Advertisement

The Netherlands: national debates and local experience

Chapter
 • 51 Downloads

Abstract

The mere fact that it is possible to devote attention to the Dutch experience with referendums will come as a surprise to some. Two English-language texts (Gladdish, 1991; Andeweg and Irwin, 1993) do not even mention the referendum, undoubtedly because no national referendum has ever been held in the Netherlands. Yet academic treatments of referendum have existed since the nineteenth century (Van Balveren, 1888; more recently Gilhuis, 1981) and political circles have regularly given attention to referendums. In the 1990s this attention has focused upon the presumed gap between voters and their elected representatives and whether the referendum could be a means to reduce this gap.

Keywords

Closing Time Direct Democracy Construction Plan Municipal Council Legislative Proposal 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Akerboom, Martijn P., 1994. Te rade gegaan II: een onderzoek naar opvattingen van gemeenteraadsleden over hun positie en het raadswerk. Leiden: Stichting Burgerschapskunde.Google Scholar
 2. Andeweg, Rudy B., 1989. “Institutional conservatism in the Netherlands: proposals for and resistance to change”, pp. 42–60 in Hans Daalder and Galen A. Irwin (eds), Politics in the Netherlands: how much change? London: Frank Cass.Google Scholar
 3. Andeweg, Rudy B. and Galen A. Irwin, 1993. Dutch Government and Politics. Basingstoke: Macmillan.Google Scholar
 4. Bijvoet, F. A., 1925. Directe volkswetgeving: referendum en volksinitiatief. Amsterdam: H. J. Paris.Google Scholar
 5. Boer, C. de, 1992. “Publieke opiniepeilingen over het referendum in de media”, pp. 61–75 in W. E. Saris, P. Neijens and J. J. M. Slot (eds), Het eerste Amsterdamse referendum in perspectief. Amsterdam: Otto Cramwinckel.Google Scholar
 6. Bogdanor, Vernon, 1994. “Western Europe”, pp. 24–97 in David Butler and Austin Ranney (eds), Referendums around the World: the growing use of direct democracy. Basingstoke: Macmillan.Google Scholar
 7. Daalder, Hans, 1989a. “Appendix 4: English language sources for the study of Dutch politics”, pp. 162–85 in Hans Daalder and Galen A. Irwin (eds), Politics in the Netherlands: how much change? London: Frank Cass.Google Scholar
 8. Daalder, H., 1989b. “Democratisering: verwachtingen en uitkomsten”, pp. 151–64 in J. Th. J. van den Berg et al. (eds), Tussen Nieuwspoort & Binnenhof: de jaren 60 als breuklijn in de naoorlogse ontwikkelingen in politiek en journalistiek. ’s-Gravenhage: SDU.Google Scholar
 9. Depla, P. and K. Schalken, 1991. Bestuurlijke vernieuwing belicht: een analyse van één jaar bestuurlijke vernieuwing in zes gemeenten. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.Google Scholar
 10. Geertsema, W. J., 1987. Het referendum: bijl aan de wortels van de democratie. Houten: De Haan.Google Scholar
 11. Gilhuis, P. C., 1981. Het referendum: een rechtsvergelijkende studie. Alphen aan den Rijn: Samsom.Google Scholar
 12. Gladdish, Ken, 1991. Governing from the Centre: politics and policy-making in the Netherlands. London: Hurst.Google Scholar
 13. Het correctief referendum, 1993. Het correctief referendum. Tweede Kamer, vergaderjaar 1993–1994, 21427, nr. 64.’ s-Gravenhage: SDU.Google Scholar
 14. Hillebrand, Ron, 1993. “Het lokale referendum in drie gemeenten: discussieen praktijk”, pp. 119–35 in Philip van Praag Jr. (ed.), Een stem verder: het referendum in de lokale politiek. Amsterdam: Het Spinhuis.Google Scholar
 15. Hillebrand, R. and J. J. M. van Holsteyn, 1991. Haarlem geraadpleegd: evaluatie van het referendum van 6 maart 1991. Leiden: Vakgroep Politieke Wetenschappen.Google Scholar
 16. Kaashoek, R., 1993. Lokale referenda: een onderzoek naar de stand van zaken in Nederland. Leiden: Stichting Burgerschapskunde.Google Scholar
 17. Lijphart, Arend, 1968. The Politics of Accommdaton: pluralism and democracy in the Netherlands. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
 18. Lijphart, Arend, 1984. Democracies: patterns of majoritarian and consensus government in twenty-one countries. New Haven and London: Yale University Press.Google Scholar
 19. Rapport bijzondere commissie Vraagpunten, 1990. Rapport bijzondere commissie Vraagpunten: staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing. Tweede Kamer, vergaderjaar 1990–1991, 21427, nr. 3.’ s-Gravenhage: SDU. [Report of the Deetman commission]Google Scholar
 20. Relatie kiezers-beleidsvorming, 1984. Relatie kiezersbeleidsvorming.’ s-Gravenhage: Staatsuitgeverii. [Revort of the Biesheuvel commission]Google Scholar
 21. Saris, W. E., P. Neijens and J. J. M. Slot (eds), 1992. Het eerste Amsterdamse referendum in perspectief. Amsterdam: Otto Cramwinckel.Google Scholar
 22. Slot, J. J. M. and M. Minkman, 1992a. “Chronique”, pp. 11–16 in W. E. Saris, P. Neijens and J. J. M. Slot (eds), Het eerste Amsterdamse referendum in perspectief. Amsterdam: Otto Cramwinckel.Google Scholar
 23. Slot, J. J. M. and M. Minkman, 1992b. “Keuzen inzake de auto in de binnenstad”, pp. 43–51 in W. E. Saris, P. Neijens and J. J. M. Slot (eds), Het eerste Amsterdamse referendum in perspectief. Amsterdam: Otto Cramwinckel.Google Scholar
 24. Slot, J. J. M. and M. Minkman, 1992c. “Oordelen over het referendum”, pp. 53–60 in W. E. Saris, P. Neijens and J. J. M. Slot (eds), Het eerste Amsterdamse referendum in perspectief. Amsterdam: Otto Cramwinckel.Google Scholar
 25. Van Balveren, W. E. J., 1888. Het referendum in Zwitserland. Arnhem: P. Gouda Quint.Google Scholar
 26. Van Holsteyn, J. J. M., 1992. “De referenda in Haarlem en Leiden”, pp. 89–106 in W. E. Saris, P. Neijens and J. J. M. Slot (eds), Het eerste Amsterdamse referendum in perspectief. Amsterdam: Otto Cramwinckel.Google Scholar
 27. Van Holsteyn, J. J. M. and R. Hillebrand, 1991. Leiden geraadpleegd: evaluatie van het referendum van 6 maart 1991. Leiden: Vakgroep Politieke Wetenschappen.Google Scholar
 28. Van Praag Jr., Philip (ed.), 1993. Een stem verder: het referendum in de lokale politiek. Amsterdam: Het Spinhuis.Google Scholar
 29. Van Zevenbergen, R., 1994. Kamer keurt referendum onterecht af: een hernieuwd pleidooi voor invoering van het referendum. Leiden: Vakgroep Politieke Wetenschappen.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1996

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations