Advertisement

Abstract

In Hungary, the history of the left after the regime-change is essentially the history of a single party. Between 1990 and 2010, only the Hungarian Socialist Party (Magyar Szocialista Párt — MSZP) declared itself the follower of social democratic values in the Hungarian Parliament. The MSZP not only became the most dominant party in the Hungarian left, but it was also the most electorally successful party in the first 20 years of modern Hungarian democracy. Since 1990, the socialists have won elections three times and have governed the country for 12 years. These results would have seemed highly unlikely when the party was first founded.

Keywords

Prime Minister Coalition Government Economic Campaign Socialist Party Party Congress 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Andor, L. (2010) Eltévedt éllovas. Siker és kudarc a rendszerváltó gazdaságpolitikában (Budapest: Napvilág).Google Scholar
 2. Beck, L., A. Bíro Nagy and D. Róna (2011) ‘szabadesésben. Az MSZP 2006–2010 közötti népszerűségvesztésének politikai napirendi magyarázatai’ in Zs. Enyedi, R. Tardos and A. Szabó (eds) Új Képlet. A 2010-es választások Magyarországon (Budapest: DKMKA), pp. 193–216.Google Scholar
 3. Bíro Nagy, A. (2011) ‘Az új pártrendszer térképe. Programok, pártelitek és szavazótáborok a 2010-es választások után’ in Magyarország Politikai évkonyve 2010-ről (Budapest: DKMKA).Google Scholar
 4. Bokor, Á. (1995) ‘Az MSZP szavazótábor három rétege’ in S. Kurtán, P. Sándor, L. Vass, Magyarország politikai évkönyve (Budapest: DKMKA), pp. 532–50.Google Scholar
 5. Bozóki, A. (2004) ‘Akácos út. Az MSZP demokráciafelfogása és politikája’ in I. Feitl, Gy. Földes, L. Hubai Útkeresések. A magyar szociáldemokrácia tegnap és ma. (Budapest: Napvilág), pp. 98–141.Google Scholar
 6. Enyedi, Zs. (2007) ‘stability in the Shadow of Chaos. The Hungarian Party System in 2006’ in V. Housek and R. Chytilek, Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrad Group Countries (Brno: Masaryk University), pp. 116–34.Google Scholar
 7. Enyedi, Zs. and K. Benoit (2011) ‘Kritikus választás 2010. A magyar pártrendszer átrendeződése a bal-jobb dimenzióban’ in Zs. Enyedi, R. Tardos and A. Szabo (eds) Új Képlet. A 2010-es választások Magyarországon. (Budapest: DKMKA), pp. 17–42.Google Scholar
 8. Lakner, Z. (2011) Utak és ótvesztők. Az MSZP 20 éve. (Budapest: Napvilág).Google Scholar
 9. MSZP (2010) Nemzeti modernizáció, összetartó közösség. Ajánlat a demokratikus oldal programjára (Budapest: MSZP).Google Scholar
 10. MSZP (2011a) A Magyar Szocialista Párt Alapszabálya (Budapest, MSZP).Google Scholar
 11. MSZP (2011b) Egy összetartó Magyarországért (Budapest, MSZP).Google Scholar
 12. Policy Solutions — Medián (2010) Európai Unió: Biráljuk, de maradnánk. Ismeretek és vélemények az Európai Unióról a soros magyar EU-elnökség előtt, http://www.policysolutions.hu/userfiles/elemzesek/Policy%20Solutions_Medi%C3%A1n_EU-eln%C3%B6ks%C3%A9g_final.pdf, page consulted the December 22, 2011, date accessed September 17, 2012.
 13. Ripp, Z. (2004) ‘A Magyar Szocialista Párt megszületése’ in I. Feitl, Gy. Földes and L. Hubai Útkeresések. A magyar szociáldemokrácia tegnap és ma. (Budapest: Napvilág), pp. 30–67.Google Scholar
 14. Tóka, G. (2005) ‘A törésvonalak, a pártok és az intézményrendszer’ in R. Angelusz and R. Tardos (eds) Törések, hálók, hídak (Budapest: DKMKA), pp. 243–322.Google Scholar

Copyright information

© András Bíró-Nagy 2013

Authors and Affiliations

 • András Bíró-Nagy

There are no affiliations available

Personalised recommendations