Advertisement

Factors Affecting the Transformation of the Capital City and Their Impacts After 1990

Chapter
 • 342 Downloads
Part of the Springer Geography book series (SPRINGERGEOGR)

Abstract

The chapter is about the changes of the functional structure of Budapest since the regime change. The functional structure of Budapest changed at an extremely rapid pace after the change of the political and economic system that took place in 1990. The most important objective of the research was to explore the reasons and correlations behind the changes. Special attention was given to office buildings, their appearance and proliferation and their location in Budapest. The impact of the office buildings on the change of the image and the structure of the city was clearly verified. Also, a great deal of attention was paid to hypermarkets and shopping centres: their appearance, proliferation, location in the capital city, and also their role in the functional structure of Budapest. The transformation of industrial areas is of great significance: the role of industrial parks, rustbelts and brownfield areas is discussed, together with the issues of the urban regeneration in the transformation of the functional structure of Budapest.

Keywords

Office buildings Shopping centres Industrial park Urban regeneration Revitalisation Loft buildings Rustbelt 

References

 1. Baranyai G, Csapó T (2011) Zöldterületek a hazai városokban, hatásuk az életminőségre, különös tekintettel a városklímára (Green areas in Hungarian settlements, their impacts on quality of life, with special regard to city climate). In Kókai S (ed) Geográfiai folyamatok térben és időben (Geographical processes in space and time). Nyíregyháza, pp 63–75Google Scholar
 2. Barta Gy (ed) (2004) A budapesti barnaövezet megújítási esélyei (Renewal chances of the brownfield areas in Budapest). Hungarian Academy of Sciences, Social Sciences Research Group, Budapest, 347 ppGoogle Scholar
 3. Barta Gy, Kukely Gy (2004) A budapesti ipar az államszocializmusban és bukása idején (The industry of Budapest in state socialism and at the time of its fall). In: Barta Gy (ed) (Renewal chances of the brownfield areas in Budapest). Hungarian Academy of Sciences, Social Sciences Research Group, Budapest, pp 35–54Google Scholar
 4. Bauer A, Berács J (1998) Marketing. AULA Kiadó, Budapest, 366 ppGoogle Scholar
 5. Beluszky P, Győri R (2004a) Budapest ipari övezetének kialakulása (Evoluton of the industrial zones of Budapest). In: Barta Gy (ed) A budapesti barnaövezet megújítási esélyei (Renewal chances of the brownfield areas in Budapest). Hungarian Academy of Sciences, Social Sciences Research Group, Budapest, pp 17–35Google Scholar
 6. Beluszky P, Győri R (2004b) A budapesti barnaövezet határai (Borders of the brownfield areas of Budapest). In: Barta Gy (ed) A budapesti barnaövezet megújítási esélyei (Renewal chances of the brownfield areas in Budapest). Hungarian Academy of Sciences, Social Sciences Research Group, Budapest, pp 71–76Google Scholar
 7. Berki M, Süle M (2010) New possibilities of brownfield revitalization in Budapest—creating loft apartments. In: Csapó T, Kocsis Zs (eds) A településföldrajz aktuális kérdései (Topical issues of settlement geography). Savaria University Press, Szombathely, pp 115–124Google Scholar
 8. Cohen P (1998) A transforming San Francisco industrial landscape. Pacifika. Fall. pp 7–12Google Scholar
 9. Csapó T, Pánya I (2012) A beépítettség és a beépítés vizsgálata Budapesten (Examination of the extent and style of building up in Budapest). Településföldrajzi Tanulmányok Vol I, No 2, Szombathely, pp 34–69Google Scholar
 10. Cséfalvay Z (2008) Kapuk, falak, sorompók. A lakóparkok világa (Gates, walls, bars. The world of the residential parks). Gondolat Kiadó, Budapest 300 ppGoogle Scholar
 11. Egedy T (2009) Városrehabilitáció és életminőség (Urban regeneration and quality of life). Hungarian Academy of Sciences, Geographical Research Institute, Budapest, 152 ppGoogle Scholar
 12. Erdősi F, Lehmann A (1974) Mohács földrajza (Geography of Mohács), 501 pp. Executive Committee of the City Council, Department of Education, MohácsGoogle Scholar
 13. Erő Z (2004) Az ipari örökség megőrzésének lehetőségei Budapesten (Possibilities of the preservation of industrial heritage in Budapest). In: Barta GY (ed) A budapesti barnaövezet megújítási esélyei (Renewal chances of the brownfield areas in Budapest). Hungarian Academy of Sciences, Social Sciences Research Group, Budapest, pp 201–219Google Scholar
 14. Kiss É (2009) Budapest ipari területei az utóbbi évtizedben (The industrial areas of Budapest in the recent decade). In: Tér és Társadalom vol XXIII, no 2. Győr – Pécs, pp 69–87Google Scholar
 15. Kovács Z (2003) Budapest térszerkezetének átalakulása a rendszerváltozás után (The transformation of the spatial structure of Budapest after the regime change). In: Győri R, Hajdú Z (eds) Kárpát-medence: települések, tájak, régiók, térstruktúrák (Carpathian Basin, settlements, regions, spatial structures). Budapest, pp 312–329Google Scholar
 16. Kovács Z (2005) Budapest funkcionális átalakulásának főbb vonásai a rendszerváltozás után (Main features of the functional transformation of Budapest after the regime change). In: Földrajzi Közlemények Vol CXXIX (LIII), no 1–2, pp 83–102Google Scholar
 17. Lengyel I, Rechnitzer J (2000) A városok versenyképességéről (Ont eh competitiveness of cities). In: Horváth Gy, Rechnitzer J (eds) Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón (Spatial structure and processes in Hungary on the millennium). MTA RKK, Pécs, pp 130–152Google Scholar
 18. Lettrich E (1973) Kecskemét, legnagyobb tanyás városunk (Kecskemét, the biggest city in Hungary with scattered farms). Földrajzi Közlemények No 1, pp 1–17Google Scholar
 19. Locsmándi G (1998) Városépítés és településfejlesztés (Urban architecture and urban development). In: Beluszky P, Kovács Z (eds) Budapest kézikönyve 1. kötet (Handbook of Budapest Volume I). Magyarország Megyei Kézikönyvei 20. CEBA Kiadó Budapest, pp 82–98Google Scholar
 20. Mendöl T (1963) Általános településföldrajz (General settlement geography), 465 pp. Akadémiai Kiadó, BudapestGoogle Scholar
 21. Nagy E, Nagy G (1998) A városok gazdasági potenciálja (Economic potential of cities). In: FALU VÁROS RÉGIÓ (3), pp 32–42, 2008Google Scholar
 22. Piveteau E, Wietzel C (2004) Lofts—A style of living. Fitway Publishing, ParisGoogle Scholar
 23. Rakusz, L. (2007): Ipari parkok fejlesztése, foglalkoztatás (Development of industrial parks, employment). Association of Industrial Parks, Budapest, 96 ppGoogle Scholar
 24. Richers J, Kukely GY, Barta Gy (2004) A Ganz birodalom fénykora és alkonya (The heyday and the fall of the Ganz empire). In Barta Gy (ed) A budapesti barnaövezet megújítási esélyei (Renewal chances of the brownfield areas in Budapest). Hungarian Academy of Sciences, Social Sciences Research Group, Budapest, pp 55–71Google Scholar
 25. Sikos TT (2003) Bevásárlóközpontok, mint kereskedelmi komplexumok a gazdasági térben (Shopping centres as commerce complexes in the economic space). Földrajzi Értesítő Vol LII. no 1–2, pp 85–105Google Scholar
 26. Sikos TT, Hoffmann I-Né (2004) A fogyasztás új katedrálisai (The new cathedrals of consumption). Magyarország az ezredfordulón (Hungarian on the millennium). In: Glatz F. Hungarian Academy of Sciences, Centre for Social Sciences, Budapest, 380 ppGoogle Scholar
 27. Szabó S (2009) A Csepel Művek iparterületének átalakulása a rend-szerváltás óta eltelt időszakban (Transformation of the industrial site of the Csepel Works in the years since the regime change). Budapest, 158 ppGoogle Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2016

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Social GeographyUniversity of West HungarySzombathelyHungary

Personalised recommendations