Advertisement

Abstract

Bhí an bóithrín an-chúng. Bhí láir srathruithe in a seasamh ann agus níor bhféidir le duine siúl thart gan cromadh faoi na cléibh do bhí ar crocadh léi ar gach aon taobh. Faoi chosaibh an chapaill bhí an bóithrín clúdaithe le gainnimh mín agus le mion chlocha. Bhí claí árd ar gach taobh de’n bhóithrín agus bhí baranna glasa fataí ag borradh amach in aice bonn an chlaí annso agus annsúd. La breá Earraidh do bhí ann, tuairim am dinnéir.

Keywords

Collect Story 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Copyright information

© Liam O’Flaherty 1999

Authors and Affiliations

  • A. A. Kelly

There are no affiliations available

Personalised recommendations