Advertisement

The Delivery of Slope Material to the Valley Floors of Small Mid-Mountain Catchments: Record in Relief and Deposits

Chapter
 • 282 Downloads
Part of the Springer Theses book series (Springer Theses)

Abstract

The chapter presents results of field and laboratory work conducted in all ten studied catchments divided into three zones of the slope-fluvial system (upper—valley heads, middle and lower—outlet fans) and two study areas (Western Carpathians and Sudetes). In valley heads: debris flows and their impact on fluvial processes were analysed in the catchment of Černý stream (Sudetes), while landsliding, lateral and linear erosion were discussed based on the example of Skalka stream (Western Carpathians). In the middle sections of the catchments I have analysed: landsliding along with channelised debris flows in the valley of the Suchý stream (Western Carpathians) and landsliding coupled with lateral erosion in the valleys of the Keprnícký and Javořický streams (Sudetes). On outlet fans: lateral stream erosion was analysed in the lower sections of valleys of the Sluči, Sokolí and Rudná streams (Sudetes) and the human impact on the transfer of slope material in small catchments was studied in the outlets of the Škorňanský and Hartisov streams (Western Carpathians).

Keywords

Debris Flow Valley Floor Valley Side Landslide Body Lateral Delivery 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Supplementary material

Supplementary material 1 (WMV 10122 kb)

Supplementary material 2 (WMV 17005 kb)

References

 1. 1.
  Gába Z (1992) Mury pod Keprníkem v červenci 1991 [in Czech: Debris flows in the Keprník Massif in July 1991]. Severní Morava 64:43–50Google Scholar
 2. 2.
 3. 3.
  Hradecký J, Pánek T, Smolková V, Šilhán K (2011) Excursion guide book Carpatho-Balkan-Dinaric conference on geomorphology. University of Ostrava, OstravaGoogle Scholar
 4. 4.
  Klimek K (2000) The Sudetic tributaries of upper Odra transformation during the Holocene period. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 34:27–45Google Scholar
 5. 5.
  Krygowski W (1964) Beskidy. Śląski, Żywiecki, Mały i Średni (część zachodnia) [in Polish: Beskidy Mts. Śląski, Żywiecki, Mały and Średni (western part)]. Sport i Turystyka, WarszawaGoogle Scholar
 6. 6.
  Kukulak J (2004) Zapis skutków osadnictwa i gospodarki rolnej w osadach rzeki górskiej na przykładzie aluwiów dorzecza górnego Sanu w Bieszczadach Wysokich [in Polish: Record of colonisation and agriculture in deposits of a mountain river, an example of upper San basin in Bieszczady Wysokie Mts.]. Pedagogical University, KrakówGoogle Scholar
 7. 7.
  Malik I (2008) Dendrochronologiczny zapis współczesnych procesów rzeźbotwórczych kształtujących stoki i doliny rzeczne wybranych stref krajobrazowych Europy Środkowej [in Polish: Dendrochronological record of contemporary geomorphic processes shaping relief of slopes and river valleys of selected landscape zones of Central Europe]. University of Silesia, KatowiceGoogle Scholar
 8. 8.
  Malik I, Owczarek P (2009) Dendrochronological records of debris flow and avalanche activity in a mid-mountain forest zone (Eastern Sudetes—Central Europe). Geochronometria 34:57–66CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Pánek T, Šilhán K, Hradecký J (2007) Náplavový kužel v údolí Černé Ostravice [in Czech: Alluvial fan in the valley of Černá Ostravice River]. In: Hradecký J, Pánek T (eds) Stav Geomorfologických výzkumů v roce 2007. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. University of Ostrava, Ostrava, pp 70–71Google Scholar
 10. 10.
  Polách D, Gába Z (1998) Historie povodní na šumperském a jesenickém okrese [in Czech: History of floods in the region of Šumperk and Jeseník]. Severní Morava 75:3–30Google Scholar
 11. 11.
  Starkel L (1977) Paleogeografia Holocenu [in Polish: Palaeogeography of the Holocene]. PWN, WarszawaGoogle Scholar
 12. 12.
  Szmańda JB (2009) Koncepcja modelu uwarunkowań depozycji aluwiów pozakorytowych [in Polish: A conception of model for conditions of alluvia deposition outside a channel]. In: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 5. Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji. Adam Mickiewicz University, Poznań-Storkowo, pp 34–35Google Scholar
 13. 13.
  Štekl J, Brázdil R, Kakos V, Jeř J, Tolasz R, Sokol Z (2001) Extrémni Denni Srážkové Únrny ČR W Obdobi 1879–2000 a Jeich Synpotické Přičiny [in Czech: Extreme Daily Precipitation Events in Czech Republic in 1879–2000 and Their Synoptic Causes]. Narodí Kimatický Program ČR, PrahaGoogle Scholar
 14. 14.
  Wolski J (2007) Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat [in Polish: Transformation of the rural landscape of Bieszczady Wysokie Mts. over the last 150 years]. Polish Academy of Sciences, WarszawaGoogle Scholar
 15. 15.
  Zarzycki K, Trzcińska-Tacik H, Różański W, Szeląg Z, Wołek J, Korzeniak U (2002) Ecological indicator values of vascular plants of Poland series: biodiversity of Poland W Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, KrakówGoogle Scholar
 16. 16.
  Zieliński T (1995) Kod litofacjalny i litogenetyczny—konstrukcja i zastosowanie [in Polish: lithofacial and lithogenetic code—structure and application]. In: Mycielska-Dowgiałło E, Rutkowski J (eds) Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników. University of Warsaw, Warszawa, pp 220–235Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2014

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of Earth Sciences, Department of Reconstructing Environmental ChangeUniversity of Silesia in KatowiceSosnowiecPoland

Personalised recommendations