Advertisement

The History of Childhood

 • Rudolf Dekker
Chapter
Part of the Early Modern History: Society and Culture book series

Abstract

The ‘discovery’ of childhood in around 1800 is regarded as a crucial development in the history of childhood. From this period stems our modern concept of childhood in which children are seen as instinctive, irrational, spontaneous, free-spirited and highly imaginative. Childhood became increasingly valued by adults. In the nineteenth century, youth became the symbol of modernization and progress. Child-rearing and education received more and more attention from parents and the state.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Notes

 1. 1.
  J.H. van den Berg, The Changing Nature of Man. Introduction to a Historical Psychology (New York: Norton, 1961; first Dutch edn 1956). Cf.Google Scholar
 2. Rudolf Dekker, ‘J.H. van den Berg en de geschiedenis van het kind’, Opossum. Tijdschrift voor Historische en Kunstwetenschappen 6 (1997) pp. 42–5.Google Scholar
 3. 2.
  Philippe Ariès, Centuries of Childhood (Harmondsworth, 1960);Google Scholar
 4. Lawrence Stone, The Family, Sex, and Marriage in England 1500–1800 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1977);Google Scholar
 5. Edward Shorter, The Making of the Modern Family (London, 1976).Google Scholar
 6. 3.
  Lloyd deMause (ed.), The History of Childhood (London: Souvenir Press, 1976); cf.Google Scholar
 7. Friedhelm Nyssen, Die Geschichte der Kindheit bei L. deMause. Quellendiskussion (Frankfurt am Main: Peter Lang, 1984).Google Scholar
 8. 4.
  Elisabeth Badinter, Mother Love: Myth and Reality of Motherhood in Modern History (New York: Macmillan, 1981; first French edn 1980).Google Scholar
 9. 5.
  Alan Macfarlane, The Family Life of Ralph Josselin, a Seventeenth-century Clergyman. An Essay in Historical Anthropology (Cambridge: Cambridge University Press, 1970);Google Scholar
 10. Linda A. Pollock, Forgotten Children. Parent-Child Relations from 1500–1900 (Cambridge: Cambridge University Press, 1983); idem, A Lasting Relationship. Parents and Children over Three Centuries (London: Fourth Estate, 1987). See alsoGoogle Scholar
 11. Shulamith Shahar, Childhood in the Middle Ages (London: Routledge, 1990) andGoogle Scholar
 12. Barbara A. Hanawalt, Growing up in Medieval London. The Experience of Childhood in History (New York: Oxford University Press, 1994).Google Scholar
 13. 6.
  H.F.M. Peeters, Kind en jeugdige in het begin van de moderne tijd (ca. 1500-ca. 1650) (Meppel: Boom, 1966);Google Scholar
 14. Natalie Davis, ‘The Reasons of Misrule: Youth Groups and Charivaris in Sixteenth-century France’, in Society and Culture in Early Modern France (Stanford: Stanford University Press, 1975) pp. 97–124, 108;Google Scholar
 15. Liana Krausman Ben-Amos, Adolescence and Youth in Early Modern England (New Haven/London: Yale University Press, 1994).Google Scholar
 16. 7.
  Useful surveys are Jochen Mertin and August Nitschke (eds), Zur Sozialgeschichte der Kindheit (Freiburg: Karl Alber, 1986);Google Scholar
 17. Hugh Cunningham, Children and Childhood in Western Society since 1500 (London: Longman, 1995);Google Scholar
 18. Giovanni Levi and Jean-Claude Schmitt (eds), A History of Young People in the West (Cambridge, MA: Belknap Press, 1997).Google Scholar
 19. 8.
  Hans Ankum, ‘Études sur le statut juridique des enfants mineurs dans l’histoire du droit privé néerlandais à partir du treizième siècle’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 44 (1976) pp. 291–335; 45 (1977) pp. 117–53; 46 (1978) pp. 203–49; 47 (1979) pp. 295–317;CrossRefGoogle Scholar
 20. J. de Smidt and H. Gall, ‘Recht en gezin’, in G.A. Kooy (ed.), Gezinsgeschiedenis. Vier eeuwen gezin in Nederland (Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1985) pp. 31–68.Google Scholar
 21. 9.
  Florike Egmond, ‘Children in Court: Children and Criminal Justice in the Dutch Republic’, Social and Legal Studies 2 (1993) pp. 73–90.CrossRefGoogle Scholar
 22. 10.
  Pieter R.D. Stokvis, ‘Van kind tot volwassene. Overgangsrituelen in Nederland van de Franse tijd tot de Eerste Wereldoorlog’, De Negentiende Eeuw 17 (1993) pp. 51–66.Google Scholar
 23. 12.
  J.C. Vleggeert, Kinderarbeid in Nederland 1500–1874 (Assen: Van Gorcum, 1964).Google Scholar
 24. 19.
  A. Moulijn, De lichtmis, of mal moertje, mal kindje (Amsterdam: Erfgenaamen van J. Lescailje, 1687). Cf. Pieter Antonie de Planque, Valcooch’s regel der Duytsche schoolmeesters. Bijdrage tot de kennis van het schoolwezen in de zestiende eeuw (Groningen: P. Noordhoff, 1926) p. 13.Google Scholar
 25. 27.
  Derek Phillips, De naakte Nederlander: kritische overpeinzingen (Amsterdam: Bert Bakker, 1985) pp. 31–3;Google Scholar
 26. Hertog de Beana, The Dutch Puzzle (Den Haag: L.J.C. Boucher, 1966) p. 54;Google Scholar
 27. Joska Kardon, Een vuist vol dorens (Helmond: Uitgeverij Helmond, 1984) pp. 69–70;Google Scholar
 28. Rentes de Carvalho, Waar de andere God woont (Amsterdam: Meulenhoff, 1972) p. 51.Google Scholar
 29. 32.
  Leendert Frans Groenendijk, De Nadere Reformatie van het gezin. De visie van Petrus Wittewrongel op de christelijke huishouding (Dordrecht: J.P. van den Tol, 1984).Google Scholar
 30. 37.
  Walter Gobbers, ‘“Emile” in Nederland. Een studie over het onthaal en de invloed’, Paedagogica Historia 2 (1962) pp. 424–57, and idem, Jean-Jacques Rousseau in Holland. Een onderzoek naar de invloed van de mens en het werk (ca. 1760-ca. 1810) (Gent: Secretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1963). Gobbers underestimated the influence of Rousseau because he only counted the number of explicit references in Dutch journals and books.Google Scholar
 31. 38.
  Rudolf Dekker, ‘Women in Medieval and Early Modem Netherlands’, Journal of Women’s History 10 (1998) pp. 115–89; De kunst van het moederschap. Leven en werk van Nederlandse vrouwen in de 19e eeuw (Haarlem: Frans Halsmuseum, 1981).Google Scholar
 32. 41.
  Beatrice Blyth Whiting and Carolyn Pope Edwards, Children of Different Worlds. The Formation of Social Behavior (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988) p. 91.Google Scholar

Copyright information

© Uitgeverij Wereldbibliotheek BV 2000

Authors and Affiliations

 • Rudolf Dekker
  • 1
 1. 1.Faculty of History and ArtErasmus University RotterdamThe Netherlands

Personalised recommendations