Advertisement

Role of Didactical Stations in Education Process of Industrial Automatics Technical Staff

 • Janusz Kobiałka
 • Wojciech ZawiejskiEmail author
Conference paper
Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 934)

Abstract

Educational stations made at IMBiGS were described in the paper and their structure and functionalities were presented. Those stands were dedicated for developing practical skills during training process of technical staff. Wide range of stations can be used in all levels of schools.

Keywords

Educational stations Didactical stations Industrial network systems Manufacturing control systems Industrial automation PLC controllers HMI operator panels 

References

 1. 1.
  Łunarski, J.: Projektowanie procesów technicznych, produkcyjnych i gospodarczych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej (2012)Google Scholar
 2. 2.
  Czarnul, J., Pienkowski, J.: Określanie właściwej strategii dla układów automatyki i sterowania. Utrzymanie Ruchu, October 2005Google Scholar
 3. 3.
  Łunarski, J., Szabajkowicz, W.: Automatyzacja procesów technologicznych montażu maszyn. WN-T (1993)Google Scholar
 4. 4.
 5. 5.
  Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa użytych do budowy stanowisk podzespołów oraz elementówGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Mechanised Construction, Automatization and Assembling TechnologiesInstitute of Mechanised Construction and Rock MiningWarsawPoland

Personalised recommendations