Abstract

Bhí fuaim na mara ag filleadh go borb trí dhorchadas ciúin an mhaidneachain, fuaim fhada bhriste ag únfairt ar ghaineamh gheal na trá; fuaradas nimheanta maidin Fheabhra san aer dorcha; an guaire cois bóthair in uachtar na trá, brataithe le taisí millteacha; cothrom na talún dubhdhaite, faoi shuan.

Keywords

Collect Story Fear Agus 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Liam O’Flaherty 1999

Authors and Affiliations

  • A. A. Kelly

There are no affiliations available

Personalised recommendations