Advertisement

European Rail Traffic Management System (ERTMS)

 • Jakub MłyńczakEmail author
 • Andrzej Toruń
 • Lucyna Bester
Chapter
Part of the Studies in Systems, Decision and Control book series (SSDC, volume 32)

Abstract

The article presents information about the European Rail Traffic Management System (ERTMS). This system is one of important components ensuring interoperability of the European rail system. The structure of the ERTMS has been discussed and its individual components have been described. Train control systems (TCS) are used in many countries in the world. However, for a long time, those were mostly national systems used in individual countries. The system is being implemented in individual European countries (as well as outside Europe), but it will take many years to reach full interoperability of the European rail system. Rail traffic management is an important element of rail transport systems. It contributes considerably to ensuring the expected quality and efficiency of rail services while retaining the required traffic safety level. To meet contemporary safety requirements and growing user expectations, rail traffic management systems are based on technologically and functionally advanced IT solutions. The strategic management system harmonizes all technical and organizational actions to ensure the assumed quality and the required level of rail traffic safety in the respective area. Of course, the ERTMS is not a system used only in Europe (the European Union) but also outside the EU and Europe. The ERTMS is an example of ITS system in rail traffic. It can be noticed that the ITS implementation only shows very good establishment of requirements for the system within the entire European Union. It is the standard best described within the ITS. There are no such accurate guidelines for the entire traffic control and management system in road traffic.

Keywords

General Packet Radio Service Home Location Register Train Driver Rail Traffic Base Transceiver Station 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. 1.
  Dyrektywa Rady 91/440/EEC z 29 lipca 1991 O rozwoju kolei wspólnotowychGoogle Scholar
 2. 2.
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 96/48/EC z 23 lipca 1996 r. O interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkościGoogle Scholar
 3. 3.
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2001/16/EC z 19 marca 2001 r. O interoperacyjno ści transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnychGoogle Scholar
 4. 4.
  Decyzje Komisji Europejskiej od 2002/730/EC do 2002/735/EC z 30 maja 2002 r. ustanawiające Techniczne Specyfikacje dla Interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (TSI HS) dla podsystemów: infrastruktura, energia, sterowanie, tabor, ruch i utrzymanieGoogle Scholar
 5. 5.
  Białoń A, Gradowski P, Toruń A i inni (2004) Koncepcja wdrożenia interoperacyjności w zakresie sterowania ruchem kolejowym (ERTMS) na PKP - Etap II. Temat CNTK nr 4035/10. WarszawaGoogle Scholar
 6. 6.
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. W sprawie interoperacyjności systemu kolei we WspólnocieGoogle Scholar
 7. 7.
  Decyzja Komisji Europejskiej 2008/386/EC z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkościGoogle Scholar
 8. 8.
  Białoń A, Gradowski P, Toruń A i inni (2004) Koncepcja wdrożenia interoperacyjności w zakresie sterowania ruchem kolejowym (ERTMS) na PKP - Etap III. Temat CNTK nr 4035/10. WarszawaGoogle Scholar
 9. 9.
  Białoń A, Gradowski P (2004) Aktualny stan prac nad wdrażaniem ERTMS na PKP, Zjazd Służby PKP PLK S.AGoogle Scholar
 10. 10.
  Winter P et al (2009) Compendium on ERTMS, 1st edn. ISBN 978-3-7771-0396-9, UICGoogle Scholar
 11. 11.
  Dyduch J, Pawlik M (2002) Systemy automatycznej kontroli jazdy pociągu. Wydawnictwo Politechniki RadomskiejGoogle Scholar
 12. 12.
  Urbanek A (2010) Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) – stan obecny i perspektywy rozwoju, [w:] Innowacje w transporcie. Korzyści dla użytkownika, praca zbiorowa pod red. E. Załogi i B. Liberadzkiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 59, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 603, SzczecinGoogle Scholar
 13. 13.
  Theeg G, Vlasenko S et al (2009) Railway signalling & interlocking: international compendium. DW Media Group GmbH, Hamburg. ISBN 978-3-7771-0394-5Google Scholar
 14. 14.
  Leksykon Terminów Kolejowych KOW Warszawa 2011Google Scholar
 15. 15.
  Białoń A, Gradowski P, Toruń A (2003) Koncepcja wdrożenia interoperacyjności w zakresie sterowania ruchem kolejowym (ERTMS) na PKP - Etap I. Temat CNTK nr 4035/10. WarszawaGoogle Scholar
 16. 16.
  Kos B, Urbanek A (2014) Areas of using telematics tools in the high speed rail integration process in Europe. In: Mikulski J (ed) Communication in computer and information science, vol 471, TST 2014. Springer, Berlin, HeidelbergGoogle Scholar
 17. 17.
  Decyzja Komisji Europejskiej 2001/260/EC z 21 marca 2001 r. O podstawowych parametrach systemu sterowania, podająca obowiązujące i informacyjne specyfikacje ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-RGoogle Scholar
 18. 18.
  Rekomendacja Komisji Europejskiej 2001/290/EC z 21 marca 2001 r. O podstawowych parametrach transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkościGoogle Scholar
 19. 19.
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnościGoogle Scholar
 20. 20.
  Dyrektywa 2004/49/EC z 29 kwietnia 2004 r. W sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwaGoogle Scholar
 21. 21.
  Dyrektywa 2004/50/EC z 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i dyrektywę 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnejGoogle Scholar
 22. 22.
  Decyzja 2004/447/EC z dnia 29 kwietnia 2004 r. O podstawowych parametrach podsystemu sterowanie transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnychGoogle Scholar
 23. 23.
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości z dnia 29 czerwca 2004Google Scholar
 24. 24.
  Białoń A, Gradowski P, Pawlik M (2005) Aspekty prawne wdrażania ERTMS. In: 7th International Conference Modern ElectricTraction in Integrated XXIst Century Europe, Politechnika Warszawska Wydział ElektrycznyGoogle Scholar
 25. 25.
  Białoń A, Gradowski P, Toruń A (2005) Problematyka wdrażania ERTMS. In: 7th International Conference Modern ElectricTraction in IntegratedXXIst Century Europe, Politechnika Warszawska Wydział ElektrycznyGoogle Scholar
 26. 26.
  Białoń, P. Gradowski System zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS). Telekomunikacja i Sterowanie Ruchem 1/2007Google Scholar
 27. 27.
  Białoń A, Gradowski P, Toruń A, Wielowiejski B (2003) Określenie możliwości wprowadzenia systemu GSM-R (GSM kolejowego) w Polsce, temat CNTK nr 4047/10, WarszawaGoogle Scholar
 28. 28.
  Surma S (2009) Network safety in railroad traffic control systems. Archives of transport system telematics, PSTT, Katowice. ISSN 1899-8208Google Scholar
 29. 29.
  Surma S, Mikulski J (2012) Standards of data transmission protocols for the traffic management system. Archives of transport system telematics, PSTT, Katowice. ISSN 1899-8208Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2016

Authors and Affiliations

 • Jakub Młyńczak
  • 1
  Email author
 • Andrzej Toruń
  • 2
 • Lucyna Bester
  • 3
 1. 1.Faculty of TransportSilesian University of TechnologyKatowicePoland
 2. 2.Railway Traffic Control and Telecom DivisionRailway InstituteWarsawPoland
 3. 3.Faculty of Transport and Electrical EngineeringKazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in RadomRadomPoland

Personalised recommendations