Advertisement

Migration or Immigration? Ireland’s New and Unexpected Polish-Language Community

 • Tomasz Kamusella

Abstract

Today’s Poland as an ethnolinguistically homogenous nation-state of ethnic Poles (that is, Polish-speaking monolinguals) came into being in the 1940s. In interwar Poland, at least one-third of the polity’s citizenry was composed of people of ethnicities other than Polish (Jankowiak-Konik 2011: 120). From the linguistic vantage, the biggest groups among these other ethnicities spoke Ukrainian, Yiddish, Belarusian and German in everyday life. There were also numerically smaller ethnic groups speaking other languages. However, members of many of the minorities had a command of other languages in addition to their own ethnic ones. The lands that composed interwar Poland had previously belonged to the Russian Empire, the German Empire or Austria-Hungary. This meant that many of the speakers of the aforementioned languages also had a working command of Russian, German or Polish (in the latter case due to the official status of Polish in Vienna’s Crownland of Galicia after 1869). By the same token, many among the two-thirds of the population of interwar Poland who were Polish-speaking also shared with their fellow citizens this bilingual facility, in these cases generally speaking either Russian or German, as well as Polish. Under the influence of Warsaw’s Polonizing policies, there was a lessening of the pressure on Polish-speakers to continue to acquire languages other than the standard Polish then taught in school. Conversely, Poland’s non-Polish-speakers were increasingly forced to acquire Polish, in part through being gradually deprived by the state administration of educational opportunities in their own languages (Horak 1961).

Keywords

European Union European Union Member State Slavic Language Polish Migrant European Union State 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. tys. Polaków tygodniowo wraca z Irlandii na stałe do kraju 1,300 Poles Return Every Week from Ireland {in Polish}]. 2008. Gazeta Prawna. http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/99468,1_3_tys_polakow_tygodniowo_wraca_z_irlandii_na_stale_do_kraju.html, 15 April 2009.
 2. Adamczuk, Lucjan and Sławomir Łodziński, eds. 2006. Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku [The National Minorities in Poland in Light of the 2002 National Census {in Polish}]. Warsaw: Scholar.Google Scholar
 3. Atak bombowy na dom Polaków w Antrim dziś rano… [Bomb Attack on Poles in Antrim Today in the Morning {in Polish}] 2011. http://www.irlandia24.com/irlandia/item/1333-atak-bombowy-na-dom-polakow-w-antrim-dzis-rano, 18 November.
 4. Bezrobocie w Polsce w 2010 [Unemployment in Poland in 2010 {in Polish}]. 2010. eGospodarka.pl. http://www.egospodarka.pl/51165,Bezrobocie-w-Polsce-II-2010,1,39,1.html, 12 May.
 5. Bezrobocie w Warszawie najniższe. [Unemployment is the Lowest in Warsaw {in Polish}] 2011. www.qpracy.pl/2010/03/bezrobocie-w-warszawie-najnizsze-3/, 17 November.
 6. Blanke, Richard. 2001. Polish-speaking Germans?: Language and National Identity Among the Masurians Since 1871 (Ser: Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart, Vol. 24 ). Cologne: Böhlau.Google Scholar
 7. Brendt, Grzegorz, ed. 2009. Społecznośćżydowska w PRL przed kampaniąantysemickąlat 1967–1968 i po niej [Communist Poland’s Jewish Community Before the Antisemitic Campaign of 1968 and After It {in Polish}] (Ser: Konferencje IPN, Vol. 37 ). Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej.Google Scholar
 8. Brzezina, Maria. 1986. Polszczyzna Ż∙ydów. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 9. Brzostek Dariusz. 2006. Wieś czeka na pracę [The Countryside is Waiting for Employment Opportunities {in Polish}]. Gazeta Wyborcza. http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90439,5580144,Wies_czeka_na_prace.html, 18 November 2011.
 10. Census 2006: Principal Demographic Results. 2007. Dublin: Stationery Office. http://www.cso.ie/census/documents/Final%20Principal%20Demographic%20Results%202006.pdf, 18 November 2011.
 11. Do You Yourself Speak Ulster-Scots? 1999. http://www.ark.ac.uk/nilt/1999/Community_Relations/USPKULST.html, 18 November 2011.
 12. Duszpasterstwo polskie w Irlandii [Polish-Language Pastoral Services in Ireland {in Polish}]. 2011. http://www.polish-chaplaincy.ie/?language=pl, 27 November.
 13. Dzwonkowski, Roman. 1994. Polacy na dawnych kresach wschodnich. Z problematyki narodowościowej i religijnej. Warsaw: Stowarzyszenie ‘Wspólnota Polska’.Google Scholar
 14. Eberhardt, Piotr. 1998. Polska ludnośćkresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie [The Polish Population of Interwar Poland’s Eastern Borderlands: Origin, Numbers, Distribution {in Polish}]. Warsaw: PWN.Google Scholar
 15. Economy Tracker. 2011. www.bbc.co.uk/news/10604117, 16 November.
 16. Edwards, Elaine. 2011. Dáil Protest Planned Over Special Needs Cuts. The Irish Times. http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2011/0907/1224303638222.html, 18 November.
 17. Entering the EU Through the Back Door. 2010. Der Spiegel. http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,706338,00.html, 26 November 2011.
 18. Exemption from Irish. 2011. http://www.citizensinformation.ie/en/education/the_irish_education_system/exemption_from_irish.html. 24 November.
 19. Gąsowski, Tomasz. 2000. Państwo polskie wobec Polaków na Wschodzie. Poszukiwanie modelu polityki [The Polish State’s Approach to Poles in Poland’s Eastern Neighbors: A Search for a Model Policy {in Polish}]. Warsaw: Księgarnia Akademicka.Google Scholar
 20. Greenberg, Robert D. 2004. Language and Identity in the Balkans: Serbo-Croatian and Its Disintegration. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 21. Horak, Stephan. 1961. Poland and Her National Minorities, 1919–39: A Case Study. New York, Washington, DC and Hollywood: Vantage Press.Google Scholar
 22. Iceland Faces Immigrant Exodus. 2008. news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/7680087.stm, 17 November 2011.
 23. Ilu Polaków legalnie pracuje w UE? 2009 [How Many Poles Works Legally in the EU? {in Polish}]. www.sfora.biz/Ilu-Polakow-legalnie-pracuje-w-UE-a14661, 3 April 2010.Google Scholar
 24. Ioffe, Grigorii. 2003. Understanding Belarus: Questions of Language (pp. 1009–1047). Europe -Asia Studies. Vol. 55, No 7.Google Scholar
 25. Jagodzińska, Agnieszka. 2008. Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku [In-Between: The Acculturation of Warsaw’s Jews in the Second Half of the 19th Century {in Polish}] (Ser: Bibliotheca Judaica, Vol. 4 ). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Google Scholar
 26. Jankowiak-Konik, Beata, ed. 2011. Atlas historii Polski. Mapy, kalendaria, statystyki [Atlas of Polish History: Maps, Chronologies, Statistics {in Polish}]. Warsaw: Demart.Google Scholar
 27. Kącka, Bożena and Stanisław Stępka. 1994. Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1955–1959 [The Repatriation of Poles from the Soviet Union, 1955–1959 {in Polish}]. Warsaw: Wydawnictwo SGGW.Google Scholar
 28. Kosiński, Leszek. 1963. Procesy ludnościowe na ziemiach odzyskanych w latach 1945–1960 [The Demographic Changes in the Recovered Territories, 1945–1960 {in Polish}]. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 29. Księgarnia Neusteina w Tel Awiwie [The Neusteins’ Bookshop in Tel Aviv {in Polish}]. 2011. Wirtualny Sztetl. http://www.sztetl.org.pl/pl/term/439,ksiegarnia-neusteina-wtel-awiwie/, 31 October.
 30. Kucharzyk, Renata. 2011. Góralsko godacka. Ilustrowany słownik dla ceprów [The Goralian Language: An Illustrated Dictionary for Non-Gorals {in Goralian and Polish}]. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 31. Landau-Czajka, Anna. 2006. Syn będzie Lech… Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej [Let Our Son’s Name Be Lech…: The Assimilation of Jews in Interwar Poland {in Polish}]. Warsaw: Neriton and Instytut Historii PAN.Google Scholar
 32. Magocsi, Paul Robert. 2002. Historical Atlas of Central Europe. Seattle, WA: University of Washington Press.Google Scholar
 33. Matwiejczuk, Alicja. 2010. Polskie szkoły sobotnie w Irlandii Północnej [Polish Saturday Schools in Northern Ireland {in Polish}].http://anglia.interia.pl/poradniki/news/polskie-szkoly-sobotnie-w-irlandii-polnocnej,1520573,4709, 27 November 2011.
 34. Moriarty, Gerry. 2011. Leader Will Focus on ‘Shared Future’ Agenda in Address to Party Meeting. The Irish Times. http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2011/1126/1224308188306.html, 6 December.
 35. Morita, Koji. 2006. Przemiany socjolingwistyczne w polskich społecznościach na Litwie (region trocki) i Białorusi (region iwieniecki) [Sosiolinguistic Changes in Polish-Language Communities in Lithuania (Trakai Region) and Belarus (Ivianets Regions) {in Polish}] (Ser: Slavica, Prace Slawistyczne, Vol. 117 ). Warsaw: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Instytut Slawistyczny PAN and Fundacja Slawistyczna.Google Scholar
 36. Moser, Michael, ed. 2013. Slavic Languages in Migration (Ser: Slavische Sprachgeschichte, Vol. 6 ). Münster: Lit.Google Scholar
 37. Newenham, Pamela. 2010. Polish Migrants Raised Standards Here, Research Shows. The Irish Times. http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2010/0918/1224279171565.html, 18 November 2011.
 38. Now a Few Questions about the Different Languages Spoken in Northern Ireland. 1999. http://www.ark.ac.uk/nilt/1999/Community_Relations/MAINLANG.html, 18 November 2011.
 39. O’Regan, Eilish. 2009. Baby Boom Puts Us on Top of Birth Rate League. Independent.ie. 8 January. http://www.independent.ie/national-news/baby-boom-puts-us-on-top-ofbirth-rate-league-1595151.html, 18 April.
 40. O’Regan, Eilish. 2010. Baby Boom Puts Us on Top of Birth Rate League. The Independent. 8 January. http://www.independent.ie/national-news/baby-boom-puts-us-on-top-ofbirth-rate-league-1595151.html, 3 April.
 41. Orłowski, Hubert and Andrzej Sakson, eds. 1997. Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie [The Lost Fatherland: Forced Migration, Deportations and Expulsions as a Mutual Experience {in Polish}]. Poznań: Instytut Zachodni.Google Scholar
 42. Pallaske, Christoph. 2002. Migrationen aus Polen in die Bundesrepublik Deutschland in den 1980er und 1990er Jahren. Migrationsverläufe und Eingliederungsprozesse in sozialgeschichtlicher Perspektive. Münster: Waxman.Google Scholar
 43. Paluch, Anna. 2009. Poland’s Shock over RIRA attack. Metro Éireann.http://www.metroeireann.com/article/polands-shock-over-rira-attack,1797, 18 November 2011.
 44. Personal Public Service Numbers–Allocation By Nationality-All Countries 2000–2008. 2009. Dublin: Department of Social and Family Affairs, http://www.welfare.ie/EN/Topics/PPSN/Pages/ppsn_all_2008.aspx, 14 April.
 45. Personal Public Service Numbers–Allocation By Nationality-All Countries 2010. 2010. Dublin: Department of Social Protection. http://www.welfare.ie/EN/Topics/PPSN/Pages/ppsn_all_month10.aspx, 12 May.
 46. Polskie przedszkola w Irlandii. 2011. http://www.przedszkoleie.com/POLSKIEPRZEDSZKOLA.php, 28 November.
 47. Polskie szkoły i przedszkola [Polish Schools and Kindergartens {in Polish}]. 2011. http://www.pracairlandia.com/o-irlandii/polskie-szkoly-i-przedszkola,2,2,277,195,277, 28 November.
 48. Polskie szkoły w Irlandii [Polish Schools in Ireland {in Polish}]. 2011. http://katalog.onet.pl/11490,polskie-szkoly-irlandii,k.html, 28 November.
 49. Polskie parafie [Polish Parishes {in Polish}]. 2011. http://www.pracairlandia.com/o-irlandii/polskie-parafie,2,2,237,195,237, 28 November.
 50. Population and Migration Estimates. 2009. Dublin: Central Statistics Office. http://www.cso.ie/releasespublications/documents/population/current/popmig.pdf, 3 April 2010.
 51. Prel, Max. 1942. Das Generalgouvernement. Würzburg: Konrad Triltsch Verlag.Google Scholar
 52. Radiukiewicz, Anna. 2006. Emigracja zarobkowa Polaków do Irlandii. Raport z badań [The Employment Emigration of Poles to Ireland: A Research report {in Polish}]. Warsaw: ZBPO. http://mighealth.net/pl/images/f/f1/Emigracja_zarobkowa.pdf, 18 November 2011.
 53. Sawicki, Krzysztof, ed. 2009. Raport o sytuacji Polaków i Polnii za granicą2009 [The Report on the Situation of Poles Living Abroad and the Polish Diaspora in 2009 {in Polish}]. Warsaw: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. http://www.msz.gov.pl/files/docs/polonia/Raport_PPG.pdf, 24 November 2011.Google Scholar
 54. Schneider, Deborah Cahalen. 2006. Being Góral: Identity Politics and Globalization in Postsocialist Poland. Albany NY: State University of New York Press.Google Scholar
 55. Sienkiewicz, Witold and Grzegorz Hryciuk, eds. 2008. Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki, 1939–1959. Atlas ziem Polski. Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy [Expulsions and Refugees, 1939–1959: An Atlas of the Polish Lands: Poles, Jews, Germans, Ukrainians {in Polish}]. Warsaw: Demart.Google Scholar
 56. Skarbek, Jan, ed. 1996. Białoruś, Czechosłowacja, Litwa, Polska, Ukraina. Mniejszości w świetle spisów statystycznych XIX-XX w. Liczebność i rozmieszczenie, stosunki narodowościowe, polityka narodowościowa. Materiały z międzynarodowej konferencji Samoidentyfikacja Narodowa i Religijna a Sprawa Mniejszości Narodowych i Religijnych w Europie ŚrodkowoWschodniej [Belarus, Czechoslovakia, Poland, Ukraine: Minorities in Light of Censuses in the 19th and 20th Centuries: Proceedings of the International Conference ‘ National and Religious Self-Identification in the Context of National and Religious Minorities in East-Central Europe {in Polish}]. Lublin: Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej.Google Scholar
 57. Smithers, Rebecca. 2007. ‘Swiat Wedlung [sic] Clarksona, poprosz [sic] (World According to Clarkson, please). The Guardian. www.guardian.co.uk/books/2007/jul/11/news. poland, 17 November 2011.
 58. Spolsky, Bernard and Elana Goldberg Shohamy. 1999. The Languages of Israel: Policy, Ideology and Practice. Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
 59. UK unemployment declines in 2005.2011. news.bbc.co.uk/1/hi/business/4558191.stm,18 November.
 60. Unemployment rate now at 12.7%. 2010. RTÉ News. http://www.rte.ie/news/2010/0203/liveregister.html, 12 May.
 61. Walaszek, Adam and Danuta Bartkowiak, eds. 2001. Polska diaspora [The Polish Diaspora {in Polish}]. Cracow: Wydawnictwo Literackie.Google Scholar
 62. Wapiński, Roman. 1994. Polska i małe ojczyzny Polaków. Z dziejów kształtowania się świadomości narodowej w XIX i XX wieku po wybuch II wojny światowej [Poland and The Poles’s Homelands: From the History of the Coalescing of National Identity During the 19th and 20th Centuries Until World War II {in Polish}]. Wrocław Ossolineum.Google Scholar

Copyright information

© Tomasz Kamusella 2016

Authors and Affiliations

 • Tomasz Kamusella

There are no affiliations available

Personalised recommendations