Advertisement

Threats and Thrashings

 • Rudolf Dekker
Chapter
Part of the Early Modern History: Society and Culture book series

Abstract

To keep their children under control, parents have threatened them for centuries with monsters such as ‘the batman’, ‘the toe-shearer’, ‘the werewolf and ‘haantje pik’ (a child-eating rooster). Such creatures would abduct them, strangle them or drown them.1 Children were told such stories so that they would stop whining. Sometimes, children were simply scared for the entertainment of adults. Some historians have regarded this as psychological abuse, and a symptom of the harsh attitude of parents towards their children in the past.2

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Notes

 1. 1.
  J.J. Voskuil, ‘Kinderschrik’, in P.J. Meertens and M. de Meyer (eds), Volkskunde-atlas voor Nederland en Vlaams-België (Antwerpen: Standaard boekhandel, 1965) pp. 91–123;Google Scholar
 2. Arie van den Berg, ‘Zwart kwaad’, in idem, Van binnen moetje wezen (Amsterdam: De Arbeiderspers, 1989) pp. 9–23.Google Scholar
 3. 10.
  Louis Janssen, Nicolaas, de duivel en de doden. Opstellen over volkscultuur (Baarn: Ambo, 1993) pp. 29–47.Google Scholar
 4. 11.
  Jan Ligthart, Jeugdherinneringen (Groningen: Wolters, 1913) pp. 12–13.Google Scholar
 5. 12.
  S.J. Fockema Andreae (ed.), Inieidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid beschreven bij Hugo de Groot 2 vols (Arnhem: S. Gouda Quint, 1939) II, p. 33.Google Scholar
 6. 22.
  A. Eyffinger (ed.), Huygens herdacht (Catalogus tentoonstelling Koninklijke Bibliotheek) (Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 1987) pp. 76–88, p. 84.Google Scholar
 7. 28.
  Engelina Petronellade Booy, Kweekhoven der wijsheid. Basis- en vervolgo-nderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw (Zutphen: Walburg Pers, 1980) p. 34.Google Scholar
 8. 30.
  J. ter Gouw, ‘De strafmiddelen der oude school’, Geïllustreerde Almanak (Leiden: A.W. Sythoff, 1862) pp. 153–165.Google Scholar

Copyright information

© Uitgeverij Wereldbibliotheek BV 2000

Authors and Affiliations

 • Rudolf Dekker
  • 1
 1. 1.Faculty of History and ArtErasmus University RotterdamThe Netherlands

Personalised recommendations