Advertisement

Polish Tartars: Ethnic Ideology and State Policy

 • Katarzyna Warmińska

Abstract

The ethnic ideology of Polish Tartars provides an interesting example of a minority ideology which is constructed in close relationship to the state and the national ideology of the — in this case Polish — majority. The nature of this relationship is determined by Tartars’ and Poles’ perceptions of existing differences and similarities between them. Polish Tartars — constituting a small ethnic group that has been living in Poland for more than 600 years — consider themselves Muslims with a common origin but at the same time stress sameness with Poles. Polish national identity, however, is largely based on being Catholic and includes negative stereotypes of Muslims and Tartars. Linguistically, however, Tartars cannot be differentiated from Poles.

Keywords

Ethnic Minority Polish State Polish Nation Muslim Country Polish Culture 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Borawski, P., and A. Dubiński, 1986, Tatarzy Polscy: Dzieje, Obrzędy, Legendy, Tradycje (Warszawa: Iskry)Google Scholar
 2. Chazbijewicz, S., 1989, ‘Muzułmanie, Polscy Tatarzy: Skąd przyszliśmy, kim jesteśmy, dokąd idziemy’, Życie Muzułmańskie 3 (4): 14–23Google Scholar
 3. Dżabagi, W. G., 1930 ‘Muślimowie polscy’, Przegląd Islamski 1 (3): 3–7.Google Scholar
 4. 1935.
  1935, ‘Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego’, Przegląd Islamski 1 (6): 1–6Google Scholar
 5. Dziekan, M. M., 1989, ‘Dżamal ad Din al — Afgani wielki modernista muzułmański’, Życie Muzułamński 3 (4): 2–7Google Scholar
 6. Jasiewicz, Z., 1980, ‘Tatarzy polscy: grupa etniczna czy etnograficzna’, Lud 64: 145–57Google Scholar
 7. Kryczyński, O., 1932, ‘Ruch nacjonalistyczny a Tatarzy litewscy’, Rocznik Tatarski 1: 5–21Google Scholar
 8. Mach, Z., 1993, Symbols, Conflict, and Identity: Essays in Political Anthropology (New York: State University of New York Press)Google Scholar
 9. Miśkiewicz, A., 1990, Tatarzy Polscy 1918–1939 (Warszawa: PWN)Google Scholar
 10. 1993.
  1993, Tatarska Legenda (Białystok: KAW)Google Scholar
 11. Murza Murzicz, A., 1937, ‘Niezapomniany Bohater’, Życie Tatarskie 9: 1–4Google Scholar
 12. ‘Muzułmanin Polski’, 1966, Jednodniówka (Warszawa: MZR, unpublished paper): 1–18Google Scholar
 13. Nowicka, E., 1990, ‘Dystans wobec innych ras i narodów w społeczeństwie polskim’, in: E. Nowicka (ed.), Swoi i Obcy (Warszawa: PWN)Google Scholar
 14. 1991.
  1991, ‘Dystans polskich katoliköw wobec innych wyznah’, in: E. Nowicka (ed.), Religia a Obcość (Kraków: NOMOS)Google Scholar
 15. ‘Od Redakcji’, 1937, Życie Tatarskie 4: 22–5Google Scholar
 16. Reinfuss, R., 1946, Togranicze krakowsko-góralskie’, Lud 36: 224–32Google Scholar
 17. Tomaszewski, J., 1985, Ojczyzna nie tylko Polaków (Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza)Google Scholar
 18. Tyszkiewicz, J., 1989, Tatarzy na Litzvie i w Polsce (Warszawa: PWN)Google Scholar
 19. ‘Ułani w gościnie u Tatarów’, 1937, Życie Tatarskie 4: 1–6Google Scholar
 20. Woronowicz, A. I., 1937, ‘Nasza praca społeczna’, Życie Tatarskie 9: 5–6Google Scholar
 21. Znaniecki, F., 1990 (1952), Współczesne Narody (Warszawa: PWN)Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1997

Authors and Affiliations

 • Katarzyna Warmińska

There are no affiliations available

Personalised recommendations