended with the location and features of the inner and outer residential zones.

Keywords

City City centre Sub-centre Urban green area Functional zones 

References

 1. Baji P (2012a) A gazdasági city értelmezése és határai Budapesten (The city in the economic sense and its boundaries in Budapest). In: Településföldrajzi Tanulmányok, vol I, No 1, Szombathely, pp 101–115Google Scholar
 2. Baji P (2012b) A városközponthoz kötődő geográfiai fogalmak tartalma és használati lehetőségei (Content and possible uses of geographical concepts related to the city centre). In: Településföldrajzi Tanulmányok, vol I, No 2, Szombathely, pp 18–34Google Scholar
 3. Baranyai G, Balogh A (2010) Települési zöldfelületek mozaikosságának vizsgálata néhány városunk példáján (Survey of the fragmentation of green areas in settlements by the example of a few Hungarian cities). 5th Ferenc Erdei Scientific Conference, Kecskemét, pp 1096–1100Google Scholar
 4. Baranyai G, Csapó T (2011) Zöldterületek a hazai városokban, hatásuk az életminőségre, különös tekintettel a városklímára (Green areas in Hungarian settlements, their impacts on quality of life, with special regard to city climate). In: Kókai S (ed) Geográfiai folyamatok térben és időben (Geographical processes in space and time). Nyíregyháza, pp 63–75Google Scholar
 5. Becsei J (1983) Békéscsaba, Békés, Gyula és tanyavilágának településmorfológiája (Settlement morphology of Békéscsaba, Békés, Gyula and the scattered farms around them). Akadémiai Kiadó, Budapest, 208 pGoogle Scholar
 6. Beluszky P (1992) Budapest és a modernizáció kihívásai (Budapest and the challenges of modernisation). Tér és Társadalom 3–4:15–54Google Scholar
 7. Beluszky P (1998a) Város a térben, városszerkezet, városrészek, agglomeráció (City in the space, urban structure, agglomeration). In: Beluszky P, Kovács Z (eds) Budapest kézikönyve I. kötet (Handbook of Budapest. Volume I). Magyarország megyei kézikönyvei 20. CEBA Kiadó, Budapest, pp 82–99Google Scholar
 8. Beluszky P (1998b) Budapest—nemzetközi város. Történeti áttekintés (Budapest—an international city. Historical overview). In: Barta GY (ed) Budapest—nemzetközi város (Budapest—an international city). Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp 27–46Google Scholar
 9. Beluszky P, Kovács Z (eds) (1998) Budapest kézikönyve I. kötet (Handbook of Budapest. Volume I). Magyarország megyei kézikönyvei 20—CEBA Kiadó, Budapest, 619 pGoogle Scholar
 10. Beluszky P (1999) Magyarország településföldrajza—Általános rész (Settlement geography of Hungary—General part). Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 584 pGoogle Scholar
 11. Beluszky P, Győri R (2004a) Budapest ipari övezetének kialakulása (Evoluton of the industrial zones of Budapest). In: Barta GY (ed) A budapesti barnaövezet megújítási esélyei (Renewal chances of the brownfield areas in Budapest). Hungarian Academy of Sciences, Social Sciences Research Group, Budapest, pp 17–35Google Scholar
 12. Beluszky P, Győri R (2004b) A budapesti barnaövezet határai (Borders of the brownfield areas of Budapest). In: Barta GY (ed) A budapesti barnaövezet megújítási esélyei (Renewal chances of the brownfield areas in Budapest). Hungarian Academy of Sciences, Social Sciences Research Group, Budapest, pp 71–76Google Scholar
 13. Beluszky P (ed) (2007a) Közép-Magyarország. A Kárpát-medence régiói 6 (Central Hungary. Regions in the Carpathian Basin Volume 6). Hungarian Academy of Sciences, Centre for Regional Studies—Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 566 pGoogle Scholar
 14. Beluszky P (2007b) A régió települései (Settlements in the region). In: Beluszky P (ed) A Kárpát-medence régiói 6. Közép-Magyarország (Regions in the Carpathian Basin Volume 6. Central Hungary). Hungarian Academy of Sciences, Centre for Regional Studies—Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, pp 434–541Google Scholar
 15. Beluszky P (2013) Zászlóshajó vagy vízfej? (Flagship or water-head?) In: Frisnyák S, Gál A (eds) Kárpát-medence: természet, társadalom, gazdaság (Carpathian Basin: nature, society and economy). Bocskai István Secondary Grammar School and Nyíregyháza College, Institute of Tourism and Geography, Szerencs-Nyíregyháza, pp 251–266Google Scholar
 16. Bulla B, Mendöl T (1947) A Kárpát-medence földrajza (Geography of the Carpathian Basin). National Council of Public Education, Budapest, 420 pGoogle Scholar
 17. Burgess EW (1929) Urban areas. In: Smith TW, White LD (eds) Chicago an experiment in social science research. University of Chicago Press, ChicagoGoogle Scholar
 18. Clark AN (1990) Dictionary of geography. Penguin BooksGoogle Scholar
 19. Csapó T (2005a) A magyar városok szerkezetének átalakulása a rend-szerváltozás után (Transformation of the structure of Hungarian towns and cities after the regime change). Földrajzi Közlemények, vol CXXIX (LIII.), No 1–2. Budapest, pp 65–83Google Scholar
 20. Csapó T (2005b) A magyar városok településmorfológiája (Settlement morphology of the Hungarian towns and cities). Savaria University Press, Szombathely, 204 pGoogle Scholar
 21. Csapó T (2005c) A hazai városok funkcionális morfológiája (Functional morphology of the Hungarian towns and cities). In: Csapó T, Kocsis Zs, Lenner T (eds) A településföldrajz helyzete és főbb kutatási irányzatai az ezredforduló után (Situation and main research trends of settlement geography after the millennium). Berzsenyi Dániel College, Faculty of Natural Sciences, Szombathely, pp 30–46Google Scholar
 22. Csapó T (2012) A dunántúli városok településmorfológiája (Settlement morphology of the towns and cities in Transdanubia). In: Frisnyák S, Kókai S (eds) Tiszteletkötet Kormány Gyula egyetemi magántanár 80. születésnapjára (Tribute to the 80th birthday of Gyula Kormány private professor). College of Nyíregyháza, Institute of Tourism and Geography, Nyíregyháza, pp 55–73Google Scholar
 23. Csapó T, Lenner T (2014) Dunaújváros történeti földrajza és településmorfológiája (Historical geography and settlement morphology of Dunaújváros). West Hungarian University, Savaria University Centre, Faculty of Natural Sciences, Tudományos Közlemények XX. Természettudományok 15. Szombathely, pp 91–109Google Scholar
 24. Enyedi GY (2002) A városok kulturális gazdasága (The cultural economy of cities). Földrajzi Értesítő, vol 51, No 1–2, pp 19–29Google Scholar
 25. Freeman TW (1959) The conurbations of Great Britain. Manchester, 393 SGoogle Scholar
 26. Geissler W (1924) Die deutsche Stadt. Ein Beitrag zur Morphologie der Kulturlandschaft (The German city. Contribution to the morphology of the cultural landscape). Stuttgart, 194 SGoogle Scholar
 27. Goodall B (1987) Dictionary of geography. Penguin booksGoogle Scholar
 28. Harris CD, Ullmann EL (1945) The nature of cities. In: Annals of the American Academy for Political Science 242 s. 7–12Google Scholar
 29. Haltenberger M (1942) Budapest városföldrajza (Urban Geography of Budapest). Fővárosi Pedagógiai Szemináriumi Kézikönyvek, vol I. Stephaneum Nyomda, Budapest, 160 pGoogle Scholar
 30. Heineberg H (2001) Stadtgeographie (Urban geography). Schöning, Padenborg, München, Wien, Zürich 336 pGoogle Scholar
 31. Hoffmeyer J, Zlotnik (1977) Gastarbeiter im Sanierungsgebiet. Das Beispiel Berlin-Kreuzberg (Guest workers in regeneration districts. The example of Berlin-Kreuzberg). Hamburg, Christians. Beitrieb Z. Stadtforschung 1Google Scholar
 32. Hoyt H (1939) The structure and growth of residential neighbourhoods in American cities. Washington, Federal Housing AssGoogle Scholar
 33. Izsák É (2003) A városfejlődés természeti és társadalmi tényezői. Budapest és környéke (Natural and social factors of urban development. Budapest and its surroundings). Napvilág Kiadó, Budapest, 177 pGoogle Scholar
 34. Izsák É, Schultz M (eds) (2006) Cityfunktionen im Wandel—Berlin und Budapest (City functions in transition—Berlin and Budapest). Humboldt University of Berlin, Berliner Geographische ArbeitenGoogle Scholar
 35. Kovács Z (2003) Budapest térszerkezetének átalakulása a rendszerváltozás után (The transformation of the spatial structure of Budapest after the regime change). In: Győri R, Hajdú Z (eds) Kárpát-medence: települések, tájak, régiók, térstruktúrák (Carpathian Basin, settlements, regions, spatial structures). Budapest, pp 312–329Google Scholar
 36. Kovács Z, Sági Zs, Dövényi Z (2005a) A gazdasági átalakulás földrajzi jellemzői a budapesti agglomerációban (Geographical features of the economic transformation in the agglomeration of Budapest). In: Földrajzi Értesítő, vol L, No 1–4, pp 191–217Google Scholar
 37. Kovács Z (2005b) Budapest történelmi városrészeinek átalakulása a rendszerváltozás után. (The transformation of the historical districts of Budapest after the regime change). In: Enyedi GY (ed) A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai (Social impacts of the transformation of city centres). Hungarian Academy of Sciences, Centre for Social Sciences, Budapest, pp 51–68Google Scholar
 38. Kovács Z (2005c) Budapest funkcionális átalakulásának főbb vonásai a rendszerváltozás után (Main features of the functional transformation of Budapest after the regime change). In: Földrajzi Közlemények, vol CXXIX (LIII), No 1–2, pp 83–102Google Scholar
 39. Kratke R (1995) Stadt—Raum—Ökonomie. Einführüng in aktuelle Problem-felder der Stadtökonomie und Wirtschaftsgeographie (City—space—economy. An introduction to the topical issues of city economy and economic geography). Stadtforschung aktuell 53. BaselGoogle Scholar
 40. Kuls W, Kemper FJ (1993) Bevölkerungsgeographie. Eine Einführung (Population geography—an introduction). Stuttgart, Teubner. Teubner Studienbücher d. GeographieGoogle Scholar
 41. Lettrich E (1973) Kecskemét, legnagyobb tanyás városunk (Kecskemét, the biggest city in Hungary with scattered farms). Földrajzi Közlemények No 1, pp 1–17Google Scholar
 42. Lichtenberger E (1978) Stadtgeographischer Führer Wien (Urban geography guide to Vienna). Borntraeger, WienGoogle Scholar
 43. Lichtenberger E (1986) Stadtgeographie—Perspektiven (Urban geography—perspectives). In: GR 38, H. 7-8, S. 388–399Google Scholar
 44. Lichtenberger E, Cséfalvay Z, Paal M (1995) Várospusztulás és városfelújítás Budapesten—Az átmenet trendjei 2 (Urban decay and urban renewal in Budapest—Trend of the transition 2). BudapestGoogle Scholar
 45. Mendöl T (1936) Alföldi városaink morfológiája (Morphology of the towns of the Great Hungarian Plain). Bulletins of the Geography Institute of the University of Debrecen. Debrecen, 132 pGoogle Scholar
 46. Mendöl T (1963) Általános településföldrajz (General settlement geography). Akadémiai Kiadó, Budapest, 465 pGoogle Scholar
 47. Nemerkényi A (1998) Budapest földrajzi képe (The geographical image of Budapest). In: Beluszky P, Kovács Z (eds) Budapest kézikönyve 1. kötet (Handbook of Budapest Volume I). Magyarország megyei kézikönyvei 20—CEBA Kiadó, Budapest, pp 31–41Google Scholar
 48. Olbricht F (1936) Die Bevölkerungsentwicklung der Gross- und Mittelstädte der Ostmark (Development of the population of big and middle cities in Ostmark)Google Scholar
 49. Park RE, Burgess EW (1925) The city. The University of Chicago Press, ChicagoGoogle Scholar
 50. Prinz Gy (1914) Budapest földrajza (The geography of Budapest). Hungarian Geographical Institute, Budapest, Városföldrajzi tanulmányok (Urban Development Papers), p 105Google Scholar
 51. Prinz Gy (1922) Magyarország településformái (Settlement types in Hungary). Magyar Földrajzi értekezések (Dissertations of Hungarian geography) III. Budapest, 201 pGoogle Scholar
 52. Reichholf J (1999) A települések ökológiája (The ecology of settlements). Magyar Könyvklub, Budapest 224 pGoogle Scholar
 53. Shevky E, Williams M (1949) The social areas of Los Angeles. Analysis and typology. Berkely, 172 SGoogle Scholar
 54. Stübben J (1890) Der Städtebau (Urban architecture). Braunschweig. 561 SGoogle Scholar
 55. Tietze W (ed) (1968) Westermann Lexikon der Geographie (Westermann Lexicon of Geography). Georg Westermann Verlag, BraunschweigGoogle Scholar
 56. Vance JE, Murphy RE (1955) Internal Structure of the CBD. Econ Geography 31:21–46CrossRefGoogle Scholar
 57. Wallner E (1958) Paks településképe (The cityscape of Paks). Földrajzi Értesítő, vol 2. Budapest, pp 193–209Google Scholar
 58. Zehner K (2001) Stadtgeographie (Urban geography). Klett-Perthes, Gotha und Stuttgart, 239 SGoogle Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2016

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Social GeographyUniversity of West HungarySzombathelyHungary

Personalised recommendations