Advertisement

The ‘Good Practices’ of Jozef Emiel Verheyen – Schoolman and Professor of Education at the Ghent University

 • Marc Depaepe
 • Frank Simon
 • Angelo Van Gorp

Keywords

Educational Science Educational Work Instituut Voor Copernican Revolution Honorary Doctorate 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Bonboir, A., et al. (1969). L’oeuvre pédagogique de Raymond Buyse. Louvain/Brussels: Vander.Google Scholar
 2. Bories, A. (2002). Vernieuwend pedagoog of kind van zijn tijd? Het leven en werk van Jozef Emiel Verheyen. Master thesis, K.U. Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.Google Scholar
 3. Bostoen, R. & Moens, O. (1998). Vleeschauwer, Herman de. In: R. de Schryver, et al. (Eds.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging R-Z (pp. 3513–3515). Tielt: Lannoo.Google Scholar
 4. Bovet, P. [1932]. Vingt ans de vie. L’Institut J.J. Rousseau de 1912 à 1932. Neuchâtel/Paris: Delachaux et Niestlé.Google Scholar
 5. Catteeuw, K., Dams, K., Depaepe, M. & Simon, F. (2005). Filming the black box: Primary schools on film in Belgium: A first assessment on unused sources. In: U. Mietzner, K. Myers & N. Peim (Eds.), Visual history. Images of education (pp. 203–231). Oxford: Peter Lang.Google Scholar
 6. Cohen, S. (1996). Postmodernism, The new cultural history, film: Resisting images of education. Paedagogica Historica, 32 (2), 395–420.Google Scholar
 7. Cohen, S. (1999). Challenging orthodoxies. Toward a new cultural history of education. New York: Peter Lang.Google Scholar
 8. Compère, M.M. (1995). L’histoire de l’éducation en Europe. Essai comparatif sur la façon dont elle s’écrit. Bern: Peter Lang.Google Scholar
 9. Dasberg, L. (1975/198410). Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel. Meppel: Boom.Google Scholar
 10. De Clerck, K. (1988). The ‘Dietsch Opvoedkundige Beweging’ in Flanders. Scientia Paedagogica Experimentalis, 25 (2), 258–266.Google Scholar
 11. De Clerck, K. (2002). 75 Jaar Pedagogische Wetenschappen aan de Gentse Universiteit. Ghent: Archief RUG.Google Scholar
 12. De Coster, T., Depaepe, M., Simon, F. & Van Gorp, A. (2005). Dewey in Belgium: A Libation for Modernity? Coping with his presence and possible influence. In: T.S. Popkewitz (Ed.), Inventing the Modern Self and John Dewey: Modernities and the Traveling of Pragmatism in Education (pp. 85–109). New York: Palgrave.Google Scholar
 13. De Hovre, F. (1930). ’t Katholicisme: zijn paedagogen, zijn paedagogiek. Brussels: Standaard.Google Scholar
 14. De Hovre, F. (1935). Paedagogische denkers van onzen tijd. Bloemlezing. Antwerp: Standaard.Google Scholar
 15. de Jong, B. (1996). Jan Ligthart (1859–1916). Een schoolmeester-pedagoog uit de Schilderswijk. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 16. De Keyser, C.C. [1976]. Bij het emeritaat van Prof. Dr. V. D’Espallier. In: Liber Amicorum † Professor Dr. Victor d’Espallier (pp. 1–11). Louvain: Universitaire Pers Leuven,.Google Scholar
 17. De Keyser, C.C. (1987). Op zoek naar de wortels van twee antithetische onderwijsmodellen: sociaal-comprehensief versus verticaal-hiërarchisch. In: M. Depaepe & M. D’hoker (Eds.), Onderwijs, opvoeding en maatschappij in de 19 de en 20 ste eeuw. Instruction, education and society in the XIXth and XXthe centuries. Liber amicorum prof.dr. Maurits De Vroede (pp. 105–115). Louvain/Amersfoort: Acco.Google Scholar
 18. Depaepe, M. (1993). Zum Wohl des Kindes? Pädologie, pädagogische Psychologie und experimentelle Pädagogik in Europa und den USA, 1890–1940 (Studia Paedagogica 14/Beiträge zur Theorie und Geschichte der Erziehungswissenschaft 14). Louvain: Leuven University Press/Weinheim: Deutscher Studien Verlag.Google Scholar
 19. Depaepe, M. (1997a). Demythologizing the educational past: An endless task in history of education. Historical Studies in Education/Revue d'histoire de l’éducation, 9 (2), 208-223Google Scholar
 20. Depaepe, M. (1997b). De Vlaamse katholieke pedagogiek en de nationaal-socialistische opvoedingsleer. Een verkennende studie op basis van het Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift (1919–1955). In: M. Depaepe & D. Martin (Eds.), La Seconde Guerre Mondiale, une étape dans l’histoire de l’enseignement. Approches d’un domaine méconnu en Belgique/De Tweede Wereldoorlog als factor in de onderwijsgeschiedenis. Verkenningen van een onderbelicht terrein in België (pp. 79–106). Brussels: Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog/Centre de Recherches et d’Etudes historiques de la Seconde Guerre Mondiale.Google Scholar
 21. Depaepe, M. (1998–20046). De pedagogisering achterna. Aanzet tot een genealogie van de pedagogische mentaliteit in de voorbije 250 jaar. Louvain: Acco.Google Scholar
 22. Depaepe, M. (1998a). Katholische und nationalsozialistische Pädagogik in Belgien, 1919–1955. Ihre ambivalente Beziehung im Spiegel der ‘Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift’. Zeitschrift für Pädagogik, 44 (4), 504–522.Google Scholar
 23. Depaepe, M. (1998b). Lager onderwijs en Vlaamse Beweging. In: R. de Schryver, et al. (Eds.). Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging G-Q (pp. 2239–2253). Tielt: Lannoo.Google Scholar
 24. Depaepe, M. (1998c). The pedologist Médard Carolus Schuyten: An Insane Positivist or Just a Starry-Eyed Idealist? In: P. Drewek & C. Lüth (Eds.), With the cooperation of R. Aldrich, H. Scholtz, J. Schriewer & H.E. Tenorth. History of Educational Studies. Geschichte der Erziehungswissenschaft. Histoire des Sciences de l’Education (pp. 209–229). Ghent: CSHP.Google Scholar
 25. Depaepe, M. (1999). Experimentelle Pädagogik, Reformpädagogik und pädagogische Praxis. überlegungen über ihre wechselseitigen Beziehungen, dargestellt am Beispiel der Versuchsschulen von Jozef Emiel Verheyen in Zaventem und Gent (1923–1940). In: J. Oelkers & F. Osterwalder (Eds.), Die neue Erziehung. Beiträge zur Internationalität der Reformpädagogik (pp. 183–205) (Explorationen, Studien zur Erziehungswissenschaft 26). Bern: Peter Lang.Google Scholar
 26. Depaepe, M. (2000). Demythologizing the Educational Past. An endless task in history of education. In: R. Lowe (Ed.). History of Education: Major Themes: Debates in the History of Education (pp. 356–370) (Major Themes in Education 1). London/New York: Routledge.Google Scholar
 27. Depaepe, M. (2004). How should history of education be written? Some reflections about the nature of the discipline from the perspective of the reception of our work. Studies in Philosophy and Education, 23 (5–6), 333–345.CrossRefGoogle Scholar
 28. Depaepe, M. (2005). Geen ambacht zonder werktuigen: reflecties over de conceptuele omgang met het pedagogisch verleden. In: M. Depaepe, F. Simon & A. Van Gorp (Eds.), Paradoxen van pedagogisering. Handboek pedagogische historiografie (pp. 23–71). Louvain: Acco.Google Scholar
 29. Depaepe, M. (2006). Jenseits der Grenzen einer “neuen” Kulturgeschichte der Erziehung? über die Paradoxien der Pädagogisierung. In: R. Casele, D. Tröhler & J. Oelkers (Eds.), Methoden und Kontexte Historiographische Probleme der Bildungsforschung (pp. 241–261). Göttingen: Wallstein Verlag.Google Scholar
 30. Depaepe, M. & Van Crombrugge, H. (1995). Using or Abusing the Educational Past? Some methodological reflections on the Place of Johann Heinrich Pestalozzi in the Educational Historiography. In: H. Gehrig (Ed.), Pestalozzi in China. International academic symposium on the Occasion of the Publication of Johann Heinrich Pestalozzi’s Selected Works in Chinese (pp. 51–62). Zürich: Pestalozzianum.Google Scholar
 31. Depaepe, M. & Van Gorp, A. (2003). Constructing the Eden of Our Earthly Existence. Empiricism and the History of Educational Research in Belgium Before the Second World War. In: P. Smeyers & M. Depaepe (Eds.). Beyond empiricism. On criteria for educational research (pp. 53–64). Louvain: Leuven University Press.Google Scholar
 32. Depaepe, M., Dams, K. & Simon, F. (1999). ‘La vie et l’école’. Analyse du discours rénovateur de Joseph Emile Verheyen. Bildungsforschung und Bildungspraxis/Education et Recherche/Educazione e ricerca. Schweizerische Zeitschrift für Erziehungswissenschaft/Revue suisse des sciences de l’éducation/Rivista svizerra di scienze dell’educazione, 21 (1), 9–32.Google Scholar
 33. Depaepe, M., et al. (2000). Order in progress. everyday educational practice in primary schools: Belgium, 1880–1970 (Studia Paedagogica New Series 29). Louvain: Leuven University Press.Google Scholar
 34. Depaepe, M., Simon, F. & Van Gorp, A. (2003). The Canonization of Ovide Decroly as a ‘saint’ of the New Education. History of Education Quarterly, 43 (2), 224–249.Google Scholar
 35. Depaepe, M., Simon, F. & Van Gorp, A. (Eds.) (2005). Paradoxen van pedagogisering. Handboek pedagogische historiografie. Louvain: Acco.Google Scholar
 36. Depaepe, M., Lauwers, H. & Simon, F. (2006). The feminization of the Teaching Profession in Belgium in the Nineteenth and Twentieth Centuries. In: R. Cortina & S. San Román (Eds.), Women and teaching. Global perspectives on the feminization of a profession (pp. 155–183). New York: Palgrave MacMillan.Google Scholar
 37. De Vroede, M., et al. (1987). Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogische leven in België in de 19 de en 20 ste eeuw. Deel IV: De periodieken 1914–1940. Eerste stuk/Tweede Stuk. Louvain: Universitaire Pers Leuven.Google Scholar
 38. Fuchs, E. (2004a). Die internationale Organisation der edukativen Bewegung. Studien zu Austasch-und Transferprozessen im Aufbruch der Moderne. Habilitationsschrift, Mannheim Universität Mannheim.Google Scholar
 39. Fuchs, E. (2004b). Educational sciences, morality and politics: International educational congresses in the early twentieth century. Paedagogcia Historica, 40 (5–6), 757–784.CrossRefGoogle Scholar
 40. Hofstetter, R. (2004). The construction of a new science by means of an institute and its communication media: The Institute of Educational Sciences in Geneva (1912–1948). Paedagogica Historica, 40 (5–6), 657–683.CrossRefGoogle Scholar
 41. Hofstetter, R. & Schneuwly, B. (2001). The sciences of education in Switzerland. Evolution and outlooks. Bern: Center for Science and Technology Studies.Google Scholar
 42. Labaree, D. (2004). The trouble with ed schools. New Haven/London: Yale University Press.Google Scholar
 43. Labaree, D. (2005). Progressivsm? Schools, and schools of education: An American romance. Paedagogica Historica, 41 (1–2) 275–288.Google Scholar
 44. Liber amicorum Professor Dr. J.J. Verbist: pedagogische perspectieven en vluchtlijnen (1981). Ghent: Rijksuniversiteit te Gent. Seminarie en laboratorium voor experimentele, psychologische en sociale pedagogiek.Google Scholar
 45. Moens, O., Simon, F. & Tyssens, J. (1997). ‘De dag van de opvoeders is nu op komst’: onderwijshervormings-voorstellen rond de Tweede Wereldoorlog. In: M. Depaepe & D. Martin (Eds.). La Seconde Guerre Mondiale, une étape dans l’histoire de l’enseignement. Approches d’un domaine méconnu en Belgique/De Tweede Wereldoorlog als factor in de onderwijsgeschiedenis. Verkenningen van een onderbelicht terrein in België (pp. 17–61). Brussels: Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog/Centre de Recherches et d’Etudes historiques de la Seconde Guerre Mondiale.Google Scholar
 46. Naar een verantwoorde opvoeding: Album Prof. J.E. Verheyen. De gehuldigde aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat door kollega’s vakgenoten (1959). Ghent: Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen.Google Scholar
 47. Oelkers, J. (20054). Reformpädagogik : eine kritische Dogmengeschichte. Weinheim/München: Juventa Verlag.Google Scholar
 48. Pelemans, W. (1932). Muziek beluisteren. Brussels: Kryn.Google Scholar
 49. Roels, L. [1967]. Twintig Jaar Boeman. Lier: Van In.Google Scholar
 50. Ruysschaert, P. (1998). Drie Vlaamse Pioniers. Antwerp: Vlaams verbond voor gepensioneerden.Google Scholar
 51. Tröhler, D. (in press). Republikanismus und Pädagogik. Pestalozzi im historischen Kontext. Weinheim: Beltz.Google Scholar
 52. Trombetta, C. (1976). Edouard Claparède. La famiglia, L’infanzia, Gli Studi, Bibliografía. Rome: Bulzoni.Google Scholar
 53. Trombetta, C. (1989). Edouard Claparède Psicologo. Rome: Armando.Google Scholar
 54. Van Boghout, B. (1988). Mijn collaboratie en repressie. Antwerp: Were Di.Google Scholar
 55. Van Buggenhout, J. (1961). Enkele aspecten van de pedagogiek in verband met de Vlaamse openbare lagere school. Periode 1919–1940. Ghent: Rijksuniversiteit te Gent. Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen.Google Scholar
 56. Van daele, H. (1976). Camille Huysmans. Geschriften en Documenten VIB: Camille Huysmans en het onderwijs. Antwerp-Amsterdam: Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij.Google Scholar
 57. Van daele, H. (1998). Verheyen, Jozef E. In: R. de Schryver, et al. (Eds.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging R-Z (pp. 3235–3236). Tielt: Lannoo.Google Scholar
 58. Van Gorp, A. (2005a). From Special to New Education. About the biological, psychological and sociological foundations of Ovide Decroly’s educational work. History of Education, 34 (2), 135–149.CrossRefGoogle Scholar
 59. Van Gorp, A. (2005b). Tussen mythe en wetenschap. Ovide Decroly (1871–1932). Louvain: Acco.Google Scholar
 60. van Oenen, S. (1990). Meesterschap en Moederschap: teksten van Jan Ligthart en tijdgenoten als onderwerp van vrouwenstudies-pedagogiek. Louvain: Acco.Google Scholar
 61. Verheyen, J.E. (1925). Uit het leven van Frans en Grietje. Brussels: De Boeck.Google Scholar
 62. Verheyen, J.E. (1932). Kunstpedagogiek. In: Gedenkboek A. Vermeylen. Aangeboden aan August Vermeylen ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag, 12 mei 1932 (pp. 535–541). s.l.: s.nGoogle Scholar
 63. Verheyen, J.E. [1933]. La noble figure du Dr. Decroly: psychologue de l’enfant, pédagogue de la vie. In: Hommage au Dr. Decroly (pp. 9–14). s.l.: s.n.Google Scholar
 64. Verheyen, J.E. (1951). Onderwijs en opvoeding sedert 1830. In: M. Lamberty & R.F. Lissens (Eds.). Vlaanderen door de eeuwen heen (pp. 319–332) (2 vols.). Brussels-Amsterdam: Elsevier.Google Scholar
 65. Verheyen, J.E. (1954). Het Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen van de Rijksuniversiteit te Gent. Ghent: Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen.Google Scholar
 66. Verheyen, J.E. (1957). Hoofdstukken uit de algemene paedagogiek. Ghent: Rijksuniversiteit te Gent. Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen.Google Scholar
 67. Verheyen, J.E. (1961). De experimenteerschool van de Rijksuniversiteit te Gent. Ghent: Rijksuniversiteit te Gent. Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen.Google Scholar
 68. Verheyen, J.E. (1962). Het Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen te Gent: zijn vroegere experimenteerschool, zijn huidig laboratorium voor psychologische en experimentele pedagogiek. Pedagogische Studiën, 39, 98–115.Google Scholar
 69. Verheyen, J.E. & R. Casimir (Eds.) (1939). Paedagogische Encyclopaedie. Antwerp: De Sikkel.Google Scholar
 70. Wouters, N. (1998). Boghout, Bert van. In: R. de Schryver, et al. (Eds.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging A-F (pp. 533–534). Tielt: Lannoo.Google Scholar

Copyright information

© Springer 2006

Authors and Affiliations

 • Marc Depaepe
 • Frank Simon
 • Angelo Van Gorp

There are no affiliations available

Personalised recommendations