Advertisement

The Determinants and Role of Private Saving in Poland

 • Aleksander Lukaszewicz
Part of the International Economic Association Publications book series (IEA)

Abstract

In Poland detailed information is available describing the structure of bank deposits, which is the dominant form of private saving, and the motives for saving. The paper provides a summary of some of this information.

Keywords

Personal Income Private Saving Consumer Credit Consumer Durable Saving Behaviour 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Bien, W. (1979), ‘60 lat powszechnych kas oszczędności’, Bank i Kredyt, no 2.Google Scholar
 2. ‘Cele i formy oszczędzania oraz kredytowania gospodarstw domowych’, Główny Urząd Statystyozny, (Warszawa).Google Scholar
 3. Gądek, K. (1975), ‘Oszczędzanie w gospodarstwach domowych’, Wiadomości Statystyczne, no. 2.Google Scholar
 4. Kalinin, D. (1975), ‘Oszczedności i zadłuzenia gospodarstw domowych’, Przegląd statystyczny, no. 4.Google Scholar
 5. Krzeczkowska, E. (1978), ‘Interregional Differences in Poland’, Oeconomica Polona, no. 4.Google Scholar
 6. Niemira, H. (1973a), ‘Motywy oszczędzania a instytucjonalne formy gromadzenia oszczędności’, Studia Finansowe, 14 (Warszawa).Google Scholar
 7. Niemira, H. (1973b), ‘Motywyoszcz Niemira, Hędzania a struktura wkladów oszczędnościowych’, Studia Finansowe, 15 (Warszawa).Google Scholar
 8. Niemira, H. (1974), ‘Wyposaoszczędnościowychżenie w dobra trwałego uoszczędnościowychżytku jako determinanta i efekt procesów oszczędzania’, Studia Finansowe, 19 (Warszawa).Google Scholar
 9. Pakuła, Z. (1979), ‘Powszechne kasy oszczędności w cztery lata po reformie bankowej’, Bank i Kredyt, no. 9.Google Scholar
 10. Piotrzkowska, M. (1974), ‘Próba wyznaczania oszczędności rodzinnych i indywidualnych’, Prace Instytutu Statystyki i Ekonometrii (Poznań).Google Scholar
 11. Tokarski, Z. (1978), ‘Ekonomiczne i społeczne znaczenie kredytów bankowych dla ludności’, Bank i Kredyt, no. 5.Google Scholar
 12. Wieczorek, E. (1973a), ‘Aktywizacja oszczędności ludności w Polsce’, Studia Finansowe, 14 (Warszawa).Google Scholar
 13. Wieczorek, E. (1973b), ‘Próba określenia optymalnych rozmiarów pienięznej akumulacji ludności’, Studia Finansowe, 15 (Warszawa).Google Scholar
 14. Wieczorek, E. (1974), ‘Pieniądz i kredyt w Polsce Ludowej’, Studia Finansowe, 16 (Warszawa).Google Scholar
 15. Wyszomirski, T. (1979), ‘Rola banków spółdzielczych w organizacji obiegu środköw pienięznych na wsi’, Bank i Kredyt, no. 6.Google Scholar
 16. Wyżnikiewicz, B. (1972), ‘Ekonometryczny model oszczędności’, Wiadomości Statystyczne, no. 7.Google Scholar
 17. Topinska, I. (1980), Procesy tworzenia i wydatkowania oszczednosci gospodarstw domowych. PhD Thesis, Warsaw University (mimeo).Google Scholar

Copyright information

© International Economic Association 1983

Authors and Affiliations

 • Aleksander Lukaszewicz
  • 1
 1. 1.Warsaw UniversityPoland

Personalised recommendations