Advertisement

Netherlands

 • Frans Becker
 • Gerrit Voerman
 • Joop van Holsteyn

Abstract

The Labour Party (Partij van de Arbeid — PvdA) has been one of the pillars of post-war Dutch politics. In the period 1946–2002 the party shared governmental power with different coalition partners for 32 years in all (that is 57 percent of the time). For almost 23 years it supplied the Prime Minister. The PvdA was the largest party in seven of the sixteen parliamentary elections held in that period, for the last time in 1998. On average, the party won nearly 29 percent of the vote. The PvdA dominated the Dutch political left, gaining an average of almost 82 percent of the total left-wing vote.

Keywords

Welfare State European Monetary Union Government Coalition Party Leader Party Member 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Aarts, K. and H. van der Kolk (2006) ‘Understanding the Dutch “No”: the Euro, the East, and the Elite,’ Political Science and Politics 39, 243–6.CrossRefGoogle Scholar
 2. Andeweg, R. B. and G. A. Irwin (2009) Governance and Politics of the Netherlands (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan).Google Scholar
 3. Becker, F. and R. Cuperus (2005) ‘Welfare State Blues — Thirty Years of Reform Policy in the Netherlands’ in V. A. Schmidt et al., Public Discourse and Welfare State Reform: The Social Democratic Experience (Amsterdam: Mets & Schilt Uitgevers), pp. 133–57.Google Scholar
 4. Becker, F. and R. Cuperus (2007) ‘De sociaal-democratische spagaat: Over de electorale en sociologische instabiliteit van de PvdA’ in F. Becker and R. Cuperus (eds) Verloren slag: De PvdA en de verkiezingen van november 2006 (Amsterdam: Mets & Schilt Uitgevers and Wiardi Beckman Stichting), pp. 19–67.Google Scholar
 5. Bos, W. J. (2010) Dr. J. M. den Uyl-lezing: De Derde Weg voorbij, http://pvda.nl/binaries/content/assets/pvda/Dr.+J.+M.+den+Uyl-lezing/Den+Uyl-lezing+Wouter+Bos.pdf/Den+Uyl-lezing+Wouter+Bos.pdf, date accessed July 15, 2012.
 6. Commissie-De Boer (2002) Werkgroep Politiek Inhoudelijke Koers, De kaasstolp aan diggelen: De PvdA na de dreun van 15 mei (Amsterdam: Partij van de Arbeid).Google Scholar
 7. Commissie Schrijver (2012) Met het gezicht naar de wereld: Nederland en sociaaldemocratische internationale politiek (Amsterdam: Partij van de Arbeid).Google Scholar
 8. Commissie-Vreeman (2007) De scherven opgeveegd: Een bericht aan onze partijgenoten (Amsterdam: Partij van de Arbeid).Google Scholar
 9. Duyvendak, J. W., H. A. van de Heyden, R. Koopmans and L. Wijmans (1992) Tussen verbeelding en macht: 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Nederland (Amsterdam: SUA).Google Scholar
 10. Koole, R., J. den Ridder and J. van Holsteyn (2013) ‘“Gedruisch en gekijf” — over verdeeldheid en eensgezindheid onder leden van de PvdA’ in G. Voerman and F. Becker (eds) De Partij van de Arbeid 1946–2012, forthcoming (Amsterdam: Uitgeverij Boom).Google Scholar
 11. Merkel, W., C. Egle, C. Henkes, T. Ostheimand and A. Petring (2006) Die Reformfähigkeit der Sozialdemokratie. Herausforderungen und Bilanz der Regierungspolitik in Westeuropa (Wiesbaden: Vs Verlag für Sozialwissenschaften).Google Scholar
 12. Partijbestuur PvdA (2009) Verdeeld verleden, gedeelde toekomst: Resolutie integratie http://pvda.nl/binaries/content/assets/pvda/Publicaties/2009/03/PvdA_Partijbestuur_Verdeeld+verleden+gedeelde+toekomst.pdf/PvdA_Partijbestuur_Verdeeld+verleden+gedeelde+toekomst.pdf, date accessed July 15, 2012.
 13. Pellikaan, H., S. L. de Lange and T. van der Meer (2007) ‘Fortuyn’s Legacy: Party System Change in the Netherlands’, Comparative European Politics 5, 282–302.CrossRefGoogle Scholar
 14. Ridder, J. den, J. van Holsteyn and R. Koole (2011) ‘De representativiteit van partijleden in Nederland’ in R. Andeweg and J. Thomassen (eds) Democratie doorgelicht: Het functioneren van de Nederlandse democratie (Leiden: Leiden University Press), pp. 165–84.Google Scholar
 15. Todosijevic, B., K. Aarts and H. van der Kaap (2010) Dutch Parliamentary Election Studies: Data Source Book 1971–2006 (The Hague: DANS).Google Scholar
 16. Voerman, G. (1996) ‘Le tryptique de la social-démocratie aux Pays-Bas’ in M. Lazar (ed.) La Gauche en Europe depuis 1945: Invariants et mutations du socialisme européen (Paris: PUF), pp. 197–214.Google Scholar
 17. Voerman, G. (2012) ‘Du maoïsme à la social-démocratie’ in J.-M. De Waele and D.-L. Seiler (eds) Les partis de la gauche anticapitaliste en Europe (Paris: Economica), pp. 108–24.Google Scholar
 18. Voerman, G. and P. Lucardie (2007) ‘De sociaal-democratisering van de SP’ in F. Becker and R. Cuperus (eds) Verloren slag: De PvdA en de verkiezingen van november 2006 (Amsterdam: Mets & Schilt Uitgevers and Wiardi Beckman Stichting), pp. 139–65.Google Scholar
 19. Vries, C. E. de (2011) ‘New Challenges for Social Democracy — Lessons from the Netherlands’ in E. Stetter and A. Skrzypek (eds) Next Left — Responding to Contemporary Society. Contributions to a Debate (Brussels: FEPS).Google Scholar
 20. Werkgroep Europa (2005) Europa: Vertrouwen herwinnen: Discussienota (Amsterdam: Partij van de Arbeid).Google Scholar

Copyright information

© Frans Becker, Gerrit Voerman and Joop van Holsteyn 2013

Authors and Affiliations

 • Frans Becker
 • Gerrit Voerman
 • Joop van Holsteyn

There are no affiliations available

Personalised recommendations