Advertisement

The Programming and Development Policy of Backward Areas in National Economic Planning in Poland

 • B. Winiarski
Part of the International Economic Association Conference Volumes, Numbers 1–50 book series (IEA)

Abstract

In order to present the main problems of the underdeveloped regions and regional development policy in Poland during the past twenty years it is necessary to look first at the sources of the regional economic structure of Polish territories. The evolution of the present structure was influenced by various factors acting differently in three historical periods determined by changes in Poland’spolitical circumstances:
 1. (i)

  the nineteenth and the beginning of the twentieth century, when Polish territories belonged to Russia, Prussia and Austria, the three powers which had partitioned Poland among themselves;

   
 2. (ii)

  the twenty years between the two world wars, after Poland had regained her independence;

   
 3. (iii)

  the years after the Second World War and after the essential changes in territory as well as in the social and economic system.

   

Keywords

Development Policy Productive Force Regional Plan Spatial Planning Socialist Republic 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Notes

 1. The Programming and Development Policy of Backward Areas in National Economic Planning in PolandGoogle Scholar
 2. In order to present the main problems of the underdeveloped regions and regional development policy in Poland during the past twenty years it is necessary to look first at the sources of the regional economic structure of Polish territories. The evolution of the present structure was influenced by various factors acting differently in three historical periods determined by changes in Poland’spolitical circumstances:Google Scholar
 3. The author is Professor of Economic Policy and Planning and a member of the Committee for Regional Economy and Spatial Planning of the Polish Academy of Science.Google Scholar
 4. S. Lesczycki, ‘Changes in Spatial Economic Activity in the Twenty Years of the Polish People’sRepublic’ (‘Zmiany w przestrzennym zagospodarowaniu kraju w XX-leciu P.R.I.’), Nauka Polska, nr 5–6 (1964) pp. 37–8.Google Scholar
 5. S. Lesczycki, ‘ Changes in Spatial Economic Activity in the Twenty Years of the Polish People’sRepublic’ (‘Zmiany w przestrzennym zagospodarowaniu kraju w XX-leciu P.R.I.’), Nauka Polska, nr 5–6 (1964), pp. 37–8.Google Scholar
 6. J. Zarembe, ‘Regional Planning in Poland’ (‘Planowanie regionalne w Polsce’) Planowanie regionalnematerialy, Zeszyt 2 (1961).Google Scholar
 7. K. Secomski, ‘Wartime Destruction’, in collective work: XX lat Polski Ludowej (P.W.E. Warszawa, 1964) pp. 51–61. (Bilans zniszczen wojennych.)Google Scholar
 8. L. Kosinski, ‘Demographic Processes in the Recovered Territories in 1945–1960’ (‘Procesy ludnosciowe na Ziemiach Odzysanych w latach 1945–1960’), Prace Geo-graficzne Instytutu Geografii P.A.N., nr 40 (Warszawa, 1963).Google Scholar
 9. K. Secomski, ‘New Economic Geography of Poland’, in collective work: XX lat Polski Ludowej, cit. ed. p. 66–7. (Nowa geografia ekonomiczna kraju.)Google Scholar
 10. K. Secomski, Introduction to the Location of Productive Forces (Wstep do teorii rozmieszczenia sil wytworczych) (P.W.G. Warszawa, 1965) p. 47.Google Scholar
 11. K. Secomski, Theoretical Problem of the Location of Productive Forces (Teoretyczne problemy rozmieszczenia sil wytworczych) (P.W.A. Warszawa, 1965).Google Scholar
 12. B. Winiarski, Activation of Economically Underdeveloped Regions (Aktywizacja regionow gospodarczo nierozwinietych) (P.W.G. Warszawa, 1961) p. 75Google Scholar
 13. B. Winiarski, ‘Factors and Stages in Economic Activation of Backward Areas’ (’ Czynniki i etapy podnoszenia intensywnosci gospodarki obszarow nierozwinietych’), Biuletyn K.P.Z.K. P.A.N., nr 31 (Warszawa, 1965).Google Scholar
 14. Collective work: Economic Development of Recovered Territories in the Twenty Years of People’sPoland and their Perspective (Rozwoj gospodarczy Ziem Zachodnich w dwdziestoleciu Polski Ludowej i jego perspektywy) (Instytut Zachodni, Poznan, 1964).Google Scholar
 15. ‘Economic Development in Districts in 1950–1965’ (‘Roswoj gospodarczy powiatow w latach 1950–1965’), in Central Office of Statistics, Year Book (Glowny Urzad Statystyczny, Rocznik statystyczny) (Warszawa, 1967) p. lxxi.Google Scholar
 16. Ibid. p. lxx.Google Scholar
 17. Data taken from Central Office of Statistics, Year Book (Warszawa, 1967). (Zesta-wiono na podstawie danych w cytowanym wydawnictwie G.U.S.)Google Scholar
 18. Central Office of Statistics, Year Book (Rocznik statystyczny) (Warszawa, 1966) pp. 34–6.Google Scholar
 19. K. Laski and L. Zienkowski, ‘National Income’, in collective work: XX lat Polski Ludowej, cit.ed. p. 272. (Dochod narodowy w pracy zbiorowej.)Google Scholar
 20. Secomski, ‘New Economic Geography of Poland’, in collective work: XX lat Polski Ludowej, pp. 66–7.Google Scholar
 21. K. Secomski, Basis of Perspective Planning (Podstawy planowania perspektywicznego) (P. W.E. Warszawa, 1966).Google Scholar
 22. B. Winiarski,’ Basis of Programming the Regional Economic Development’ (‘Podstawy programowania ekonomicznego rozwoju regionów’), K.P.K.Z. Pan Studia, t. XII (P.W.N. Warszawa, 1966).Google Scholar
 23. Secomski, Theoretical Problem of the Location of Productive Forces, pp. 38–9.Google Scholar
 24. Winiarski, Activation of Economically Underdeveloped Regions.Google Scholar
 25. B. Winiarski, ‘Linking of the Plan of Spatial Economic Activation with Regional Plans of Voivodeships’ (‘Problemy powiazania planu przestrzennego zagospodarowania kraju z planami regionalnymi wojewodztw’), Planowanie regionalnematerialy, Zeszyt 6 (1964).Google Scholar
 26. B. Winiarski, ‘Problems of Backward Areas’ (‘Problemy regionow opoznionych’), Gospodarka i administracja terenowa, nr 1 (1967).Google Scholar
 27. K. Secomski, ‘Some Problems of Perspective Planning of Science’ (‘O niektorych problemach perspektywicznego planowania nauki’), Nauka Polska, nr 4 (1966).Google Scholar

Copyright information

© International Economic Association 1969

Authors and Affiliations

 • B. Winiarski
  • 1
 1. 1.Wroclaw School of EconomicsPoland

Personalised recommendations