Advertisement

Ecological Studies of Aquatic Oligochaetes in the USSR

 • A. Grigelis

Abstract

Research on the ecology of aquatic oligochaetes in fourteen different ecological regions of the USSR, such as West Siberia, the Volga reservoirs, the Black Sea estuaries, the Caspian and Aral seas, Central Asia, Lake Baikal and the Far East is reviewed.

Keywords

Rybinsk Reservoir Kuibyshev Reservoir Novosibirsk Reservoir Volga Reservoir Aquatic Oligochaete 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Akhmetova, B. A., 1975, On the aquatic oligochaete fauna of central and southern Kazakhstan. Helminths of Birds and Fishes of Kazakhstan and Their Intermediary Hosts [K faune vodnykh oligokhet (Oligochaeta) Tsentral’nogo i Yuzhnogo Kazakhstana. Gel’-minty ptits i ryb Kazakhstana i ikh promezhutochnye khozyaeva]. Alma-Ata, 29–35.Google Scholar
 2. Alekin, O. A., 1949, General Hydrochemistry [Osnovy gidrokhimii]. Gidrometeoizdat, Leningrad.Google Scholar
 3. Andrusov, L., 1914, Data on the oligochaete fauna in the vicinity of Kiev [Materialy dlya fauny Oligochaeta okrestnostei g. Kieva]. Zap. Kievsk. o-va estestvoispytat., 23: 91–95.Google Scholar
 4. Braun, M., 1884, Physikalische und biologische Untersuchungen im westlichen Theile des Finnischen Meerbusens. Arch. Naturk. Liv., Est- und Kurlands, 2. Ser., 10(1).Google Scholar
 5. Chekanovskaya, O. V., 1952, On the oligochaete fauna of the West Kazakhstan oblast [K faune maloshchetinkovykh chervei (Oligochaeta) zapadno-Kazakhstanskoi oblasti]. Trudy zoologicheskogo instituta Akademii nauk SSSR, 11: 293–299.Google Scholar
 6. Chekanovskaya, O. V., 1959, On the oligochaete fauna of the northern Caucasus [K faune maloshchetinkovykh chervei Severnogo Kavkaza]. Trudy zoologicheskogo instituta Akademii nauk SSSR, 26: 347–354.Google Scholar
 7. Chokyrlan, V. K., 1960, On the oligochaete fauna in Moldavian ponds [Materialy po faune oligokhet prudov Moldavii]. Sbornik rabot molodykh uchenyikh. Kishinev, 181–182.Google Scholar
 8. Ekaterinskaya, N. G., 1964, The oligochaete fauna of Kamsk bay in the Kuibyshev reservoir in 1960–1962 [Fauna maloshchetnikovykh chervei Kamskogo otroga Kuibyshevskogo vodokhranilishcha po materialam 1960–1962 g]. Trudy Tatarskogo otdeleniya gosudarstvennogo nauchno-issled. Instituta ozernogo i rechnogo rybnogo khozyaistva, 60: 133–141.Google Scholar
 9. Finogenova, N. P., 1972, The oligochaete fauna of brackish waters in the Ponto-Caspian basin. The aquatic Oligochaeta [Oligokhety v solonovatykh vodakh basseinov Ponto-Kaspiya. Vodnye malo-shchetnikovye chervi]. Trudy vsesoyuznogo gidrobiologicheskogo obshchestva, 27: 65–74.Google Scholar
 10. Finogenova, N. P., 1976a, Oligochaetes of the central and southern Caspian [Maloshchetnikovye chervi Srednego i Yuzhnogo Kaspiya]. Gidrobiol. issled. samoochishcheniya vodoemov, 141–151.Google Scholar
 11. Finogenova, N. P., 1976b, New species of Tubificidae (Oligochaeta) from the Caspian Sea [Novye vidy maloshchetinkovykh chervei semeistva Tubificidae iz Kaspiiskogo morya]. Zoologicheskii zhurnal 55: No. 10, 1563–1566.Google Scholar
 12. Fomenko, N. V., 1963, Quantitative data on the oligochaetes in the waters of the lower Dnieper. The hydrochemical and hydrobiological regimen of the lower Dnieper after the construction of the Kakhovsk reservoir [Materialy do kil’kiskoi kharakteristiki oligokhet u vodoemakh ponizzya Dnepra. Gidrokhimicheskii to biologicheskii rezhim ponizzya Dnepra posle sporuzhennya Kakhovs’kogo vodoemishcha]. No. 29, Kiev, 81–98.Google Scholar
 13. Fomenko, N. V., 1972, On ecological groups of oligochaetes of the Dnieper. The aquatic Oligochaeta [Ob ekologicheskikh gruppakh oligokhet (Oligochaeta) reki Dnepra. Vodnye maloshchetinkovye chervi]. Trudy gidrobiologicheskogo obshchestva SSSR, 27: 94–106.Google Scholar
 14. Gaidash, Y. K., 1970, The effects of flood-control runoff and industrial pollution on the feeding base of fish-benthophages of the Dnieper reservoir [Vliyanie zaregulirovannogo stoka i promyshlennogo zagryazneniya na kormovuyu bazu ryb-bentofagov Dneprov-skogo vodokhranilishcha]. Voprosy ikhtiologii, 10: 530–536.Google Scholar
 15. Gavrilov, G. B., 1972, Collections of oligochaetes made in the Aral Sea during the cruises of 1964 and 1965. The aquatic Oligochaeta [Sbory oligokhet v Aral’skom more za navigatsii 1964 i 1965 gg. Vodnye maloshchetinkovye chervi]. Trudy vsesoyuznogo gidrobiologicheskogo obshchestva, 17: 82–86.Google Scholar
 16. Grigelis, A. I., 1961, Oligochaete fauna and dynamics of number and biomass of Ilyodrilus hammoniensis Mich. and Psammoryctes barbbatus (Grube) in Lake Disnai [Fauna oligokhet i dinamika Ilyodrilus hammoniensis Mich. i Psammoryctes barbatus (Grube) v ozere Disnai]. Trudy Akademii nauk Litovskoi SSR, 3: 145–152.Google Scholar
 17. Grigelis, A. I., 1966, Invertebrates in the soils of the Spit of Kurshyu-Nyariya. 4. Enchytraeids in the soil and oligochaetes in the surrounding waters [Pochvennye bespozvonochnye kosy Kurshyu-Nyariya. 4. Pochvennye enkhitreidý i vodnye oligokhety kosy i okaimlyayushchikh vod]. Trudy Akademii nauk Litovskoi SSR. Ser. V, 2: 169–175.Google Scholar
 18. Grigelis, A. I., 1974, Population structure of the dominant benthic organisms of Lake Dusya (I. Potamothrix hammoniensis Mich., 1969–1971) [Struktura populyatsii dominiruyushchikh bentosnykh organizmov oz. Dusya (I. Potamothrix hammoniensis Mich. 1969–1971 gg.)]. Trudy Akademii nauk Litovskoi SSR. Ser. V, 4: 77–87.Google Scholar
 19. Grigelis, A. I., 1975, Number and biomass of oligochaetes of the species Potamothrix hammoniensis Mich. in Lakes Dusya, Galstas, Obyaliya, and Shlavantas in 1968–1971 [Chislennost’ i biomassa oligokhet vida Potamothrix hammoniensis Mich. v ozerakh Dusya, Galstas, Obyaliya i Shlavantas v 1968–1971 gg]. Trudy Akademii nauk Litovskoi SSR, Ser. V. 2: 53–59.Google Scholar
 20. Grimm, O. A., 1877, The Caspian Sea and its fauna [Kaspiiskoe more i ego fauna]. Trudy Aralo-Kasp. ekspeditsii 1876–1877, 2: 108–112.Google Scholar
 21. Hrabě, S., 1935, Oligochaetes of Lake Issyk-Kul. Proc. Kirghiz Compl. Exped. 3.Google Scholar
 22. Hrabě, S., 1950, Oligochaeta Kaspiskoho jezera. Prace Moravskoslezske akademic ved Prirodnich 22: 251–290.Google Scholar
 23. Hrabě, S., and Černosvitov, L. V., 1929, Oligochaetes of Lake Chalkar. Russk. Gidrobiol. Zh. 8–9: 211–218.Google Scholar
 24. Ioffe, T. I., 1956, The bottom feeding resources in Tsimlyanskaya reservoir during its first year [Dannye komovye resursy Tsimlyanskogo vodokhranilishcha v pervyi god ego sushchestvovaniya]. Izvestiya VNIORK 34: 1–2.Google Scholar
 25. Izosimov, V. V., 1962, Oligochaetes of the family Lumbriculidae. Oligochaetes and Turbelaria of Lake Baikal [Maloshchetnikovye chervi semeistva Lumbriculidae. Maloshchetinkovye chervi i planarii ozer Baikal], 3–126.Google Scholar
 26. Kachalova, O. L., and E. A. Parele, 1972, New materials on the freshwater oligochaete fauna of Latvia [Novye materialy po faune presnovodnykh oligokhet Latvii]. Izvestiya Akademii nauk Latviiskoi SSR. No. 1(294): 27–32.Google Scholar
 27. Kojevnikov, G. , 1890, La fauna de la mer Baltique orientale et les problèmes des explorations prochaines de cette faune. 1–26.Google Scholar
 28. Kuzin, A. M., 1953, Isotopes in Biochemistry [Izotopy v biokhemii].Google Scholar
 29. Lastochkin, D. A., 1918, Data on the aquatic oligochaete fauna of Russia. I. Register of species found in Petrograd and its environs [Materialy po faune vodnikh Oligochaeta Rossi. I. Spisok vidov, naidennikh v Petrograde i ego okrestn]. Trudy Petrogr. o-va estestv. 49: 57–63.Google Scholar
 30. Lastochkin, D. A., 1936, Hydrobiological research of the Rivers Volga and Mologa [Gidrobiologicheskie issledovaniya rr. Volgi i Mologi]. Trudy Ivanovskogo sel’sk. in-ta, 2.Google Scholar
 31. Lepneva, S. G., 1930, Study of the bottom fauna of the upper Ob [K izucheniyu donnoi fauny verkhnei Obi]. Zapiski GGI, III Leningrad.Google Scholar
 32. Lepneva, S., 1931, Ergebnisse der Erforschung des Telečkoje-Sees. Sonder-Abdruck aus dem Archiv für Hydrobiologie, 33.Google Scholar
 33. Lubyanov, I. P., 1955, Seasonal changes of the bottom fauna of Dnepropetrovsk reservoir after its restoration [Sezonnye izmeneniya donnoi fauny Dnepropetrovskogo vodokhranilishcha posle ego vosstannovleniya]. Vestnik Dnepropetrovskogo nauchno-issled. in-ta gidrobiologii, 2: 83–101.Google Scholar
 34. Lubyanov, I. P., and I. A. Fed’ko, 1953, The bottom fauna of ponds of the Ukrainian steppe in relation to environmental conditions [Donnaya fauna prudov stepnoy Ukrainy v svyazi s usloviyami ee sushchestvovaniya]. Vestnik Dnepropetrovskogo nauchno-issled. in-ta gidrobiologii, 123–152.Google Scholar
 35. Lyubin, V. A., 1972, Changes in the oligochaete fauna of the Kuibyshev reservoir during 1958–1967. The aquatic Oligochaeta [Izmeniya v faune oligokhet Kuibyshevskogo vodokhranilishcha vo vremya 1958–1967 gg. Vodnye maloshchetinkovye chervi]. Materialy vtorogo Vsesoyuznogo simposiuma v Barke, 91–93.Google Scholar
 36. Lyubin, V. A. 1974, Changes in the composition of the oligochaete fauna in the Kuibyshev water storage basin [Izmeneniya v sos-tave fauny maloshchetinkovykh chervei Kuibyshevskogo vodokhranilishcha]. Gidrobiologicheskii zhurnal, 10: 47–52.Google Scholar
 37. Malevich, I. I., 1925, Notes on the Oligochaeta of the Shatursk lakes [Zametki ob Oligochaeta Shaturskikh ozer]. Trudy Kosinskoi Biolog. stantsii, 3.Google Scholar
 38. Malevich, I. I., 1926, Notes on the oligochaete fauna of the USSR [Zametki po faune Oligochaeta SSSR]. Russk. gidrobiol. zhurnal, 5: (10–12) 223–225.Google Scholar
 39. Malevich, I. I., 1927, Oligochaeta of Kosinsk waters [Oligochaeta Kosinskikh vodoemov]. Trudy Kosinskoi Biol. stantsii, 5.Google Scholar
 40. Malevich, I. I., 1929, Oligochaetes of Meshchersk lowland waters [Oligochaeta vodoemov Meshcherskoi nizmennosti]. Trudy Kosinskoi gidrobiol. stantsii, 9: 41–63.Google Scholar
 41. Malevich, I. I. 1930, On the freshwater oligochaete fauna of the Caucasus [K faune presnovodnikh Oligochaeta Kavkaza]. Raboty Severo-Kavk. gidrob. stantsii, 3.Google Scholar
 42. Malevich, I. I., 1940, Data on the oligochaete fauna of rivers of the USSR [Materialy po faune Oligochaeta rek SSSR]. Byull. Mosk. o-va ispyt. prirody, otd. biol. 49: 181–185.Google Scholar
 43. Malevich, I. I., 1947, Oligochaetes of the caves of the Caucasus [Oligokhety pescher Kavkaza]. Byull. Mosk. o-va ispyt. prirody, otd. biol. 52, 4.Google Scholar
 44. Malevich, I. I., 1949, On the oligochaete fauna of Teletskoye Lake [K faune oligokhet Teletskogo ozera]. Trudy zoologicheskogo instituta AN SSSR, 4.Google Scholar
 45. Malevich, I. I., 1956, Oligochaetes of the Moscow district [Malo-shchetinkovye chervi (Oligochaeta) Moskovskoi oblasti]. Uchenye zapiski Mosk. gor. ped. inst. im. Potemkina, 61: 403–439.Google Scholar
 46. Malevich, I. I., and G. B. Zevina, 1958, Data on the oligochaete fauna of Rybinsk reservoir [Materialy po faune maloshchetinkovykh chervei Oligochaeta Rybnogo vodokhranilishcha]. Trudy biol. stan. “Borok” AN SSSR. 3: 399–496.Google Scholar
 47. Mamilova, R. Kh., 1970, Biomass and production of macrozoobenthos of Lake Karakul and Lake Sorkul (Ili River basin) [Biomassa i produktsiya makrozoobentosa ozer Karakul’ i Sorkul’ (basseina r. Ili)].; 1–26.Google Scholar
 48. Michaelsen, W., 1903, Neue Oligochaeten und neue Fundorte altbekannter. Mitt. Zool. Inst. Hamb. XIX.Google Scholar
 49. Michaelsen, W., 1923, Die Oligochaeten der Wolga. Proc. Wolga biol. station, 1–2.Google Scholar
 50. Michaelsen, W. 1935, Oligochaetes of lakes of the Central Altai [Maloshchetinkovye chervi ozer tsentral’nogo Altaya]. Issledovaniya ozer SSSR, 8.Google Scholar
 51. Miroshnichenko, M. P., 1971, Intensity of the development, distribution, and dynamics of chironomid larvae and oligochaetes in the Tsimlyanskoye reservoir [Intensivnost’ razvitiya, respredeleniya, dinamika lichinok khironomid i oligokhet v Tsimlyanskom vodokhranilishchel. Trudy Volgogradskogo otdeleniya GosNIORK, 5: 51–73.Google Scholar
 52. Moroz, T. G., 1977, Oligochaetes from river mouths of the northwestern Black Sea area [Oligokhety ust’evykh oblastei rek severo-zapadnogo Prichernomor’ya]. Gidrobiologicheskii zhurnal, 13: 20–25.Google Scholar
 53. Mushchinskii, V. G., 1970, The oligochaete fauna of the River Prut [O faune oligokhet r. Pruta]. Gidrobiologicheskie i rybokhozyaistvennye issledovaniya vodoemov Moldavii, I: 114–115.Google Scholar
 54. Noskova, A. A., 1967, Oligochaetes of the Selenga District of Lake Baikal [Oligokhety Selenginskogo raiona ozera Baikal]. Kazaks., 1–24.Google Scholar
 55. Parele, E. A., 1975, Oligochaetes of the Daugava and Lielupe estuaries and their importance in sanitation-biological assays [Maloshchetinkovye chervi ust’ebykh raiona rek Daugava i Lielupe, ikh znacheniye v sanitarnobiologicheskoi otsenke], 1–24.Google Scholar
 56. Pataridze, A. I., 1957, The oligochaete fauna of the Tbilisi reservoir during the first three years of its existence [Fauna oligokhet Tblisskogo vodokhranilishcha v pervye tri gody ego sushchestvovaniya]. Soobshcheniya AN GSSR, 19: 217–224.Google Scholar
 57. Pataridze, A. I., 1959, The oligochaete fauna of the Paldoisk reservoir and River Iori [K izucheniyu oligokhet fauny Paldoiskogo vodokhranilishcha i reki Iori]. Soobshcheniya akademii nauk Gruzinskoi SSR, 22: 201–207.Google Scholar
 58. Pataridze, A. I., 1962, The oligochaetes of Lake Paravini [Materialy k poznaniyu oligokheto fauny ozera Paravini]. Soobshcheniya Akademii nauk Gruzinskoi SSR, 29: 203–207.Google Scholar
 59. Pataridze, A. I., 1963, Oligochaetes of the Tbilisi reservoir [Maloshchetinkovye chervi (Oligochaeta) Tbilisskogo vodokhranilishcha]. Trudy instituta zoologii, 19: 163–204.Google Scholar
 60. Pataridze, A. I., 1969, Vertical distribution of oligochaetes in the sediments of the Tbilisi reservoir [Vertikal’noe raspredelenie oligokhet v ilovykh gruntakh Tblisskogo vodokhranilishcha]. Voprosy biologicheskoi produktivnosti vnutrennikh vodoemov Gruzii, 122–132.Google Scholar
 61. Pataridze, A. I., 1970, A freshwater oligochaete of Georgia [Presnovodnye maloshchetinkovye chervi Gruzii]. Biologicheskie protsessy v morskikh i kontinental’nykh vodoemakh, 290–291.Google Scholar
 62. Petkevich, A. N., and B. G. Ioganzen, 1958, Perspectives of the fishery industry of the upper Ob in relation to hydrotechnical construction [Perspektivy rybnogo khozyaistva verkhei Obi v svyazi s gidrostroitel’stvom]. Izvestiya VNIORK, 44, Moskva.Google Scholar
 63. Pirozhnikov, P. L., 1929, Lake Sartlan [K poznaniyu ozera Sartlan]. Trudy Sibirsk. nauchn. rybokhoz. stantsii, 4: 1–117.Google Scholar
 64. Poddubnaya, T. L., 1958, Some data on the reproduction of Tubificidae [Nekotorye dannye po razmnozheniyu tubifitsid]. Doklady Akademii nauk SSSR, 120: 422–424.Google Scholar
 65. Poddubnaya, T. L., 1959, Autotomy and regeneration of Tubificidae [Ob autotomii i regeneratsii u tubifitsid]. Byulleten’ Instituta biologii vodokhranilishch. No. 5, 15–16.Google Scholar
 66. Poddubnaya, T. L., 1961, Data on the nutrient mass species of Tubificidae in the Rybinsk reservoir [Materialy po pitaniyu massovykh vidov tubifitsid Rybinskogo vodokhranilishcha]. Trudy Instituta biologii vodokhranilishch, 4: 219–231.Google Scholar
 67. Poddubnaya, T. L., 1963, Life cycle and growth of the Neva Limno-drilus (Limnodrilus newaensis Mich., Oligochaeta, Tubificidae) [Zhiznenyi tsikl i temp rosta nevskogo Limnodrila (Limnodrilus newaensis Mich., Oligochaeta, Tubificidae)]. Trudy Instituta biologii vodokhranilishch, 5: 46–56.Google Scholar
 68. Poddubnaya, T. L., 1965, Nutrition of Chaetogaster diaphanus Gruit (Naididae, Oligochaeta) in the Rybinsk reservoir [Pitaniye Chaetogaster diaphanus Gruit. (Naididae Oligochaeta) v Rybinskie vodokhranilishchie]. Biologicheskie protsessy vo vnutrennikh vodoemov, 178–190.Google Scholar
 69. Poddubnaya, T. L., 1976, Peculiarities of biology and production of Tubifex tubifex (Müll.) in the polluted region of the Rybinsk reservoir [Osobennosti biologii i produktsiya Tubifex tubifex (Müll.) v zagryaznenom uchastke pritoka Rybinskogo vodokhranilishcha]. Biologicheskie produktsionnye protsessy y basseine Volgi, 119–127.Google Scholar
 70. Popchenko, A. I., 1972, Aquatic oligochaetes of Karelia [Vodnye oligokhety Karelii (ekologofaunicheskii obraz)], 1–26.Google Scholar
 71. Riikoja, H., 1955, Eesti NSV salegrootute fauna uurimisc kusimusi. LUS Aastaraamat 48.Google Scholar
 72. Sbarakh, T. I., 1968, Macrozoobenthos of the Assinsk lakes (Dzambulsk oblast, Kaz. SSR) and its importance to feeding fish [Makrozoobentos Assinskikh ozer (Dzhambul’skaya obi., Kaz. SSR) i ego znachenie v pitanii osnovnykh promyslovykh ryb], 1-35, Alma-Ata.Google Scholar
 73. Schneider, G., 1908, Der Obersee bei Reval. Berlin.Google Scholar
 74. Semernoi, V. I., 1970, Oligochaetes of some huminic waters of Tyumen oblast [Oligokhety nekotorykh gumifitsirovannykh vodoemov Tyumenskoi oblasti]. Izvestiya Sibirskogo otdel. Akademii nauk SSSR. No. 5, 1, 80–85.Google Scholar
 75. Semernoi, V. I. 1972, Oligochaetes of the Gusino-Ubukunsk lake group [Maloshchetinkovye chervi (Oligochaeta) Gusino-Ubukunskoi ozernoi gruppy]. Biologia vnutrennikh vod., 13: 17–23.Google Scholar
 76. Semernoi, V. I., and L. G. Belozub, 1979, Oligochaetes of the rice fields of Uzbekistan [Oligochaeta risovykh polei Uzbekistana]. Gidrobiologicheskii zhurnal, 23: 31–35.Google Scholar
 77. Shapovalova, I. M., 1974, The zoobenthos of the Ivano-Arachleisk lakes [Zoobentos Ivano-Arkheiskikh ozer (Zabaikal’e)], 1–25.Google Scholar
 78. Shurova, N. M., 1977, New species of the littoral oligochaete Lumbricillus [Novye vidy litoral’nykh oligokhet roda Lumbricillus]. Biologiya morya 1: 57–62.Google Scholar
 79. Shurova, N. M., 1978, Oligochaetes of littoral Eastern Kamchatka [Maloshchetinkovye chervi (Oligochaeta) litorali vostochnoi Kamchatki]. Litoral’ Beringova morya i yugo-vost. Kamchatki, 98–106.Google Scholar
 80. Sivickis, P., 1933, The freshwater summer fauna of northwestern Lithuania [Siaures rytu Lietuvos geluju vandenu fauna vasaros metu]. V.D.U. Matematikos-gamtos fakulteto darbai, 9.Google Scholar
 81. Sivickis, P., 1934, Studies of the fauna of Sventosios harbor in the summer of 1934 [Sventosios uosto faunos tyrinejimai 1934 m. vasare]. Kosmos, 15: 380–398.Google Scholar
 82. Sivickis, P., 1940, The fauna of Lake Luodis at the end of summer [Luodzio ezero fauna vasaros gale]. Kosmos, 21: 106–114.Google Scholar
 83. Slepukhina, T. D., 1970, The paucity of the invertebrate fauna in the reservoirs of the Northern Caucasus and its causes [Bednost’ fauny bespozvonochnikh v vodokhranilishchakh Predkavkaz’ya i ee pricheny]. Biologicheskie protsessy y morskikh i kontinental’nykh vodoemakh, 337–338.Google Scholar
 84. Slepukhina, T. D., 1972, On the oligochaete fauna of the littoral of Lake Onega [K faune oligokhet litorali Onezhskogo ozera]. Materialy vtorogo Vsesoyuznogo simposiuma v Barke, 53–59.Google Scholar
 85. Slepukhina, T. D., 1975, The ecological importance of the turbid water in the ponds of the Northern Caucasus [Ekologicheskoe znachenie mutkosti vody na primere prudov Severnogo Kavkaza]. Ekologiya, 5: 94–96.Google Scholar
 86. Sokolskaya, N. L., 1953, Oligochaetes of the lakes of Byelorussia [Materialy po faune Oligochaeta ozer Belorussii]. Uchenye zapisi Belorusskovo universiteta, 17: 88–95.Google Scholar
 87. Sokolskaya, N. L., 1956, Data on the aquatic oligochaete fauna of Pripet-Polesye [Materialy po faune vodnikh maloshchetin-kovykh chervei Pripyatskogo poles’ya], 189–196.Google Scholar
 88. Sokolskaya, N. L., 1962, New species of Naididae (Oligochaeta) from Lake Baikal [Novye vidy Naididae (Oligochaeta) iz ozera Baikal]. Zool. zhurnal, 41: 660–665.Google Scholar
 89. Sokolskaya, N. L., 1967, Data on the aquatic oligochaete fauna of the Fast East of the USSR [Materialy po faune vodnikh Oligochaeta Dal’nego Vostoka]. Simpozium po vodnym maloshchetinkovym chervyam, 31–33.Google Scholar
 90. Sokolskaya, N. L., 1972, On the aquatic oligochaete fauna of the Far East of the USSR. The aquatic Oligochaeta [K faune vodnykh Oligochaeta Dal’nego Vostoka SSSR. Vodnye maloshchetinkovykh chervei]. Trudy vsesoyuznogo gidrobiologicheskogo obshchestva, 27: 59–65.Google Scholar
 91. Sokolskaya, N. L., 1976, Data on the oligochaete fauna of the waters of Chukotka peninsula [Materialy po faune maloshchetinkovykh chervei (Oligochaeta) vodoemov Chukotskogo poluostrova]. Trudy Biologopochvennogo Instituta Dal’nevostochnogo nauchn. tsentra AN SSSR, 36: 89–101.Google Scholar
 92. Sokolskaya, N. L., 1977, A new species of Eclipidrilus (Oligochaeta, Lumbriculidae) from Chukotka peninsula [Novyi vid Eclipidrilus (Oligochaeta, Lumbricidae) s Chukotskogo poluostrovo]. Zoologicheskii zhurnal, 56: 296-3001Google Scholar
 93. Svetlov, P. G., 1924, Observations on oligochaetes of the Perm district [Nablyudeniya nad Oligochaeta Permskoi gub]. Izv. biol. nauchno-issled. instituta pri Permsk gos. univers. 3.Google Scholar
 94. Svetlov, P. G., 1925, Some data on the oligochaete fauna near Cherdyn [Nekotorye dannye o faune Oligochaeta Cherdynskogo kray]. Izv. biol. nauchno-issled. instituta pri Permsk. gos. univers. III, 10: 471–475.Google Scholar
 95. Svetlov, P. G., 1926, On the oligochaete fauna of the Samarsk district [K faune Oligochaeta Samarskoi gub.]. Izv. biol. nauchno-issled. instituta pri Permsk. gos. univers., 249–256.Google Scholar
 96. Svetlov, P. G., 1946, The oligochaete fauna of Tomsk oblast [K faune oligokhet Tomskoi oblast]. Trudy Tomskovo gos. universiteta, 97.Google Scholar
 97. Timm, T. E., 1962, On the fauna, ecology, and distribution of freshwater oligochaetes in the Estonian SSR [Eesti NSV magevee-vaheharjassusside faunast, ökoloogiast ja levikust]. Zoologijaalaseid toid, 2: 63–106.Google Scholar
 98. Timm, T. E., 1964, Oligochaetes of the waters of the Estonian SSR [Maloshchetinkovye chervi vodoemov Estonii]. Faunistikoekologicheskii obzor. 1-22, Tartu.Google Scholar
 99. Timm, T., 1977, Peipsidrilus pusillus gen. n.sp.n. (Oligochaeta, Tubificidae). Eesti NSV teaduste Akademia toimestised, Koide Biologia 26: 279–283.Google Scholar
 100. Tsvetkova, L. I., 1970, The distribution of oligochaetes in the River Neva in relation to its pollution [Rasprostranenie oligokhet v r. Neve v svyazi s ee zagryazneniem]. Biologicheskie protsessy v morskikh i kontinental’nykh vodoemakh, 390–391.Google Scholar
 101. Vereshchagin, G. Yu., 1940, Genesis and history of Lake Baikal, its fauna and flora [Proiskhozhdenie i istoriya Baikala, ego fauny i flory]. Trudy Baikal’skoi limnologicheskoi st. 10.Google Scholar
 102. Zaloznyi, N. A., 1972, The aquatic oligochaete fauna of the basin of the Middle Ob. [K faune vodnykh maloshchetinkovykh chervei basseina Srednei Obi]. Vodnye Maloshchetinkovye chervi (material II simpoz) 33–42.Google Scholar
 103. Zaloznyi, N. A., 1973, Studies of oligochaetes of the lower Tom River [K izucheniyu fauny presnovodnykh maloshchetinkovykh chervei basseina nizhnego techeniya reki Tomi]. Problemy ekologii, 3: 135–138.Google Scholar
 104. Zaloznyi, N. A., 1974, Oligochaeta and Hirudinea of the waters of Western Siberia [Maloshchetinkovye chervi i piyavki vodoemov Zapadnoi Sibiri]. Tomsk, 1–20.Google Scholar
 105. Zaloznyi, N. A., 1976, The aquatic fauna of Oligochaeta and Hirudinea of Western Siberia [Fauna vodnikh oligokhet i piyavok Zapadnoi Sibiri]. Problemy ekologii, 4: 97–112.Google Scholar

Copyright information

© Plenum Press, New York 1980

Authors and Affiliations

 • A. Grigelis
  • 1
 1. 1.Department of Ichthyology and Hydrobiology Institute of Zoology and ParasitologyAcademy of SciencesLithuanian SSR

Personalised recommendations