Advertisement

Denmark

 • Franz Rothenbacher
Chapter
Part of the The Societies of Europe book series (SOEU)

Abstract

The territorial history of Denmark is neatly interwoven with its political history, mainly with the relationship to its northern neighbour Norway. Over the centuries, in the northern parts of the European continent, two power centres evolved: one facing the Atlantic, embracing the territories of Norway and Denmark, and one facing the Baltic Sea, embracing Sweden and Finland. The geopolitical location of these two different power centres also shaped the lines of territorial expansion. While Norway-Denmark expanded to the North Sea (including the Channel region—Normandy) and later to the North Atlantic (Faeroe Islands, Iceland and Greenland, North America), as well as the Mediterranean (Norman Sicily, Epirus), Sweden-Finland expanded in the Baltic Sea region mainly to the east and south coast, occupying the region of the Baltic countries and the Baltic Sea coast of Germany during the Thirty Years’ War.

Keywords

Infant Mortality Demographic Transition Fertility Decline Divorce Rate Private Household 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Bibliography

Denmark 1. Vital statistics

 1. Danmarks Statistik (1-, 1896-), Statistisk årbog. Copenhagen: Danmarks Statistik.Google Scholar
 2. —— (1985), Danske byers folketal 1801–1981. Copenhagen: Danmarks Statistik.Google Scholar
 3. —— (1964a), Folketal, areal og klima 1901–60. Statistiske Undersøgelser no. 10. Copenhagen: Danmarks Statistik.Google Scholar
 4. —— (1964b), Spœdbørnsdødeligheden i Danmark 1931–60. Statistiske Undersøgelser no. 11. English ed. 1965. Copenhagen: Danmarks Statistik.Google Scholar
 5. —— (1965a), Nyere tendenser i dødeligheden. Statistiske Undersøgelser no. 15. Copenhagen: Danmarks Statistik.Google Scholar
 6. —— (1965b), Fertilitetsforskelle i Danmark. Statistiske Undersøgelser no. 18. Copenhagen: Danmarks Statistik.Google Scholar
 7. —— (1966), Befolkningsudvikling og sundhedsforhold 1901–60. Statistiske Undersøgelser no. 19. Copenhagen: Danmarks Statistik.Google Scholar
 8. —— (1968), Fertiliteten udenfor œgteskab. Statistiske Undersøgelser no. 21. Copenhagen: Danmarks Statistik.Google Scholar
 9. Johansen, H. (1985), Dansk økonomisk Statistik 1814–1980. Danmarks historie, vol. 9. Copenhagen: Gyldendal.Google Scholar
 10. Statens Statistiske Bureau (1905), Befolkningsforholdene i Danmark i det 19. Aarhundrede. La population du Danemark pendant le 19e siècle. Udgivet af Statens Statistiske Bureau. Publié par le Bureau de Statistique de l’État. Statistisk Tabelvaerk Femte Række, Litra A, Nr. 5. Copenhagen: Bianco Lunos Bogtrykkeri.Google Scholar

2. Population structure by age, sex, and marital status

 1. 1855.
  Statistisk Bureau (1856), Tabeller over Folkemœngden efter Kjön, ugift eller gift og Alder i Kongeriget Danmark, Hertugdömmet Slesvig og Hertugdömmerne Holsteen og Lauenborg, den Iste Februar 1855. Copenhagen (Statistisk Tabelvaerk. Ny Række, Tolvte Bind (Statistical Tables, New Series, vol. 12)), pp. 132–33.Google Scholar
 2. 1860.
  Statistisk Bureau (1863), Tabeller over Folkemœngden i Kongeriget Danmark, Hertugdömmet Slesvig, Hertugdömmet Holsteen og Hertugdömmet Lauenborg, efter Alder, Kjön og œteskabelig Stilling samt efter Nœringsvei og Stilling den Iste Februar 1860. Copenhagen (Statistisk Tabelværk. Tredie Række, Attende Bind (Statistical Tables, Series 3, vol. 8)), pp. 46–7.Google Scholar
 3. 1870.
  Statistisk Bureau (1871), Tabeller over Folkemœngden i Kongeriget Danmark den Iste Februar 1870. Copenhagen (Statistisk Tabelværk. Tredie Række, Förste Bind (Statistical Tables, Series 3, vol. 1)), pp. 66–7.Google Scholar
 4. 1880.
  Statistisk Bureau (1883), Folkemœngden i Kongeriget Danmark den Iste Februar 1880. Copenhagen (Danmarks Statistik. Statistisk Tabelværk. Fjerde Række, Litra A. Nr. 3 (Statistical Tables, Series 4, Letter A. Nr. 1)), pp. 87 and 89.Google Scholar
 5. 1890.
  Statistisk Bureau (1893), Tabellariske Oversigter over Folkemœngdens Fordeling efter Alder, Kjøn, œgteskabelig Stilling, Troessamfund og Nœringsveje m.m. samt Arealet og Antallet af Gaarde og Huse i Kongeriget Danmark den Iste Februar 1890 (Tableaux de la population du Royaume de Danemark le 1er février 1890 par âge, par sexe, par état civil, par confession, par profession etc. ainsi que de la superficie et des maisons). Copenhagen (Danmarks Statistik. Statistisk Tabelværk. Fjerde Række, Litra A. Nr. 8, b (Statistical Tables, Series 4, Letter A. Nr. 8, b)), pp. 136–7.Google Scholar
 6. 1901.
  Statistisk Departement (1903), Folketœllingen i Kongeriget Danmark den 1. Februar 1901. Første Del (Population du Royaume de Danemark le 1er Février 1901. Première partie). Copenhagen: Bianco Lunos Bogtrykkeri (Danmarks Statistik. Statistisk Tabelværk. Femte Række, Litra A. Nr. 3 (Statistical Tables, Series 5, Letter A. Nr. 3)), pp. 96–7.Google Scholar
 7. 1911.
  Statistisk Departement (1913), Folketœllingen i Kongeriget Danmark den 1. Februar 1911. Første Del (Population du Royaume de Danemark le 1er Février 1911. Première partie). Copenhagen (Danmarks Statistik. Statistisk Tabelværk. Femte Række, Litra A. Nr. 9 (Statistical Tables, Series 5, Letter A. Nr. 9)), pp. 98–9.Google Scholar
 8. 1921.
  Statistisk Departement (1925), Folketœllingen i Kongeriget Danmark den 1. Februar 1921 (Recensement Général de la Population du Danemark le 1er Février 1921). Copenhagen: H. H. Thieles Bogtrykkeri (Danmarks Statistik. Statistisk Tabelværk. Femte Række, Litra A. Nr. 16 (Statistical Tables, Series 5, Letter A. Nr. 16)), pp. 22–3.Google Scholar
 9. 1930.
  Statistisk Departement (1935), Folketœllingen i Kongeriget Danmark den 5. November 1930 (Recensement Général de la Population du Danemark 5 Novembre 1930). Copenhagen: Bianco Lunos Bogtrykkeri (Danmarks Statistik. Statistisk Tabelværk. Femte Række, Litra A. Nr. 20 (Statistical Tables, Series 5, Letter A. Nr. 20)), pp. 22–3.Google Scholar
 10. 1940.
  Statistiske Departement (1944), Folketœllingen den 5. November 1940 og Befolningens Bevœgelser 1931–40 (Recensement Général de la Population du Danemark 5 Novembre 1940 et Mouvement de la Population 1931–40) Copenhagen: Bianco Lunos Bogtrykkeri (Danmarks Statistik. Statistisk Tabelværk. Femte Række, Litra A. Nr. 22 (Statistical Tables, Series 5, Letter A. Nr. 22)), pp. 28–9.Google Scholar
 11. 1800-1901.
  Statens Statistiske Bureau (1905), Befolkningsforholdene i Danmark i det 19 . Aarhundrede (La population du Danemark pendant le 19e siècle). (Statistisk Tabelværk 5. Ser., Letter A, no. 5). Copenhagen: Bianco Lunos Bogtrykkeri.Google Scholar
 12. 1901-1960.
  Danmarks Statistisk (1966), Befolkningsudvikling og sundhedsforhold 1901–60. Statistiske Undersøgelser no. 19. Copenhagen: Danmarks Statistik.Google Scholar
 13. 1814-1980.
  Johansen, H. (1985), Dansk økonomisk Statistik 1814–1980. (Danmarks historie, vol. 9). Copenhagen: Gyldendal.Google Scholar

3. Population census results on households and families

 1. 1834.
  No household data available.Google Scholar
 2. 1840.
  Statistisk Tabelvœrk, udgivet af den dertil allernaadigst anordnede Commission. Siette Hœfte, indeholdene an detailleret Fremstilling af Folkemœngden i Kongeriget Danmark d. 1ste Februar 1840, summariske Tabeller over Folkemœngden til samme Tid i Hertugdommerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, en detailleret tabellarisk Fremstilling af Folkemœngden paa Fœrøerne, i Island og Grønland samt i de Danske Besiddelser in Vestindien, deels i 1834 og deels i 1835, endelig Tabeller over Anfallet af Ægteviede, Fodte og Døde i Danmark, med Fœrøerne og Island, for Aarene 1834 til 1839. Copenhagen: Trykt i unos Bogtrykkeri, 1842, pp. IV–V.Google Scholar
 3. 1845.
  Statistisk Tabelvœrk, udgivet af den dertil allernaadigst anordnede Commission. Tiende Hœfte, indeholdene an detailleret Fremstilling af Folkemœngden i Kongeriget Danmark den 1ste Februar 1845, summariske Tabeller over Folkemœngden til samme Tid i Hertugdommerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, en detailleret tabellarisk Fremstilling af Folkemœngden paa Fœrøerne, i Island, Grønland og de Danske Besiddelser in Vestindien, deels i 1840 og deels i 1841, samt Tabeller over Anfallet af Ægteviede, Fodte og Døde i Danmark, med Fœrøerne og Island, for Aarene 1840 til 1841. Copenhagen: Trykt i unos Bogtrykkeri, 1846, pp. V–VI.Google Scholar
 4. 1850.
  No household data available.Google Scholar
 5. 1855.
  Statistisk Bureau (1857), Tabeller over Folkemœngden efter Kjön, ugift eller gift og Aider i Kongeriget Danmark, Hertugdömmet Slesvig og Hertugdømmerne Holsteen og Lauenborg, den Iste Februar 1855. Copenhagen (Statistisk Tabelværk. Ny Række, Tolvte Bind (Statistical Tables, New Series, vol. 12)), pp. XXIV–XXIX.Google Scholar
 6. 1860.
  Statistisk Bureau (1863), Tabeller over Folkemœngden i Kongeriget Danmark, Hertugdömmet Slesvig, Hertugdömmet Holsteen og Hertugdömmet Lauenborg, efter Aider, Kjön og œteskabelig Stilling samt efter Nœringsvei og Stilling den Iste Februar 1860. Copenhagen (Statistisk Tabelværk. Tredie Række, Attende Bind (Statistical Tables, Series 3, vol. 8)), pp. 16–9.Google Scholar
 7. 1870.
  Statistisk Bureau (1871), Tabeller over Folkemœngden i Kongeriget Danmark den Iste Februar 1870. Copenhagen (Statistisk Tabelværk. Tredie Række, Artende Bind (Statistical Tables, Series 3, vol. 8)), pp. IX–X.Google Scholar
 8. 1880.
  Statistisk Bureau (1883), Folkemœngden i Kongeriget Danmark den Iste Februar 1880. Copenhagen (Danmarks Statistik. Statistisk Tabelværk. Fjerde Række, Litra A. Nr. 3 (Statistical Tables, Series 4, Letter A. Nr. 3)), pp. LXVII–LXXI.Google Scholar
 9. 1890.
  Statistisk Bureau (1894), Hovedresultaterne af Folketœllingen i Kongeriget Danmark den 1ste Februar 1890, med tilhørende Befolkningskaart. (Résultats généraux du recensement en Danemark le 1 er Février 1890, avec deux cartes démographiques). Copenhagen: Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (Danmarks Statistik. Statistisk Tabelvaerk. Fjerde Række, Litra A. Nr. 8, a (Statistical Tables, Series 4, Letter A. Nr. 8, a)), pp. CXXXVff.Google Scholar
 10. 1901.
  Statistisk Departement (1903), Folketœllingen i Kongeriget Danmark den 1. Februar 1901. Første Del (Population du Royaume de Danemark le 1er Février 1901. Première partie). Copenhagen: Bianco Lunos Bogtrykkeri (Danmarks Statistik. Statistisk Tabelvaerk. Femte Række, Litra A. Nr. 3 (Statistical Tables, Series 5, Letter A. Nr. 3)), pp. 33*–7* and 120–4.Google Scholar
 11. 1911.
  Statistisk Departement (1913), Folketcellingen i Kongeriget Danmark den 1. Februar 1911. Første Del (Population du Royaume de Danemark le 1er Février 1911. Première partie). Copenhagen (Danmarks Statistik. Statistisk Tabelvaerk. Femte Raekke, Litra A. Nr. 9 (Statistical Tables, Series 5, Letter A. Nr. 9), pp. 68*–73* and 123–7.Google Scholar
 12. 1921.
  Statistisk Departement (1925), Folketcellingen i Kongeriget Danmark den 1. Februar 1921 (Recensement Général de la Population du Danemark le 1er Février 1921). Copenhagen: H. H. Thieles Bogtrykkeri (Danmarks Statistik. Statistisk Tabelværk. Femte Række, Litra A. Nr. 16 (Statistical Tables, Series 5, Letter A. Nr. 16), pp. 67*–73* and 66–73.Google Scholar
 13. 1930.
  Statistisk Departement (1935), Folketœllingen i Kongeriget Danmark den 5. November 1930 (Recensement Général de la Population du Danemark 5 Novembre 1930). Copenhagen: Bianco Lunos Bogtrykkeri (Danmarks Statistik. Statistisk Tabelværk. Femte Række, Litra A. Nr. 20 (Statistical Tables, Series 5, Letter A. Nr. 20)), pp. 38*–42* and 52–63.Google Scholar
 14. 1940.
  Nothing found for this year. Households by size must have been published (cf. Danmarks Statistik 1966).Google Scholar
 15. 1800–1901.
  Statens Statistiske Bureau (1905), Befolkningsforholdene i Danmark i det 19. Aarhundrede (La population du Danemark pendant le 19e siècle). (Statistisk Tabelværk 5. Ser., Letter A, no. 5). Copenhagen: Bianco Lunos Bogtrykkeri.Google Scholar
 16. 1901–1960.
  Danmarks Statistisk (1966), Befolkningsudvikling og sundhedsforhold 1901–60. Statistiske Undersøgelser no. 19. Copenhagen: Danmarks Statistik. (private households by size and members)Google Scholar
 17. 1814–1980.
  Johansen, H. (1985), Dansk økonomisk Statistik 1814–1980. (Danmarks historie, vol. 9). Copenhagen: Gyldendal.Google Scholar
 18. 1901–1970.
  Danmarks Statistik (1976), Levevilkår i Danmark 1976. Copenhagen: Danmarks Statistik and the National Institute of Social Research (Socialforskningsinstituttet).Google Scholar

Copyright information

© Franz Rothenbacher 2002

Authors and Affiliations

 • Franz Rothenbacher

There are no affiliations available

Personalised recommendations