Advertisement

Czech Republic: The Treatment of Optional and Exclusive Choice of Court Agreements

 • Naděžda RozehnalováEmail author
 • Silvie Mahdalová
 • Lucie Zavadilová
Chapter
 • 287 Downloads
Part of the Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law book series (GSCL, volume 37)

Abstract

This chapter deals with optional choice of court agreements from the perspective of the Czech law. First, it describes the historical context and development of the legal approaches with regard to choice of court agreements. The authors present relevant legal sources regulating this particular issue in cross-border cases. Even though the Czech Republic applies primarily the European Union legislation, the authors focus on the legal regulation adopted in the Czech Private International Law Act. This chapter contribution addresses whether the Czech national legislation allows the parties to conclude optional choice of court agreements in international cases, what is the character of these clauses and whether they are expressly stated in the Czech Private International Law Act. The authors deal also with asymmetrical choice of court agreements, especially their legal effect. Finally, the authors evaluate the efficiency of the national regulation and propose necessary modifications.

References

 1. Ahmed M (2017) The legal regulation and enforcement of asymmetric jurisdiction agreements in the European Union. Eur Bus Law Rev 28:403–425Google Scholar
 2. Belloňová P (2013) § 8 Základní ustanovení. In: Pauknerová M, Rozehnalová N, Zavadilová M et al. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Wolters Kluwer ČR, Prague, pp 73–76Google Scholar
 3. Bělohlávek AJ (2004) Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: komentář. C. H. Beck, PragueGoogle Scholar
 4. Bělohlávek AJ (2012) Procesní smlouvy a kvalifikace rozhodčích a prorogačních smluv. Aplikace hmotněprávní úpravy na smlouvy s procesním účinkem pro futuro. Právník, pp 971–1101Google Scholar
 5. Břicháček T (2014a) § 8 Základní ustanovení. In: Bříza P, Břicháček P, Fišerová Z et al. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. C. H. Beck, Pilsen, pp 66–71Google Scholar
 6. Břicháček T (2014b) § 15 (Důvody pro odepření uznání cizího rozhodnutí). In: Bříza P, Břicháček P, Fišerová Z et al. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. C. H. Beck, Pilsen, pp 100–108Google Scholar
 7. Bříza P (2012) Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. C. H. Beck, PragueGoogle Scholar
 8. Bříza P (2014) § 88 Pravomoc. In: Bříza P, Břicháček P, Fišerová Z et al. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. C. H. Beck, Pilsen, pp 544–547Google Scholar
 9. Bříza P, Břicháček T (2014a) § 85 Pravomoc. In: Bříza P, Břicháček P, Fišerová Z et al. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. C. H. Beck, Pilsen, pp 498–511Google Scholar
 10. Bříza P, Břicháček T (2014b) § 86 Sjednání příslušnosti zahraničního soudu. In: Bříza P, Břicháček P, Fišerová Z et al. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. C. H. Beck, Pilsen, pp 512–525Google Scholar
 11. Javůrková N (2009) § 89a (Dohoda sporných stran o příslušnosti soudu) In: David L, Ištvánek F, Javůrková N et al. Občanský soudní řád: komentář: I. díl (§ 1 až 200za). Wolters Kluwer ČR, Prague, pp 414–416Google Scholar
 12. Jirmanová M (2013) § 15 (Odepření uznání cizího rozhodnutí). In: Pauknerová M, Rozehnalová N, Zavadilová M et al. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Wolters Kluwer ČR, Prague, pp 107–115Google Scholar
 13. Jirsa J (2016) Komentář k § 89a. In: Jirsa J, Doležal M, Vančurová K et al. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Wolters Kluwer ČR, Prague, pp 68–70Google Scholar
 14. Keyes M, Marshall BA (2015) Jurisdiction agreements: exclusive, optional and asymmetrical. J Priv Int Law 11:345–378CrossRefGoogle Scholar
 15. Kučera Z (1980) Mezinárodní právo soukromé. Panorama, PragueGoogle Scholar
 16. Kučera Z, Pauknerová M (2015) Pojem a předmět mezinárodního práva soukromého. In: Kučera Pauknerová, Růžička et al. Mezinárodní právo soukromé. Aleš Čeněk, Pilsen–Brno, pp 23–31Google Scholar
 17. Kučera Z, Pfeiffer M (2015) Závazkové právo. In: Kučera Z, Pauknerová M, Růžička K et al. Mezinárodní právo soukromé. Aleš Čeněk–Doplněk, Pilsen–Brno, pp 283–317Google Scholar
 18. Kučera Z, Tichý L (1989) Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním: komentář. Panorama, PragueGoogle Scholar
 19. Magnus U, Mankowski P (2016) European Commentaries on Private International Law: Commentary: Brussels Ibis Regulation. Otto Schmidt: KölnGoogle Scholar
 20. Novotný Z (2009) § 89a (Prorogace). In: Drápal L, Bureš J et al. Občanský soudní řád I: komentář: § 1 až 200 za. C. H. Beck, Prague, pp 580–582Google Scholar
 21. Pauknerová M, Pfeiffer M (2013) § 1 Předmět úpravy. In: Pauknerová, Rozehnalová, Zavadilová et al. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Wolters Kluwer ČR, Prague, pp 1–15Google Scholar
 22. Přidal O (2013) § 89a (Prorogace). In: Svoboda K, Smolík P, Levý J et al. Občanský soudní řád: komentář. C. H. Beck, Prague, pp 315–316Google Scholar
 23. Rozehnalová N (1997) Smlouva o příslušnosti soudu z pohledu Úmluvy o soudní pravomoci a příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech z roku 1968. In: Ročenka evropského práva. Masarykova univerzita, Brno, pp 85–107Google Scholar
 24. Rozehnalová N (2013a) § 85 Pravomoc. In: Pauknerová M, Rozehnalová N, Zavadilová M et al. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Wolters Kluwer ČR, Prague, pp 566–580Google Scholar
 25. Rozehnalová N (2013b) § 86 Sjednání příslušnosti zahraničního soudu. In: Pauknerová M, Rozehnalová N, Zavadilová M et al. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Wolters Kluwer ČR, Prague, pp 580–594Google Scholar
 26. Rozehnalová N (2013c) § 88 Pravomoc. In: Pauknerová M, Rozehnalová N, Zavadilová M et al. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Wolters Kluwer ČR, Prague, pp 609–615Google Scholar
 27. Rozehnalová N (2013d) Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. Wolters Kluwer ČR, PragueGoogle Scholar
 28. Rozehnalová N (2016) Instituty českého mezinárodního práva soukromého. Wolters Kluwer ČR, PragueGoogle Scholar
 29. Růžička K (2003) Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Aleš Čeněk, PilsenGoogle Scholar
 30. Sedláček V (1982) Rozhodčí řízení v československém zahraničním obchodě. ČSOPK, PragueGoogle Scholar
 31. Sedláček V, Steiner V (1975) Mezinárodní obchodní arbitráž (se zřetelem k právní úpravě v ČSSR). ČSOPK, PragueGoogle Scholar

Legal Documents

 1. Act No. 142/1950 Coll., the Civil Procedure Code, as subsequently amendedGoogle Scholar
 2. Act No. 97/1963 Coll., on Private International Law and Rules of International Procedure, as subsequently amendedGoogle Scholar
 3. Act No. 99/1963, the Civil Procedure Code, as subsequently amendedGoogle Scholar
 4. Act No. 519/1991 Coll., amending the Civil Procedure CodeGoogle Scholar
 5. Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as subsequently amendedGoogle Scholar
 6. Act No. 91/2012 Coll., on Private International Law, as subsequently amendedGoogle Scholar
 7. Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters of 19 October 2005Google Scholar
 8. Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air (Montreal, 28 May 1999)Google Scholar
 9. Convention for the Unification of Certain Rules to International Carriage by Air (Warsaw, 12 October 1929)Google Scholar
 10. Convention of 27 September 1968 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial MattersGoogle Scholar
 11. Convention on Choice of Court Agreements (Hague, 30 June 2005)Google Scholar
 12. Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Lugano II Convention)Google Scholar
 13. Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) (Geneva, 19 May 1956)Google Scholar
 14. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958)Google Scholar
 15. Convention on the Settlement by Arbitration of Civil Disputes Arising out of Economic, Scientific and Technical Cooperation Relationships (Moscow, 26 May 1972)Google Scholar
 16. Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial mattersGoogle Scholar
 17. Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast)Google Scholar
 18. The Explanatory Report to the Act No. 91/2012 Coll., on Private International LawGoogle Scholar
 19. Treaty between the Czechoslovak Socialist Republic and Mongolia on the Provision of Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters (Ulan Bator, 15 October 1976)Google Scholar
 20. Case Law

  1. Judgment of the European Court of Justice of 13 November 1979, case No. 25/79Google Scholar
  2. Judgment of the Supreme Court of 29 August 2002, No. 29 Odo 524/2002Google Scholar
  3. Judgment of the Municipal Court in Prague of 11 July 2005, No. 16 Co 144/2005Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 • Naděžda Rozehnalová
  • 1
  Email author
 • Silvie Mahdalová
  • 1
 • Lucie Zavadilová
  • 1
 1. 1.Faculty of LawMasaryk UniversityBrnoCzech Republic

Personalised recommendations