Advertisement

Pivoting on Chaos and Disorder, Reflection on Events Steering the World of Politics in Social Sciences Course Books (Turkey and USA Example)

 • Zafer TangülüEmail author
 • Melek Ulusoy
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

Knowledge gets more competitive and expands this competition day by day in the current century. But there is nonesuch dynamic structure constantly in the constant change and development before. Paradigms are continuously effected by unpredictability, sustainability, change, uncertainty, chaos and confusion. The social, political, economic and cultural issues about chaos and confusion take part in the textbooks. This study examines the visual design and expression of the politically dominating events that occured in the past which took part in Turkish and American student textbooks. Qualitative research methods are used in order to define the situation. The case study methodology is used at the entire research. Documents are analyzed carefully and parameters are compared by their visual design and manner of telling. After achieving the results these parameters gone through interpretation process. Interpretations showed us that Turkish textbooks contains more visual materials than American one. However these visual materials turn out as limitation of the lecturing. It is found out that American textbooks have plainer way of teaching. These results show that Turkish textbooks should have homogenous subject structure.

Keywords

Chaos Confusion Social studies The chaotic situation Lesson 

References

 1. 1.
  Bilgili AS (2006) Geçmişten günümüze sosyal bilimler ve sosyal bilgiler. In: İsmail Hakkı Demircioğlu (ed) Sosyal bilgilerin temelleri. Hegem, Ankara, pp 3–56Google Scholar
 2. 2.
  Bülbül MS (2007) Kaos ve egitim. Beyaz kalem, Ankara. Retrieved from http://books.google.com/books/about/Kaos_ve_Eğitim.html?hl=tr&id=0mos0i1T0p8C
 3. 3.
  Çengelci T (2005) Sosyal Bilgiler Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, EskişehirGoogle Scholar
 4. 4.
  Cramer F (1998) Kaos ve düzen. Alan, İstanbulGoogle Scholar
 5. 5.
  Doğanay H (2002) Coğrafya Öğretim Yöntemleri (Ortaöğretim Coğrafya Eğitiminin Esasları), Aktif Yayınevi, Erzurum s. pp 147–173Google Scholar
 6. 6.
  Dönmez C (2003) Sosyal bilimler ve sosyal bilgiler. In: Şahin C (ed) Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu sosyal bilgiler. Gündüz, AnkaraGoogle Scholar
 7. 7.
  Erçetin ŞŞ, Açıkalın ŞN, Bülbül MS (2012) A multi-dimensional approach to leadership in chaotic environments. In Banerjee S (ed) Chaos and complexity theory for management – nonlinear dynamics. Springer, Netherlands, pp 89–104Google Scholar
 8. 8.
  Erçetin ŞŞ (2001) Yönetimde yeni yaklaşımlar. Nobel, AnkaraGoogle Scholar
 9. 9.
  Garcia J, Mıchaelis J (2001) Social studies for children. Allyn and Bacon, BostonGoogle Scholar
 10. 10.
  Gleick J (2005) Kaos. Tübitak Popüler Bilim, AnkaraGoogle Scholar
 11. 11.
  Gündem S (1995) Sosyal bilgiler öğretimine genel bir bakış. İlköğretim kurumlarında sosyal bilgiler öğretimi ve sorunları türk egitim dernegi XIII. toplantısı (No: 13). Türk Eğitim Derneği, AnkaraGoogle Scholar
 12. 12.
  Gürsakal N (2007) Sosyal bilimler karmaşıklık ve kaos. Nobel, AnkaraGoogle Scholar
 13. 13.
  Harshbarger B (2007) Chaos, complexity and language learning. ICU Lang Res Bull 22:17–31Google Scholar
 14. 14.
  İnam A (2006) Kaos kavramı üstüne. Bilim ve Ütopya 149:4–6Google Scholar
 15. 15.
  İpşirlioğlu Z (1993) Çocuk icin iletişim aracı. Yapı Kredi Yayınları, IstanbulGoogle Scholar
 16. 16.
  Kendirli S (2006) Portföy yönetiminde kaos teoremi. Journal of İstanbul Kültür University 2:171–180Google Scholar
 17. 17.
  Köstüklü N (1999) Sosyal bilimler ve tarih öğretimi. Günay, KonyaGoogle Scholar
 18. 18.
  Küçükahmet L (2001) Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Nobel, AnkaraGoogle Scholar
 19. 19.
  Latif H (2002) Stratejik boyutuyla modern yönetim yaklaşımları. Beta, IstanbulGoogle Scholar
 20. 20.
  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2005) İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim program ve kılavuzu. Milli Eğitim, AnkaraGoogle Scholar
 21. 21.
  Öge S (2005) Düzen mi düzensizlik (kaos) mi? Örgütsel varlığın sürdürülebilirliği açısından bir değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13:271–284Google Scholar
 22. 22.
  Safran M ve Ata B (2003) Öğrencilerin tarih metinlerinden anlam çıkarmalarına yönelik araştırrmalara bir bakış. In: Şahin C (ed) Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu sosyal bilgiler. Gündüz, AnkaraGoogle Scholar
 23. 23.
  Say Ö (2008) Kimlik ve sosyal bilimlerde görelilik ve belirsizlik ilkesinin açmazı. In: M Safran ve D Dilek (ed) 21. Yüzyılda kimlik vatandaslık ve tarih eğitimi. Yeni İnsan, İstanbul, pp 154–160Google Scholar
 24. 24.
  Semerci C (2004) İlköğretim türkçe ve matematik ders kitaplarını genel değerlendirme ölçeği. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28(1):49–54Google Scholar
 25. 25.
  Şimşek H (1997) Pozitivizm ötesi paradigmatic dönüşüm ve eğitim yönetiminde kuram ve uygulamada yeni yaklasımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 3(1):97–109Google Scholar
 26. 26.
  Sönmez V (2010) Sosyal bilgiler öğretimi ve öğretmen kılavuzu. Anı, AnkaraGoogle Scholar
 27. 27.
  Töremen F (2000) Kaos teorisi ve eğitim yöneticisinin rolü. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 22:203–219Google Scholar
 28. 28.
  Yeşilorman M (2006) Kelebek kanadını kimden yana çırpıyor? Birleştirilmiş bilimin kıyısında kaos ve sosyal bilimler, (2006/3). Kültür Üniversitesi, İstanbul, pp 77–86Google Scholar
 29. 29.
  Yıldırım A, Şimşek H (2003) Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Seçkin, AnkaraGoogle Scholar
 30. 30.
  Waldrop MM (1997) Karmaşıklık düzen ve kaosun eşiğinde beliren bilim (Zülfü Dicleli tr.). Türk Henkel Dergisi Yayınları, İstanbulGoogle Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2016

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of Education Department of Elementary Education, Social Studies Education DepartmentMuğla Sıtkı Kocman UniversityMuğlaTurkey
 2. 2.Social Studies Education Department, Educational Sciences InstituteNiğde UniversityNiğdeTurkey

Personalised recommendations