Advertisement

Viète. Variorum de Rebus Mathematicis Reponsorum Liber VIII (1593)

 • Lennart Berggren
 • Jonathan Borwein
 • Peter Borwein

Abstract

Quadr.ivit par.ilbolcn Archinicdes infcriptionc continua triangulorum exiftentium ċv λċγωρxτω, Queniam enim triangulo maximo pabolxinferipto, fuperinferipfit triangula in continua rationc ad maximum illud conflanter fubquadrupla in in finitum: Idco conclufit parabolcn cffe maximi illius trianguli fefquitertiam. Atira circulum quadrare nefcivit Antiphon, quoniam circulo inferipta continuc triangula cxiltunt ċv λċγωρxτω, & vago. An igitur circulus non potcrit cluadrlri Si cnim figura compofita cx triangulis in rarione fubquadrupla ad datum maximum triangulum conftitutis in infinitum, fit ad idcm fefquitcrtia, infuiitorum alidua fcicntia cft. Et figura quoguc plana potcrit componi cx triangulis circulo in infinitum continue inferiptis ċv λċγωρxτω, & vago. Et compolira illa ad maximum triangulum inferiptum aliquam habcbit rationcm. Valcbunt autem Euclidxi adlcrcntcs angulum majorem acuto & minorcm obtufo non cffe redum. Circa hæc, ut liccat libcrius Philofophari de inccrra illa & inconftanti polygoni cujufvis ordinarc inferipti ad polyg0num infinitorum laterum, feu, fiplacer, circulum, ita propano.

Keywords

Millor Crit Minor C1l50 Triplum Minimum 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2000

Authors and Affiliations

 • Lennart Berggren
  • 1
 • Jonathan Borwein
  • 1
 • Peter Borwein
  • 1
 1. 1.Department of Mathematics and StatisticsSimon Fraser UniversityBurnabyCanada

Personalised recommendations