Advertisement

Part I: The Headscarf Ban in Turkey

 • Sema BölükbaşEmail author
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

Official ideology suppressed the headscarved women as it saw them as a symbol of political Islam. But it is clear that headscarf is a different face of new social classes emerging with the changing economic policies. So, it is a clear demonstration of the fight between different social classes as evidenced by legal and practical ebbs and flaws about the ban. This fluctuation in the practical and legal situation sometimes crippled all the system, causing conflict between the different organs of the state. It is said that the ban neither related to secularism nor the ‘sacredness’ of public sphere but to the tension between military and civil bureaucracy at the one side and society at a whole at the other.

Keywords

Headscarf ban Public sphere Secularism 

References

 1. 1.
  Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği (AKDER) (2010) Toplumsal cinsiyet, eşitlik ve başörtüsü yasakları from http://www.ak-der.org/toplumsal-cinsiyet-esitlik-basortusu-yasaklari-2010.gbt
 2. 2.
  Arat Y (1999) Political Islam in Turkey and women’s organization. İstanbul: TESEV PublicationsGoogle Scholar
 3. 3.
  Başkan B (2009) Başörtüsü sorunu ve meşrulaştırılamayan yasakçılık. Liberal Düşünce 55(14). Retrieved October 1, 2012, from http://www.ozgurtoplumundegerleri.com/res/Burak
 4. 4.
  Bayramoğlu A (2006) Çağdaşlık hurafe kaldırmaz. İstanbul: TESEV PublicationsGoogle Scholar
 5. 5.
  Bleiberg DB (2006) Unveiling the real issue: Evaluating The European Court of Human Rights decision to enforce the Turkish headscarf ban in Leyla Şahin Turkey. Retrieved October 26, 2012, from http://chinisejil.oxfordjournals.org/content/5/3/7/9.full.pdf
 6. 6.
  Bostancı N (2012) Başörtüsünün Arkasındaki Sosyoloji. Retrieved October 24, 2012, from http://www.nacibostanci.com/makaleler/item/247-başörtüsünün-arkasındaki-sosyoloji.html
 7. 7.
  Bumin T (2003) Türbanlı Kadınlar Ultramodern, interview with Neşe Düzel. Retrieved October 3, 2012, from http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=10041
 8. 8.
  Erdogan M (2001) Sivil Özgürlük Olarak Din ve Vicdan Özgürlüğü. Liberal Düşünce (21):s.42Google Scholar
 9. 9.
  Falk R (2012) Decoding The Turkish Headscarf Debate. Retrieved October 15, 2012, from http://www.global.ucsb.edu/orfaleacenter/luce/luce08/documents/Falk_TurkishHeadscarfDebate.pdf
 10. 10.
  Göle N (2003) Nilüfer Göle ile Kamusal Alan ve Sivil Toplum Üzerine Söyleşi, Sivil Toplum Dergisi (2). Retrieved October 10, 2012, from http://www.siviltoplum.com.tr/?ynt=icerikdetay&icerik=47&id=133
 11. 11.
  Göle N (1991) Modern Mahrem Medeniyet ve Örtünme. İstanbul: Metis PublicationsGoogle Scholar
 12. 12.
  Göle N (2009) İçiçe Girişler İslam ve Avrupa. Metis Publications, İstanbulGoogle Scholar
 13. 13.
  Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (2007) Covered head of truth in Turkey. İstanbul: Umut PublicationsGoogle Scholar
 14. 14.
  Kavakçı Mİ (2010) Headscraf politics in Turkey. Palgrave Macmillan, New YorkGoogle Scholar
 15. 15.
  Kentel F (2008) Teorinin Raconunu Bozan Başörtüsü: Bir Direnişin Anatomisi, Örtülemeyen Sorun Başörtüsü, Edisyon Book. İstanbul: AKDER Publications.Google Scholar
 16. 16.
  Kırık H (2007) Turban Sorunu? Kamusal Alan ve Demokrasi. İstanbul: Salyangoz Publications.Google Scholar
 17. 17.
  Sambur B (2012) Başörtüsü Yasağı, Özgürlük ve Çoğulculuk. Retrieved 3, 2012, from http://www.liberal.org.tr/incele.php?id=Nzkw
 18. 18.
  Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (2009) Başörtüsü AK Parti ve Laiklik: Anayasa Mahkemesinden İki Karar İki Gerekçe. Retrieved October 5, 2012, from www.seta.org
 19. 19.
  Türkiye İş Kadınları Derneği (2010) Başörtüsü ve Toplumsal Uzlaşma’, Press Summary. Retrieved October 1, 2012, from http://gundem.bugun.com.tr/basortusu-anketinde-carpici-sonuc-129673-haberi.aspx
 20. 20.
  Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (2012) Başörtüsü Yasağına İlişkin Değerlendirme ve Öneriler, TESEV Demokratikleşme Programı. İstanbul: TESEV Publications.Google Scholar
 21. 21.
  Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) (2011) Headscarf and discrimination: professional headscarved women ın the lobor market. TESEV Publications, İstanbulGoogle Scholar
 22. 22.
  İlyasoğlu A (1994) Örtülü Kimlik: Islamcı Kadın Kimliğinin Oluşum Öğeleri. İstanbul: Metis Publication.Google Scholar
 23. 23.
  Yayla A (2012) Bir Atilla Yayla Metni: Ahlak, Hukuk ve Başörtüsü Yasağı. Retrieved 25, 2012, from http://gundemmaddesi.blogcu.com/bir-atilla-yayla-metni-ahlak-huku-ve-basortusu-yasagi/2941461

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2016

Authors and Affiliations

 1. 1.Social Policy Department, Faculty of Political ScienceYıldırım Beyazıt UniversityAnkaraTurkey

Personalised recommendations