Compliance Costs and the Policy Process

Chapter
Part of the International Studies in Entrepreneurship book series (ISEN, volume 20)

Abstract

In this chapter, the public policy process is viewed as a continuous source of compliance costs. Explanations are sought for the phenomenon that a substantial part of these costs could have been evaded or prevented and for the fact that it is a very arduous task to expel unnecessary (or unwanted) compliance costs afterwards. Main drivers behind unnecessary compliance costs are described per stage in the policy process. The key factor for improving policies and reducing compliance costs is adequate information.

Keywords

Policy Process Business Owner Policy Goal Business Sector Compliance Cost 

References

 1. Birkland, T.A. ‘Agenda Setting in Public Policy’, in: F. Fischer, G.J. Miller & M.S. Sidney, ‘Handbook of Public Policy Analysis’, CRC Press, Boca Raton, 2007Google Scholar
 2. Drucker, P. ‘The Practice of Management’, Harper & Row, New York, 1954Google Scholar
 3. Dunn, W.N. ‘Public Policy Analysis’, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2004Google Scholar
 4. Geelhoed, L.A. ‘Wetgeving en bestuur in de semi-soevereine staat’ in: Vervlechting en verschuivingen van wetgevingscomplexen aan het begin van de 21e eeuw, Publicaties van de Staatsrechtkring, nr. 12, Tjeenk Willink, Zwolle, 1996Google Scholar
 5. Hoogerwerf, A. ‘Beleid berust op veronderstellingen’, in: Acta Politica, 4, 1984Google Scholar
 6. Hupe, P. ‘Overheid als politiek; over de grondslagen van beleid’, Van Gorcum, Assen, 2007Google Scholar
 7. Jann, W. & K. Wegrich ‘Gefangen in eisernen Dreieck’, Die Zeit, Hamburg, 17-11-2005Google Scholar
 8. Leeuw, F.L. ‘Over beleidsonderzoek en sociologie in de toekomst’, in: G. Engbersen en J. de Haan, ‘Balans en toekomst van de sociologie’, Pallas Publications/Amsterdam University Press, 2006.Google Scholar
 9. Presmann, J.L. & A.Wildavsky ‘Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland’, Berkeley, University of California Press, 1973Google Scholar
 10. Vedung, E. ‘Public Policy Making and Program Evaluation’, Transaction Publishers, New Brunswick/London, 1997Google Scholar
 11. Vendrig, J.P. ‘Meldpunt Tegenstrijdige Regelgeving’, EIM, Zoetermeer, 2003Google Scholar
 12. Vries, M.S. de ‘Problemen op de agenda’ in: Prof. dr. A. Hoogerwerf & Prof. dr. M. Herweijer, ‘Overheidsbeleid’, Kluwer, Alphen a/d/ Rijn, 2003Google Scholar
 13. Wholey, J.S., H.P. Hatry & K.E. Newcomer, ‘Handbook of Practical Program Evaluation’, Jossey-Bass, 2004Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, LLC 2009

Authors and Affiliations

 1. 1.Erasmus University Rotterdam, RotterdamThe Netherlands; PanteiaThe Netherlands

Personalised recommendations