Advertisement

Chaotic Situations in Information Management Process

 • Nursel YardibiEmail author
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

Information management aims to reach organized information easily at the time of need and to use in accordance with the intended purpose. The most important point in information management process is that managing information within the organization in the most effective way by using modern information technologies. Today, because of information management process uses information technology and management information systems if stored information cannot protect or back up, the chaotic situations will be existed in the organization. Intellectual memory of the organization would not be protected. This situation has a direct negative impact on the success of the organization. Chaotic situations that may occur in the information management process will be discussed in this chapter.

Keywords

Information management Management information systems Chaos 

References

 1. 1.
  Açıkalın ŞN, Erçetin ŞŞ (2014) Great illusion in twenty-first century-chaos knocking door. In: Banerjee S, Erçetin ŞŞ (eds) Chaos, complexity and leadership 2012, Springer proceedings in complexity. Springer, Dordrecht. doi: 10.1007/978-94-007-7362-2_1 Google Scholar
 2. 2.
  Argyris C (1971) Management information systems: The challenge to rationality and emotionality. Manag Sci 17(6):275–292CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Bayrakcı M (2007) Türkiye’de eğitim yönetimi bilgi sistemleri ve uygulamada karşılaşılan sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 51:395–420Google Scholar
 4. 4.
  Erçetin ŞŞ, Hamedoğlu MA, Açıkalın ŞN (2014) Can managerial narcissism which likely leads to a chaotic process be measured? Managerial Narcissism Scale (MNS). In: Erçetin ŞŞ, Banerjee S (eds) Chaos and complexity in world politics, vol 7. IGI Global, HersheyGoogle Scholar
 5. 5.
  Erçetin ŞŞ, Kayman EA (2014) How to be a quantum leader in an intelligent organization? In: Erçetin ŞŞ, Banerjee S (eds) Chaos, complexity and leadership 2012. Springer, DordrechtGoogle Scholar
 6. 6.
  Erçetin ŞŞ, Açıkalın ŞN, Bülbül MŞ (2013) A multi-dimensional approach to leadership in chaotic environments. In: Banerjee S (ed) Chaos and complexity theory for management: nonlinear dynamics, vol 5. IGI Global, Hershey, pp 89–104CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Eren Gümüştekin G (2004) Bilgi yönetiminin stratejik önemi. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi 18, 3(4):201–212, ErzurumGoogle Scholar
 8. 8.
  Maglitta J (1996) Know-How, Inc. Computerworld 30(1):15Google Scholar
 9. 9.
  Nonaka I (1999) Bilgi yaratan şirket. Bilgi Yönetimi İçinde, 29–50. Türkiye Metal Sanayiicileri Sendikası, AnkaraGoogle Scholar
 10. 10.
  Odabaş H (2003) Kurumsal bilgi yönetimi. Türk Kütüphaneciliği 17(4):357–386Google Scholar
 11. 11.
  Özden Y (1998) Eğitimde dönüşüm. Pegem Yayınları, AnkaraGoogle Scholar
 12. 12.
  Özmen F (2002) 21 Yüzyılda bilgi yönetimi ve eğitim örgütleri. Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, EskişehirGoogle Scholar
 13. 13.
  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (2010) www.hssgm.gov.tr/stratejikyonetim/bilgipaylasim
 14. 14.
  Townley CT (2001) Knowledge management and academic libraries. Coll Res Libr 62(1):44–55CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Woodman L (1985) Information management in large organizations. In: Cronin B (ed) Information management: from strategies to action. Aslib, London, pp 97–114Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2016

Authors and Affiliations

 1. 1.Dr. Fazıl Küçük Faculty of Education, KKTCEuropean University of LefkeLefkeCyprus

Personalised recommendations