Advertisement

An optimal growth model for the Hungarian national economy

 • I. Ligeti
Economic Models
Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 4)

Keywords

Total Output Consumer Good National Planning Economic Planning Investment Policy 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. /1/.
  Ámon,Zs: Népgazdasági mérleg modell a középtávu terv koncepciójának kidolgozásában. Statisztikai Szemle 1973.7–8.Google Scholar
 2. /2/.
  Báger,G: Középtávu tervezési modellrendszer. Gazdaság 1973.1.Google Scholar
 3. /3/.
  Biersach,B: Dynamisches Modell zur Prognoztizierung materiellen Grundproportionen ÖFI, 1971.2. Berlin.Google Scholar
 4. /4/.
  Dániel,Zs-Jónás,A-Kornai,J-Martos,B: Plan Sounding. Economics of Planning 1973.Google Scholar
 5. /5/.
  Enyedi,J: A lakossági fogyasztás modelljei. Tervgazdasági Intézet kiadványa. 1971.Google Scholar
 6. /6/.
  Frigyes,E: The component model of personal income distribution Institute of Economic Planning of the Hungarian Planning Office, 1973.Google Scholar
 7. /7/.
  Ganczer,S: ed. Népgazdasági tervezés és programozás K.J.K. Budapest, 1973.Google Scholar
 8. /8/.
  Adam Lasciak, Teofil Gajarski: Principle of Maximum Application for the National Planning on the Basis of the Stoleru model European Meeting of the Econometric Society, Budapest, 1972.Google Scholar
 9. /9/.
  Erdősi,P-Patyi,K: Energy Sector model for Analysing Economic Development Alternatives. Symposion on Mathemathical Models of Sectors of the Energy Economy Alma-Ata, USSR, 1973.Google Scholar
 10. /10/.
  Szepesi,Gy-Székely,B: A gazdasági növekedés optimális pályái egy szabályozott gazdasági rendszerben. Szigma, 1971.1.Google Scholar
 11. /11/.
  Stoleru,L.G: An Optimal Policy for Economic Growth Econometrica 1965/4. Volume 33.Google Scholar
 12. /12/.
  Ujlakiné,L: Összevont programozási modell alkalmazása a negyedik ötéves tervkoncepció kialakitásához. Közgazdasági Szemle, 1969./9.Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1973

Authors and Affiliations

 • I. Ligeti
  • 1
 1. 1.Institute of Economic PlanningBudapestHungary

Personalised recommendations