Advertisement

Control of Bucket Conveyor’s Output

 • Sebastian JendrysikEmail author
 • Gabriel Kost
Conference paper
Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 934)

Abstract

New method for controlling the bucket conveyor, which transports materials from pulsating water jigs is presented. Correlation between conveyor output and its load is the method essence. That results in reduction of electric energy consumption and can extend the conveyor life.

The suggested solution of controlling the conveyor speed is based on information about the degree of opening the discharging slot of the jig as well as about speed and load of the conveyor.

The analysis of the process of loading the product leaving the jig on the bucket conveyor is made to select those parameters, which have an impact on the conveyor load. On the basis of this analysis, the model of the process was suggested and its identification was carried out including laboratory test, preparation of measuring data, selection of the model structure and its approximation. The model was used in a prediction control system, which was implemented in PLC controller. The results of industrial verification tests are also presented.

Keywords

Jig Elevator Control system Identification 

References

 1. 1.
  Brandt, S.: Analiza danych, Wydawnictwa Naukowe PWN (1998)Google Scholar
 2. 2.
  Brzózka, J.: Regulatory i układy automatyki, MIKOM (2004)Google Scholar
 3. 3.
  Czemplik, A.: Modele dynamiki układów fizycznych dla inżynierów. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa (2008)Google Scholar
 4. 4.
  Gawliński, A., Jendrysik, S., Kowol, D., Rogala-Rojek, J., Stankiewicz, K., Woszczyński, M.: Doświadczenia z badań i wdrożenia systemu sterowania osadzarką pulsacyjną OS36 w KWK Budryk. In: KOMEKO 2011, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice, pp. 137–144 (2011)Google Scholar
 5. 5.
  Glinka, T.: Zużycie energii elektrycznej w układach napędowych przenośników taśmowych. Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne 73, 37–42 (2005)Google Scholar
 6. 6.
  Górecki, H.: Optymalizacja i sterowanie systemów dynamicznych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Krakowie (2006)Google Scholar
 7. 7.
  Janiszowski, K.: Identyfikacja modeli parametrycznych w przykładach. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT (2002)Google Scholar
 8. 8.
  Jendrysik, S.: Metoda sterowania przenośnikiem kubełkowym w osadzarkowym węźle wzbogacania. Praca doktorska, Politechnika Śląska (2016)Google Scholar
 9. 9.
  Jendrysik, S., Woszczyński, M., Bartoszek, S., et al.: Zintegrowanie systemu sterowania osadzarki i podnośnika kubełkowego w kopalni KWK Budryk. Praca statutowa ITG KOMAG, Gliwice (2011). (materiały niepublikowane)Google Scholar
 10. 10.
  Kasprzyk, J., et al.: Identyfikacja procesów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice (2002)Google Scholar
 11. 11.
  Kosmol, J.: Napędy Mechatroniczne. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice (2013)Google Scholar
 12. 12.
  Kost, G., Nierychlok, A.: Napęd hybrydowy. Koncepcja sterowania. Przegląd Mechaniczny, marzec (2011)Google Scholar
 13. 13.
  Kowal, J.: Podstawy automatyki. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków (2003)Google Scholar
 14. 14.
  Kost, G., Łebkowski, P., Węsierski, Ł.: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (2013)Google Scholar
 15. 15.
  Królikowski, A., Horla, D.: Identyfikacja obiektów sterowania, metody dyskretne parametryczne. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań (2010)Google Scholar
 16. 16.
  Ljung, L.: System Identification: Theory for the User. Prentice-Hall, Englewood Cliffs (1987)zbMATHGoogle Scholar
 17. 17.
  Maciejowski, J.M.: Predictive Control with Constraints. Prentice Hall, London (2002)zbMATHGoogle Scholar
 18. 18.
  Mańczyk, K.: Metody identyfikacji wielowymiarowych obiektów sterowania. Wydawnictwa Naukowo - Techniczne (1971)Google Scholar
 19. 19.
  Morari, M., Lee, J.H.: Model predictive control: past, present and feature. Comput. Chem. Eng. 23, 667–682 (1999)CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Mukherjee, A.K., Mishra, B.K.: An integral assessment of the role of critical process parameters on jigging. Int. J. Miner. Process. 81(2006), 187–200 (2006)CrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  O’Dwyer, A.: Handbook of PI and PID Controller Tuning Rules. Imperial College Press, London (2006)CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Soderstrom, T., Stoica, P.: System Identification. Prentice-Hall, Hemel Hempstead (1989)zbMATHGoogle Scholar
 23. 23.
  Świder, J., Baier, A., Kost, G., Zdanowicz, R.: Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów Mechatronicznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice (2002)Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Komag, Institute of Mining TechnologyGliwicePoland
 2. 2.Silesian University of TechnologyGliwicePoland

Personalised recommendations