Advertisement

The Expression of Emotions

 • Rudolf Dekker
Chapter
Part of the Early Modern History: Society and Culture book series

Abstract

In the first part of this book portraits of six families were sketched. All these families were confronted with the death of one or more of their children before they reached adulthood. Of the 59 children born to the couples, 19 died before their first birthday. Furthermore, nine children died before reaching the age of majority, 25. For 15 children there is no information after their first year, and we may suppose that some may also have died young.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Notes

 1. 1.
  D.J. Noordam, ‘Lust, last en plezier: vier eeuwen seksualiteit in Nederland’, in R.E. Kistemaker (ed.), Een kind onder het hart. Verloskunde, volksgeloof gezin, seksualiteit en moraal vroeger en nu (Amsterdam: Meulenhoff, 1987) pp. 128–71, p. 104.Google Scholar
 2. Cf. A.M. van der Woude, ‘Demografische ontwikkeling van de Noordelijke Nederlanden’, Algemene geschiedenis der Nederlanden V (Haarlem: Fibula-Van Dishoeck, 1980) pp. 102–69, pp. 146–8;Google Scholar
 3. Chr. Vandenbroeke, F. van Poppel and A.M. van der Woude, ‘De zuigelingen- en kindersterfte in België en Nederland in seculier perspectief,’ Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) pp. 461–92.Google Scholar
 4. 2.
  Stone, The Family, p. 113; Alan Macfarlane, review in History and Theory 28 (1979) pp. 103–26, p. 116; Pollock, Forgotten Children, pp. 134–42. Cf.CrossRefGoogle Scholar
 5. Peter Gregg Slater, Children in the New England Mind in Death and in Life (Hamden, CT: Archion Press, 1977);Google Scholar
 6. Peter Burke, ‘Collective Psychology and Social Change. Achievements and Problems’, in Bedrich Loewenstein (ed.), Geschichte und Psychologie. Annäherungsversuche (Pfaffenweiler: Centaurus, 1992) pp. 19–36, p. 36, note 46.Google Scholar
 7. 3.
  Nancy Scheper-Hughes, Death without Weeping. The Violence of Everyday Life in Brazil (Berkeley: University Press of California, 1992).Google Scholar
 8. 4.
  Rudolf Dekker, Lachen in de gouden eeuw. Een geschiedenis van de Nederlandse humor (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1997) p. 123–9.Google Scholar
 9. 6.
  A.Th. van Deursen, Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw (Amsterdam: Bert Bakker, 1994) p. 67. The count covers the period 1622 to 1640.Google Scholar
 10. 10.
  Johanna Constantia Cleve, Jeugdige dichtproeven (Den Haag: Johannes Allart, 1813), pp. 32–3; A. Dirkse-Balhan, ‘Speien op het kerkhof. Over de dood in boeken voor kinderen, ca. 1780–1880’, in Dood en begraven. Sterven en rouwen 1700–1900. Tentoonstelling ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Eerste Algemene Begraafplaats Soestbergen te Utrecht (Utrecht: Centraal Museum, 1980) pp. 115–25.Google Scholar
 11. 15.
  L.F. Groenendijk and F.A. van Lieburg, Voor edeler Staat geschapen. Levens-en sterfbed beschrijvingen van gereformeerde kinderen en jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw (Leiden: J.J. Groen, 1991).Google Scholar
 12. Cf. G. van den Berg, Wat Gods genade vermag in eenjong kind (Kampen: J.H. Kok, 1919).Google Scholar
 13. 18.
  Hugo de Groot, Briefwisseling VIII (s-Gravenhage: M. Nijhoff, 1971) p. 674.Google Scholar
 14. 19.
  Sonja F. Witstein, Funeraire poëzie in de Nederlandse Renaissance. Enkele funéraire gedichten van Heinsius, Huygens en Vondel, bezien tegen de achter-grond van de théorie betreffende het genre (Assen: Van Gorcum, 1969) pp. 226–38.Google Scholar
 15. 20.
  M. Prak, Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad, Leiden, 1700–1780 (Den Haag: Bataafsche Leeuw, 1985) p. 195.Google Scholar
 16. Cf. Anne Laurence, ‘Godly Grief. Individual Responses to Death in Seventeenth-century Britain’, in Ralph Houlbrooke (ed.), Death, Ritual, and Bereavement (London/New York: Routledge, 1989) pp. 62–76, p. 75.Google Scholar
 17. 23.
  S.W.P.C. Braunius, ‘Het leven van de zeventiende-eeuwse zeeman: valse romantiek of werkelijkheid?’, Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis nr 40–1 (1980) pp. 11–22, p. 20.Google Scholar
 18. 24.
  José Bouman, Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 in de Koninklijke Bibliotheek te’s Gravenhage (Nieuwkoop: B. de Graaf, 1982);Google Scholar
 19. Marjan Daamen and Albert Meijer, Catalogus van gedrukte Nederlandse gelegeheids-gedichten uit de 17e en 18e eeuw in de Zeeuwse Bibliotheek (Middelburg: Zeeuwse Bibliotheek, 1990).Google Scholar
 20. 26.
  Adèle Nieuweboer, ‘Medeleven volgens voorschrift en verzen op bestelling. Achttiende-eeuwse gelegenheidsgedichten’, Literatuur 3 (1986) pp. 15–22;Google Scholar
 21. M.A. Schenkeveld-Van der Dussen, ‘Bruilofts- en liefdeslyriek in de 18e eeuw: de roi van de literaire convenues’, De Nieuwe Taalgids 67 (1974) pp. 449–61.Google Scholar
 22. 27.
  Dirk Coster, Het kind in de poëzie (Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1941) includes poems by Dirk Smits (1702–20) and Jan Baptista Wellekens (1658–1726).Google Scholar
 23. 32.
  Maria A. Schenkeveld-van der Dussen, Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Foot. Een vergelijking van de ‘Mengeldichten’ en het ‘Vervolg der gedienten’ (Assen: Van Gorcum, 1968) pp. 170–3.Google Scholar
 24. 33.
  [J. Wille (ed.)], Dichterlijke zelfbeschrijving van Bilderdijk. Een keuze uit zijn körte gedichten (Amsterdam: Elsevier, 1943) pp. 80–3.Google Scholar
 25. 39.
  Rudolf E.O. Ekkart, Portret van Enkeuizen in de gouden eeuw (Zwolle: Waanders, 1990) pp. 82–3.Google Scholar
 26. Cf. E. le Jongh, Portretten van echt en trouw (Zwolle: Waanders, 1986), pp. 241–3 on a familyportrait by Jan Mijtens (1614–70).Google Scholar
 27. 40.
  E. Pelinck, ‘Mr. Roelof Willemsz. Portretschilder te Utrecht’, Oud-Holland 63 (1948), pp. 108–11.CrossRefGoogle Scholar
 28. 41.
  M.B. Smits-Veldt, ‘Het gezicht van een Amsterdamse rederijker: de nalaten-schap van Jan Sijwertsz. Kolm (1589–1637)’, Literatuur 8 (1991) pp. 93–103.Google Scholar

Copyright information

© Uitgeverij Wereldbibliotheek BV 2000

Authors and Affiliations

 • Rudolf Dekker
  • 1
 1. 1.Faculty of History and ArtErasmus University RotterdamThe Netherlands

Personalised recommendations