Advertisement

Czech Republic

 • Michel Perottino
 • Martin Polášek

Abstract

The Czech Social-Democratic Party (Česká strana sociáně demokratická — ČSSD) was founded in 18781, making it one of the oldest Czech parties still in existence. It was created in the tradition of central European social democratic parties, and it soon had to compete and adapt to a variety of other more or less important political groups. This competition only increased after the first internal strife, which eventually led to a split in 1921. It is a classical party as regards its organizational aspects — its personal ones in particular — and it was weakened by the split. However, it kept making its presence felt in the Czechoslovak political arena2. The Social Democratic Party has indeed been part of most First Republic (1920–38) governments. It has therefore taken a significant part in the functioning of parliamentary democracy and played a crucial role in the development and stabilization of the ‘party State,’ which was so specific to those days. Its electoral results were comparable to the Communist Party’s (KSČ).

Keywords

Communist Party Electoral Result Internal Document Parliamentary Election Socialist Party 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Bradová, E. and Šaradín, P. (2007) ‘Permanentní kampaň a proces vládnutí: politika v éře konzultantů’ in P. Šaradín (ed.) Politické kampaně, volby a politický marketing (Olomouc: Periplum).Google Scholar
 2. ČSSD (2001) Internal documents of the party congress.Google Scholar
 3. ČSSD (2003) Internal documents of the party congress.Google Scholar
 4. ČSSD (2005a) Dlouhodobý program ČSSD.Google Scholar
 5. ČSSD (2005b) Internal documents of the party congress.Google Scholar
 6. ČSSD (2006) Internal documents of the party congress.Google Scholar
 7. ČSSD (2009) Internal documents of the party congress.Google Scholar
 8. ČSSD (2011a) Sociální demokracie pro 21. století (Prague: ČSSD).Google Scholar
 9. ČSSD (2011b) Internal documents of the party congress.Google Scholar
 10. ČSSD (2012) http://www.cssd.cz (programmes, statuts), date accessed July 22, 2012.
 11. Financial Accounts (2011) Výroční finanční zpráva politické strany/politického hnutí podle § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ČSSD [2000–2010] — yearly financial accounts for 2000–11.Google Scholar
 12. Institut de Statistique (2012) Electoral results’, http://www.volby.cz (site of the Institut de statistique, electoral committee), date accessed July 15, 2012.
 13. Kaplan, K. (2011) Sociální demokracie po únoru 1948 (Brno: Doplněk).Google Scholar
 14. Koubek, J. (2010) ‘Ceské sněmovní volby 2010 z hlediska stability a změny stranického systému: blokační aktéři, personalizace, lokalizace a fragmentace’, in Politologická revue XVI, 111–27.Google Scholar
 15. Kunštát, D. (2007) ‘sociální a demografický profil voličského zázemí českých politických stran’, http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100066s_Volici.pdf/, date accessed July 24, 2012.
 16. Linek, L. (2004) České politické strany a jejich členové. K postupné proměně charakteru členstvý, http://veda.fsv.cuni.cz/doc/KonferenceRCS/soc_linek.doc, date accessed July 25, 2012.
 17. Linek, L. and Š. Pecháček, (2005) ‘K důvodům nízkého počtu členů českých politických stran’, in Z. Mansfeldová et A. Kroupa (ed.) Participace a zájmové organizace v České republice (Prague: Sociologické nakladatelství SLON), pp. 59–80.Google Scholar
 18. Matušková, A. (2010) Politický marketing a české politické strany: Volební kamapně v roce 2006 (Brno: Masarykova univerzita v Brně).Google Scholar
 19. Polášek, M., V. Novotný and M. Perottino (eds) (2012) Mezi masovou a kartelovou stranou: možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000–2010 (Prague: Sociologické nakladatelství SLON).Google Scholar

Copyright information

© Michel Perottino and Martin Polášek 2013

Authors and Affiliations

 • Michel Perottino
 • Martin Polášek

There are no affiliations available

Personalised recommendations