Advertisement

Abstract

Bhí creag mhór sínte le farraige agus gleannta caola féaracha ag lúbadh anseo agus ansiüd idir na leacracha, ó bharr na haille. Tháinig gadhar bui isteach sa gcreag. Sheas sé ar thrí cosa agus shín a eireaball. Fuair sé boladh coinin. Thug sé rith te reatha suas an gleann; a shrón le talamh. Sheas sé arís — ar craitheadh — a chluasa bioraithe.

Keywords

Collect Story 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Copyright information

© Liam O’Flaherty 1999

Authors and Affiliations

  • A. A. Kelly

There are no affiliations available

Personalised recommendations