Advertisement

Violence and War: Measuring Homicide in Belgium (1900–1950)

 • Xavier Rousseaux
 • Frédéric Vesentini
 • Antoon Vrints

Abstract

Ever since the appearance of Ted Gurr’s famous graph presenting homicide rates for 100,000 inhabitants of England, from the 13th to the 20th century, many historians and social scientists have been fascinated by the multi-secular trend described by its curve. Initially focused on English data, the debate spread around the Western World (from Finland to Amsterdam, and to the United States). Pieter Spierenburg gave the first synthetic interpretation of this trend, based on Amsterdam archival material (Spierenburg, 1994, pp. 701–716). Manuel Eisner has recently published a complex interpretation of the data and the theories built around it (Eisner, 2003, pp. 83–142).

Keywords

Homicide Rate Violent Death Belgian Population Criminal Statistic German Occupation 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Balace, F. (1995). Les hoquets de la liberté. In F. Balace, (ed.), Jours libérés II (Jours de guerre) (pp. 75–132). Brussels.Google Scholar
 2. Bekaert, H., Lempereur-Guilmot, N. (1974). Les fluctuations de la criminalité en Belgique, Tome I: 1964–1966. Brussels.Google Scholar
 3. Blok, A. (2001). Social banditry reconsidered. In A. Blok, Honour and Violence (pp. 14–28). Cambridge.Google Scholar
 4. Bouveroux, J. (1985). Terreur in oorlogstijd. Het Limburgs drama. Antwerpen, Amsterdam.Google Scholar
 5. Chesnais, J.-C. (1981). Histoire de la violence en Occident de 1800 à nos jours. Paris.Google Scholar
 6. Conway, M. (1993). Collaboration in Belgium. Leon Degrelle and the Rexist Movement 1940–1944. New Haven, London.Google Scholar
 7. Dejonghe, A. (1984). De strijd Himmler-Reeder om de benoeming van een HSSPF te Brussel. Vijfde deel : Salzburg voor en na. Politionele ontwikkeling van september 1943 tot het einde van de bezetting. Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, 8, 5–234.Google Scholar
 8. Deneckere, G. (2000). Off with their heads. The death penalty in Belgium. The Low Countries, 8, 75–83.Google Scholar
 9. De Schaepdrijver, S. (1997). De Groote Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Amsterdam, Antwerp.Google Scholar
 10. De Wever, B. (1995). Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933–1945. Tielt.Google Scholar
 11. Egmond, F. (1986). Banditisme in de Franse tijd. Profiel van de Grote Nederlandse Bende 1790–1799. Soest.Google Scholar
 12. Eisner, M. (2003). Long-term historical trends in violent crime. Crime and Justice. A Review of Research, 30, 83–142.Google Scholar
 13. Gérard-Libois, J., & Gotovitch, J. (1971). L'An 40. La Belgique Occupée, Brussels.Geschiedenis van de Rijkswacht, Brussels, 1980.Google Scholar
 14. Gotovitch, J. (1972). Beeld van de klandestiene pers in 1940. Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, 2, 223–267.Google Scholar
 15. Gotovitch, J. (1976). Wallons et Flamands: le fossé se creuse… In H. Hasquin (ed.), La Wallonie, le pays et les hommes (t.II, pp. 295–317). Brussels.Google Scholar
 16. Gotovitch, J. (1985). Un fichier et une statistique des attentats sous l’occupation. Bulletin du Centre de Recherches et de l’Etudes Historiques de la Seconde Guerre Mondiale, 15, 33–34Google Scholar
 17. Gotovitch, J. (dir.) (1991). Guide de la presse clandestine de Belgique. Brussels.Google Scholar
 18. Gotovitch, J. (1992). Du Rouge au Tricolore. Les Communistes belges de 1939 à 1944. Un aspect de l’histoire de la Résistance en Belgique. Brussels.Google Scholar
 19. Gotovitch, J., & Gerard-Libois, J. (1971). L’An 40. La Belgique occupée. Brussels.Google Scholar
 20. Hobsbawn, E. (1969). Bandits. New York.Google Scholar
 21. Horne, J., & Kramer, A. (2001). German Atrocities, 1914. A History of Denial. New Haven, London.Google Scholar
 22. Jacquemyns, G. (1945). Privations et espoirs. La société belge sous l’occupation allemande. Brussels.Google Scholar
 23. Joly, H. (1907). La Belgique criminelle. Paris.Google Scholar
 24. Laplasse, J., & Steen, K. (2005). Het verzet gewogen. Een kwantitatieve analyse van politieke aanslagen en sabotages in België, 1940–1944. Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 15, 227–260.Google Scholar
 25. Luyten, D. (2005). Stakingen in België en Nederland, 1940–1941, Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 15, 149–175.Google Scholar
 26. Maerten, F. (2003a). Les courants idéologiques and the Résitance belge. In Les courants politiques et la Résistance: continuités ou ruptures? International Colloquium, Esch-sur-Alzette, April 2002 (pp. 302–334). Luxembourg.Google Scholar
 27. Maerten, F. (2003b). L’impact du souvenir de la Grande Guerre sur la Résistance durant le second conflit mondial. In L. van Ypersele (ed.), Imaginaires de guerre. L’histoire entre mythe et réalité (pp. 303–338). Louvain-la-Neuve.Google Scholar
 28. Majerus, B., & Rousseaux, X. (2004). The impact of war on policing in Belgium. In C. Fijnaut (ed.), The Impact of World War Two on Policing in North-West Europe (pp. 43–89). Leuven.Google Scholar
 29. Majerus, B., & Vrints, A. (2005). De brutalisering voorbij? De Eerste Wereldoorlog en politiek geweld in Europa. In T. Zwaan (ed.), Politiek geweld. Etnisch conflict, oorlog en genocide in de twintigste eeuw (Zestiende jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) (pp. 52–74), Zutphen.Google Scholar
 30. Mazower, M. (1998). Dark Continent: Europe's 20th Century. London: Allen Lane: The Penguin Press.Google Scholar
 31. Meyers, M. (1919). La Magistrature et l’Occupation. Audience Solennelle de Rentrée du 1er octobre 1919. Liège.Google Scholar
 32. Pirenne, H. (1929). La Belgique et la guerre mondiale. Paris, New Haven.Google Scholar
 33. Saerens, L. (2000). Vreemdelingen in een wereldstad. Een geschiedenis van Antwerpen en zijn joodse bevolking (1880–1944). Tielt.Google Scholar
 34. Scholliers, P. (1988). België dreunt in zijn voegen. Sociale en politieke troebelen, 1914–1921. In F. Vanhemelryck (ed.), Mensen in oorlogstijd (pp. 151–163). Brussels.Google Scholar
 35. Scholliers, P. (1993). Arm en rijk aan tafel, Tweehonderd jaar eetcultuur in België. Berchem.Google Scholar
 36. Scholliers, P. (1994). The policy of survival: food, the state and social relations in Belgium, 1914–1921. In J. Burnett, & D. Oddy (eds.), The Origins and Development of Food Policies in Europe (pp. 39–53). London, New York.Google Scholar
 37. Scholliers, P., & Daelemans, F. (1988). Standards of living and standards of health in wartime Belgium. In R. Wall & J. Winter (eds.), The Upheaval of War. Family, Work and Welfare in Europe, 1914–1918 (pp. 139–157). Cambridge.Google Scholar
 38. Spierenburg, P. (1994). Faces of Violence: Homicide Trends and Cultural Meanings: Amsterdam, 1431–1816, Journal of Social History, 27, 701–716.Google Scholar
 39. Temmerman, P., & Boeckx, B. (1995). Deportatie en verzet. Een eerste globale statistische analyse op basis van de erkenningsdossiers Politieke Gevangenen. Brussels.Google Scholar
 40. Tixhon, A. (2001). Le pouvoir des nombres. Une histoire de la production et de l’exploitation des statistiques judiciaires belges (1795–1870) (Doctoral dissertation, Université catholique de Louvain, 2001).Google Scholar
 41. Van Doorslaer, R. (2003). Gebruikt verleden. De politieke nalatenschap van de Tweede Wereldoorlog in België, 1945–2000. In G. Deneckere & B. Wever (eds.), Geschiedenis maken. Liber Amicorum Herman Balthazar (pp. 227–266). Ghent.Google Scholar
 42. Van Meerbeeck, P., Verhoeyen, E., Van of Vijver, H., & Van Doorslaer R. (1988). Lexicon. De tijd der vergelding en het verzet. Brussels.Google Scholar
 43. Velle, K. (1985). Statistiek en sociale politiek: de medische statistiek en het gezondheidsbeleid in België in de 19de eeuw. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 16, 213–242.Google Scholar
 44. Vrints, A. (2005). Patronen van polarisatie. Homicide in België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 15, 177–204.Google Scholar
 45. Wouters, N. (2004). Oorlogsburgemeesters 40/44. Lokaal bestuur in collaboratie in België. Tielt.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, LLC 2008

Authors and Affiliations

 • Xavier Rousseaux
  • 1
 • Frédéric Vesentini
  • 1
 • Antoon Vrints
  • 2
 1. 1.Center for Law and Justice HistoryUniversité catholique de Louvain (UCL)Louvain-la-NeuveBelgium
 2. 2.Universiteit Gent (UGent)GentBelgium

Personalised recommendations