Advertisement

Slovenia

 • Bojan Dekleva
 • Spela Razpotnik
Chapter

Abstract

Slovenia is one of the new transition states that emerged as independent state formations at the end of the last century, following the fall of the Berlin Wall and the related wave of transformation of political regimes, as well as geographic boundaries. Slovenia gained independence in 1991 with the secession from the former political formation of Yugoslavia, before the outbreak of bloody conflicts in other regions of ex-Yugoslavia. Having been the first state to secede from Yugoslavia and due to its relative national homogeneity, it managed to escape war and similar long-lasting conflicting states, characteristic of the transformation and emergence of states in other parts of the former Yugoslavia.

Keywords

Comic Strip Compulsory Schooling Play Computer Game Violent Offence Property Offence 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Dekleva, B. (1978). Samoprijava prekrškov in kaznivih dejanj kot sredstvo odkrivanja temnega polja in kot individualno merilo prestopništva: Poskus validacije. In Ličnost idruštvo. Sarajevo: Društvo psihologa Bosne i Hercegovine.Google Scholar
 2. Dekleva, B. (1996). Nasilje med vrstniki in v zvezi s šolo. In: Selih, A. (ed.), Otrokove pravice, šolska pravila in nasilje v šoli. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.Google Scholar
 3. Dekleva, B. (1998). Droge med srednješolsko mladino v Ljubljani. [Drugs Among the College Youth]. Ljubljana: Mestna občina, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Urad za preprečevanje zasvojenosti: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.Google Scholar
 4. Dekleva, B. (2002). Zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah v Ljubljani in Sloveniji v mednarodni primerjavi. [Drug Demand Reduction in Ljubljana and Sloveniain an International Comparison]. Ljubljana: Združenje Drogart.Google Scholar
 5. Dekleva, B. and Sande, M. (eds.) (2003). Tri leta kasneje: uporaba drog med dijaki ob koncu srednje šole. [Three Years Later: Drug Use among Youth at the End of Secondary School]. Ljubljana: DrogArt.Google Scholar
 6. Dekleva, B. and Razpotnik, Š. (eds.) (2002). čefurji so bili rojeni tu: življenje mladih priseljencev druge generacije v Ljubljani. [Lives of Second Generation Immigrant Youth in Ljubljana]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.Google Scholar
 7. Kenis, P., Maas, P, and Sobiech, R. (eds). (2001). Institutional responses to drug demand reduction in Central Europe. Aldershot: Asgate.Google Scholar
 8. Pecar, J. (1981). Neregistrirana (skrita) kriminaliteta. [Un-Recorded (Hidden) Criminality]. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.Google Scholar
 9. Sande, M. and Dekleway, B. (2003). Uporada drogned dijaki zakjucnih letnikoo Ljubljanskih Lenikoo Ljibltajnskih srednjih sol. Ljubjana: Drong: Drog Art.Google Scholar
 10. Sande, M. (2004). Uporaba drog v družbi tveganja. [Drug use in Risk Society]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta v Ljubljani.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, LLC 2010

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Social Pedagogy, Faculty of EducationUniversity of LjubljanaLjubljanaSlovenia

Personalised recommendations