Advertisement

From Corporatism to Polarisation: Elements of the Development of Dutch Industrial Relations

 • Tinie Akkermans
 • Peter Grootings

Abstract

One of the most important functional requirements of capitalist industrial relations is the incorporation of the main working-class organisations — the trade unions —in order to prevent the outbreak of wide conflicts which would threaten stability. This process has developed very successfully in the Netherlands. Post-war union leaders have seen themselves as sharing responsibility for the effective functioning of the system, though this should not be seen as an automatic and one-directional process. A number of conditions needs to be fulfilled if incorporation is to take place:
 1. (a)

  incorporation of the work-force: in the early post-war years there was fear of unemployment and poverty but thereafter the growth of the welfare state provided a new legitimacy;

   
 2. (b)

  ideological integration of the union movement: the ‘economism’ of trade unionism, which separated it from the wider labour movement, was indicated by the cultural embourgeoisement of the unions and by their separation from politics;

   
 3. (c)

  control over the membership: this was secured by centralisation and bureaucratisation within individual unions and the federations;

   
 4. (d)

  control over workers in general: this was secured by the monopolisation of representation by the so-called ‘responsible’ unions.

   

Keywords

Industrial Relation Wage Increase Work Council Union Movement Plant Work 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

List of Works Cited

 1. Akkermans, T. (1974), ‘Het CNV en de eenheid van de nederlandse vakbeweging’, Eltheto, no. 46 (July).Google Scholar
 2. Akkermans, T. and Krijnen, G. (1972), Het Metaalkonflikt (Nijmegen: I T S).Google Scholar
 3. Albeda, W. (1971), ‘Les Pays-Bas: Les relations de travail’, in Guy Spitaels (ed.), Les Conflicts Sociaux en Europe (Bruges: Marabout).Google Scholar
 4. Albeda, W. (1974), ‘De Nederlandse arbeidsverhoudingen op een keerpunt’, Economisch-Statistische Berichten (12 June).Google Scholar
 5. Baudoin, Piet and Jacops, J. (1973), ‘De ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland’ (unpublished paper, Nijmegen, Jan.).Google Scholar
 6. Beekveld, C. van (1974), ‘De vankbeweging en demokratie. Researchreport’ (Nijmegen: Sociologisch Instituut).Google Scholar
 7. Benschop, A. and Kee, T. (1975), De Bedrjsbezetting van de ENKA Breda (Nijmegen; SUN).Google Scholar
 8. Berg, H. v. d. and Fortuyn, P. (1973), ‘Het Stakingsrecht in Nederland, een overzicht van de gebeurtenissen na de 2e wereldoorlog’, The Elfder Ure, No. 12.Google Scholar
 9. Bos, W. (1972), Werkgeversorganisatie/Ondernemingsorganisatie (Retterdam: Universitaire Pers).Google Scholar
 10. Brej, B. (1973), Een Kwestie van Principe (Baarn: Meulenhofi)Google Scholar
 11. Buiter, J., Poppe, C. and Wallenburg, H. (1962), ‘Lager vakbondskader als communicatieschakel’; ‘Modewerkers in de vakbeweging’; ‘Interne leiding en organisatie van een vakbeweging’, Socialisme en Democratie.Google Scholar
 12. Buiter, J. (1963), ‘Herorientering in de vakbeweging’, Socialisme en Democratie.Google Scholar
 13. Cornelissen, I. (1970), in Vrij Nederland 24 Oct.Google Scholar
 14. Drenth, H. (1966), Stakingsrecht (Nijmegen: SUN).Google Scholar
 15. Groenevelt, A. (1972), Achtergronden van de metaalstaking’, Te Elfder Ure, No. 11.Google Scholar
 16. Heemskerk, C. (1971), ‘De (gast) arbeid’, Nesbic-bulletin, Vol.6, Nos. to/ r1 (Oct./ Nov.).Google Scholar
 17. Hen, P. de (1973), ‘De ABVA, een vakbond die sneller groeit den het overheidsapparaat’, Vrij Nederland (2 Jan.).Google Scholar
 18. Hoeven, P. ter (1969), Arbeiders tussen Welvaart en Onvrede (Alphen a/d Rijn: Samson).Google Scholar
 19. Hoeven, P. ter (ed.) (1972), Breukvlakken in het Arbeidsbestel (Alphen a/d Rijn: Samson)Google Scholar
 20. Industriebond-NVV (1972),Metaalakties februari 1972 (Amsterdam).Google Scholar
 21. Jong, J. de (1970), ‘De aktie van de verkeersleiders’, Social Maandblad Arbeid.Google Scholar
 22. Jong, J (1972), De Bouwstaking van 1971 (Deventer: Kluwoi).Google Scholar
 23. Jong, J (1974), Het Nederlandse Systeem van Arbeidsverhoudingen (Rotterdam: Universitaire Pers).Google Scholar
 24. KEN (1972), Metaalstaking 1972. Massaal Antwoord op Verscherpte Uitbuiting en Politieke Onderdrukking. Verslag en Analyse (Rotterdam: KEN).Google Scholar
 25. Kleerekoper, S. (1971), Inkomensverdeling en Inkomensbeleid (Alphen a/d Rajin: Samson).Google Scholar
 26. Lammers, C. et al. (1965), Medezeggenschap en Overleg in het Bedrjf (Utrecht: Het Spectrum).Google Scholar
 27. Leijnse, F. (1973), ‘Demokratisering van de vakbeweging’, in Teulings (ed.), Onderneming en Vakbeweging, q.v.Google Scholar
 28. Nieuwstadt, M. V. and Snels, G. (1973), ‘Progressiviteit en arbeidersstrijd: over de stakingen in Nederland’, Internationale Korrespondentie, Nos. 32/33.Google Scholar
 29. NRC—Handelsblad (23 Nov. 1974).Google Scholar
 30. Pauli, H. (1970) ‘De pers en de havenstaking’, De Groene Amsterdammer (ii Nov).Google Scholar
 31. Peper, B. (ed.) (1973), De Nederlandse Arbeidsverhoudingen; Continuiteit en Verandering (Rotterdam: Universitaire Press).Google Scholar
 32. Piehl, E. (1974), Multinationale Konzerne und Internationale Gewerkschaftsbewegung Frankfurt a/M: Europäische Verlagsanstalt).Google Scholar
 33. Poppe, C. (1971), ‘De ontwikkeling van het bedrijvenwerk’, Sociaal Maandblad Arbeid (Sep.).Google Scholar
 34. Ramondt, J. (1971a), ‘Sleepbootstaking in Rotterdam. De bonden volgen de arbeiders als de arbeiders dreigen weg to lopen’, De Groene Amsterdammer (13 Feb.).Google Scholar
 35. Ramondt, J. (1971b), ‘De bouwstaking en de boedelscheiding van het kabinet De Jong’, De Groene Amsterdammer (19 June).Google Scholar
 36. S.E.R. Informatie en Documentatiebulletin No. 32 (10 Sep. 1970) and No. 47 (22 Dec. 1971).Google Scholar
 37. Sleepers in Staking (een onderzoek naar achtergronden, en verloop van het konflikt in de Rotterdamse stadssleepdienst verricht door de onderzoeksgroep krisissituaties) (no place, no date).Google Scholar
 38. Smolders, Y. (1972), ‘Chronologies overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen voor en tijdens de metaalstaking’, Te Elfder Ure, Vol. 19, No. 3/4.Google Scholar
 39. Smolders, Y. (1973), ‘De metaalstaking van 1972 en de pers’, Te Elfder Ure, Vol. 20 NO.2.Google Scholar
 40. SWOV Afvloeingsregelingen in Nederland (Utrecht, no date).Google Scholar
 41. Terpstra, G. H. (1973), ‘De verhoudingen tussen werkgevers en werknemers in Nederland’, Europese Dokumentatie, No. 2.Google Scholar
 42. Teulings, A. (1973a), ‘Gewerkschaften und Arbeitskämpfe in den Niederlanden’, in O. Jacobi et al. (eds): Gewerkschaften und Klassenkampf. Kritisches Jahrbuch 73 (Frankfurt a/M: Fischer).Google Scholar
 43. Teulings, A. (ed.) (1973b) Onderneming en Vakbeweging: Ontwikkelingstendenties in de Arbeidsverhoudingen (Rotterdam: Universitaire Pers).Google Scholar
 44. Teulings, A. and Leijnse, F. (1970), ∫ 75,—ja, ∫ 25,—nee (Rotterdam; Universitaire Pers).Google Scholar
 45. Teulings, A. and Leijnse, F. (1974), Nieuwe Vormen van Industriele Aktie (Nijmegen: SUN).Google Scholar
 46. Vall, M. v. d. (1967), De Vakbeweging in de Welvaartsstaat (Meppel: Boom).Google Scholar
 47. Ven, F. v. d. (1972), De Crisis in het Rechtssysteem de Collectieve Arbeidsovereenkomst (Alphen a/d Rijn: Samson).Google Scholar
 48. Vroemen, J. (1971), ‘De stakingsoverwinning in de bouw en hoe verder’, De Nieuwe Linie (3 June).Google Scholar
 49. Wat is P.B.O? (publication of the Ministerie van Economische Zaken, 1955(Ithaca: Cornell U.P.).Google Scholar
 50. Windmuller, J. (1969) Labor Relations in the Netherlands (Ithaca: Cornell U.P.).Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1978

Authors and Affiliations

 • Tinie Akkermans
 • Peter Grootings

There are no affiliations available

Personalised recommendations