Advertisement

Security Rights in Intellectual Property in Romania

 • Răzvan Dincă
 • Radu RizoiuEmail author
Chapter
 • 25 Downloads
Part of the Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law book series (GSCL, volume 45)

Abstract

This chapter presents the current status of the Romanian regulation of security interests in IP rights. While Romanian law follows a functional approach (being largely based on the UCC Article 9 blueprint), it fails to address specific problems raised by the very nature of IP collateral. Friction between the regulation of IP rights and secured transactions (especially in the areas of perfection and enforcement) are prone to generate difficulties in practice.

References

 1. Cărpenaru SD (2009) Tratat de drept comercial român. Universul Juridic, BucharestGoogle Scholar
 2. Dincă R (2007) Natura juridică a drepturilor de proprietate intelectuală. Revista Romana de Drept Privat 1(3):76–120Google Scholar
 3. Dincă R (2016) Legal regime of free software in Romania. In: Metzger A (ed) Free and open source software (FOSS) and other alternative license models. A comparative analysis. Springer, Cham, pp 371–385CrossRefGoogle Scholar
 4. Eminescu Y (1969) Dreptul de inventator. Editura Academiei RSR, BucharestGoogle Scholar
 5. Eminescu Y (1982) Tratat de proprietate industrială. Creații noi. Editura Academiei RSR, BucharestGoogle Scholar
 6. Eminescu Y (1993) Protecția desenelor și modelelor industrial. Drept român și comparat. Lumina Lex, BucharestGoogle Scholar
 7. Eminescu Y (1997a) Regimul juridic al creației intelectuale. Comentariul Legii brevetelor de invenție. Lumina Lex, BucharestGoogle Scholar
 8. Eminescu Y (1997b) Dreptul de autor. Legea nr. 8 din 14 martie 1996, comentată. Lumina Lex, BucharestGoogle Scholar
 9. Fleisig HW, de la Peña N (1999) Romania: Creating a Legal and Institutional Framework to Promote Access to Credit by the Poor. http://www.ceal.org/papers/RomaniaAccesstoCreditbythePoor(cealp057)CovPage&ExecSum.htm. Accessed 29 Dec 2018
 10. Fleisig HW, Safavian M, de la Peña N (2006) Reforming collateral laws to expand access to finance. The World Bank, Washington, DCCrossRefGoogle Scholar
 11. Ionașcu A (1961) Dreptul de autor în legislație. JN 17(6):35–40Google Scholar
 12. Macovei I (2010) Tratat de drept al proprietății intelectuale. CH Beck, BucharestGoogle Scholar
 13. Mihai L (2002) Invenția. Condițiile de fond ale brevetării. Drepturi. Universul Juridic, BucharestGoogle Scholar
 14. Moise A-A (2012) Observații referitoare la efectuarea de căutări în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare potrivit legislației în vigoare. Dreptul 23(9):128–141Google Scholar
 15. Moise A-A (2015) Regimul juridic al privilegiilor și al ipotecilor imobiliare. Universul Juridic, BucharestGoogle Scholar
 16. Petrescu A, Mihai L (1987) Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul proprietății industriale. Invenția. Inovația. TUB, BucharestGoogle Scholar
 17. Popa I (2010) Sunt bunurile incorporale susceptibile de posesie? Revista Romana de Drept Privat 4(5):85–104Google Scholar
 18. Rizoiu R (2011) Garanţiile reale mobiliare. O abordare funcţională. Universul Juridic, BucharestGoogle Scholar
 19. Rizoiu R (2013a) Operațiunile asimilate ipotecii – unitate în diversitate. Revista Romana de Drept Privat 7(1):181–220Google Scholar
 20. Rizoiu R (2013b) Publicitatea mobiliară prin Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Revista Romana de Drept Privat 7(6):114–175Google Scholar
 21. Rizoiu R (2015a) Contractul de ipotecă în Noul Cod civil. Universul Juridic, BucharestGoogle Scholar
 22. Rizoiu R (2015b) Când nu știi ce garantezi: despre cauza cauțiunii reale. In: Bob MD, Trandafir A-R (eds) Creditori versus debitori – perspectiva Hexagonului. Universul Juridic, Bucharest, pp 137–180Google Scholar
 23. Rizoiu R (2015c) Ipoteca asupra bunurilor incorporale: Cum urmărești ceea ce nu vezi? Revista Romana de Drept Privat 9(4):128–178Google Scholar
 24. Rizoiu R (2016) I se spunea “Buldozerul”: Despre concursul dintre sechestru și ipotecă. Revista Romana de Drept Privat 10(2):129–161Google Scholar
 25. Rizoiu R (2017a) Chiar poate fi pus în executare un contract de ipotecă? Oricum? Oricând? In: Oprina E, Bozeșan V (eds) Executarea silită. Dificultăți și soluții practice, vol 2. Universul Juridic, Bucharest, pp 109–127Google Scholar
 26. Rizoiu R (2017b) Universul invizibil și economia sa. Ipoteca asupra bunurilor incorporale și ipoteca asupra drepturilor patrimoniale. Revista Romana de Drept Privat 11(3):285–298Google Scholar
 27. Rizoiu R (2018) O fantomă bântuie Noul Cod civil: Acțiunea ipotecară. Revista Romana de Drept Privat 12(4):244–286Google Scholar
 28. Rizoiu R (2019) 20 ans après: L’unification du droit des sûretés réelles en Roumanie. In: Popescu CL (ed) Colloque Franco-Roumain : «20 ans et le temps du droit». Actes du colloque. Hamagiu, Bucharest, pp 144–157Google Scholar
 29. Roș V (2016) Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul de autor, drepturile conexe și drepturile sui generis, vol 1. C.H. Beck, BucharestGoogle Scholar
 30. Roș V, Spineanu-Matei O, Bogdan D (2003) Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul proprietății industriale. Mărcile și indicațiile geografice. All Beck, BucharestGoogle Scholar
 31. Roș V, Bogdan D, Spineanu-Matei O (2005) Dreptul de autor și drepturile conexe. Tratat. All Beck, BucharestGoogle Scholar
 32. Sitaru D-A, Sitaru C (2000) Regimul de drept internaţional privat al garanţiilor reale mobiliare conform prevederilor Legii nr. 99/1999. RDC 10(10):58–66Google Scholar
 33. Stoica V (2013) Clauza voluntară de inalienabilitate. Revista Romana de Drept Privat 7(1):33–56Google Scholar
 34. Ștrenc A, Ionescu B, Gheorghiu G (2005) Dreptul brevetului. Lumina Lex, BucharestGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.University of Bucharest, Law SchoolBucharestRomania

Personalised recommendations