Advertisement

Tensions in the Vocational Identity of Danish Bankers

 • Morten Smistrup
Part of the Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and Prospects book series (TVET, volume 5)

Keywords

Lifelong Learning Shared Meaning Role Expectation Surrounding World Individual Banker 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Alheit, P. (1994). Taking the knocks. Youth unemployment and biography. Arbejdstekster no. 11, Roskilde: RUC.Google Scholar
 2. Alheit, P. and S. Bergamini (1995). Biographical and life-history research as a new qualitative approach in social sciences and education. An introduction. In S. Papaioannou, J.F. Lauridsen, P. Alheit and H. Salling Olesen (Eds.), Education, culture and modernisation (pp. 203–228). Roskilde: RUC.Google Scholar
 3. Baldvinsson, C., T. Bender, K. Busck-Nielsen and F. Nytoft Rasmussen (2000). Dansk Bankvæsen. København: Thomsom.Google Scholar
 4. Bhaskar, R. (1989). Reclaiming reality: a critical introduction to contemporary philosophy. London: Verso.Google Scholar
 5. Becker-Schmidt, R. (1982). Modsæningsfyldt realitet og Ambivalens-kvinders arbejdserfaringer i fabrik og familie. Udkast, 2(10), 164–198.Google Scholar
 6. Berger, P.L. and T. Luckmann (1966/99). Den samfundsskabte virkelighed. En videnssociologisk afhandling. Viborg: Lindhardt og Ringhof.Google Scholar
 7. Bourdieu, P. (1994). Centrale tekster inden for sociologi og kulturteori. København: Akademisk Forlag.Google Scholar
 8. Bourdieu, P. (1997). Af praktiske grunde. København: Hans Reitzel Forlag.Google Scholar
 9. Brown, A. (1999). A dynamic model of occupational identity formation. Retrieved August 2005 from http://www.theknownet.com/renderXML.opendoc.fcgi.
 10. Dausien, B. (1998). Education as biographical construction? Narration, gender and learning-a case study. In P. Alheit and E. Kammler (Eds.), Lifelong learning and its impact on social and regional development. Collected papers. Bremen: Donat Verlag.Google Scholar
 11. Dewey, J. (1963). Experience and education. New York: Collier Books.Google Scholar
 12. Dreyfus, H. and S. Dreyfus (1991). Intuitiv ekspertise: den bristede drøm om tænkende maskiner. Århus: Munksgaard.Google Scholar
 13. Finansrådet (2001). Fremtidssyn for den finansielle sektor-et debatoplæg. København: Finansrådet.Google Scholar
 14. Gardner, H. (1993). The Unschooled mind. How children think and how Schools should teach. London: Fontana Press.Google Scholar
 15. Giddens, A. (1984). The constitution of society. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
 16. Goffman, E. (1992). Vore rollespil i hverdagen. Larvik: Østlands-Postens Boktrykkeri.Google Scholar
 17. Hetherington, K. (1998). Expressions of identity. Space, performance, politics. London: Sage Publications.Google Scholar
 18. Kerschensteiner, G. (1980). Arbejdsskolen. København: Nyt Nordisk Forlag.Google Scholar
 19. Laske, G. (2001). Vocational Identity-a central element in the European concept of work. Retrieved August 2005 from http://www.theknownet.com/xml/forum_front/changing_identities/meat.html.
 20. Lave, J. and E. Wenger (1991). Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 21. Mead, G.H. (1934). Mind, self and society. From the standpoint of a social behaviorist. Chicago: The University of Chicago Press.Google Scholar
 22. Mishler, E.G. (1986). Research interviewing: context and narrative. Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
 23. Nielsen, K. and S. Kvale (1999). Mesterlære. Læring som social praksis. København: Hans Reitzels Forlag.Google Scholar
 24. Regini, M., J. Kitay and M. Baethge (1999). From tellers to sellers. Changing employment relations in banks. Cambridge, MA: The MIT Press.Google Scholar
 25. Salling Olesen, H. (2000). Professional identity as learning processes in life histories. Paper no. 12, Life History Project. Roskilde: RUC.Google Scholar
 26. Sigurjonsson, G. (2002). Dansk vekseluddannelse i støbeskeen: fra lavstidens mesterlære til moderne dansk vekseluddannelse. Århus: Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskaberne, Århus Universitet.Google Scholar
 27. Smistrup, M. (2002). Mennesker og faglighed i danske banker. En statistisk profil af danske bankmedarbejdere. Rapport til finansforbundet. København: Finansforbundet.Google Scholar
 28. Smistrup, M. (2003). Bankmedarbejderen-splittet mellem Varnæs og Scrooge. Om fag, faglighed og identitet blandt danske bankmedarbejdere. Roskilde: RUC/Institut for pædagogik og uddannelsesforskning.Google Scholar
 29. Stern, D.N. (1989). Developmental Prerequisites for the Sense of a Narrated Self. In A.M. Cooper, O.F. Kernberg and E.S. Person (Eds.), Psychoanalysis: Toward the second century (pp. 168–178). London: Yale University Press.Google Scholar
 30. Stern, D.N. (2000). Barnets interpersonelle verden. København: Hans Reitzels Forlag.Google Scholar
 31. Strauss, A. and J. Corbin (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park: Sage Publications.Google Scholar
 32. Swedberg, R. (1987). Sociologists look at banks. Stockholm: Department of Sociology, University of Stockholm.Google Scholar
 33. Turner, J.C. (1999). Some current issues in research on social identity and self-categorization theories. In N. Ellemers, R. Spears and B. Doosje (Eds.), Social identity. Context, commitment, content (pp. 6–34). London: Blackwell Publishers.Google Scholar
 34. Weber, K (2002). Professionsuddannelserne i vadestedet eller Senmodernitetens paradoksale kvalificering. Social Kritik, 81, 56–83.Google Scholar
 35. Wenger, E. (1998). Communities of practice. Learning, meaning, and identity. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 36. Yin, R.K. (1994). Case study research. Design and methods. London: Sage Publications.Google Scholar

Copyright information

© Springer 2007

Authors and Affiliations

 • Morten Smistrup
  • 1
 1. 1.Roskilde UniversityDenmark

Personalised recommendations