Advertisement

How to Manage a Service Innovation Process in the Public Sector: From Co-Design to Co-Production

 • Tuula JäppinenEmail author
Chapter

Abstract

This chapter addresses the management of the service innovation process in the public sector. Traditionally, innovation activities have been viewed in economic terms as the allocation of resources to innovation, while scholars have consigned the innovation process itself to a “black box.” Service users and frontline staff are the most common sources of innovation in the public sector. Service co-design and co-production, in consultation with citizens, is a radical method of public sector renewal. This chapter discusses how the local government sector can use change management to better benefit from user-driven innovation in public sector renewal, with examples provided from the United Kingdom, Denmark, and Finland, who are pioneers in user-driven innovation. In addition, these new forms of user-democracy are linked to budgeting and decision-making routines related to public services. Empirical data were drawn from the Finnish Customer-oriented Service Network Project in Helsinki, referred to as the Lauttasaari Project, which is discussed in detail in terms of change management, decision making, and innovation management.

Keywords

Service innovation Service innovation process Public sector Co-design Co-production Service design 

References

 1. Beer M, Nohria N (2000) Breaking the code of change. HBS Press, BostonGoogle Scholar
 2. Blum J, Manning N (2009) Public management reforms across OECD countries. In: Bovaird T, Loeffler E (eds) Public management and governance, 2nd edn. Routledge, London, pp 41–58Google Scholar
 3. Borins S (2000) Loose cannons and rule breakers, or enterprise leaders? Some evidence about innovative public managers. Public Adm Rev 60(6), pp 498–507Google Scholar
 4. Bovaird T (2007) Beyond engagement and participation: user and community coproduction of public services. Public Adm Rev 67(5):846–860CrossRefGoogle Scholar
 5. Bruch H, Gerber P, Maier JV (2005) Strategic change decisions: doing the right change right. J Change Manage 5(1):97–107CrossRefGoogle Scholar
 6. Burns H (2012) Assets for health. In: Loeffler E, Power G, Bovaird T, Hine-Hughes F (eds) Co-production in health and social care. What it is and how to do it. Governance International, Birmingham, pp 11–15Google Scholar
 7. Carstensen H, Bason C (2012) Powering collaborative policy innovation: can innovation labs help? Innov J: Public Sect Innov J 17(1):1–26Google Scholar
 8. Chesbrough H (2003) Open innovation. The new imperative for creating and profiting from technology. Paper pack 2006. Boston, Harvard Business School PressGoogle Scholar
 9. [Draft 2013]. Lauttasaari-loppuraportti. Helsingin kaupungin vanhuspalveluiden Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko-hanke 2010–2013. UnpublishedGoogle Scholar
 10. Direct participation (2002) Valtioneuvoston selonteko Eduskunnalle kansalaisten suoran osallistumisen kehittymisessä [Report of the increase in direct participation 2002]. http://www.intermin.fi/intermin/images…/osallisuusselonteko.pdf. Accessed 2 Mar 2010
 11. Fagerberg J (2005) Innovation: a guide to the literature. In: Fagerberg J, Mowery DC, Nelson RR (eds) The Oxford handbook of innovation. University Press, Oxford, pp 1–26Google Scholar
 12. Fagerberg J, Verspagen B (2009) Innovation studies—the emerging structure of a new scientific field. Res Policy 38:218–233CrossRefGoogle Scholar
 13. Feeley D, Mair R (2012) Foreword. In: Loeffler E, Power G, Bovaird T, Hine-Hughes F (eds) Co-production in health and social care. What it is and how to do it. Governance International, Birmingham, p 4Google Scholar
 14. Governance International (2008) Levels of co-production in Europe. Seminar 25 Nov 2011Google Scholar
 15. Holbeche L (2006) Understanding change—theory, implementation and success. MPG Books Ltd, Ccornwall, ElsevierGoogle Scholar
 16. Hyvärinen S (2011) [Presentation] Palveleva Helsinki –hankkeen 4. huippuseminaari 1.3.2Google Scholar
 17. Hyvärinen S (2012) [Presentation] Kuntamarkkinat 12.9.2012Google Scholar
 18. Hämäläinen K, Vilkka H, Miettinen S (2011) Asiakasymmärryksen ja käyttäjätiedon hankkiminen. In: Miettinen S (ed) Palvelumuotoilu – uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen, pp 61–71Google Scholar
 19. Jäppinen T (2011a) New user-driven innovation policy: the key to finnish local government service reform. In: Anttiroiko AV, Bailey SJ, Valkama P (eds) Innovations in public governance. IOS Press, Amsterdam, pp 158–173Google Scholar
 20. Jäppinen T (2011b) Kunta ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta. [Municipalities and user-driven innovation]. Acta-väitöskirjasarja Nro 230. Suomen Kuntaliitto. Kuntatalon paino, HelsinkiGoogle Scholar
 21. Koivisto M (2007) Mitä on palvelumuotoilu? – Muotoilun hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa.[What is service design? – Taking advance of design in planning of services]. Taiteen maisterin lopputyö. Taideteollinen korkeakouluGoogle Scholar
 22. Kotter J (1996) Leading change. Harvard Business School Press, BostonGoogle Scholar
 23. Kuntaliitto (2012) Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin käyttö kunnissa, kuntayhtymissä ja kunnallisissa liikelaitoksissa. http://kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/hallinto-jarjestaminen-tuottaminen/palvelusetelin_kaytto/Sivut/default.aspx. Accessed 23 Oct 2012
 24. Linnosmaa I (2013) [Presentation] Henkilökohtaisen budjetin vaikuttavuuden arviointia. Lauttasaari-loppuseminaari 15(2):2013Google Scholar
 25. Mager B (2009) Service design as emerging field. In: Miettinen S, Koivisto J (eds) Designing services with innovative methods. University of Art and Design. Otava Book Printing Ltd, Keuruu, pp 28–43Google Scholar
 26. Mattelmäki T (2006) Design probes. University of Art and Design, Helsinki A, p 69Google Scholar
 27. Mattelmäki T, Vaajakallio K (2011) Yhteissuunnittelu ja palvelujen ideointi. In: Miettinen S (ed) Palvelumuotoilu – uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Teknologiateollisuus, Tammerprint Oy, pp 77–93Google Scholar
 28. Meristö T, Kettunen J (2007) Hyökkäävät tai puolustavat toimintavaihtoehdot. In: Meristö T, Molarius R, Leppimäki S, Laitinen J, Tuohimaa H. LAADUKAS SWOT. Corporate Foresight Group CoFi / Åbo Akademi, p 19Google Scholar
 29. Meristö T, Molarius R, Leppimäki S, Laitinen J, Tuohimaa H (2007) LAADUKAS SWOT Corporate Foresight Group CoFi / Åbo AkademiGoogle Scholar
 30. Miettinen S (2009) Service designers´ methods. In: Miettinen S, Koivisto J (eds) Designing services with innovative methods. University of Art and Design. Otava Book Printing Ltd, Keuruu, pp 60–77Google Scholar
 31. Miettinen S (2011) (ed) Palvelumuotoilu—uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Teknologiateollisuus. Tammerprint OyGoogle Scholar
 32. Moore MH, Hartley J (2008) Innovations in governance. Publ Manag Rev 10(1):3–20CrossRefGoogle Scholar
 33. Moritz S (2005) Service design—practical access to an evolving field. LondonGoogle Scholar
 34. Mulgan G (2007) Ready or not? Taking innovation in the public sector seriously. Nesta Provocation, 03. www.nesta.org.uk/assets/documents/ready_or_not. Accessed 24 Oct 2012
 35. Needham C, Carr S (2009) Co-production: An emerging evidence base for adult social care transformation. Social Care Institute for Excellence, Research Briefing 31, LondonGoogle Scholar
 36. Nelson R (2008) Foreword. In: Windrum P, Koch P (eds) Innovation in public services: creativity, entrepreneurship and management. Edward Elgar, pp x–xiGoogle Scholar
 37. Osborne SP, Brown K (2005) Managing change and innovation in public service organizations. Routledge, LondonCrossRefGoogle Scholar
 38. Pfeffer J, Sutton R I (2006) Hard Facts, Dangerous half-truths and total nonsense. Profiting from evidencebased management. Harvard Business School PressGoogle Scholar
 39. Pihlaja R, Sandvik S (2012) Lähidemokratian toimintamallit Suomen kunnissa. Valtiovarainministeriö. Suomen Yrityspaino Oy – Juvenes PrintGoogle Scholar
 40. Prahalad CK, Ramaswamy V (2000) Co-opting customer competence. Harv Bus Rev 78(1):79–87Google Scholar
 41. SCDC (2011) Community development and co-production: Issues for policy and practice. SCDC Discussion Paper 2011/2. Scottish Community Development Centre, GlasgowGoogle Scholar
 42. Scoreboard (2011) European Innovation Scoreboard. http://www.proinno-europe.eu/node/24173. Accessed 7 Feb 2013
 43. Sjöblom S (2006) Kuntalaiset vaikuttajina.[Citizens as influentals]. In: Pekola-Sjöblom M, Helander V, Sjöblom S. Kuntalainen – kansalainen. Tutkimus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta 1996–2004. ACTA nro 182. Suomen Kuntaliitto. Kuntatalon paino, Helsinki, pp 243–273Google Scholar
 44. Service voucher experiment (2013) Sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen palvelusetelikokeilut. Väliraportti 15(2):2013Google Scholar
 45. Sorsimo J, Tarkka H, Savonen H, Ketola T, Jäppinen M, Rönnholm R (2012) Co-design policies and decision making in Helsinki – case study. Seminaarialustus 23(5):2012Google Scholar
 46. Sotarauta M (2009) Kuoliaaksi syleilty innovaatio? In: Voutilainen O (ed) Kaupungit kurkottavat 2000-luvulle. Näkymiä ja haasteita uudistuvalle kaupunkipolitiikalle. TEM. Alueiden kehittäminen 12/2009. Edita Publishing Oy, Helsinki, pp 16–31Google Scholar
 47. Stenvall J, Majoinen K, Syväjärvi A, Vakkala H,Selin A (2007) “Mees romppeines siihen” Henkilöstövoimavarojen hallinta ja muutoksen johtaminen kuntafuusioissa. Acta-sarja Nro 191. Suomen Kuntaliitto. Kuntatalon paino, HelsinkiGoogle Scholar
 48. STM (2006) Omaishoidon tuki, Opas kuntien päättäjille. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita, ISSN 1236-116X, 2005:30. HelsinkiGoogle Scholar
 49. Vaahtojärvi K (2011) Palvelukonseptien arviointi. In: Miettinen S (ed) Palvelumuotoilu – uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Teknologiateollisuus, Tammerprint Oy, pp 131–146Google Scholar
 50. von Hippel E (1988) The sources of innovation. Oxford University Press, New YorkGoogle Scholar
 51. von Hippel E (2005) Democratizing innovation. MIT Press, UKGoogle Scholar
 52. Windrum P (2008) Innovation and entrepreneurship in public services. In: Windrum P, Koch P (eds) Innovation in public services: creativity, entrepreneurship and management. Edward Elgar, pp 3–20Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag London 2015

Authors and Affiliations

 1. 1.Association of Finnish Local and Regional AuthoritiesHelsinkiFinland

Personalised recommendations